Licencirane banke

Zapad banka AD Podgorica


Sjedište banke: Moskovska br. 2b/VII, Podgorica
Dozvola za rad: O.br. 0101-4014/67-3 od 30.01.2015. godine

Odbor direktora:

 1. VOLODYMYR KOSTELMAN
 2. VADYM MOROKHOVSKYY - predsjednik Odbora direktora
 3. VALENTYNA GRECHKO
 4. OLEKSANDR KUPERMAN
 5. DEJAN MARINOVIĆ


Izvršni direktori:

 1. MLADEN RABRENOVIĆ - glavni izvršni direktor
 2. OLEKSANDR KUPERMAN
 3. DMYTRO LIKHOTA


Odbor za reviziju:

 1. VADYM RODOMANOV
 2. OLHA KAMENEVA
 3. BOBAN LIČINA
Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;

 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;

 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - finansijskim derivatima;

 9. depo poslove;

 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 11. iznajmljivanje sefova.

 

Organizacioni djelovi

 

Organizacioni djelovi u zemlji:

FILIJALA Podgorica, Rimski trg br. 42

Organizacioni djelovi u inostranstvu:

 1. Zapad Banka AD
  Predstavništvo u Odesi,
  Ulica Kanatnaya, dom 1-B,
  Ukrajina