Licencirane banke

Lovćen banka AD Podgorica


Sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-4014/58-3 od 28.05.2014. godine

Odbor direktora:

 1. ANDREAS ZEISLER
 2. ALEKSANDRA POPOVIĆ - predsjednik Odbora direktora
 3. BLAGOTA RADOVIĆ
 4. FRIEDER WOHRMANN
 5. ZVONKO PEKOVIĆ

Izvršni direktori:

 1. VINKO NIKIĆ - glavni izvršni direktor
 2. DRAŠKO TRNINIĆ
 3. NENAD RADULOVIĆ

Odbor za reviziju:

 1. NIKOLA KALUĐEROVIĆ
 2. MIRO PEROVIĆ
 3. MIRJANA PERENDIJA
Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;

 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;

 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 9. depo poslove;

 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 11. iznajmljivanje sefova.

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA BAR, Bulevar JNA bb
FILIJALA KOTOR, zgrada Lučke kapetanije, Obala maršala Tita 584
FILIJALA CETINJE, Njegoševa 35
FILIJALA BUDVA, Novi bulevar bb (objekat Anita)
FILIJALA HERCEG NOVI, Stepenište Kralja Tvrtka br. 1
FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića bb
FILIJALA PODGORICA, Bulevar Ivana Crnojevića 62/2
FILIJALA ULCINJ, 26.novembra bb, Ulcinj
ŠALTER BUDVA 1, Trg sunca 7, Budva
ŠALTER PODGORICA 1 , Bulevar Džordža Vašingtona 86, Podgorica