Licencirane banke

ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica


Sjedište banke: Ulica Slobode br. 84, Podgorica
Dozvola za rad: O.br. 0101-4014/71-2 od 06.04.2015. godine

Odbor direktora:

 1. HÜSEYIN AYDIN
 2. MUSTAFA AKIN
 3. YAKUP DEMIRCI
 4. YUSUF DAǦCAN
 5. BURHANEDDIN TANYERI


Izvršni direktori:

 1. MUSTAFA ŞENMAN - Glavni izvršni direktor
 2. GORAN BAKIĆ


Odbor za reviziju:

 1. ŐZCAN ASANOǦLU
 2. HÜSEYIN ŐZUYSAL
 3. ALI ERTUǦRUL AKFIRAT

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;

 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja (factoring, forfeting i dr);

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;

 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - finansijskim derivatima;

 9. depo poslove;

 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 11. iznajmljivanje sefova.