Licencirane banke

Komercijalna banka AD Budva


Sjedište banke: PC Podkošljun bb, Budva
Dozvola za rad: 0101-9/1-2003 od 07.02.2003. godine

Odbor direktora:

 1. ALEXANDER PICKER - predsjednik Odbora direktora
 2. SAVO PETROVIĆ
 3. TATJANA MATIJAŠ
 4. MIRKO MAROJEVIĆ
 5. IVAN SAVELJIĆ


Izvršni direktori

 1. MIRKO MAROJEVIĆ – Glavni izvršni direktor
 2. SRĐAN SAVIĆ
 3. VESELIN VUKOVIĆ


Odbor za reviziju:

 1. DRAGANA ROMANDIĆ
 2. GORDANA ZORIĆ
 3. UNA SIKIMIĆ

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. hartije od vrijednosti – rj. br. 0104-3894/2-2007 od 17.08.2007. godine

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA BUDVA, Poslovni centar Podkošljun bb,
- Ekspozitura Budva II, Ulica Mediteranska br.8 – TQ PLAZA
- Ekspozitura Bar, Obala Kralja Nikole bb

FILIJALA PODGORICA, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 74,
- Ekspozitura Podgorica II, Ulica Miljana Vukova br. 7
- Ekspozitura Bijelo Polje, Ulica Slobode br. 1

FILIJALA KOTOR, Trg od oružja bb,
- Ekspozitura Tivat, Druge Dalmatinske bb
- Ekspozitura Herceg Novi, Ulica Njegoševa 40
- Ekspozitura Nikšić, Karađorđeva bb