Licencirane banke

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica - member of OTP Group


Sjedište banke: Moskovska bb, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-72/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. BARNA ZSOLT - predsjednik Odbora direktora
 2. PÁL JÓZSEF KOVÁCS
 3. GYŐZŐ JÓZSEF NYITRAI
 4. HORVATH SZABOLCS
 5. PETER KRIZSANOVICH
 6. SZTEPANOV MILAN
 7. MIKLÓS NÉMETH


Izvršni direktori:

 1. PÁL JÓZSEF KOVÁCS - glavni izvršni direktor
 2. VIKTOR VOROBEJ
 3. MAJA KRSTIĆ
 4. SZTEPANOV MILAN
 5. GÁBOR JANDÁCSIK


Odbor za reviziju:

 1. PETER KRIZSANOVICH
 2. ATTILA KOZSIK
 3. ANDRAS SZALAY

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br. rj. 0101-323/9-4 od 29.07.2008. godine

 2. depozitarni poslovi – br.rj. 0102-967/4 od 12.03.2012. godine

Rješenjem br.0102-2184/6 od 06.05.2015.godine upisana je "Pošta Crne Gore" AD Podgorica kao agent Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica za pružanje sledećih platnih usluga:

 • uplate gotovog novca fizičkih lica koje ne obavljaju registrovanu djelatnost

 • isplate gotovog novca fizičkim licima koje ne obavljaju registrovanu djelatnost

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Bar, Maršala Tita br.5
FILIJALA Berane, 21. jula bb
FILIJALA Bijelo Polje, Tršova bb
FILIJALA Budva, Južni bulevar, zgrada Tre Canne
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića 1
FILIJALA Kotor, Trg od oružja
FILIJALA Nikšić, Trg Slobode 20
FILIJALA Pljevlja, Nikole Pašića 2
FILIJALA Rožaje, Maršala Tita bb
FILIJALA Ulcinj, Majke  Tereze bb
FILIJALA Podgorica, Moskovska bb
FILIJALA Podgorica, Centar - Novaka Miloševa 6
FILIJALA Podgorica, Voli - Josipa Broza Tita bb
POSLOVNA JEDINICA privatnog bankarstva i investicionih servisa,
Podgorica, Šejika Zaida bb
EKSPOZITURA Žabljak, Vuka Karadžića bb
EKSPOZITURA Tivat, Ulica Palih boraca bb
EKSPOZITURA Plav, Čaršijska bb, Plav (pripada Filijali Berane)
EKSPOZITURA Mojkovac, Mališe Damjanovića bb
EKSPOZITURA Kolašin, Trg boraca S6
EKSPOZITURA Danilovgrad, Baja Sekulića 22
EKSPOZITURA Cetinje, Vladike Petra I bb
EKSPOZITURA Andrijevica, Branka  Deletića  bb
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 121
EKSPOZITURA Podgorica, Palada, Serdara Jola Piletića bb
EKSPOZITURA Podgorica, Kralja Nikole 21
EKSPOZITURA Golubovci, Cijevna bb
ŠALTER Bijela, Bijela bb (pripada Filijali Herceg Novi)
ŠALTER Igalo, Šetalište Pet Danica 1 (pripada Filijali Herceg Novi)
ŠALTER Meljine, Zemunska 143 (pripada Filijali Herceg Novi)
ŠALTER Podgorica, Trg Golootočkih žrtava bb
(pripada Ekspozituri Metalka – Podgorica)