Licencirane banke

NOVA BANKA AD Podgorica


Sjedište banke: Marka Miljanova 46, Podgorica
Dozvola za rad: O.br. 0101-4014/83-2 od 01.03.2016. godine

Odbor direktora:

 1. AHMET ERENTOK
 2. RASHAD ALIYEV
 3. RASHAD RASULLU
 4. GORKHMAZ AGAYEV
 5. ANA IVANOVIĆ

Izvršni direktori:

 1. MAMMADOV KAMRAN - glavni izvršni direktor
 2. ĐORĐE LUKIĆ

Odbor za reviziju:

 1. ABDULLAYEV JEYHUN
 2. NURAN GULIYEV
 3. RASHAD ALIYEV
Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;

 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;

 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - finansijskim derivatima;

 9. depo poslove;

 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 11. iznajmljivanje sefova.


 Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. Poslovi zastupanja u osiguranju – br. rješenja 03-2990-3/2017 od 05.04.2017. godine