Licencirane banke

Atlas banka AD Podgorica


Sjedište banke: Vaka Đurovića bb, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-71/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. RADISLAV JOVOVIĆ
 2. ZORAN GRUBIŠIĆ - predsjednik Odbora Direktora
 3. MARKO JOVANOVIĆ
 4. Prof.dr DEJAN ERIĆ
 5. MARKO NIKOLIĆ


Izvršni direktori

 1. MARKO NIKOLIĆ - glavni izvršni direktor
 2. OLGA BOGDANOVIĆ
 3. MILIJANA ŽIVKOVIĆ


Odbor za reviziju:

 1. PREDRAG VUJOVIĆ
 2. RATIMIR JOVIĆEVIĆ
 3. DRAGICA ĐEKIĆ

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi zastupanja u osiguranju - br. rj. 0102-5223/4 od 24.10.2014. godine

 

Organizacioni djeloviOrganizacioni djelovi u zemlji:

FILIJALA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 117
FILIJALA Podgorica 2, Ulica Cetinjski put bb
FILIJALA Nikšić, Ulica Serdara Šćepana S/70
FILIJALA  Bar, Jovana Tomaševića bb
FILIJALA Budva, Slovenska obala br.13
FILIJALA Herceg Novi, Njegoševa 5
FILIJALA Kotor, Dobrota bb
FILIJALA Bijelo Polje, Tomaža Žižića 18
FILIJALA Pljevlja, Skerlićeva 10
FILIJALA Berane, Trg 21.jula bb
FILIJALA Tivat, Palih boraca 21
EKSPOZITURA Podgorica, Miljana Vukova 25
EKSPOZITURA Andrijevica, Branka Deletića bb
EKSPOZITURA Ulcinj, 26 novembra bb
EKSPOZITURA Mojkovac, Mališe Damjanovića bb
EKSPOZITURA Plav, Racina bb
ŠALTER Podgorica, Stanka Dragojevića 4
ŠALTER Podgorica, Vaka Đurovića bb
ŠALTER Topla, Mića Vavića br.1
ŠALTER Rožaje, Maršala Tita br.1

ŠALTER Žabljak, Narodnih heroja bb

ŠALTER Radanovići, Radanovići bb


Organizacioni djelovi u inostranstvu:

 1. Atlas banka AD
  Predstavništvo Kipar
  197, Arch. Makarios Avenue
  Gala Tower-3rd Floor-CY 3030 Limassol
 2. Atlas banka AD
  Predstavništvo u Republici Srbiji, Beograd, Nušićeva 15

Zavisna pravna lica


“Rekreaturs” DOO Budva