Licencirane banke

Addiko Bank AD Podgorica


Sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98 – The Capital Plaza
Dozvola za rad: 0101-377/17-6 od 29.12.2005. godine

Odbor direktora:

 1. JOHANNES PROKSCH - predsjednik Odbora direktora
 2. HENNING GIESECKE
 3. BELMA SEKAVIĆ BANDIĆ
 4. ZORAN VOJNOVIĆ
 5. IVAN  JANDRIĆ


Izvršni direktori:

 1. CHRISTOPH SCHOEN - glavni izvršni direktor
 2. MILOŠ MIKETIĆ
 3. RADE BAJIĆ


Odbor za reviziju:

 1. INGRID MICKL
 2. ZORAN VOJNOVIĆ
 3. MISLAV SUŠAC

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 7. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 8. depo poslove;

 9. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi zastupanja u osiguranju – br.rj. 0102-1917/4 od 23.04.2014. godine

Organizacioni djelovi

EKSPOZITURA Herceg Novi, Ul. Njegoševa 20
EKSPOZITURA Nikšić , Trg slobode 29
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 37
EKSPOZITURA Podgorica, Ul. Hecegovačka 56
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Save Kovačevića br. 74
EKSPOZITURA Bijelo Polje, Ul. Slobode  bb
EKSPOZITURA Bar, Ul. Maršala Tita br. 3
EKSPOZITURA Pljevlja, Trg Đorđija Peruničića bb
EKSPOZITURA Budva , Ul. 22.novembra 2A
EKSPOZITURA Kotor, Partizanski put br. 570, Tabačina, Kotor
EKSPOZITURA Tivat, Ulica II Dalmatinske br. 3
ŠALTER  Herceg Novi, Sutorina bb