Licencirane banke

NLB Banka AD Podgorica


Sjedište banke: Stanka Dragojevića 46, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-76/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. ANDREAS BURKHARDT - predsjednik Odbora direktora
 2. MARTIN LEBERLE
 3. JANA BENČINA HENIGMAN
 4. LOTTI NATALIJA ZUPANČIČ
 5. MARJANA USENIK
 6. PRELOG IZTOK
 7. POLONA ŽIŽMUND


Izvršni direktori:

 1. MARTIN LEBERLE – glavni izvršni direktor
 2. ROBERT KLEINDIENST
 3. DINO REDŽEPAGIĆ


Odbor za reviziju:

 1. NATAŠA VESELINOVIĆ
 2. DARJA PODOBNIK
 3. JANA AJDOVEC
 4. IZTOK PRELOG

***

Centralna banka Crne Gore je izdala saglasnost da NLB Montenegrobanka AD Podgorica izvrši statusnu promjenu pripajanja Euromarket Banke AD Podgorica, nakon čega je izbrisana Euromarket Banka AD Podgorica iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br.rj. 0104-7157/3-2007 od 17.01.2008. godine

 2. Poslovi zastupanja u osiguranju - rj.br. 0102-1933/3 od 01.04.2015.

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Bar, Ulica Maršala Tita 24
FILIJALA Budva, Ulica Mediteranska bb
FILIJALA Podgorica I, Bulevar Ivana Crnojevića br.171
FILIJALA Cetinje, Ulica Balšića Pazar bb, pp-16
FILIJALA Ulcinj, Ulica 26 novembra bb, pp-83
FILIJALA Bijelo Polje, Ulica Slobode br.6,pp-1
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića 10
FILIJALA Rožaje, Ulica Maršala Tita br.45-A
FILIJALA Kotor, Trg Oružja br.365
FILIJALA Nikšić, Ulica Karađorđeva br.10
FILIJALA Pljevlja, Ulica Kralja Petra bb
FILIJALA Podgorica II, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.53
FILIJALA Tivat, Ulica Palih boraca br.10
FILIJALA Tuzi, Tuzi bb
FILIJALA Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča
FILIJALA Berane, Trg 21 jula br. 1
FILIJALA Podgorica III, Stari aerodrom 2A-IV
FILIJALA Podgorica IV, Vučedolska 6
Filjala Podgorica V, Drpe Mandića
ŠALTER Podgorica, Ćemovsko polje bb
ŠALTER Bečići, Hotel „Splendid“ Bečići bb

Zavisna pravna lica


NLB Penzija AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, Podgorica