");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
24.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 25.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - April

25.04.2018. godine - Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili Muzej novca

22.04.2018. godine - Nastavljeni sastanci sa zvaničnicima Svjetske banke i MMF-a

21.04.2018. godine - Ministar Radunović i Guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke

13.04.2018. godine - Održana XXVI sjednica Savjeta CBCG

13.04.2018. godine - Posjeta predsjednika Evropskog udruženja procjenitelja Centralnoj banci Crne Gore

12.04.2018. godine - Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore dali krv

11.04.2018. godine - Dodjelom Godišnje nagrade i dobrotvornom aukcijom obilježen Dan Centralne banke Crne Gore

10.04.2018. godine - NAJAVA: „DANI OTVORENIH VRATA” U MUZEJU NOVCA

10.04.2018. godine - NAJAVA: Dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.04.2018. godine

Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili Muzej novca

Studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa profesorom dr Milivojem Radovićem posjetili su Muzej novca Centralne banke Crne Gore.

Studenti su obišli stalnu postavku „Od perpera do eura“, a predstavljena im je i izložba „Novac kao nakit“.

Organizovana posjeta studenata samo je jedna u nizu aktivnosti koje Muzej novca CBCG sprovodi sa ciljem širenja znanja o istoriji novca na tlu Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 22.04.2018. godine

Nastavljeni sastanci sa zvaničnicima Svjetske banke i MMF-a

Drugog dana radnog boravka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore koju čine guverner CBCG, g. Radoje Žugić, ministar finansija, g. Darko Radunović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nina Vujošević i viceguverner CBCG za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris, sastala se sa direktorom MMF-a za Evropu, g. Polom Tomsenom, izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence pri MMF-u, g. Entonijem Delanojem, šefom misije MMF-a za Crnu Goru, g. Martinom Petrijem i drugim visokim zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke.

Zajednička ocjena crnogorske delegacije i predstavnika MMF-a i Svjetske banke sa održanih sastanaka jeste da pozitivan trend svih ekonomskih, finansijskih i fiskalnih parametara nesporno znači jačanje ekonomskog sistema, ali da se, uz dalji rad na unaprijeđenju sistema, moraju pažljivo razmatrati svi potencijalni rizici.

Iako su rizici značajnog nižeg nivoa, treba nastaviti sa aktivnostima koje su u dosadašnjem periodu dale dobre rezultate, upravo u smislu tretiranja ključnih ranjivosti realne ekonomije, ali i fiskalne održivosti i finansijske stabilnosti.

Prethodna godina je bila uspješna, a pozitivni trendovi su nastavljeni i u ovoj godini. Konstatovano je da je značajno unaprijeđena fiskalna stabilnost, pored ostalog i kroz suficit tekućih transakcija budžeta, koji će dodatno biti unaprijeđen relativno visokim stopama rasta ekonomije u ovoj i narednim godinama.

U finansijskom sektoru značajno rastu aktiva, kapital, depoziti, dok pad bilježe nivoi loših kredita i kamatne stope. Ovi pozitivni trendovi su nastavljeni i u tekućoj godini. Pozdravljena je aktivnost CBCG na punoj implementaciji standarda, snaženju regulatornog okvira, ne samo zbog harmonizacije sa dobrom praksom EU, već i radi institucionalnog snaženja Centralne banke Crne Gore.

Samo u punom sadejstvu i sinergiji ovih pozitivnih učinaka, Crna Gora će ostvariti fiskalnu održivost, finansijsku i makroekonomsku stabilnost, zaključeno je na sastancima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 21.04.2018. godine

Ministar Radunović i Guverner Žugić u Vašingtonu:
Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke

Prvog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, g. Darko Radunović, guverner CBCG, g. Radoje Žugić, viceguverner CBCG za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris i državni sekretar u Ministarstvu finansija, g-đa Nina Vujošević, sastala se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Silirom Milerom, direktoricom Svjetske banke za Zapadni Balkan, Lindom van Gelder, zamjenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Zangom, kao i sa izvršnim direktorom Holandske Konstituence, Frankom Hemskerkom.

Na svim sastancima istaknuta je odlična saradnja Vlade i CBCG sa MMF-om i grupom Svjetske banke. Predstavnici MMF-a i Svjetske banke su pozdravili ostvarene rezultate Crne Gore u procesu fiskalne konsolidacije, kao i u dijelu unaprijeđenja finansijskog sistema, a naročito je pozdravljen uspjeh u, do sada, najpovoljnijoj emisiji euroobveznica. Naglašeno je da je, i u okolnostima teških i nepopularnih mjera fiskalnog prilagođavanja, kao i zahtjevnih aktivnosti na unaprijeđenju finansijskog sistema, Crna Gora ostvarila impresivan rast u prošloj godini od 4,4% BDP-a. Istaknute su i odlične tendencije u ovoj godini, posebno u zoni realne ekonomije, kao i u dijelu jačanja fiskalne stabilnosti. Takođe, i u finansijskom sistemu su zabilježeni pozitivni trendovi u prva dva mjeseca ove godine.

Članovi naše delegacije su istakli da je podrška MMF-a i Svjetske banke imala ogroman značaj za jačanje fiskalne održivosti, finansijske i makroekonomske stabilnosti, posebno ističući datu garanciju Svjetske banke (PBG), na osnovu koje će država refinansirati dio javnog duga, unaprijediti njegovu ročnost i smanjiti troškove finansiranja.

Saradnja Vlade i Centralne banke sa ovim institucijama će se nastaviti i u ovoj godini, zbog potrebe daljih unaprijeđenja i jačanja održivosti, primjene međunarodnih standarda i dobrih praksi, ali i zbog nastavka reformi u procesu fiskalne konsolidacije.

Na sastancima je razgovarano o mogućnostima tehničke pomoći za oblasti monetarne i fiskalne politike, shodno prioritetima koje utvrde Vlada i Centralna banka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.04.2018. godine

Održana XXVI sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas dvadeset šestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2018. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2018. godini. Ocjenjeno je da su i u 2018. godini nastavljeni pozitivni trendovi iz prethodne godine, zahvaljujući čemu je finansijski sistem, koga dominantno čine banke, značajno unaprijeđen.

Savjet je danas usvojio Finanijske izvještaje Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2017. godinu. Konstatovano je da je finansijsko poslovanje CBCG za 2017. godinu karakterisao visok nivo racionalizacije troškova. Naime, ostvareni administrativni i operativni rashodi CBCG u prošloj godini niži su od planiranih veličina. Nezavisni eksterni revizor je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG.

Zahvaljujući mjerama interne ekonomije, ostvarenoj racionalizaciji troškova i povećanju obima poslova, CBCG je, bez povećanja cijena svojih usluga, na kraju 2017. godine, iskazala visok pozitivan neto rezultat, u iznosu od 2,7 miliona eura. Sprovodeći odredbe Zakona o Centralnoj banci, Savjet je donio Odluku o raspodjeli dobiti CBCG za 2017. godinu, prema kojoj se ostvarena dobit, u iznosu od 50%, raspoređuje u Državni budžet. Preostalih 50% će se usmjeriti u jačanje osnovnog kapitala CBCG, što je definisano Odlukom o povećanju osnovnog kapitala CBCG, koju je takođe danas donio Savjet.

Savjet je danas donio i set podzakonskih regulatornih akata kojima se bliže uređuje poslovanje pružalaca finansijskih usluga, u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima. S obzirom da se zakon primjenjuje od 11.05.2018. godine, ovim su stvorene pretpostavke za uspostavljanje regulatornih i kontrolnih nadležnosti i ovlašćenja Centralne banke prema pružaocima finansijskih usluga. Usvajanjem ovih propisa definisane su obaveze pružalaca finansijskih usluga u postupku izdavanja odobrenja za rad, upravljanju rizicima i sistemu izvještavanja prema CBCG. U cilju stvaranja pretpostavki za primjenu pomenutog zakona, danas je Savjet donio i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.

Savjet je, na današnjoj sjednici, donio Odluku o izmjeni Odluke o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka. Ovom odlukom su izmijenjeni izvještajni obrasci koje su banke dužne da popunjavaju i dostavljaju CBCG, a izmjene su uslovljene prelaskom na primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 (MSFI 9).

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore. Promjena Odluke je uslovljena izmjenom kontnog okvira za banke, koji se primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

Savjet je danas razmatrao i usvojio Godišnji makroekonomski izvještaj za 2017. godinu, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su u prethodnoj godini karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor. Konstatovano je da su makroekonomske performanse Crne Gore u 2017. godini bile značajno bolje u odnosu na 2016, te da su smanjene ranjivosti u finansijskom, fiskalnom i realnom sektoru. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, crnogorska privreda je ostvarila rast od 4,4% u 2017. godini. Ovom rezultatu najviše je doprinijelo intenziviranje aktivnosti na izgradnji velikih infrastrukturnih projekata, te ostvareni rast u sektorima građevinarstva, energetike, turizma, šumarstva, trgovine i većini vidova saobraćaja. Konstatovano je da je unaprijeđena konkurentnost privrede, kroz ostvarenje suficita u razmjeni usluga, kao i zadržavanje iznosa SDI na visokom nivou.

Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2017. godine iznosila je 1,9%, dok je prosječna godišnja stopa inflacije u 2017. godini iznosila 2,4%.

U 2017. godini, bankarski sektor je bio stabilan i likvidan i ostvario je, na agregatnom nivou, pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 35,1 milion eura.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.04.2018. godine

Posjeta predsjednika Evropskog udruženja procjenitelja Centralnoj banci Crne Gore

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa Krzysztof Grzesikom, predsjednikom Evropskog udruženja procjenitelja TEGoVA. Sastanku su prisustvovali Danijela Ilić, predsjednica Nacionalnog udruženja procjenitelja Srbije, članica upravnog odbora TEGoVA i članica TEGoVA evropskog odbora za praksu i metodologiju procjena nepokretnosti, i Milan Mirković, predsjednik Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore.

Predsjednik Grzesik boravi u Crnoj Gori radi učešća na konferenciji „Evropski standardi za procjenu vrijednosti (EVS) i bankarski sektor“ koji se danas održava u hotelu Hilton, u organizaciji Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore i Udruženja banaka Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi o evropskim standardima za procjenu vrijednosti (EVS) i njihovoj primjeni u bankarskom sistemu. Predsjednik Grzesik je istakao da Evropska centralna banka preporučuje EVS za procjenu kolaterala banaka i dodao da implementacija ovih standarda doprinosi bezbjednosti i sigurnosti tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita.

Guverner Žugić je istakao da adekvatna procjena vrijednosti nepokretnosti doprinosi stabilnosti finansijskog sistema. Imajući ovo u vidu, kao i činjenicu da je obezbijeđivanje pouzdanih standarda procjene za hipotekarne svrhe jedna od obaveza naše zemlje u procesu evropskih integracija, guverner je saopštio da će se CBCG, u narednom periodu, fokusirati na dalje unapređenje ovog segmenta i razmotriti mogućnost saradnje sa Evropskim udruženjem procjenitelja.

TEGoVA je neprofitna organizacija koja se sastoji od 71 udruženja procjenitelja iz 37 zemalja svijeta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.04.2018. godine

Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore dali krv

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, i ove godine je, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi, organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, u kojoj su učestvovali zaposleni naše institucije.

Učešćem u ovakvim akcijama, CBCG doprinosi promovisanju razvoja dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori i pokazuje solidarnost sa onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao i odgovornost prema zajednici u kojoj posluje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.04.2018. godine

Dodjelom Godišnje nagrade i dobrotvornom aukcijom obilježen Dan Centralne banke Crne Gore

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, danas je upriličena svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu, kao i dobrotvorna aukcija likovnih radova crnogorskih umjetnika.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja  naučne misli i afirmacije stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.

Odlukom stručne komisije koju su činili istaknuti profesori univerziteta i eksperti CBCG, u kategoriji za najbolji diplomski rad, nagradu je dobio Miloš Martinović za rad na temu Interna revizija u funkciji unaprjeđenja sistema upravljanja rizicima u bankama, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nagrada za najbolji magistarski rad dodijeljena je Mileni Pajović za rad na temu Analiza modela univerzalnog bankarstva, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U kategoriji za najbolji doktorski rad nagradu su ravnopravno podijelile Milica Daković Tadić za rad na temu Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju i Bojana Bošković za rad na temu Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru. Oba rada odbranjena su na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Dobitnicima je nagrade uručio guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, ističući da je Godišnja nagrada samo jedan segment društveno odgovornog poslovanja CBCG i da ovakvim i sličnim akcijama „ova institucija nastoji promovisati vrijednost znanja i poslati poruku svima, a prvenstveno mladim ljudima, da se rad uvijek prepoznaje, a najbolja postignuća nagrađuju“.

U nastavku dana, upriličena je dobrotvorna aukcija likovnih radova crnogorskih akademskih umjetnika, na kojoj su učestvovali predstavnici diplomatskog kora i bankarskog sektora. CBCG inicirala je organizaciju aukcije sa namjerom da podstakne širu zajednicu na sprovođenje humanitarnih aktivnosti, ali i da pruži svoj doprinos afirmaciji mladih crnogorskih slikara i razvoju ove grane umjetnosti.

Uspješno realizovanom aukcijom prikupljeno je 7.600 eura, od čega će polovina iznosa biti donirana Dječjem domu „Mladost“ u Bijeloj, a preostali dio autorima slika.

Kupovinom umjetničkih djela 15 crnogorskih akademskih slikara, rad Dječjeg doma „Mladost“ direktno su podržali Societe Generale banka Montenegro AD, NLB Banka AD Podgorica, Hipotekarna banka AD Podgorica, Invest banka Montenegro AD Podgorica,  ERSTE Bank AD Podgorica, Atlas banka AD Podgorica,  Addiko Bank AD Podgorica, Zapad banka AD Podgorica, NOVA BANKA AD Podgorica, Udruženje banaka Crne Gore i Centralna banka Crne Gore.

Na aukciji su bila izložena djela Marka Pejovića, Milijane Vujović, Tatjane Burzanović, Jelene Jovančov, Ele Božović, Željka Pajovića, Mile Đerković, Željka Reljića, Đorđija Vujičića, Igora Rakčevića, Darka Brajovića, Vane Prelević, Mirjane Marsenić Vujović, Mirsada Đurđevića, Ivana Pejovića, Nade Kažić, Vesne Bošković, Ksenije Škerović Kaluđerović, Nikoline Zuber, Ilije Kaluđerovića, Romana Đuranovića, Nine Vukčević, Suada Masličića, Sonje Đuranović, Sabahete-Beke Masličić, Hane Mirkov, Tijane Vujović, Milice Kažić, Biljane Keković, Đorđija Rašovića, Tijane Dujović, Radovana Grujića i Saše Brnovića.

Iniciranjem i organizacijom ovakvih akcija, CBCG nastoji da potvrdi svoj status društveno odgovorne instutucije svjesne svoje uloge u društvu i spremne da da doprinos rješavanju pitanja od značaja za čitavu zajednicu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2018. godine

NAJAVA: „DANI OTVORENIH VRATA” U MUZEJU NOVCA

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, koji se obilježava 11. aprila, u  Muzeju novca na Cetinju, svakog dana od 10. do 15. aprila sa početkom u 13h, biće organizovana projekcija filma „Zle pare”, za sve zainteresovane građane.

U periodu od 10. do 12. aprila, Muzej novca ugostiće i članove udruženja penzionera sa Cetinja i vojne penzionere iz Podgorice.

Posjetioci će biti u prilici i da pogledaju stalnu postavku u Muzeju novca, pod nazivom „Od perpera do eura”.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2018. godine

NAJAVA: Dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

Na Dan Centralne banke Crne Gore, koji se obilježava sjutra, 11. aprila, biće upriličena svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu za najbolji doktorski, magistarski i diplomski rad.

Nagrade će ovogodišnjim dobitnicima uručiti guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić. Događaj, koji je otvoren za medije, biće organizovan u Sali guvernera u CBCG, sa početkom u 10.00 časova.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja naučne misli i afirmacije mladog stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore