");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Februar

28.02.2018. godine - Raspisan poziv za učešće na dobrotvornoj aukciji

22.02.2018. godine - MMF pohvalio napredak Crne Gore

21.02.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

19.02.2018. godine - Guverner Žugić kao gost predavač na Ekonomskog fakultetu

16.02.2018. godine - Transparentnost centralnih banaka kao izazov monetarne politike

09.02.2018. godine - Nastavljeni pozitivni trendovi parametara bankarskog sektora

08.02.2018. godine - NAJAVA: Sastanak guvernera i glavnih izvršnih direktora banaka


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.02.2018. godine

Raspisan poziv za učešće na dobrotvornoj aukciji

Sa namjerom da intenzivira svoje humanitarne aktivnosti, kao i da pruži doprinos razvoju umjetnosti i afirmaciji umjetnika, Centralna banka Crne Gore planira da 11. aprila 2018. godine, na Dan CBCG, organizuje dobrotvornu aukciju umjetničkih radova. S tim ciljem, Muzej novca CBCG raspisao je poziv članovima Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore da prijave radove za prodaju na pomenutoj aukciji. Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

U skladu sa utvrđenim pravilima poziva, 50% iznosa prodate umjetnine pripada autoru djela, dok će preostalih 50% biti opredijeljeno za dobrotvorne svrhe i pokriće troškova aukcije.

Rok za prijavu radova za aukciju je 9. mart 2018. godine. Prijave se šalju elektronskim putem, na adresu [email protected]. Prijava mora sadržati ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, tehniku kojom je djelo rađeno i dimenzije umjetnine.

Rok za dostavu radova je 4. april 2018. godine. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, na adresu Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, Podgorica, ili Muzeju novca, na adresu Njegoševa 122, Cetinje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 22.02.2018. godine

MMF pohvalio napredak Crne Gore

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Martin Petri, šef Misije MMF-a za Crnu Goru. Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija u skladu sa Članom IV Fonda.

Guverner CBCG upoznao je predstavnike MMF-a sa stanjem bankarskog sektora, kao i sa tekućim aktivnostima CBCG. Po riječima guvernera, tokom prethodne godine finansijska stabilnost je značajno unaprijeđena, što potvrđuju ostvareni indikatori poslovanja u prethodnoj godini, i to, u prvom redu, rast kreditne aktivnosti i depozita, održavanje nivoa likvidnosti i solventnosti iznad zakonskog minimuma, te "zdravija" imovina banaka i njihova adekvatna kapitalizovanost. Sa druge strane, u bankarskom sistemu je, tokom 2017. godine, zabilježen pad kamatnih stopa i nivoa nekvalitetnih kredita i potraživanja, koji su na kraju 2017. za 21% niži u odnosu na kraj 2016. godine, tako da je njihovo učešće u ukupnim kreditima sada iznosi 7,29%.

Guverner je upoznao sagovornike i sa intenzivnim regulatornim aktivnostima CBCG tokom prethodne godine, koje su usmjerene na usaglašavanje sa direktivama Evropske unije i uvođenje najboljih praksi.

G. Petri je pohvalio postignute rezultate na planu unapređenja fiskalne i finansijske stabilnosti i izrazio podršku aktivnostima CBCG, usmjerenim na održavanje stabilnosti finansijskog sistema, što je, uz rezultate fiskalne konolidacije, dalo doprinos jačanju ekonomije. „Snažno je unaprijeđen regulatorni okvir u segmetu finansijskog sistema“, istakao je g. Petri i pozitivnim ocijenio preuzimanje kontrole pružalaca finansijskih usluga od strane CBCG.

Misija MMF-a boraviće u našoj zemlji do 7. marta, kada će biti upriličena konferencija za medije na kojoj će se prezentovati nalazi Misije o stanju ekonomije i izgledima za naredni period.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.02.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa predstavnicima Addiko banke - g. Heningom Gizekeom, članom Nadzornog odbora Addiko Bank AG Beč, g. Johanesom Prokšom, članom Uprave Addiko Bank AG Beč, koji je ujedno i predsjednik Odbora direktora Addiko Bank AD Podgorica, i g. Kristofom Šonom, glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AD Podgorica.

Predstavnici Addiko Bank AG grupacije, koja djeluje kroz šest banaka i njihovih ekspozitura u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, istakli su da je ova finansijska institucija ostvarila odlične rezultate u ključnim poslovnim segmentima tokom prošle godine, što je stvorilo dobru osnovu za dalji održivi i profitabilni rast.

Kako su istakli članovi Uprave, grupacija je, u skladu sa novom strategijom, fokusirana na poslovanje sa stanovništvom i finansiranje realnog sektora, posebno mikro i malih preduzeća, kao i regionalnih kompanija. G. Šon je istakao da je u Crnoj Gori lociran kompetencioni centar za razvoj mikro segmenta privrede, u namjeri da se iskoristi sinergija i osigura veća kohezija i, u krajnjem, obezbijedi bolja usluga za klijente.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji su karakterisali poslovanje Addiko banke u prethodnoj godini i istakao da će CBCG i dalje unaprijeđivati komunikaciju i saradnju sa ovom institucijom, a sve u cilju jačanja sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema Crne Gore, kao i intenziviranja podrške privredi, a time i dinamiziranja ekonomskog rasta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.02.2018. godine

Guverner Žugić kao gost predavač na Ekonomskog fakultetu

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić održao je danas predavanje za studente Ekonomskog fakulteta, na temu Ekonomska politika – Uloga i značaj CBCG.

Tokom svog izlaganja, guverner Žugić je govorio o opštim ciljevima ekonomske politike, indikatorima po kojima se mjeri njena uspješnost, kao i o njenoj funkciji u procesu ubrzavanja ekonomskog rasta. Guverner CBCG je studentima pojasnio strukturni aspekt ekonomske politike, ističući dominantnost fiskalne politike u odnosu na monetarnu ekonomiju i naglasivši da su obje u funkciji održivosti realnog sektora ekonomije. „Moramo nastaviti sa aktivnostima u pravcu minimiziranja prepoznatih slabosti, a posebno se fokusirati na unaprjeđenje konkurentnosti naše privrede“, istakao je guverner CBCG.

Govoreći o ulozi i misiji Centralne banke Crne Gore, Žugić je istakao da se najvažniji cilj i ustavna odgovornost CBCG odnose na očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, a naročito stabilnosti bankarskog sistema. U tom smislu, ključne aktivnosti CBCG odnose se na praćenje i analiziranje stanja u bankarskom sistemu, te preduzimanje korektivnih mjera radi održavanja zdravog bankarskog sistema.
 
Nakon uvodnog izlaganja, uslijedila su brojna pitanja studenata koji su bili zainteresovani da čuju i nauče nešto više o monetarnoj politici i kontroli banaka na crnogorskom tržištu, kao i o aktuelnom pitanju kriptovaluta.

Predavanje guvernera CBCG na Ekonomskom fakultetu upriličeno je kao dio manifestacije The Right Start, kojom se tradicionalno obilježava početak ljetnjeg semestra na ovom fakultetu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.02.2018. godine

Transparentnost centralnih banaka kao izazov monetarne politike

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Kako iskoristiti komunikaciju i transparentnost u cilju jačanja efikasnosti politika centralne banke“, koja se danas održava u Amsterdamu, u organizaciji Banke Holandije i Narodne banke Belgije.

Konferencija, koju je otvorio predsjednik Banke Holandije, Klaas Knot, okupila je guvernere i druge predstavnike centralnih banaka Belgijsko-holandske konstituence pri Međunarodnom monetarnom fondu, visoke zvaničnike MMF-a i Evropske centralne banke, profesore sa Univerziteta Kembridž... Učesnici su diskutovali o transparentnosti u radu centralnih banaka, koja je postala jedan od ključnih izazova monetarne politike, kao i o njenom uticaju na formiranje očekivanja javnosti i reakcije finansijskih tržišta, a time i na finansijsku stabilnost.

Guverner Žugić je, u svom izlaganju, istakao da je neophodno da centralne banke napuste princip zatvorenih institucija i započnu trend povećanja transparentnosti svog rada i unapređenja komunikacije sa zainteresovanom javnošću. Povećanje transparentnosti rada centralne banke, po riječima guvernera Žugića, „može unaprijediti kredibilitet institucije i, kroz nametanje odgovornosti kreatorima monetarne politike, povećati vjerovatnoću vođenja konzistentne monetarne politike“. Ipak, treba imati u vidu da prevelika transparentnost centralne banke može ugroziti nivo finansijske stabilnosti, te se mora voditi računa o održavanju njenog optimalnog nivoa.

Članovi Belgijsko-holandske konstituence pri MMF-u, čija je Crna Gora članica, zaključili su, tokom današnje konferencije, da treba podsticati transparentnost koja pojednostavljuje komunikaciju i omogućava javnosti da bolje razumije akcije monetarne politike i njihov uticaj na ekonomske trendove. Sa druge strane, usljed mogućeg rizika po finansijsku stabilnost, preporučen je visok nivo opreza u povećanju transparentnosti, posebno u segmentu supervizije, koja mora održavati distancu u odnosu na klijente.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.02.2018. godine

Nastavljeni pozitivni trendovi parametara bankarskog sektora

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Tokom diskusije o stanju u bankarskom sektoru i rezultatima prethodne godine, konstatovano je da je ostvareno značajno unapređenje svih parametara finansijskog sistema. „Rast depozita od 13,6% potvrđuje povratak punog povjerenja u bankarski sistem“, istakao je guverner Žugić. Osim depozita, i kreditna aktivnost je ostvarila rast tokom prethodne godine, u iznosu od 11,8%, dok je učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim potraživanjima dostiglo najniži nivo od izbijanja svjeske ekonomske krize i iznosi 7,29%, a efektivne kamatne stope su dostigle istorijski minimum i iznose 6,81%. Guverner Žugić je dodao da CBCG podstiče banke da još snažnije podrže ekonomski rast zemlje, kroz pružanje podrške valorizaciji potencijala naše privrede i širenju ekonomske baze.

U nastavku sastanka, bilo je riječi i o predlozima za dalje unapređenje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora. U tom pravcu, a zbog značajnih pozitivnih efekata primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama (ZOSFR), dogovoreno je iniciranje produžetka važenja ovog zakona za period od još godinu dana.

Redovno održavanje sastanaka i otvorena diskusija o svim aktelnim dešavanjima na finansijskom tržištu su praksa koja doprinosi tješnjoj saradnji i, time, boljem funkcionisnanju ukupnog sistema, zaključeno je na današnjem sastanku.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.02.2018. godine

NAJAVA: Sastanak guvernera i glavnih izvršnih direktora banaka

U petak, 9. februara 2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Centralne banke Crne Gore, održaće se sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Sastanak, kao dio redovne komunikacije između CBCG i poslovnih banaka, organizuje se sa ciljem razmatranja stanja u bankarskom sektoru i diskusije o predlozima za dalje unapređenje istog, posebno u dijelu obezbijeđivanja uslova za nastavak smanjivanja nekvalitetnih kredita, te primjene najboljih praksi za održavanje stabilnosti finansijskog sistema.

Izjave za medije guvernera CBCG dr Radoja Žugića, direktora Sektora za kontrolu banaka Dejana Vujačića i predsjednika Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esada Zaimovića planirane su za 13:00 časova, u Sali guvernera CBCG. Zainteresovane TV ekipe mogu snimiti i početak sastanka.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do petka, 9. februara, do 10:00 časova.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore