");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
07.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 08.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Decembar

10.12.2018. godine - Uvedena mjera privremene obustave plaćanja obaveza Atlas i IBM banke

10.12.2018. godine - NAJAVA

07.12.2018. godine - Uvedena privremena uprava u Atlas i IBM banci

03.12.2018. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.12.2018. godine

Uvedena mjera privremene obustave plaćanja obaveza Atlas i IBM banke

Obavještavamo javnost da je, na predlog privremenih upravnika u Atlas i IBM banci, Centralna banka Crne Gore, dana 10. decembra tekuće godine, izdala nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) ovih banaka, na period od 45 dana.

U skladu sa članom 125 Zakona o bankama, od privremene obustave plaćanja obaveza su izuzete obaveze plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja (plate, penzije, socijalna davanja i dr.) povjerilaca banaka, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banaka.

Iako je Zakonom o bankama propisana mogućnost da moratorijum traje do 90 dana, odlučeno je da se ova mjera uvede na rok od 45 dana, kako bi se maksimalno skratilo vrijeme u kome će prava deponenata i drugih povjerilaca biti ograničena. U ovom roku, privremeni upravnici su u obavezi da preduzmu obimne aktivnosti koje su neophodne za nastavak poslovanja banaka i zaštitu njihove imovine, kao i da izrade izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja banaka i predloge za rješavanje stanja u bankama.

Imajući u vidu da je ovo mjera ograničenog roka trajanja, usmjerena na očuvanje imovine banaka, odnosno zaštitu deponenata, nadamo se da će deponenti i drugi povjerioci Atlas i IBM banke imati razumijevanje za preduzete aktivnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.12.2018. godine

NAJAVA

U utorak, 11. decembra 2018. godine, biće održana konferencija za medije povodom uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci.

Na konferenciji će govoriti guverner dr Radoje Žugić i rukovodstvo Sektora za kontrolu Centralne banke Crne Gore.

Konferencija će biti održana u Sali guvernera CBCG, sa početkom u 12:00 časova.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do utorka, 11. decembra, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.12.2018. godine

Uvedena privremena uprava u Atlas i IBM banci

Obavještavamo javnost da je Centralna banka Crne Gore, dana 7. decembra tekuće godine, donijela rješenje o uvođenju privremene uprave u Atlas banci, kao i rješenje o uvođenju privremene uprave u IBM banci.

Rješenja o uvođenju privremene uprave donijeta su na osnovu rezultata kontrola koje su prethodno sprovedene u Atlas i IBM banci, a koji su pokazali da kapital kojim ove banke raspolažu ne odgovara nivou rizika njihovog poslovanja.

Uzimajući u obzir utvrđene činjenice, Centralna banka Crne Gore je, u cilju zaštite interesa deponenata i sprečavanja daljeg pogoršavanja finansijske situacije u Atlas i IBM banci, a postupajući u skladu sa Zakonom o bankama, donijela rješenja o uvođenju privremene uprave u pomenutim bankama.
 
Za privremene upravnike u pomenutim bankama imenovani su zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore sa višegodišnjim iskustvom u kontroli banaka.

Napominjemo da je privremena uprava jedna od korektivnih mjera koju Centralna banka preduzima na osnovu Zakona o bankama, u cilju stvaranja uslova za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poboljšanje finansijske situacije u ovim bankama. Očekujemo da će predstojeće mjere privremene uprave doprinijeti saniranju stanja u Atlas i IBM banci.

Izjava guvernera dr Radoja Žugića povodom uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci, RTCG


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 03.12.2018. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 42. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal 2018. godine, kao i tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta.

Razmatrajući međunarodno makroekonomsko okruženje, konstatovano je da je nastavljen kontinuitet pozitivnih kvartalnih stopa rasta BDP-a u eurozoni, iako je stopa od 0,2%, koliko je iznosio ekonomski rast u eurozoni u trećem kvartalu, najniža u posljednje četiri godine. Na takav pokazatelj značajno je uticala negativna stopa rasta Njemačke, kao najveće ekonomije eurozone (-0,2%). S druge strane, ekonomija SAD je u trećem kvartalu ostvarila rast od 3,5% u odnosu na prethodni kvartal. Rast američke ekonomije je, tokom posljednja dva kvartala, bio najviši još od 2014. godine.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, ekonomski pokazatelji za devet  mjeseci 2018. godine takođe ukazuju na nastavak pozitivnih kretanja iz prethodne godine. Najveći rast zabilježen je u sektoru industrijske proizvodnje, koja je 24,4% veća u odnosu na isti period prošle godine. Povećan je i promet robe u trgovini na malo (4,3%), broj dolazaka turista (12,4%), kao i obim i vrijednost građevinskih radova (31,5%).

Konstatovani su pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora. Tako su izvorni prihodi budžeta za devet mjeseci 2018. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, za 14,1% viši u odnosu na uporedni period prošle godine. Što se budžetskih rashoda tiče, oni su za 6,3% viši u odnosu na isti period prethodne godine (kao posljedica veće realizacije kapitalnog budžeta u tekućoj godini), dok su 5,8% niži u odnosu na plan. 

Konstatovano je da indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala imaju pozitivne tendencije.

Ukupna aktiva banaka je, na kraju trećeg kvartala 2018. godine, iznosila 4,41 milijardu eura i ostvarila je rast od 2,4% na kvartalnom nivou. Ukupni krediti su tokom trećeg kvartala 2018. godine porasli 2%, a depoziti 3,3%. Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima je na kraju trećeg kvartala 2018. iznosilo 6,7%, što je manje u odnosu na prethodni kvartal za 0,3 p. p. I pored trenda smanjivanja,  nivo nekvalitetnih kredita kod jednog broja pojedinačnih banaka još uvijek predstavlja izazov i potrebno je intenzivirati mjere u pravcu njihovog rješavanja.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Članovi Savjeta su razmatrali i ostala pitanja iz domena svoje nadležnosti.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore