");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
31.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Maj

31.05.2018. godine - Održan sastanak guvernera CBCG sa izvršnim direktorima poslovnih banaka

30.05.2018. godine - NAJAVA: Otvaranje izložbe „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“.

30.05.2018. godine - NAJAVA: Sastanak sa izvršnim direktorima banaka

25.05.2018. godine - Snažiti saradnju Crne Gore i NR Kine

24.05.2018. godine - Unaprijediti saradnju vrhovnih monetarnih institucija Crne Gore i Rumunije

24.05.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i buduće ambasadorke Crne Gore u Grčkoj i Kipru

19.05.2018. godine - Muzej novca izložbom “Novac kao ukras” obilježio Međunarodni dan muzeja

17.05.2018. godine - NAJAVA: Otvaranje izložbe “Novac kao ukras” povodom Međunarodnog dana muzeja

15.05.2018. godine - Guverner Žugić na sastanku Kluba guvernera u Bodrumu

09.05.2018. godine - Guverner Žugić na godišnjem sastanku Upravnog odbora CEF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.05.2018. godine

Održan sastanak guvernera CBCG sa izvršnim direktorima poslovnih banaka

Danas je održan sastanak guvernera CBCG i njegovih saradnika sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.
 
Sastanak je organizovan sa ciljem sagledavanja ostvarenih indikatora bankarskog poslovanja, kao i diskusije o mogućem unapređenju saradnje banaka i regulatora i daljem jačanju stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora.

U uvodnom izlaganju, guverner Žugić je saopštio da je finansijski sistem u protekloj godini značajno unaprijeđen, što je potvrđeno i u izvještajima međunarodnih finansijskih institucija, i dodao da je taj trend nastavljen i u 2018. godini. Zabilježen je rast depozita od 14,8% u godišnjem uporednom periodu, što potvrđuje snažno povjerenje klijenata u bankarski sistem. Dalje, parametri likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti bilježe pozitivne trendove, a ono što posebno ohrabruje su podaci koji potvrđuju da jača kreditna podrška usmjerena ka privredi. „Podrška realnom sektoru i valorizaciji naših resursa mora biti u fokusu poslovnih politika svih banaka“, istakao je guverner Žugić.

Na današnjem sastanku je izražena spremnost banaka da, u tijesnoj saradnji sa CBCG, nastave sa aktivnostima u pravcu daljeg smanjenja nivoa loših kredita, u funkciji, pored ostalog, i dodatnog snižavanja kamatnih stopa.

U nastavku sastanka je bilo riječi i o unapređenju funkcionisanja Kreditnog registra, koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta podataka o zaduženjima pravnih i fizičkih lica, a time i boljoj i pouzdanijoj procjeni rizika pojedinačnih dužnika koju vrše banke. Naime, CBCG je, na osnovu rezulatata prethodno sprovedene ankete poslovnih banaka, preuzela brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje sadržaja, dostupnosti i kvaliteta podataka Kreditnog registra. Dio unapređenja će biti operativan već od jula tekuće godine, dok će se značajna poboljšanja primjeniti od januara 2019. godine, kada na snagu stupi Odluka o kreditnom registru, čiji je nacrt pripremljen. CBCG je upoznala banke sa tekstom nacrta Odluke kako bi bile u prilici da daju svoje komentare.

Imajući u vidu da je Kreditni registar veoma važan servis, kroz koji banke dobijaju podatke koje koriste prilikom procjene rizika pojedinačnih dužnika, zaključeno je da će se, i u narednom periodu, ovo pitanje biti u fokusu CBCG i da će se blagovremeno inicirati mjere za kontinuirano unapređenje rada Kreditnog registra na bazi inputa poslovnih banaka.

Po završetku sastanka, guverner CBCG dr Radoje Žugić i predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esad Zaimović dali su izjave za medije, koje možete preuzeti ovdje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.05.2018. godine

NAJAVA: Otvaranje izložbe „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“.

U Muzeju novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju, u petak, 1. juna, sa početkom u 11h, biće otvorena izložba „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“.

Događaj je organizovan u saradnji Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori i CBCG, a u znak obilježavanja 2. juna – Dana Republike Italije.

Izložbu će otvoriti guverner CBCG dr Radoje Žugić i Nj. E. ambasador Italije u Crnoj Gori, Luca Zelioli.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.05.2018. godine

NAJAVA: Sastanak sa izvršnim direktorima banaka

U četvrtak, 31. maja 2018. godine, u prostorijama Centralne banke Crne Gore (Sala guvernera), sa početkom u 13:00 časova, održaće se sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Na sastanku će biti riječi o ostvarenim indikatorima bankarskog poslovanja, kao i o predlozima za unapređenje saradnje banaka i regulatora i dalje jačanje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora.

Zainteresovane TV ekipe mogu snimiti početak sastanka, dok su izjave za medije guvernera CBCG dr Radoja Žugića i predsjednika Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esada Zaimovića planirane za 14:00 časova.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do četvrtka, 31. maja, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.05.2018. godine

Snažiti saradnju Crne Gore i NR Kine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa budućim ambasadorom Crne Gore u Narodnoj Republici Kini, Darkom Pajovićem. Sastanak je organizovan u okviru priprema g-dina Pajovića za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u NR Kini.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj ekonomskoj saradnji Crne Gore i Kine, kao i o mogućnostima njenog intenziviranja u narednom periodu. Istaknuto je da je neophodno nastaviti sa saradnjom u oblasti infrastrukture, te raditi na pospješenju saobraćajne povezanosti ove dvije zemlje, prvenstveno u funkciji privlačenja kineskih turista. Takođe je potrebno, zaključeno je na sastanku, promovisati Crnu Goru kineskim kompanijama, kao destinaciju poželjnu za ulaganja, a sve u cilju valorizacije naših resursa.

G-din Pajović je istakao da postoji značajan prostor za dalje intenziviranje i unapređenje saradnje i dodao da će, tokom predstojećeg mandata, nastojati da tom procesu pruži  puni doprinos.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.05.2018. godine

Unaprijediti saradnju vrhovnih monetarnih institucija Crne Gore i Rumunije

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa budućim ambasadorom Crne Gore u Rumuniji, Goranom Poleksićem. Sastanak je organizovan u okviru priprema g-dina Poleksića za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Rumuniji.

Guverner Žugić je upoznao g. Poleksića sa dosadašnjom saradnjom CBCG i Narodne banke Rumunije, koja se, prvenstveno, odvija kroz članstvo obje zemlje u Belgijsko-holandskoj konstituenci, kao i u Klubu guvernera zemalja Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana. Kroz ove mreže, dvije banke kontinuirano održavaju i jačaju saradnju u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti. „Svakako, postoji prostor za dalje intenziviranje i unapređenje saradnje i CBCG će biti na raspolaganju da tom procesu pruži puni doprinos“, saopštio je guverner.

G. Poleksić je istakao da će, tokom predstojećeg mandata, biti posvećen produbljivanju postojećih i iznalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, sa posebnim akcentom na ekonomsku oblast.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.05.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i buduće ambasadorke Crne Gore u Grčkoj i Kipru

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa budućom ambasadorkom Crne Gore u Grčkoj i Kipru, Anom Vukadinović. Sastanak je organizovan u cilju priprema g-đe Vukadinović za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Grčkoj i Republici Kipru.

Sagovornici su razgovarali o mogućnostima za produbljivanje saradnje CBCG i Ministarstva evropskih poslova, odnosno Ambasade Crne Gore u Grčkoj i Kipru. U tom smislu, prepoznata su tri segmenta u kojima se saradnja može unaprijediti, i to: priprema materijala za potrebe predstavljanja investicionih mogućnosti Crne Gore, unapređenje ekonomske diplomatije i oblast finansijske edukacije i inkluzije, kao značajan segment društvene odgovornosti CBCG.

Guverner Žugić je istakao da se dosadašnja ekonomska saradnja Crne Gore i Grčke najvećim dijelom odnosila na ulaganja u oblast turizma, zahvaljujući kojima je turistički proizvod Crne Gore značajno unaprijeđen.

Sagovornici su se saglasili da postoji prostor i za dalje intenziviranje i unapređenje saradnje CBCG i Centralne banke Grčke. G-đa Vukadinović je istakla da će se, tokom predstojećeg mandata, angažovati na pronalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, sa posebnim akcentom na ekonomsku saradnju. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.05.2018. godine

Muzej novca izložbom “Novac kao ukras” obilježio Međunarodni dan muzeja

Međunarodni dan muzeja - 18. maj, obilježen je u Muzeju novca Centralne banke Crne Gore otvaranjem izložbe „Novac kao ukras“. Izložbu je otvorila predsjednica Komiteta ICOM-a za Crnu Goru Ljiljana Zeković.

Izložbu je organizovao Muzej novca u saradnji sa Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda“ sa Cetinja, čiji učenici su pripremili radove na zadatu temu, odnosno izradili ukrasne predmete koristeći novčanice i kovanice.

Direktorica Muzeja novca Bojana Šupeljak uručila je nagrade autorima najboljih radova, kao i zahvalnice svim učesnicima konkursa.

Prvu nagradu, u iznosu od 300 eura osvojila je Nikoleta Ćorović, drugu, u iznosu od 200 eura, Vuk Šćepanović, dok su treću nagradu u iznosu od 100 eura ravnopravno podijelili Katarina Marđonović i Todor Kovačević.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2018. godine

NAJAVA: Otvaranje izložbe “Novac kao ukras” povodom Međunarodnog dana muzeja

Muzej novca Centralne banke Crne Gore će šesti put zaredom obilježiti 18. maj, Međunarodni dan muzeja.

Tim povodom će, u petak, 18. maja 2018, u 19h, u Muzeju novca biti otvorena izložba radova đaka Srednje likovne škole “Petar Lubarda” sa Cetinja, pod nazivom “Novac kao ukras”.

Takođe, Muzej će tog dana raditi od 9 do 22h, a ulaz će biti besplatan za sve posjetioce.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.05.2018. godine

Guverner Žugić na sastanku Kluba guvernera u Bodrumu

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na 39. sastanku Kluba guvernera zemalja Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana koji se održava u Bodrumu (Turska), od 13. do 15. maja. Ovogodišnji sastanak Kluba guvernera posvećen je diskusiji o izazovima i mogućnostima koje pružaju uslovi na globalnom finansijskom tržištu, posebno sa aspekta normalizacije monetarne politike koju sprovode glavne centralne banke svijeta.

U svom izlaganju, guverner Žugić je naglasio da je neophodno da se normalizacija monetarne politike sprovodi fazno i transparentno, tj. uz blagovremene najave Evropske centralne banke o svim planiranim mjerama, kako bi finansijska tržišta imala dovoljno vremena za pripremu. „Smanjivanje bilansa ECB treba da bude postupno i u dužem vremenskom periodu, da se ne bi ugrozila finansijska tržišta. Referentnu kamatnu stopu treba, takođe, postupno povećavati i ona, u višegodišnjem periodu, treba da se zadrži na nižem nivou u odnosu na pretkrizni nivo“, saopštio je guverner CBCG na sastanku u Bodrumu.

Prezentujući ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i uticaje koje na nju imaju globalni finansijski uslovi, Žugić je istakao da, usljed međuzavisnosti monetarne, fiskalne i makroprudencijalne ekonomske politike, normalizacija monetarne politike može imati potencijalno negativne efekte na finansiranje javnog duga, za čije ublažavanje, u uslovima eurizacije, centralna banka ne raspolaže dovoljno „jakim“ instrumentima. Stoga je, poručio je guverner CBCG, veoma važno da se mjere konsolidacije fiskalne politike sprovode sada, dok su relativno povoljni uslovi na finansijskim tržištima. Sa druge strane, po mišljenju Žugića, „efekti normalizacije monetarne politike na bankarski sektor u Crnoj Gori imaće mnogo manji uticaj, jer su banke dobro kapitalizovane, izuzetno likvidne i sa značajno smanjenim ranjivostima u odnosu na period od prije nekoliko godina.“

Klub guvernera zemalja Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana okuplja dva puta godišnje guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija u cilju razmjene mišljenja o aktuelnim temama i daljeg unapređenja međusobne saradnje. Članstvo u ovoj prestižnoj organizaciji omogućava CBCG dalje jačanje regionalne saradnje u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti i uspostavljanje bližih odnosa sa centralnim bankama iz regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.05.2018. godine

Guverner Žugić na godišnjem sastanku Upravnog odbora CEF-a

Guverner Žugić učestvovao na godišnjem sastanku Upravnog odbora Centra za izvrsnost u finansijama (Center of Excellence in Finance – CEF), koji je održan 9. maja u Skoplju, Makedonija

Na sastanku, kome su prisustvovali ministri finansija i guverneri iz šest zemalja Jugoistočne Evrope, usvojen je godišnji izvještaj CEF-a za 2017. godinu i razmatana su pitanja programa budućih aktivnosti.

CEF je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ljubljani koja ima misiju da podrži razvoj kapaciteta finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope, kroz učenje i obuku.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore