");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
29.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 30.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Jul

25.07.2018. godine - Sastanak sa upravom Atlas i IBM banke

17.07.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i zamjenika izvršnog direktora MMF-a

06.07.2018. godine - Erste banka zainteresovana za jačanje pozicije na crnogorskom tržištu

04.07.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Komercijalne banke

02.07.2018. godine - Održana XXVIII sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.07.2018. godine

Sastanak sa upravom Atlas i IBM banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa glavnim akcionarom Atlas banke i Invest Banke Montenegro, g. Duškom Kneževićem. Satanku su prisustvovali i članovi menadžmenta obje banke.

G. Knežević i njegovi saradnici informisali su guvernera CBCG sa poslovanjem Atlas i IBM banke, kao i izazovima sa kojima se suočavaju usljed okolnosti koje su se u posljednjem periodu desile. U tom smislu, predstavnici Atlas i IBM banke prezentovali su timu CBCG planove mjera i aktivnosti za rješavanje svih otvorenih pitanja.
 
Guverner Žugić je istakao da će Centralna banka Crne Gore pratiti realizaciju izloženih planova i postupati u okviru svojih nadležnosti, a sve u cilju očuvanja finansijske stabilnosti sistema.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.07.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i zamjenika izvršnog direktora MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se sa g. Richardom Doornboschom, zamjenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Na današnjem sastanku je bilo riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na stanje u bankarskom sektoru. Guverner Žugić je upoznao g. Doornboscha sa ostvarenim indikatorima poslovanja banaka, koji su, i tokom 2018,   nastavili pozitivne tendencije iz prethodne godine. Uz rast kreditne aktivnosti i depozita, nivoi likvidnosti i solventnosti su održani iznad zakonskog minimuma, dok se nastavlja pad nivoa loših kredita i kamatnih stopa, posebno kod kredita plasiranih prema realnom sektoru.

Guverner je upoznao sagovornika i sa intenzivnim regulatornim aktivnostima CBCG, usmjerenim na usaglašavanje sa direktivama Evropske unije, uvođenje najboljih praksi i jačanje supervizorskih funkcija.

G. Doornbosch se zahvalio CBCG na dosadašnjoj saradnji, ističući spremnost   MMF-a da nastavi sa pružanjem podrške Crnoj Gori na planu daljeg unapređenja fiskalne i finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.07.2018. godine

Erste banka zainteresovana za jačanje pozicije na crnogorskom tržištu

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sastao se danas sa članom Odbora direktora Erste Group Bank AG g. Vilibaldom Černkom i glavnim izvršnim direktorom Erste banke AD Podgorica, g. Aleksom Lukićem.

Predstavnici Erste banke informisali su guvernera Žugića o planovima usmjerenim na snaženje tržišne pozicije ove banke, u cilju pružanja dalje podrške razvoju privrede u Crnoj Gori. „Region Zapadnog Balkana i, posebno, Crna Gora značajni su za našu grupaciju i veoma smo zainteresovani da osnažimo svoju poziciju na ovom tržištu“, saopštio je g. Černko i dodao da ova grupacija želi da, kroz aktivnu ulogu i pružanje podrške privredi, doprinese razvoju društva u kome posluje.

Sagovornici su konstatovali da je Erste banka adekvatno kapitalizovana, profitabilna i likvidna banka, te da je pokazatelj nekvalitetnih kredita ispod sistemskog prosjeka.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji karakterišu poslovanje Erste banke, kao i dosadašnjom saradnjom sa njenim menadžmentom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.07.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Komercijalne banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Komercijalne banke, koje je predvodio g. Vladimir Medan, predsjednik Grupe Komercijalna banka.

Na današnjem sastanku je konstatovano da bankarski sistem ostvaruje odlične rezultate, da su svi parametri poslovanja banka unaprijeđeni, a ranjivosti iz prethodnog perioda značajno smanjene. Posebno raduje podatak o konstantnom rastu depozita, jer taj trend potvrđuje snažan povratak povjerenja klijenata u bankarski sistem.

„U ovakvu, pozitivnu sliku stanja bankarskog sektora u Crnoj Gori „uklapa“ se i Komercijalna banka, iako, po učešću, mala, ali dobro kapitalizovana, visoko likvidna i profitabilna banka“, istakao je guverner Žugić.
 
Predstavnici Komercijalne banke istakli su da je ova finansijska institucija posvećena razvijanju dobrih odnosa sa klijentima, te da ima planove za proširenje poslova u Crnoj Gori. Sa tim ciljem, nedavno je sjedište ove banke iz Budve premješteno u Podgoricu. „Naša je namjera da, poštujući domaću regulativu i međunarodne standarde, poslujemo na način koji će doprinositi očuvanju i snaženju finansijske stabilnosti“, saopštio je g. Medan.

Guverner Žugić je istakao da će CBCG i dalje unaprijeđivati komunikaciju i saradnju sa ovom institucijom, a sve u cilju jačanja sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.07.2018. godine

Održana XXVIII sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je dvadeset osmu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o toku postupka stečaja nad Ekos bankom AD u stečaju, Podgorica, za period 07.06.2011-30.04.2018. godine i dao preporuku stečajnom upravniku i stečajnom odboru da ubrzaju aktivnosti na unovčavanju preostale neunovčene imovine i da, u najkraćem roku, dostave Savjetu CBCG predlog za okončanje stečajnog postupka.

Savjet je razmatrao i jednoglasno utvrdio da su ispunjeni uslovi utvrđeni članom 53 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore za razrješenje člana Savjeta – viceguvernera dr Irene Radović prije isteka mandata i dostavio Skupštini Crne Gore predlog za njeno razješenje.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore