Licencirane banke

ERSTE Bank AD Podgorica


Sjedište banke: Marka Miljanova 46, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-78/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. REINHARD ORTNER – predsjednik
 2. BORISLAV CENTNER
 3. SAVA IVANOV DALBOKOV
 4. CHRISTOPH SCHÖFBÖCK
 5. SLAĐANA JAGAR


Izvršni direktori:

 1. ALEKSA LUKIĆ - glavni izvršni direktor
 2. ALEKSANDRA RADIĆ
 3. DARKO KEKOVIĆ


Odbor za reviziju:

 1. SLAĐANA JAGAR
 2. VLATKA BOGDANOVIĆ
 3. NATALIJA GRBIN
Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi i depozitarni poslovi – br. rj. 0102-3319/5 od 29.07.2014. godine
 2. poslovi zastupanja u osiguranju – br. rj.0102-6139/3 od 20.11.2014. godine
 3. poslovi brokera, dilera i investicionog menadžera.

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Berane, Ulica Mojsije Zečevića br.22
FILIJALA Nikšić, Ulica Njegoševa br. 12
FILIJALA Bar, Topolica F-5
FILIJALA Kotor, Stari grad br.431
FILIJALA Ulcinj, Ulica 26 novembra bb
FILIJALA Bijelo Polje, Ulica 3.januara br.1
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića 26
FILIJALA Pljevlja, Ulica Kralja Petra br.1
FILIJALA Rožaje, Ul. Maršala bb
FILIJALA Tivat, Nikole Đurkovića br.10
FILIJALA Cetinje, Ulica Njegoševa bb
FILIJALA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.23
FILIJALA Budva, Ulica 22. novembra 22