");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
31.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Jun

28.06.2018. godine - Održana konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

16.06.2018. godine - Saopštenje sa drugog dana Samita guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava

14.06.2018. godine - Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Societe Generale Montenegro banke

13.06.2018. godine - NAJAVA: U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

12.06.2018. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

12.06.2018. godine - Pohvaljena saradnja CBCG i Svjetske banke

11.06.2018. godine - Ministar Radunović i guverner Žugić na konstitutivnom skupu MMF-a i Svjetske banke

06.06.2018. godine - Održana XXVII sjednica Savjeta CBCG

06.06.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i predstavnika Banke Kine

05.06.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i predstavnika Addiko banke

01.06.2018. godine - Otvorena izložba „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“.

01.06.2018. godine - Uspješno realizovana praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Podgorici


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.06.2018. godine

Održana konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

Konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulacija finansijskih usluga“ održana je 27. juna u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici.

Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja. Projekat će se realizovati u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Banka Njemačke, Hrvatska narodna banka, Banka Holandije, Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Na Konferenciji je pojašnjeno da je projekat usmjeren na tri segmenta, i to: bankarski sektor – usklađivanje pravnog okvira sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta CBCG, tržište osiguranja – harmonizacija zakonodavstva u oblasti tržišta osiguranja i jačanje kapaciteta Agencije za nadzor osiguranja i tržište kapitala – usklađivanje regulative iz oblasti tržišta kapitala sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta Komisije za tržište kapitala.

Govoreći na konferenciji, direktor Sektora za kontrolu banaka Dejan Vujačić, istakao je da za CBCG ovaj projekat ima veliki značaj, jer će njegova realizacija doprinijeti daljem podizanju  stepena stabilnosti, sigurnosti i efikasnosti finansijskog sistema. „Finansijski sistem je srž svake ekonomije i jedan od temelja evropskih integracija, a regulativa Evropske unije u toj oblasti je veoma složena i obimna, a nakon globalne finansijske krize, izložena dinamičnim promjenama“, rekao je Vujačić. Imajući u vidu navedeno, CBCG će biti maksimalno posvećena projektu i, u saradnji sa Twinning partnerima, intenzivno raditi na daljem usklađivanju regulatornog i operativnog okvira, politika i procedura sa standardima i najboljim praksama centralnih banaka Evropske unije, a sve u cilju integrisanja Centralne banke Crne Gore u Evropski sistem centralnih banaka.

Twinning projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga” će trajati 24 mjeseca i vrijedan je 1,4 miliona eura.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Bečići, 16.06.2018. godine

Saopštenje sa drugog dana Samita guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava

U Budvi je juče počeo Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje beogradski nedjeljnik NIN. Tema ovogodišnjeg Samita je „Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize“.

U okviru Samita, danas je održan panel guvernera pod nazivom „Monetarna politika i stabilnost bankarskih sistema zemalja regiona – deceniju posle bankrota Lehman Brothersa“. Na ovom panelu, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka regiona su, između ostalog, govorili o uticaju monetarne politike FED-a i ECB-a na zemlje regiona, rješavanju pitanja nekvalitetnih kredita kao pretpostavke za povećanje kreditne aktivnosti banaka, stabilnosti bankarskog sistema, izloženosti regiona mogućim eksternim šokovima, kamatnim stopama, kao i o brojnim drugim aktuelnim monetarnim pitanjima.

U svom izlaganju, guverner Žugić je istakao da se odgovornost centralnih banaka prvenstveno odnosi na očuvanje finansijske stabilnosti, ali i na podsticanje kreditne aktivnosti i snaženje regulatornog okvira. U tom smislu, jedan od ključnih izazova za regulatore finansijskih tržišta u cijelom regionu predstavlja izmjena regulative, odnosno implementacija Bazela III i usaglašavanje sa direktivama EU. Guverner Žugić je posebno istakao da je u ovim procesima važno imati proaktivan pristup, na način da se anticipiraju moguća dešavanja i, saglasno tome, blagovremeno kreira sistem koji će osigurati otpornost na potencijalne šokove. Uz navedeno, dodao je Žugić, neophodno je osigurati sadejstvo monetarne i fiskalne politike, kako bi se "otključali" potencijali rasta i ubrzala konvergenciju sa EU.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da je ključna uloga centralnih banaka očuvanje finansijske stabilnosti, kao i pružanje adekvatne podrške ekonomskom rastu i dogovorili nastavak saradnje i razmjenu iskustava u pravcu postizanja ovih ciljeva.

Jedan dio današnjeg panela bio je posvećen temi inkluzivnog rasta koji pokreću digitalne ekonomije. Strateški savjetnik Intellect Design Arena i profesor Univerziteta Merilend (SAD), Pradip Kumar Kapur, prezentovao je iskustvo Indije koja je uspostavila digitalno bankarstvo, kroz modernizaciju poslovnih operacija i korišćenje najsavremenijih tehnologija, i obezbijedila elektronske i mobilne usluge značajnom dijelu populacije koji, do tada, nije imao ili je imao otežani pristup finansijskim proizvodima.

Učesnici panela su se saglasili u ocijeni da rapidan razvoj digitalnih inovacija i block-chain tehnologija unose značajne novine koje imaju potencijal da kompletno promjene dosadašnji način poslovanja, te da se centralne banke moraju odnositi prema ovim trendovima sa posebnom pažnjom.

Samit u Bečićima održava se sedmu godinu zaredom i ima za cilj razvoj dijaloga i unapređenje saradnje između finansijskih institucija regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.06.2018. godine

Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Societe Generale Montenegro banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa menadžmentom Societe Generale Montenegro banke, koga su predstavljali dr Milorad Katnić, predsjednik Borda direktora, Miroslav Hiršl, glavni izvršni direktor i Radule Raonić, izvršni direktor za komercijalne poslove.
 
Predstavnici SGME banke upoznali su guvernera sa ostvarenim rezultatima poslovanja i  daljim planovima grupacije, kao i sa planiranim promjenama u korporativnom upravljanju.

SGME je, u prva četiri mjeseca tekuće godine, ostvarila profit u iznosu od 4,2 miliona eura. Po nivou ukupnih kredita, ova banka je vodeća u odnosu na ostale koje posluju u Crnoj Gori, dok je na drugoj poziciji, kada je riječ o iznosu ukupne aktive i depozita. Nivo NPL-a u ovoj banci je ispod prosjeka na nivou sistema.
 
Predstavnici SGME informisali su guvernera i o planiranim kadrovskim promjenama unutar banke. Naime, zbog premještaja g. Hiršla na novu poziciju unutar Societe Generale grupacije, za novog glavnog izvršnog direktora SGME banke biće predložen aktuelni direktor za komercijalne poslove, g. Radule Raonić.
 
Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim rezultatima koji potvrđuju da se ova banka izdvaja kao jedan od lidera na bankarskom tržištu Crne Gore.

Dogovoren je nastavak saradnje SGME banke i CBCG, na planu daljeg jačanja stabilnosti i sigurnosti sistema, uz puno poštovanje bankarskih standarda.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.06.2018. godine

NAJAVA: U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje nedjeljnik NIN, održaće se 15. i 16. juna 2018. godine u hotelu Splendid u Bečićima.

Tema ovogodišnjeg Samita je „Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize“.

Samit počinje 15. juna, u 9:30h, panelom ministara finansija pod nazivom „Fiskalna konsolidacija i privredni rast“, koji će otvoriti Darko Radunović, ministar finansija u Vladi Crne Gore i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije.

Istog dana, sa početkom u 12:00h, održaće se panel direktora poreskih uprava regiona na temu „Reforma poreske uprave, bolja naplata javnih prihoda i borba protiv sive ekonomije“, koji će otvoriti Miomir Mugoša, direktor Poreske uprave Crne Gore.

Narednog dana, 16. juna, sa početkom u 09:30h, počeće panel guvernera pod nazivom „Monetarna politika i stabilnost bankarskih sistema zemalja regiona – deceniju posle bankrota Lehman Brothersa“. Na ovom panelu, koga će otvoriti dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka regiona će, između ostalog, govoriti o uticaju monetarne politike FED-a i ECB-a na zemlje regiona, rješavanju pitanja nekvalitetnih kredita kao pretpostavke za povećanje kreditne aktivnosti banaka, stabilnosti bankarskog sistema, izloženosti regiona mogućim eksternim šokovima, kamatnim stopama, kao i o brojnim drugim aktuelnim monetarnim pitanjima.

Pozivamo predstavnike medija da isprate ovaj događaj (agendu možete preuzeti ovdje), koji za cilj ima razvoj dijaloga i unapređenje saradnje između finansijskih institucija regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.06.2018. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 40. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrani su Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2017. godinu i Informacija o stanju finansijske stabilnosti za prvi kvartal 2018. godine, kao i tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta.

Izvještaj o radu za 2017. godinu obuhvata pregled aktivnosti Savjeta u prethodnoj godini, kao i aktuelne teme iz oblasti politika koje se odnose na finansijsku stabilnost. Takođe, u Izvještaju su izdvojeni indikatori rizika finansijske stabilnosti na osnovu kojih je urađena ekspertska procjena njihovog nivoa. Na bazi ovih procjena, sistemski rizik finansijske stabilnosti je ocjenjen umjereno stabilnim, uz prisustvo određenih rizika realnog sektora koji i dalje utiču na povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi, kao i rizika nedovoljnog dohotka privrede i stanovništva koji usporavaju dinamiku oporavka.

Bankarski sektor karakterisala je, tokom 2017, visoka likvidnost i opadajući kreditni rizik. Tržište osiguranja je stabilno, dok tržište kapitala još uvijek bilježi umjeren oporavak. Fiskalni rizici su i dalje izraženi, ali se, zahvaljujući implementaciji mjera fiskalne konsolidacije, umanjio njihov intenzitet i smjer uticaja na finansijsku stabilnost, od rastućeg ka umjerenom.

Savjet je zaključio da je neophodno da se i u 2018. godini nastavi sa vođenjem ekonomske politike usmjerene na konsolidaciju državne potrošnje, rast i oporavak privrednog sektora, nastavak investicione potrošnje u cilju dugoročnog prosperiteta i razvoja ekonomije. Neophodno je da unapređenje poslovnog ambijenta bude definisano kao prioritetni cilj svih nadležnih organa u zemlji. U tom pravcu, potrebno je sprovesti strukturne reforme, u domenu kreiranja politike dohotka, sektorima zdravstva i penzijskog osiguranja, kao i daljeg snaženja stabilnosti kroz harmonizaciju sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Kroz Informaciju o stanju finansijske stabilnosti za prvi kvartal 2018. godine, razmatrani su uticaji iz međunarodnog i domaćeg makroekonomskog okruženja, kao i iz finansijskog sektora, uključujuči rizike i potencijalne ranjivosti koji mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

Konstatovano je da je u prvom kvartalu ove godine nastavljeno sa pozitivnim uticajem iz međunarodnog okruženja, naročito iz evropskog. U zemljama Eurozone ostvaren je ekonomski rast od 2,5%, dok ECB nije mijenjala referentne kamatne stope.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, tokom prvog kvartala tekuće godine, zabilježeni su pozitivni trendovi u oblasti industrijske proizvodnje (rast od 39%) i trgovine na malo (rast od 4,9%), kao i u sektorima građevinarstva i turizma. Naime, broj dolazaka turista u prva tri mjeseca 2018. godine veći je za 28,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je vrijednost izvršenih građevinskih radova porasla za 46,8%.
 
Takođe su zabilježeni pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora, pa su izvorni prihodi budžeta za prva tri mjeseca 2018. godine za 10% viši u odnosu na isti period prošle godine.

Kada se govori o stanju u finansijskom sektoru, indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala su pozitivni i bilježe pozitivne tendencije.

Savjet je zaključio da su trendovi u prvom kvartalu pozitivni i da imaju uticaja na očekivano povećanje oporavka privrede, a samim tim i na stanje stabilnosti sistema.

Diskutujući o aktuelnom pitanju trgovine virtuelnim „valutama“, članovi Savjeta su zaključili da ove „valute“ karakteriše visoka volatilnost i nepredvidivost, te treba biti veoma oprezan sa investiranjem u iste. Naglašeno je da transakcije ovim „valutama“ nijesu obuhvaćene regulatornim okvirom, niti kontrolom, te sve rizike preuzimaju individualni investitori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.06.2018. godine

Pohvaljena saradnja CBCG i Svjetske banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa šefom Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, g. Emanuelom Salinasom.

