Licencirane banke

Prva banka Crne Gore AD Podgorica osnovana 1901. godine


Sjedište banke: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 141, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-77/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. ZORAN ĐUKANOVIĆ
 2. MILAN PEROVIĆ
 3. ĐOKO KRIVOKAPIĆ
 4. DR NEDA IVOVIĆ - predsjednik Odbora direktora
 5. TARIK TELAĆEVIĆ


Izvršni direktori:

 1. TARIK TELAĆEVIĆ, glavni izvršni direktor
 2. MILORAD PAVLEK
 3. NATAŠA MARTINOVIĆ


Odbor za reviziju:

 1. DR ZORAN TODOROVIĆ
 2. dr MAJA DRAKIĆ
 3. NAĐA ZIDAR

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kredinoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br. rj. 0102-245/2-2008 od 18.03.2008. godine

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Podgorica, Vuka Karadžića bb
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića bb
FILIJALA Budva, Mediteranska 5
FILIJALA Nikšić, Radoja Dakića 2
FILIJALA Bijelo Polje, Muha Dizdarevića 1
FILIJALA Kotor, Trg od oružja bb
FILIJALA Bar, Maršala Tita 42
FILIJALA Ulcinj, 26 novembar 66
FILIJALA Tivat, Pine bb
FILIJALA Cetinje, Bajova 45
FILIJALA Rožaje, Gradski trg bb
FILIJALA Pljevlja, Trg Đorđija Peruničića bb
FILIJALA Berane, Mojsije Zečevića 12
FILIJALA Danilovgrad, Baja Sekulića 11
ŠALTER Podgorica, Vektra, Cetinjski put bb
ŠALTER Golubovci, Golubovci bb, Podgorica
ŠALTER Podgorica, Stari Aerodrom, Bulevar Pera Ćetkovića 30
ŠALTER Podgorica, City kvart, Studentska bb
ŠALTER Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141
ŠALTER Podgorica, Katastar, Vasa Raičkovića bb
ŠALTER Podgorica, Tuški put, Bracana Bracanovića bb
ŠALTER Podgorica, HD Laković, 4 jula bb
ŠALTER Tuzi, Tuzi bb
ŠALTER Igalo, Šetalište V Danica bb, Igalo
ŠALTER Herceg Novi,Debeli brijeg, Debeli brijeg bb
ŠALTER Bečići, Splendid, hotel Splendid
ŠALTER Nikšić, Njegoševa 16
ŠALTER Bijelo Polje, TC Imperijal, Industrijska bb
ŠALTER Šavnik, Šavnik
ŠALTER Kolašin, Trg Vukmana Kruščića bb
ŠALTER Mojkovac, Mališe Damjanovića bb
ŠALTER Žabljak, Durmitorskih ratnika 1
ŠALTER Plav, Čaršijska bb
ŠALTER Andrijevica, Branka Delevića bb
ŠALTER Plužine, Lazara Sočice bb


Zavisna pravna lica


 1. MFI Montenegro Investment Credit DOO Podgorica,
  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, Podgorica
 2. First Assets Management DOO Podgorica,
  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, Podgorica