Licencirane banke

Invest banka Montenegro AD Podgorica


Sjedište banke: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 115, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-79/1-2002 od 17.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. DRAGOLJUB JANKOVIĆ
 2. LJILJANA MILIĆ - predsjednik Odbora direktora
 3. PREDRAG DAŠIĆ
 4. BASIL PETRIDES
 5. ALEKSANDAR KRTINIĆ

Izvršni direktori:

 1. ZORAN NIKOLIĆ - glavni izvršni direktor
 2. PREDRAG DAŠIĆ

Odbor za reviziju:

 1. JELENA ŽUGIĆ
 2. MIRJANA DAMJANOVIĆ
 3. DRAGOLJUB JANKOVIĆ
Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i naplaćuje potraživanja;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br. rj. 0104-2977/3-2007 od 4.07.2007. godine

 2. poslovi sa hartijama od vrijednosti – br. rj. 0104-2971/2-2007 od 4.07.2007. godine

 3. depozitarni poslovi – br.rj. 0102-86/4 od 07.02.2012. godine

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Podgorica, Bulevar V Proleterske br. 201, Stari Aerodrom
FILIJALA Podgorica, Marka Miljanova br. 46

Zavisna pravna lica


„Global Carbon“ DOO Podgorica, Ulica Slobode br. 64, Podgorica