Guverner Žugić informisao je predstavnike Svjetske banke o aktuelnoj makroekonomskoj situaciji i stanju u finansijskom sistemu. Istakao je da su pozitivni trendovi iz prethodne godine nastavljeni i u ovoj, što doprinosi bržem oporavku privrede i snaženju javnih finansija.

Što se bankarskog sektora tiče, i u 2018. godini bilježi se rast svih ključnih indikatora poslovanja. Ranjivosti iz prethodnog perioda značajno su smanjene, istakao je guverner, misleći, u prvom redu, na kontinuirani pad nivoa loših kredita, kao i na jačanje kreditne aktivnosti banaka, posebno prema realnom sektoru.

Na sastanku je bilo riječi i o mogućem obezbjeđivanju drugog dijela programa budžetske podrške Svjetske banke Crnoj Gori (PBG2), koja bi mogla biti operativna tokom 2019. godine.

Zahvalivši se na kontinuiranoj podršci Svjetske banke našoj zemlji, guverner je istakao da će CBCG, u dogovorenim rokovima, realizovati sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje se prvenstveno odnose na dalje snaženje supervizije, unapređenje regulatornog okvira, uvođenje evropskih standarda i implementaciju najboljih praksi, te da će, na taj način, dati puni doprinos postizanju dogovora o programu budžetske podrške.

Konstatujući da je Svjetska banka izuzetno zadovoljna saradnjom sa CBCG, g. Salinas je istakao je ova institucija dala značajan doprinos procesu odobravanja garancija Svjetske banke Crnoj Gori, prvenstveno kroz svoje aktivnosti koje su doprinijele unapređenju stabilnosti i sigurnosti finansijskog sistema.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.06.2018. godine

Ministar Radunović i guverner Žugić na konstitutivnom skupu MMF-a i Svjetske banke

Ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestovovali su na godišnjoj konstitutivnoj sjednici Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koja je održana od 8. do 10. juna u Splitu.

Na skupu se diskutovalo o aktuelnim pitanjima monetarne, finansijske i razvojne politike, a tema kojoj je posvećena posebna pažnja odnosila se na finansijsku tehnologiju, preciznije na odnos razvoja tehnologije i finansijske industrije, sa fokusom na promjene koje donosi brzi tehnološki razvoj.

Učestvujući na panelu na kome se diskutovalo o odnosu razvoja tehnologije i finansijske inkluzije, guverner Žugić je istakao da je rapidan razvoj digitalnih inovacija uslovio potrebu ubrzane finansijske inkluzije na globalnom nivou. Block-chain tehnologija je unijela značajne novine koje imaju potencijal da kompletno promjene dosadašnji način poslovanja. „Važno je znati da razvoj finansijske tehnologije sa sobom nosi i izvjesne rizike, te je neophodno osigurati adekvatnu infrastrukturu koja će obezbijediti zaštitu potrošača i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema“, zaključio je Žugić.

Prepoznajući potrebu unapređenja finansijske pismenosti i inkluzije, CBCG inicira i sprovodi brojne aktivnosti u pravcu podizanja nivoa informisanosti i ekonomskog znanja u društvu, a sa ciljem boljeg razumijevanja značaja finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema.

Skupu u Splitu prisustvovali su najviši zvaničnici centralnih banaka i ministarstava finansija petnaest zemalja – članica Holandsko-belgijske konstituence, kao i izvršni direktori MMF-a i Svjetske banke.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.06.2018. godine

Održana XXVII sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas dvadeset sedmu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za februar, mart i april 2018. godine, u kojima je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2018. godini. Ocjenjeno je da su i u 2018. godini nastavljeni pozitivni trendovi iz prethodne godine, zahvaljujući čemu je finansijski sistem, koga dominantno čine banke, značajno unaprijeđen.

Savjet je danas usvojio Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2017. godinu i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2017. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju mikrokreditnih finansijskih institucija u prvom kvartalu 2018. godine.

U Godišnjem izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore u 2017. godini konstatovano je da je crnogorska ekonomija ostvarila rast u 2017. u odnosu na 2016. godinu. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, godišnji realni rast BDP-a na osnovu kvartalnih procjena iznosio je 4,4%. Bankarski sistem u Crnoj Gori je, tokom prrethodne godine, bio profitabilan, adekvatno kapitalizovan i visoko likvidan, dok su, u jednogodišnjem uporednom periodu, ključne bilansne pozicije zabilježile rast. Ostvaren je rast ukupne aktive banaka od 10,34%, krediti su povećani za 11,78%, ukupni depoziti banaka za 13,77%, dok ukupni kapital bilježi rast od 5,87%. Likvidna aktiva banaka je povećana za 13,92% na godišnjem nivou, a svi parametri kvaliteta aktive tokom 2017. godine su poboljšani.

U dijelu Godišnjeg izvještaja koji se odnosi na ostvarivanje politike CBCG, ocijenjeno je da su aktivnosti ove institucije u 2017. godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Shodno tome, bankarski sistem je tokom 2017. godine bio kontinuirano kontrolisan od strane supervizije CBCG, a istovremeno su sprovedene značajne aktivnosti na planu usklađivanja domaće regulative sa EU propisima. Savjet je ocijenio da se poslovanje Centralne banke zasnivalo na visokim standardima transparentnosti i principima društvene odgovornosti. Kada je riječ o finansijskom poslovanju CBCG, ostvarena je neto dobit u 2017. godini, u iznosu od 2,73 miliona eura.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2017. godini konstatovano je da se nivo sistemskih rizika, koji utiču na stabilnost finansijskog sistema, može ocijeniti kao umjeren, uz prisustvo finansijskih izazova na individualnom nivou. Zaključeno je da je neadekvatna međunarodna konkurentnost glavni uzrok sistemskih ranjivosti, te da nivo javnog duga i dalje predstavlja rizik.

Istaknuto je da je bankarski sektor trenutno najstabilniji segment privrednog sistema, što se u značajnoj mjeri ogleda u stabilnosti indikatora poslovanja i kvaliteta aktive, kao i tendenciji depozita koji su tokom 2017. godine porasli na 3,27 milijardi eura (što je istorijski najviši nivo) i čine ubjedljivo najveći dio pasive banaka (78,1%). Ukupna likvidna sredstva banaka su tokom 2017. porasla za 13,9%, na 1,06 milijardi eura. Njihovo učešće u odnosu na aktivu i depozite je takođe poraslo, na 25,3% i 32,7%, i dalje je na visokom nivou. „Ta likvidna sredstva, u kontekstu strukturnih ograničenja rasta crnogorske ekonomije, trenutno su najbolja sigurnosna rezerva banaka od rizika pogoršanja kvaliteta aktive i/ili odliva depozita“, navodi se u Izvještaju. Konstatovano je da nivo loših kredita, iako u značajnom padu, i dalje vodeći sistemski izazov sa strane bankarskog sektora. Učešće loših kredita, iako u 2017. godini smanjeno sa 10,3% na 7,3%, i dalje je relativno visoko, što negativno utiče na sklonost banaka prema riziku, odnosno na nivo kreditne aktivnosti i uslove kreditiranja.

U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2017. godinu konstatovano je da su prethodnu godinu obilježile pozitivne godišnje stope inflacije, što je, u prvom redu, posljedica rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i viših cijena pojedinih prehrambenih proizvoda. U decembru je godišnja inflacija mjerena potrošačkim cijenama iznosila 1,9%, dok je inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila 2,9%. Prosječan rast potrošačkih cijena u 2017. godini iznosio je 2,4%.

Uporedna analiza pokazuje da su prisutna slična kretanja kada su region i eurozona u pitanju. Godišnja inflacija u svim zemljama regiona bila je pozitivna, i to: u Srbiji (3%), Makedoniji (2,4%), Sloveniji (1,9%), Albaniji (1,8%), Hrvatskoj (1,3%) i Bosni i Hercegovini (1,2%). U eurozoni godišnja stopa inflacije u decembru 2017. godine iznosila je 1,4% i bila je za 0,3 p.p. veća od godišnje stope iz decembra 2016. godine.

Anketa Centralne banke je pokazala da većina banaka i privrednika očekuje da će u 2018. godini inflacija biti u rasponu od 1,5% do 3%. Prema ekspertskoj procjeni Centralne banke, inflacija na kraju 2018. godine će biti u rasponu od 1,9% do 3,9%.

U Izvještaju o poslovanju mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) u prvom kvartalu 2018. godine istaknuto je da ovaj sektor karakteriše stabilnost, rast ključnih bilansnih pozicija: aktive, kredita i potraživanja i kapitala; i poboljšanje gotovo svih pokazatelja kvaliteta aktive. Finansijski rezultat sektora MFI, koga čini 7 društava, je na nivou sistema pozitivan. U prvom kvartalu tekuće godine je, u odnosu na decembar 2017. godine, zabilježen rast ukupne bilanse sume za 2,66%, rast ukupnih kredita i potraživanja za 3,83% i rast restrukturiranih kredita i potraživanja za 12,22%. Sa druge strane, MFI sektor bilježi blagi pad kamatnih stopa.

Savjet je danas razmatrao i usvojio i Okvir za vođenje makroprudencione politike. Ovim dokumentom se definiše mandat CBCG za vođenje makroprudencione politike, kao i njeni osnovni i prelazni ciljevi, potencijalni indikatori, te instrumenti za dostizanje postavljenih ciljeva. Usvajanjem ovog dokumenta se dodatno usmjerava djelovanje CBCG u slučaju materijalizacije sistemskih rizika koji mogu ugroziti finansijsku stabilnost u Crnoj Gori.

Na današnjoj sjednici Savjeta usvojen je i Predlog odluke o Kreditnom registru,  čiji je glavni cilj unapređenje ovog servisa CBCG. Naime, stupanjem na snagu Odluke, od januara 2019, stvoriće se uslovi za značajno unapređenje sadržaja, dostupnosti i kvaliteta podataka Kreditnog registra. Takođe će, od januara naredne godine, lizing, faktoring i kompanije za otkup potraživanja, biti obveznici izvještavanja za potrebe Kreditnog registra, čime se značajno uvećava postojeća baza podataka o zaduženosti pravnih lica u finansijskom sektoru. Zaključeno je da će predstojeća unapređenja doprinijeti boljoj i pouzdanijoj procjeni rizika pojedinačnih dužnika koju vrše banke.

Savjet je, na današnjoj sjednici, usvojio Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2017. godinu i razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.06.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i predstavnika Banke Kine

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sastao se danas sa zamjenikom generalnog direktora u Banci Kine (filijala u Mađarskoj), g. Guanhan Chenom.

Banka Kine je državna komercijalna banka koja je, šest godina uzastopno, proglašena globalno sistemski važnom bankom. Filijala u Budimpešti posluje kao regionalni centar, tj. „pokriva“ zemlje Centralne i Istočne Evrope i ima aktivu od oko 6,7 milijardi USD, što je čini jednom od vodećih banaka u Mađarskoj.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji NR Kine i Crne Gore, kao i o mogućnostima njenog intenziviranja, te doprinosu koji bi, u tom smislu, mogle dati Banka Kine i CBCG.

G. Chen je istakao da je Banka Kine zainteresovana da svoje poslovanje proširi u regionu, što je i određenje NR Kine, kroz već pokrenutu inicijativu „Jedan pojas, jedan put“, čijom realizacijom će se povezati infrastrukture, ekonomije i narodi Azije, Evrope i Afrike pomoću kopnenog ekonomskog pojasa i pomorskog puta svile. U tom smislu, g. Chen je upoznao guvernera sa inicijativom Banke Kine da sa CBCG potpiše memorandum o razumijevanju. 

Ističući zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Kine i Crne Gore, guverner Žugić je ocijenio pomenutu inicijativu dobrom prilikom za intenziviranje buduće saradnje ovih dviju institucija, što će, izrazio je očekivanje, rezultirati valorizacijom resursa Crne Gore i dinamiziranjem privrednog rasta.

Dogovoren je nastavak komunikacije radi definisanja narednih koraka u pravcu potpisivanje memoranduma o saradnji između Banke Kine i CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.06.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i predstavnika Addiko banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sastao se danas sa novoimenovanim glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AG Beč, g. Razvanom Munteanuom i glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AD Podgorica. g. Kristofom Šonom.

Predstavnici Addiko banke, koja djeluje kroz šest banaka i njihovih ekspozitura u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, istakli su da je crnogorsko tržište, iako najmanje u njihovom portfoliju, za grupaciju veoma značajno i da su njihovi planovi usmjereni na dalje snaženje tržišne pozicije i dodatno povećanje efikasnosti poslovanja. G. Munteanu je istakao da je ova banka fokusirana na poslovanje sa stanovništvom, kao i na pružanje podrške privredi, posebno mikro i malim preduzećima.

Guverner Žugić je saopštio da je CBCG zadovoljna pozitivnim trendovima koji su karakterisali poslovanje Addiko banke u prethodnoj godini, što je stvorilo kvalitetnu osnovu za dalji rast i jačanje ove banke. „Posebno cijenimo podršku koju bankarski sektor u Crnoj Gori pruža privredi i, na taj način, doprinosi  valorizaciji naših resursa i dinamiziranju privrednog rasta“, istakao je Žugić.

Sagovornici su dogovorili dalje unapređenje saradnje i komunikacije, a sve u cilju primjene zdrave bankarske prakse i efikasnog i uspješnog poslovanja, što će doprinijeti ostvarenju zajedničkih interesa, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.06.2018. godine

Otvorena izložba „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“.

Povodom obilježavanja 2. juna, dana Republike Italije, danas je u Muzeju novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju svečano otvorena izložba „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“. Izložba je realizovana u saradnji Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori i Centralne banke Crne Gore.

Izložbu su otvorili guverner CBCG dr Radoje Žugić i Nj. E. ambasador Italije u Crnoj Gori, Luca Zelioli, a njenom otvaranju su prisustvovali ministar kulture Aleksandar Bogdanović, direktorica Narodnog muzeja Anastazija Miranović, gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan, poslanica Ana Nikolić, članovi Savjeta CBCG i brojne druge zvanice.

„Čini nam posebnu čast što je Ambasada Italije odabrala CBCG da, u njenom prostoru, organizuje dio bogatog programa obilježavanja svog državnog praznika, što potvrđuje visok stepen reputacije ove institucije“, istakao je guverner Žugić i naglasio da CBCG realizuje ovakve i slične aktivnosti sa ciljem promocije istorijskog i kulturnog nasljeđa, kao i finansijskog edukovanja najšire javnosti.

Obraćajući se prisutnima, ambasador Zelioli je saopštio da ova izložba pruža priliku da, kroz izložene kovanice i novčanice, „oživimo brojne italijanske velikane, od Galileje do Leonarda, od Verdija do Manconija“. Ambasador Zelioli je jedan dio izloženog materijala, koji pripada njegovoj privatnoj kolekciji, donirao Muzeju novca CBCG, ističući da je siguran da će ova donacija biti valorizovana na najbolji način.

Ministar Bodganović je, u svom obraćanju, istakao da ova izložba „pokazuje svojevrsnu kulturnu i istorijsku kanonizaciju u razvoju italijanskog društva druge polovine dvadesetog vijeka“. Gradonačelnik Kašćelan se zahvalio Ambasadi Italije zbog odluke da program obilježavanja Dana državnosti otpočne u Prijestonici.

Izložbu „Novac Republike Italije od 1946. do 2002“, uz stalnu postavku Muzeja „Od perpera do eura“, posjetioci mogu vidjeti svakog dana, od 9 do 17h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.06.2018. godine

Uspješno realizovana praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Podgorici

Trinaest studenata četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa smjera Javni sektor i ekonomska politika, uspješno su završili praksu u Centralnoj banci Crne Gore, koja je trajala od 28. maja do 01. juna ove godine.

Tokom petodnevne prakse, studenti su bili u prilici da se bolje upoznaju sa funkcionisanjem CBCG, kroz predavanja i prezentacije na brojne interesantne teme, poput monetarne statistike, kretanja u platnom bilansu u Crnoj Gori, kontrole bankarskog sistema, trezorskog poslovanja, instrumenata monetarne politike, međunarodnih rezervi CBCG, procesa aukcije državnih zapisa i dr, koja su za njih bila organizovana.

Osim zanimljivih predavanja i prezentacija, za studente je bio organizovan obilazak radnih prostorija, radi upoznavanja sa zaposlenima i praktičnim radom u Centralnoj banci.

Organizacijom ovakvih vidova obuka, CBCG nastoji da pruži doprinos poboljšanju finansijske pismenosti mladih i da podršku unapređenju njihovih znanja i vještina koja će im biti od koristi za budući profesionalni razvoj.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore