");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
26.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 27.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Mart

30.03.2018. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

27.03.2018. godine - Guverner Žugić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju

19.03.2018. godine - Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca

16.03.2018. godine - Poželjna intenzivnija ekonomska saradnja Crne Gore i SAD-a

14.03.2018. godine - Viceguverner Fabris održao predavanje doktorantima univerziteta City University of New York

12.03.2018. godine - Održana XXIV sjednica Savjeta CBCG

12.03.2018. godine - Počelo obilježavanje Svjetske nedjelje novca

09.03.2018. godine - NAJAVA: CBCG obilježava sljedeće sedmice Svjetsku nedjelju novca

08.03.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva NLB banke

07.03.2018. godine - Završena redovna godišnja misija MMF-a za Crnu Goru

06.03.2018. godine - NAJAVA: Press konferencija povodom redovne godišnje misije MMF-a

02.03.2018. godine - Održan sastanak predstavnika MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG

01.03.2018. godine - Saopštenje u vezi sa objavljivanjem podataka o stanju depozita nevladinih i drugih neprofitnih institucija


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.03.2018. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 39. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Sa ciljem ocjene stanja finansijske stabilnosti, na današnjoj sjednici razmatrana su kretanja koja karakterišu domaće i međunarodno makroekonomsko okruženje, kao i finansijski sistem, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor.
 
Članovi Savjeta osvrnuli su se na trendove koji su, tokom 2017. godine, karakterisali realni sektor, ocijenivši izuzetno pozitivnim ostvareni rast BDP-a od 4,4%, kako pokazuju preliminarni podaci MONSTAT-a. Konstatovano je da je, tokom prošle godine, rast ostvaren u gotovo svim sektorima privrede, a naročito u oblasti građevinarstva i turizma. Sprovođenje fiskalne konsolidacije doprinosi stabilizovanju javnih finansija, poboljšanju kreditnog rejtinga zemlje, te pozitivnim ocjenama od strane Međunarodnog monetarnog fonda.

Prema preliminarnim podacima, neto priliv stranih direktnih investicija u 2017. godini iznosio je 474,3 miliona eura, što predstavlja povećanje od 27,6% u odnosu na 2016. godinu. Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni.

Kada je riječ o bankarskom sektoru, u 2017. godini nastavljen je trend rasta odobrenih kredita, kao i depozita, uz bolju likvidnost i profitabilnost banaka. Sa druge strane, nivo nekvalitetnih kredita bilježi pad, čemu je doprinijela implementacija izmjena i dopuna Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama. Tako su, na kraju 2017. godine, nekvalitetni krediti činili su 7,3% ukupnih kredita, što je za tri procentna poena niže u odnosu na kraj 2016. godine. Indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je ukupan promet na tržištu kapitala smanjen u odnosu na 2016. godinu, kada je realizovana emisija obveznica.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Na današnjoj sjednici, razmatrana je i Informacija o mogućnostima kreiranja baze/registra prometovanih nekretnina u Crnoj Gori, koju je pripremila međuresorna radna grupa, koju je prethodno formirao Savjet za finansijsku stabilnost, sa zadatkom da predloži način uspostavljanja pomenute baze/registra.

Zaključeno je da je inicijativa za uspostavljanjem baze/registra prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori višestruko korisna, jer će ovakva baza podataka unaprijediti kvalitet statistike u ovoj oblasti, obezbijediti ispunjenje zahtjeva u okviru pristupnih pregovora i biti korisno sredstvo za vođenje poreske i politike Centralne banke.

Imajući prethodno u vidu, Savjet je podržao aktivnosti na planu uspostavljanja baze/registra prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori, koje će podrazumijevati iniciranje izmjena postojeće zakonske regulative (Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i podzakonskih propisa), definisanje institucije kojoj će biti povjerena realizacija ovog zadatka, kao i obezbijeđivanje potrebnih finansijskih sredstava.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.03.2018. godine

Guverner Žugić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić učestvuje na godišnjem susretu guvernera regiona koji se održava u Rovinju, Hrvatska, u periodu 26-27. marta 2018. godine.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa odnose se na monetarnu politiku i bankarstvo.

Guverner Žugić učestvovao je na panelu na kome su razmatrana pitanja  izazova monetarnih politika, posebno u dijelu njihove normalizacije, te rješavanja pitanja akumuliranih nekvalitetnih kredita. Izlaganje guvernera CBCG možete preuzeti ovdje.

Godišnji susret guvernera centralnih banaka regiona, koji okuplja guvernere, predstavnike banaka i finansijskog sektora,  ima za cilj unapređenje saradnje, razmjenu iskustava i razmatranje aktuelnih izazova u vezi sa ključnim oblastima finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.03.2018. godine

Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca

Centralna banka Crne Gore je brojnim aktivnostima, organizovanim tokom protekle sedmice, obilježila Svjetsku nedjelju novca, manifestaciju koja ima za cilj jačanje finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina, prvenstveno kod djece i mladih.

U aktivnosti koje je CBCG osmislila povodom Svjetske nedjelje novca, koja se ove godine obilježavala pod sloganom „O novcu je važno znati“, bio je uključen veliki broj djece i mladih iz različitih crnogorskih gradova.

Tokom manifestacije je bila organizovana posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Centralnoj banci Crne Gore i tom prilikom su održana predavanja na teme uloge CBCG u našem finansijskom sistemu i prepoznavanja falsifikovanog novca.

U okviru akcije, bile su organizovane i posjete učenika OŠ „Njegoš“ sa Cetinja i Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović” iz Podgorice Muzeju novca. Učenicima su bili u prilici da obiđu postavku Muzeja, a za njih su upriličene i projekcije filmova „Devalvacija jednog osmjeha“ i „Zle pare“.

U četvrtak, 15. marta, u saradnji sa Inovaciono-preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića, u ovom gradu je organizovan cjelodnevni događaj koji je uključio niz predavanja na temu novca, štednje, uloge i značaja finansijskih instutucija i sl. Predavanjima su prisustvovali učenici OŠ „Olga Golović“, Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Gimnazije „Stojan Cerović“.

Osim navedenog, tokom protekle sedmice, predstavnici CBCG posjetili su podgorički vrtić „Zvončić“ (JPU „Đina Vrbica“), OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice, Gimnaziju „25. maj“ u Tuzima,  OŠ „Dašo Pavičić“ i Srednju mješovitu školu „Ivan Goran Kovačić“ iz Herceg Novog, OŠ „Risto Manojlović“ iz Kolašina i OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ iz Mojkovca. U okviru posjeta, za djecu mlađeg uzrasta su bile organizovane kreativne radionice, a za stariji uzrast predavanja i diskusije na brojne ekonomske i finansijske teme. Dvijema školama su uručene donacije u vidu računarske opreme.

Kroz iniciranje i sprovođenje ovakvih edukativnih i društveno odgovornih aktivnosti, CBCG promoviše finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem. Namjera je da djeca u najranijem djetinjstvu započnu sa usvajanjem korisnih i zdravih navika u upravljanju i raspolaganju novcem, kao i racionalnom i mudrom trošenju.

Svjetska nedjelja novca je globalna manifestacija, koja se organizuje na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i mladih (CYFI), a obilježava se u preko 130 zemalja svijeta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.03.2018. godine

Poželjna intenzivnija ekonomska saradnja Crne Gore i SAD-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa zamjenikom šefa političke i ekonomske sekcije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Vivek Jošijem /Vivek Joshi/.

Guverner Žugić je upoznao Jošija sa stanjem u bankarskom sektoru, čiji su svi  parametri poslovanja unaprijeđeni u prethodnoj godini, kao i sam sistem u dijelu većeg nivoa stabilnosti i sigurnosti. Guverner je dodao i da su uočene ranjivosti u sistemu u prethodnom periodu značajno smanjene.

Na sastanku je bilo riječi i o saradnji CBCG sa MMF-om i njihovim pozitivnim ocjenama o stanju crnogorske ekonomije tokom prethodne misije.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom između Crne Gore i SAD-a, uz očekivanje da će ista biti dodatno unaprijeđena u budućem periodu, posebno u segmentu ekonomije, i to kroz veća ulaganja američkih investitora u našu zemlju, za koja već postoji interesovanje. Guverner i g. Joši su saglasni da  bi trebalo dodatno podsticati interesovanje američkih investitora, posebno u dijelu finansijskog sektora.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.03.2018. godine

Viceguverner Fabris održao predavanje doktorantima univerziteta City University of New York

Na poziv City University of New York, viceguverner Centralne banke Crne Gore dr Nikola Fabris održao je predavanje za studente doktorskih studija ovog univerziteta, na temu „Monetarna politika - savremene tendencije i izazovi“.

Na početku izlaganja, viceguverner Fabris je istakao da je monetarna politika, iako konzervativna, podložna evolutivnim promjenama, čije se još veće ubrzavanje očekuje nakon globalne finansijske krize. Fabris je naglasio da je, u uslovima kada su krize globalne, a monetarna politika nacionalna, neophodno pronaći model globalne koordinacije monetarne politike, odnosno potrebno je razriješiti konflikt između nacionalnog karaktera monetarne politike i potrebe za globalnim akcijama. Uz to, ključne centralne banke moraju međusobno razmjenjivati informacije o nestabilnosti na domaćim tržištima.

Viceguverner Fabris je ukazao na česte greške koje kreatori monetarne politike čine previše se oslanjajući na makroekonomske modele koji ih, zbog svojih brojnih slabosti, nerijetko mogu dovesti u zabludu. U prilog toj tvrdnji je činjenica da nijedan makroekonomski model koji koriste centralne banke nije najavio globalnu finansijsku krizu. Rješenje je, po mišljenju viceguvernera Fabrisa, u značajnijem oslanjanju na  ekspertsko mišljenje, uz istovremeno korišćenje makroekonoskih modela, kao korektivnog mehanizma.

U svom izlaganju, Fabris se posebno osvrnuo na dilemu da li monetarnu politiku treba bazirati na pravilima ili diskreciji. Po njegovom mišljenju, za centralne banke sa nedovoljnim nivoom kredibiliteta i lošom istorijom inflacije, poželjno je da se monetarna politika vodi na bazi pravila, kako bi se, na taj način, «usidrila» inflaciona očekivanja. Sa druge strane, za centralne banke sa visokim kredbilitetom, potrebno je da imaju određen prostor kako bi mogle diskreciono da reaguju na šokove u cilju stabilizacije ekonomije.

Viceguverner Fabris je ukazao i na brojne izazove u oblasti supervizije, polazeći od činjenice da je bankarstvo postalo globalna industrija, dok je supervizija dominantno nacionalna. U takvim uslovima je, po riječima Fabrisa, veoma teško pravilno utvrditi rizični profil banke. U tom smislu, neophodno je jačati tzv. «home-host» supervizije, a takođe je potrebno preispitati standardne stres testove, s obzirom da je veliki broj banaka koji je prošao stres testove bankrotirao nakon pojave globalne finansijske krize. Fabris je ukazao i na izazove u superviziji finansijskih konglomerata koji posluju u velikom broju zemalja i pokrivaju različite segmente finansijskog sistema (bankarstvo, osiguranje, penzioni fond, lizing i dr). Pravu sliku rizičnog profila ovih institucija je teško utvrditi, jer su za njihove različite segmente nadležne različite institucije. Stoga je ukazao na značaj sprovođenja supervizije na konsolidovanoj osnovi (na nivou grupacije), i to na globalnom nivou. „Supervizori treba da povećaju transparentnost bankarskog sistema“, istakao je Fabris.

Na kraju izlaganja, viceguverner se osvrnuo i na dilemu da li je poželjno da u budućnosti postoji nešto viša stopa targetirane inflacije, kako bi se ostavio veći prostor za sniženje kamata radi stabilizacije ekonomije, u slučajevima kada postoji rizik od recesije. Zaključio je da, iako bi takva situacija bila poželjna, malo je vjerovatno da će se desiti, jer bi bilo teško ubijediti javnost, koja je naviknuta na niske stope inflacije.

Predavanje viceguvernera Fabrisa je organizovano u okviru seminara na temu aplikativne ekonomije za studente doktorskih studija renomiranog njujorškog univerziteta. Na listi predavača ovog seminara su, između ostalih, nobelovac Paul Krugman, profesori Jeffrey Sachs i Andres Drenik sa Columbia University, profesor  Bojan Jovanović sa New York Stern Business School, profesor Stephen Moris sa Princeton University i dr.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.03.2018. godine

Održana XXIV sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas dvadeset četvrtu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2017. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

Savjet je utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, kojim je predloženo produženje važenja ovog zakona za još godinu dana, u cilju stvaranja pretpostavki za dalje podsticanje procesa restrukturiranja dugova. Naime, primjena ovog zakona u periodu od juna 2017. do februara 2018. godine rezultirala je restrukturiranjem dugova u iznosu od 23,7 miliona eura, što ukazuje na opravdanost inicijative za produženjem njegovog važenja. Takođe, prema posljednjim raspoloživim podacima, nekvalitetni krediti na kraju decembra 2017. godine iznosili su 197 miliona EUR i činili su 7,3% ukupnih kredita. U odnosu na decembar 2016. godine, nekvalitetni krediti su manji za 20,8%.

U cilju usaglašavanja sa Direktivom Evropske unije o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama (2011/7/EU), Savjet je danas utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate.

Savjet je usvojio i Odluku o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti. Ovom odlukom se obezbijeđuju pretpostavke da CBCG implementira preporuku Evropske komisije i kontinuirano sprovodi anketiranje o kreditnoj aktivnosti, sa ciljem praćenja kreditne dinamike u Crnoj Gori. Stupanjem na snagu ove odluke, banke sa sjedištem u Crnoj Gori biće dužne da CBCG dostavljaju informacije o kreditnoj  aktivnosti na propisanom obrascu, na kvartalnoj osnovi, dok će CBCG, u skladu sa principima transparentnosti poslovanja, imati obavezu da informacije o kreditnoj aktivnosti banaka na agregatnom nivou objavljuje na svojoj internet stranici.

Savjet je danas razmatrao i usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI,  sa Informacijom o realizaciji operativnih ciljeve banaka za smanjenje nivoa loših kredita za IV kvartal 2017. godine. Konstatovano je da je poslovanje banaka tokom posljednjeg kvartala ove godine karakterisao rast svih ključnih bilansnih pozicija, pa je tako na kraju 2017. godine ostvaren, na godišnjem nivou, rast ukupne aktive za 10,34%, kredita i potraživanja za 13,24%, depozita za 13,64% i ukupnog kapitala za 5,87%. Kamatne stope bilježe dalji pad, pa je tako prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite zabilježila pad sa 7,45%, na kraju 2016. godine, na 6,81% na kraju 2017, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite pala sa 6,27% na 6,23%, u posmatranom jednogodišnjem periodu. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,37%, što je iznad regulatornog minimuma (10%). Banke su, na kraju 2017. godine, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 35,1 milion eura. Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.03.2018. godine

Počelo obilježavanje Svjetske nedjelje novca

Obilježavanje Svjetske nedjelje novca (Global Money Week) pod sloganom „O novcu je važno znati“ počelo je danas, posjetom studenata IV godine Ekonomskog fakulteta Centralnoj banci Crne Gore.

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić je, u pozdravnom obraćanju studentima,  istakao da je ova institucija osmislila brojne aktivnosti u okviru Svjetske nedjelje novca i u iste uključila veliki broj djece i mladih, a sve u cilju podizanja nivoa svijesti o značaju finansijskog opismenjavanja. Finansijska pismenost, istakao je guverner, obuhvata znanje i razumjevanje finansijskih koncepata, kao i vještine i samopouzdanje za primjenu tog znanja u cilju donošenja ispravnih odluka u svakodnevnom životu. CBCG je prepoznala značaj ovakvih aktivnosti, imajući u vidu složenost finansijskog okruženja u kojem živimo i činjenice da će odluke koje mladi ljudi budu donosili u budućnosti uticati ne samo na njih i njihovo blisko okruženje, već i na širu društvenu zajednicu, dodao je guverner Žugić.

Nakon pozdravnog govora guvernera, za studente Ekonomskog fakulteta su upriličena predavanja zaposlenih u CBCG na teme značaja i uloge ove instutucije u finansijskom sistemu naše zemlje, te prepoznavanja falsifikovanog novca.

Svjetska nedjelja novca je globalna manifestacija, koja se organizuje na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i mladih (CYFI), a obilježava se u preko 130 zemalja svijeta. Manifestacija  ima za cilj jačanje finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina kod djece i mladih.

Tokom tekuće sedmice, CBCG realizovaće posjete vrtićima i školama i organizovati predavanja, diskusije, kreativne radionice i dr, a sve u cilju razvijanja i snaženja finansijske kulture kod najmlađe populacije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.03.2018. godine

NAJAVA: CBCG obilježava sljedeće sedmice Svjetsku nedjelju novca

Slogan ovogodišnje manifestacije: O NOVCU JE VAŽNO ZNATI

Centralna banka Crne Gore obilježiće naredne sedmice, od 12. do 18. marta, Svjetsku nedjelju novca pod sloganom „O novcu je važno znati“. Ova manifestacija organizuje se na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i  mladih (CYFI) i ima za cilj unapređenje finansijskih znanja i vještina, posebno kod ovih kategorija stanovništva.

Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, je i ove godine osmislila brojne aktivnosti za djecu i mlade kroz posjete vrtićima i osnovnim i srednjim školama u više crnogorskih gradova. Takođe će jedan broj crnogorskih učenika posjetiti Muzej novca na Cetinju. Prilikom pomenutih posjeta, biće organizovana predavanja, kreativne radionice i diskusije na teme: novca, štednje, uloge i značaja finansijskih institucija i sl.

Kroz iniciranje i realizaciju ovakvih aktivnosti, CBCG promoviše finansijsku edukacju djece i mladih i daje doprinos sprovođenju ove globalne akcije koja okuplja više miliona učesnika širom svijeta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.03.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva NLB banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa novoizabranim predsjednikom Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, g. Arčibaldom Kremserom, koji je ujedno i član Uprave NLB d.d, i glavnim izvršim direktorom, g. Martinom Leberleom.

Na sastanku je bilo riječi o poslovanju NLB banke i planovima za naredni period. Kako je istakao g. Kremser, NLB grupacija vidi Crnu Goru kao važan dio regionalnog tržišta. U tom smislu, planovi NLB banke su usmjereni na jačanje pozicije na crnogorskom tržištu, kroz ulaganja u unapređenje tehnologije i modernizaciju poslovnih procesa unutar banke, koja će, po najavi Kremsera, uskoro biti realizovana.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom i istakao da poslovanje NLB banke karakterišu pozitivni parametri i dodao da se dodatni napori moraju uložiti na planu daljeg smanjenja nekvalitetnih kredita, iako je njihov iznos, na nivou sistema, značajno smanjen u proteklom periodu.

Sagovornici su se saglasili u ocijeni da je očuvanje stabilnosti i sigurnosti finansijskog sistema zajednički cilj CBCG, kao regulatora, i svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, te da banke treba da budu posvećene pružanju podrške privredi, kako bi se adekvatno valorizovali ogromni potencijali kojima Crna Gora raspolaže.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.03.2018. godine

Završena redovna godišnja misija MMF-a za Crnu Goru

Danas je u Centalnoj banci Crne Gore održana press konferencija povodom završetka redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Na konferenciji su govorili: guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, ministar finansija Darko Radunović i šef Misije MMF-a za Crnu Goru, Martin Petri. Audio izlaganja govornika možete preuzeti ovdje, kao i Integralni tekst završne izjave Misije o konsultacijama za 2018. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.03.2018. godine

NAJAVA: Press konferencija povodom redovne godišnje misije MMF-a

U srijedu, 7. marta 2018. godine, biće održana press konferencija povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Na konferenciji će govoriti: guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, ministar finansija Darko Radunović i šef Misije MMF-a za Crnu Goru, Martin Petri.

Konferencija će biti održana u Sali guvernera Centralne banke Crne Gore, sa početkom u 13:00 časova.

Potrebno je izvršiti akreditaciju TV ekipa, na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do srijede 7. marta 2018. godine, do 11:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.03.2018. godine

Održan sastanak predstavnika MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović sa saradnicima sastali su se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Martin Petri, šef Misije MMF-a za Crnu Goru. Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija u skladu sa Članom IV Fonda.

Na sastanku je bilo riječi o stanju crnogorske ekonomije, rezultatima ostvarenim u prethodnoj i planovima i projekcijama za tekuću godinu.

Guverner Žugić je istakao da je bankarski sektor u prethodnoj godini ostvario odlične rezultate koji su osnažili stabilnost finansijskog sistema. I u 2018. godini je nastavljen trend rasta kreditne aktivnosti i depozita, dok, sa druge strane, nivo loših zajmova i kamatne stopa nastavljaju da opadaju. Guverner je informisao sagovornike da će CBCG inicirati produženje važenja Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju dugova, za još godinu dana, u cilju stvaranja pretpostavki za dalje pospješenje procesa restrukturiranja. Naime, primjena ovog zakona u periodu od juna 2017. do februara 2018. godine rezultirala je restrukturiranjem dugova u iznosu od 23,7 miliona eura, što ukazuje na opravdanost ove inicijative. Guverner je dodao da će buduće aktivnosti CBCG biti, između ostalog, usmjerene na harmonizaciju regulative, implementaciju standarda i najboljih bankarskih praksi, kao i na unapređenje kreditnog registra, sa ciljem proširenja njegovog sadržaja i boljeg ažuriranja istog.

Ministar Radunović je istakao da se u 2018. godini nastavljaju pozitivni trendovi na prihodnoj strani budžeta i saopštio da je u prva dva mjeseca ove godine, prema  preliminarnim podacima, naplaćeno 188,6 miliona eura budžetskih prihoda, što je za 16,1% više u odnosu na isti period prošle godine. Istakao je i da Vlada radi na pripremi dokumenata koji se tiču reforme javne uprave, u pravcu optimizacije broja zaposlenih, i dodao da će fokus aktivnosti Ministarstva finansija biti na unapređenju konkurentnosti privrede, ali i smanjenju sive ekonomije na tržištima rada i akciznih proizvoda.

Zahvalivši se CBCG i Ministarstvu finansija na saradnji tokom boravka Misije u Crnoj Gori, g. Petri je istakao je da su u 2017. godini, uz ekonomski rast, ostvareni odlični rezultati na planu konsolidacije javnih finansija i unapređenja finansijske stabilnosti. Šef Misije MMF-a ohrabrio je donosioce odluka u Crnoj Gori da nastave sa aktivnostima na daljem snaženju fiskalne održivosti, jačanju finansijske stabilnosti i implementaciji strukturnih reformi.

Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori do 7. marta, kada ce se održati konferencija za medije na kojoj će se prezentovati nalazi Misije o stanju ekonomije i izgledima za naredni period.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.03.2018. godine

Saopštenje u vezi sa objavljivanjem podataka o stanju depozita nevladinih i drugih neprofitnih institucija

U vezi sa tekstom „Traže da se objelodani ko se sve krije iza 50 miliona eura depozita“, objavljenog danas u Pobjedi, napominjemo da se Centralna banka Crne Gore ranije oglašavala ovim povodom i dala pojašnjenje o zakonskom ograničenju objavljivanja individualnih podataka.

Radi potpune informisanosti javnosti, dajemo ponovno pojašnjenje:

U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, CBCG prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije. Kao odgovorna i transparentna institucija, poštujući zakonska ovlašćenja, CBCG objavljuje redovno (mjesečno) podatke prikupljene u skladu sa odlukama o izvještajima koji se dostavljaju ovoj instituciji.

Monetarna statistika, koja se mjesečno objavljuje na internet stranici CBCG, usklađena je sa metodologijom MMF-a i ECB-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike.

Poštujući princip povjerljivosti, podaci se objavljuju na agregatnom nivou, uz detaljan prikaz svih pozicija bilansa stanja banaka, po sektorima i ročnosti. Struktura pozicije bilansa stanja po sektorima sadrži i prikaz za sektor Nevladine i druge neprofitne institucije na agregatnom nivou.

Prema Uputstvu Centralne banke Crne Gore za knjiženja na pojedinim računima kontnog okvira za banke, na računima kontnog okvira koji se odnosi na Nevladine i druge neprofitne institucije, rezidente, knjiže se potraživanja/obaveze domaćih nevladinih organizacija (nevladina udruženja i nevladine fondacije) i drugih neprofitnih organizacija: sindikalne organizacije, udruženja građana, profesionalna udruženja, političke partije, vjerske zajednice, sportske organizacije, udruženja umjetničkog stvaralaštva.

Postoje posebni računi kontnog okvira za knjiženje sredstava nerezidenata, zavisno od sektorske pripadnosti institucije.

Napominjemo da se, u skladu sa čl. 84 Zakona o bankama, podaci o pojedinačnom stanju depozita smatraju bankarskom tajnom, te ih CBCG ne može objavljivati. Podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu mogu se učiniti dostupnim jedino na osnovu izričite saglasnosti vlasnika podataka ili na zahtjev nadležnog državnog organa.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore