Licencirane banke

Addiko Bank AD Podgorica


Sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98 – The Capital Plaza
Dozvola za rad: 0101-377/17-6 od 29.12.2005. godine

Odbor direktora:

 1. JOHANNES PROKSCH - predsjednik Odbora direktora
 2. HENNING GIESECKE
 3. MATEJ FALATOV
 4. ZORAN VOJNOVIĆ
 5. IVAN  JANDRIĆ


Izvršni direktori:

 1. CHRISTOPH SCHOEN - glavni izvršni direktor
 2. MARKO POPOVIČ


Odbor za reviziju:

 1. INGRID MICKL
 2. ZORAN VOJNOVIĆ
 3. RADE BAJIĆ

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;

 6. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 7. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 8. depo poslove;

 9. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi zastupanja u osiguranju – br.rj. 0102-1917/4 od 23.04.2014. godine

Organizacioni djelovi

EKSPOZITURA Herceg Novi, Ul. Njegoševa 20
EKSPOZITURA Nikšić , Trg slobode 29
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 37
EKSPOZITURA Podgorica, Ul. Hecegovačka 56
EKSPOZITURA Podgorica, Ulica Bratstva i jedinstva br. 44
EKSPOZITURA Bijelo Polje, Ul. Slobode  bb
EKSPOZITURA Bar, Ul. 13. jula bb
EKSPOZITURA Pljevlja, Trg Đorđija Peruničića bb
EKSPOZITURA Budva , Ul. 22.novembra 2A
EKSPOZITURA Kotor, Tabačina  bb
EKSPOZITURA Tivat, Ulica II Dalmatinske br. 3