");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2017 - Septembar

29.09.2017. godine - Guverner Žugić učestvuje na sastanku Kluba guvernera u Moskvi

27.09.2017. godine - Održan sastanak ambasadorke Francuske  i guvernera Žugića

25.09.2017. godine - Poziv korisnicima kredita da iniciraju njihovo restrukturiranje i iskoriste prednosti novog zakonskog rješenja

20.09.2017. godine - Održan sastanak sa šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

18.09.2017. godine - Održan dijalog na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom

15.09.2017. godine - Održana XV sjednica Savjeta CBCG

14.09.2017. godine - Održan sastanak sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u

07.09.2017. godine - Održan sastanak sa bankama radi sagledavanja efekata finansijskog restrukturiranja kredita

07.09.2017. godine - Održan sastanak sa timom Svjetske banke

06.09.2017. godine - Održan sastanak sa novim šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

06.09.2017. godine - CBCG i CEF nastaviće uspješnu saradnju na planu edukacije i stručnog usavršavanja

05.09.2017. godine - Britanska kompanija CCA zainteresovanja za ulaganje u bankarski sistem Crne Gore


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.09.2017. godine

Guverner Žugić učestvuje na sastanku Kluba guvernera u Moskvi

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na sastanku Kluba guvernera zemalja centralne Azije, crnomorske regije i Balkana, koji se, u organizaciji Banke Rusije, održava u Moskvi, od 28. septembra do 01. oktobra.

Na današnjem sastanku diskutovano je o pitanjima od opšteg interesa za regionalni i globalni ekonomski i finansijski razvoj, kao i o aktivnostima centralnih banaka i aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemljama članicama Kluba. Guverneri su razgovarali i o razvoju i značaju najnovijih tehnologija na finansijskom tržištu, kao i o monetarnoj politici Evropske centralne banke i njenom uticaju na ekonomije zemalja članica Kluba.

Guverner Žugić se, u svom izlaganju, osvrnuo na mjere tzv. kvantitativnog popuštanja koje je, sa ciljem sprečavanja deflatornih tendencija i oživljavanja ekonomske aktivnosti u eurozoni, uvela Evropska centralna banka (ECB) u 2015. godini. Povećana likvidnost i pad kamatnih stopa na evropskom tržištu uticali su na profitabilnost bankarskog sektora u Crnoj Gori i cijenu zaduživanja Države. Sa druge strane, pomenute mjere ECB-a posredno su uticale na intenziviranje rasta u Crnoj Gori. „Više stope rasta u evropskim zemljama uslovile su povećanu tražnju, posebno u sektorima turizma i transporta, u kojima je Crna Gora zabilježila značajan rast“, saopštio je guverner Žugić.

Centralna banka Crne Gore članica je Kluba guvernera centralnih banaka regiona Crnog mora, Balkana i Centralne Azije, od 2005. godine. Članstvo u ovoj prestižnoj organizaciji omogućava Banci dalje jačanje regionalne saradnje u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti i uspostavljanje bližih odnosa sa centralnim bankama iz regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.09.2017. godine

Održan sastanak ambasadorke Francuske  i guvernera Žugića

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori, Christin Toudic Gaborit. Sastanku su prisustvovali i Jean-Pierre Gaustaud, ekonomski savjetnik u Ambasadi Francuske u Beogradu i Jean-Marie Demange, regionalni ekonomski savjetnik u Ambasadi Francuske u Sofiji.

Guverner Žugić upoznao je sagovornike sa osnovnim makroekonomskim podacima i stanjem u bankarskom sektoru, te aktivnostima koje CBCG sprovodi u pravcu snaženja regulatornog okvira i njegovog usaglašavanja sa direktivama Evropske unije i najboljom bankarskom praksom.

U nastavku razgovora, guverner je izrazio zadovoljstvo poslovanjem Societe Generale Montenegro banke, naglasivši da ova banka, kroz primjenu zdrave bankarske prakse i uspješno poslovanje, daje značajan doprinos održavanju stabilnog i zdravog bankarskog sistema u Crnoj Gori, te da je ova kompanija lider ekonomske saradnje između Francuske i Crne Gore.

Sagovornici su se saglasili u ocijeni da naše zemlje imaju veoma dugu i kvalitetnu bilateralnu saradnju i izrazili spremnost da, kroz svoje angažmane, daju doprinos jačanju ovih veza, posebno u oblasti ekonomije. “Vjerujem i da će osnivanje francusko – crnogorskog preduzetničkog kluba, na čemu trenutno radimo, doprinijeti snaženju ekonomske saradnje naših zemalja“, istakla je ambasadorka i dodala da je  interesovanje francuskih kompanija za ulaganje u Crnu Goru sve intenzivnije, zahvaljujući promovisanju Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.09.2017. godine

Poziv korisnicima kredita da iniciraju njihovo restrukturiranje i iskoriste prednosti novog zakonskog rješenja

CBCG želi da upozna široku javnost sa povoljnostima koje dužnicima, tj. korisnicima kredita omogućavaju nedavno usvojene izmjene i dopune Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama (ZOSFR). Shodno ovom Zakonu, dužnici mogu inicirati restrukturiranje kredita za koje postoje problemi u otplati, radi započinjanja pregovora sa bankama i mikrofinanijskim institucijama u cilju iznalaženja mogućnosti restrukturiranja. 

Restrukturiranjem dugova, prema modelu koji omogućava ovaj zakon, dužnicima se olakšava otplata kredita kod banaka i mikrofinanijskih institucija, kroz mogućnost:

  • produžetka roka otplate uz smanjenje mjesečnih rata otplate duga,
  • snižavanja kamatne stope,
  • oslobođenja dijela kolaterala od tereta hipoteke, fiducije ili zaloge...

Takođe, dužnici ostvaruju i sljedeće koristi:

  • mogućnost zaduživanja pod povoljnijim uslovima u budućnosti, usljed poboljšanog izvještaja o kreditnoj istoriji dužnika u Kreditnom registru Centralne banke,
  • olakšano podmirivanje obaveza prema drugim povjeriocima,
  • uštedu vremena i sredstava kroz pojednostavljenu administrativnu proceduru...

Cijeneći da restrukturiranje dugova prema ovom modelu ima mnogostruke prednosti za dužnike, CBCG ih poziva da iniciraju restrukturiranje kredita prema bankama ili MFI, te da, za potrebe evidencije pokrenutih inicijativa, skeniranu dokumentaciju proslijede takođe i CBCG, putem e-mail adrese [email protected]. Ove podatke će CBCG koristiti u cilju ocjene opravdanosti odbijenih inicijativa od strane banaka ili MFI i eventualnog preduzimanja mjere iz svoje nadležnosti.

Informacije o tome koje kategorije kredita su podobne za restrukturiranje shodno ZOSFR, kao i o tome koje podatke dužnici dostavljaju CBCG sadržane su u Instrukcijama dužnicima banaka i MFI za dostavu informacija o pokrenutim inicijativama za restrukturiranje shodno ZOSFR.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.09.2017. godine

Održan sastanak sa šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Emanuelom Salinasom.

Na sastanku je razgovarano o statusu aktivnosti koje CBCG realizuje u pravcu konkretizacije budžetske podrške od strane Svjetske banke. Guverner Žugić je istakao da CBCG sprovodi sve dogovorene aktivnosti u skladu sa preciziranim rokovima, te da su efekti preduzetih mjera već vidljivi i mjerljivi. „U posljednjih mjesec dana, ostvaren je dodatni pad nivoa loših kredita, sa 8,18% na 7,82%, a od banaka imamo najave realizacije značajnog broja inicijativa za restrukturiranje, što znači da u narednom periodu možemo očekivati dodatno smanjenje nivoa NPL-a“, saopštio je guverner. Osim na dalje smanjenje nivoa NPL-a, CBCG je posvećena dodatnom unapređenju regulativnog okvira, u pravcu njegove pune harmonizacije sa EU standardima i najboljom bankarskom praksom.

„Uz pozitivne trendove zabilježene u bankarskom sektoru, i stanje u ekonomiji se unapređuje, što potvrđuje visoka stopa rasta ostvarena u prvoj polovini godine, koja nezvanično iznosi 4%, a za koju očekujemo da će biti još viša“, dodao je Žugić.

G-din Salinas izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima i podršku aktivnostima CBCG, usmjerenim na održavanje stabilnosti finansijskog sistema, što, uz snažnu fiskalnu konolidaciju koju sprovodi Vlada, daje doprinos postizanju konačnog dogovora o programu budžetske podrške.

Uz dogovor da saradnja CBCG i Svjetske banke u narednom periodu bude još intenzivnija i frekventnija, sagovornici su razgovarali i o pripremama za učešće delegacije Crne Gore na predstojećim Godišnjim sastancima Svjetske banke i MMF, koji će se održati sredinom oktobra u Vašingtonu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.09.2017. godine

Održan dijalog na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju čine guverner dr Radoje Žugić, viceguvernerka za kontrolu bankarskog sistema dr Irena Radović i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet dr Nikola Fabris učestvovala je danas na sastanku u Frankfurtu, posvećenom dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom (ECB). Delegaciju ECB-a predvodio je Benoît Cœuré, član izvršnog odbora.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike ECB-a sa aktuelnom makroekonomskom situacijom u Crnoj Gori i stanjem u finansijskom sistemu.

„Prema procjenama CBCG, prosječna stopa rasta BDP-a u prvoj polovini 2017. godine iznosila je oko 4%“, saopštio je guverner i izrazio očekivanje da će ovakakv trend biti nastavljen do kraja ove i tokom naredne godine, što će biti u skladu sa projekcijama CBCG. Što se bankarskog sektora tiče, karakterišu ga snažna konsolidacija, koeficijenti likvidnosti i solventnosti iznad propisanog nivoa i unapređenje regulatornog okvira, u pravcu njegove pune harmonizacije sa EU standardima i najboljom bankarskom praksom. Guverner je istakao da banke u Crnoj Gori bilježe rast kreditne aktivnosti, uz kontinuirano smanjenje učešća nekvalitetnih kredita i pad kamatnih stopa, koje su i dalje, po riječima guvernera, prilično skup input za realnu ekoenomiju.

U nastavku sastanka, viceguverneri CBCG prezentovali su predstavnicima ECB-a najnovije informacije o kretanjima i razvoju u oblasti bankarskog sektora i supervizije, kao i u segmentu finansijske stabilnosti i realne ekonomije.

Član Izvršnog odbora ECB Coeuré pohvalio je ostvarene rezultate Crne Gore i podržao tekuće i planirane aktivnosti CBCG usmjerene na dalje snaženje finansijske stabilnosti.

Članovi crnogorske i delegacije ECB-a izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, koja će u narednom periodu, paralelno sa napredovanjem Crne Gore u procesu pristupanja EU, biti intenzivirana. U tom smislu, na sastanku je bilo riječi o planovima za potpisivanje memoranduma o saradnji između CBCG i ECB-a, u okviru Jedinstvenog supervizorskog mehanizma. Naime, ECB je, od 2014. godine, preuzela ulogu supervizora banaka u Evropskoj uniji, pa je namjera memoranduma da se precizira proces razmjene informacija, važnih za efikasniju superviziju.

Tokom dijaloga, diskutovano je i o makroekonomskoj situaciji u Eurozoni, stanju u finansijskom sektoru i očekivanjima za naredni period.

Dijalog na visokom nivou redovno se održava između Evropske centralne banke i centralnih banaka zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koje su započele pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i ima za cilj da ove zemlje pripemi za buduće članstvo u evropski sistem centralnih banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.09.2017. godine

Održana XV sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas petnaestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici, Savjet je razmatrao i usvojio Analizu finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore za period januar – avgust 2017. godine. Prema podacima iz Analize, ukupni prihodi u prvih osam mjeseci ove godine veći su za 8,2% u odnosu na plan i za 4,8% u odnosu na isti period prošle godine. U istom posmatranom periodu, rashodi su niži za 10,2% u odnosu na plan, dok je njihov iznos zadržan na istom nivou u odnosu na prvih osam mjeseci prošle godine, uprkos većem izvršenju rashoda po osnovu negativne kamatne stope na sredstva plasirana kod ino banaka. Ukupni troškovi poslovanja za period januar-avgust 2017. godine su 11% niži u odnosu na plan, a u okviru njih su troškovi zaposlenih niži 4,5% od planiranih. Najveće uštede su ostvarene kod troškova službenih putovanja, kao i operativnih i drugih troškova poslovanja, u koje, između ostalih, spadaju troškovi telekomunikacijskih usluga, reprezentacije, konferencija i seminara i dr. Članovi Savjeta izrazili su zadovoljstvo ovakvim rezultatima, uz očekivanje da će se pozitivni trendovi koji karakterišu poslovanje CBCG nastaviti i do kraja tekuće godine.

U Izvještaju o kretanju cijena za drugi kvartal 2017. godine analizirani su indikatori, očekivanja i  determinante inflacije u Crnoj Gori. Konstatovano je da su potrošačke cijene u drugom kvartalu 2017. godine ostale nepromijenjene u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrajući kretanje cijena na mjesečnom nivou, rast potrošačkih cijena je zabilježen u aprilu i maju (od po 0,1%), dok je u junu registrovan pad (-0,1%). Na godišnjem nivou, potrošačke cijene u junu su povećane za 2,1%. Kada su u pitanju inflaciona očekivanja banaka, na osnovu ankete sprovedene u julu ove godine, najveći broj anketiranih banaka očekuje da će se inflacija do kraja godine kretati između 2% i 2,5%. Shodno rezultatima ankete, i privreda očekuje kretanje infacije u ovom rasponu. Prema ekspertskoj projekciji koju je uradila CBCG, inflacija će se u 2017. godini kretati u rasponu  od 1%  do 3%, sa centralnom projekcijom od 2%.

Savjet je usvojio Odluku o imenovanju međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora, koji će obaviti reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja CBCG za 2017. godinu.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.09.2017. godine

Održan sastanak sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima sastao se sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), Anthony De Lannoy-em, koji prvi put boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Nakon riječi dobrodošlice i zahvalnosti na dosadašnjoj, veoma uspješnoj saradnji sa MMF-om, guverner Žugić je upoznao direktora De Lannoy-a sa osnovnim makroekonomskim indikatorima i stanjem u finansijskom sektoru, kao i sa planovima i aktivnostima CBCG koje se odnose na dalje snaženje finanijske stabilnosti.

Guverner je istakao da je, po preliminarnim podacima, u prvoj polovini godine ostvaren rast od oko 4% i izrazio uvjerenje da će zvanični podaci potvrditi još višu stopu rasta, te da će ovaj trend biti nastavljen do kraja ove i tokom naredne godine, kako je projektovala CBCG.

Govoreći o bankarskom sektoru, guverner je naveo da je isti stabilan, da su likvidnost i solventnost iznad propisanog nivoa, te da prethodnu i ovu godinu karakterišu kontinuirani rast aktive, kapitala i depozita. Sa druge strane, kamatne stope i nivo nekvalitetnih kredita su u kontinuiranom padu. Guverner Žugić upoznao je sagovornika i sa aktivnostima koje CBCG provodi na planu unaprijeđenja procesa finansijskog restrukturiranja, radi oslobođenja potencijala za rast kreditne aktivnosti i smanjenje kamatnih stopa, čime bi se pružila još jača podrška realnom sektoru.

Zahvalivši se na gostoprimstvu, direktor De Lannoy je istakao da Crna Gora, iako najmanja članica Belgijsko-holandske konstituence, značajno doprinosi radu ove organizacije. De Lannoy je saopštio i da MMF prepoznaje kvalitet makroekonomske, monetarne i fiskalne politike koju Crna Gora vodi i zahvaljujući kojima ostavaruje kontinuirani napredak u ovim oblastima.

Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalazi još 14 zemalja: Holandija, Belgija, Luksemburg, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.09.2017. godine

Održan sastanak sa bankama radi sagledavanja efekata finansijskog restrukturiranja kredita

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima banaka koje posluju u Crnoj Gori, koji je inicirala CBCG sa ciljem sagledavanja efekata restrukturiranja kredita u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama (ZOSFR).

Otvarajući sastanak, guverner Žugić podsjetio je da su izmjene i dopune Zakona pripremljene sa namjerom da se dodatno unaprijedi proces finansijskog restrukturiranja, te da su njima uvedeni dodatni podsticaji za kreditore i dužnike. „Iako učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima bilježi kontinuirani pad u posljednjih nekoliko godina i trenutno iznosi 8,2%, postoji prostor za dalje pospješenje ovog procesa, čime bi se oslobodio potencijal za rast kreditne aktivnosti i smanjenje kamatnih stopa, te time pružila još jača podrška realnom sektoru“, istakao je guverner Žugić.

U nastavku sastanka, predstavnici banaka prezentovali su informacije o rezultatima aktivnosti preduzetih na planu restrukturiranja kredita, u periodu od stupanja na snagu ZOSFR (22. juna 2017. godine). Istaknuta je posvećenost rješavanju NPL-a i banke su navele da se u narednom periodu mogu očekivati snažniji efekti primjene ovog Zakona.

Nakon izlaganja predstavnika banaka, Guverner je istakao će ovo pitanje, s obzirom na ograničeno važenje ZOSFR (do maja naredne godine), biti u fokusu CBCG u predstojećem periodu uz najavu da će  CBCG kroz javnu kampanju doprinijeti podizanju svijesti dužnika o prednostima restrukturiranja kredita shodno ovom modelu. Dodatno je naglašeno da će CBCG nastaviti sa pojačanim nadzorom nad sprovođenjem obaveza banaka koje proizilaze iz Zakona, te da će, u slučaju da se za tim ukaže opravdana potreba, posezati za instrumentom uvećanja rezervacija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.09.2017. godine

Održan sastanak sa timom Svjetske banke

Guverner Centralne Banke Crne Gore, sa saradnicima, primio je tim Svjetske banke koji predvodi gospodin Emaunel Salinas, šef misije za Crnu Goru.

Guverner Žugić informisao je tim Svjetske banke o aktuelnoj makroekonomskoj situaciji i stanju u finansijskom sistemu. Istakao je da je CBCG jedina institucija koja nije mijenjala svoju projekciju rasta BDP-a i da se ona do sada pokazala ispravnom, jer rast za prvih 6 mjeseci iznosi 4%.  Izrazio je očekivanje da će podaci III kvartala biti još bolji i da se može očekivati još viši rast. Naveo je da su strane direktne investicije povećane za 40% u odnosu na isti period prethodne godine, da je deficit tekućeg računa platnog bilansa snižen za preko 5%. Takodje je istakao da je ostvaren veliki progres donošenjem fiskalne strategije i da je uvjeren da će ona biti u potpunosti implementirana.

Naveo je da se potpuno slaže sa ocijenom MMF-a da je finansijski sistem značajno unaprijeđen. Nivo NPL-a nakon svog maksimuma od preko 25% iz 2011. godine snižen na 8,2% na kraju jula, kapital banaka je dostigao pola milijarde eura, banke su visoko likvidne, oživjela je kreditna aktivnost, a depoziti su za 400 miliona viši od kredita, što ukazuje na zdrave izvore finansiranja.

Takodje je naveo da je CBCG pripremila set zakona (Zakon o CBCG, izmjene i dopune Zakona o bankama, Zakon o sanaciji banaka, Zakon o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju i Zakon o finansijskim institucija), kojima će značajno biti unaprijeđen ambijent.

Šef misije za Crnu Goru gospodin Salinas istakao je da je ostvaren značajan progres.Istakao je da se program garancija Svjetske banke sastoji od dva podjednako značajna stuba, makroekonomske i finansijske stabilnosti i da je na oba polja ostvaren napredak. Konstatovano je da postoji visok stepen podudaranja gledišta i dogovoreno je da se razgovori nastave tokom godišnjeg zasijedanja MMF-a.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.09.2017. godine

Održan sastanak sa novim šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se sa novoimenovanim šefom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Emanuelom Salinasom.

Nakon riječi dobrodošlice i zahvalnosti na dosadašnjoj saradnji i podršci Svjetske banke u brojnim oblastima, guverner Žugić je upoznao g-dina Salinasa sa osnovnim makroekonomskim pokazateljima i stanjem u finansijskom sektoru. „Poslovanje banaka u Crnoj Gori karakteriše rast kreditne aktivnosti i pad kamatnih stopa, čime se daje doprinos jačanju realnog sektora, dok učešće nekvalitetnih kredita u kontinuitetu bilježi pad, i trenutno iznosi 8,2%“, istakao je guverner Žugić. Fokus CBCG usmjeren je na pojačani nadzor nad radom banaka, kako bi se ovi pozitivni trendovi održali i dalje snažili, uz istovremenu realizaciju intenzivnih aktivnosti na planu unapređenja regulativnog okvira, u pravcu njegove pune harmonizacije sa EU standardima i najboljom bankarskom praksom.

G-din Salinas je pohvalio napredak koji je ostvaren na planu uspostavljanja i održavanja stabilnosti finansijskog sistema, posebno istakavši snažno smanjenje učešća nekvalitetnih kredita u ukupnoj aktivi banaka, po čemu Crna Gora prednjači u odnosu na region.

Novi šef SB za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu istakao je da će, tokom svog mandata, kroz posvećen rad i odnos poštovanja i uzajamnog povjerenja, nastojati da obezbijedi još jaču podršku Svjetske banke Crnoj Gori, na putu njenog daljeg ekonomskog razvoja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.09.2017. godine

CBCG i CEF nastaviće uspješnu saradnju na planu edukacije i stručnog usavršavanja

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa direktoricom Centra za izvrsnost u finansijama (Center of Excellence in Finance - CEF), Janom Repanšek.

Današnji sastanak je bio prilika za razgovor o rezultatima saradnje Centralne banke Crne Gore i CEF-a i planovima za predstojeći period. Sagovornici su saglasni u ocijeni da je dosadašnja saradnja dviju institucija bila veoma uspješna i dogovorili njen nastavak, u cilju dalje edukacije i stručnog usavršavanja kadra CBCG.

Po riječima g-đe Repanšek, CEF je, za narednu godinu, pripremio sveobuhvatan program specijalizovanih obuka, kroz čije pohađanje će učesnici biti u prilici da prošire znanja o međunarodnim standardima i najboljoj praksi u upravljanju javnim finansijama i centralnom bankarstvu. Kako je navela gđa Repanšek, CEF će se, u narednom periodu, posebno fokusirati na promociju regionalne saradnje, kroz prepoznavanje eksperata u pojedinim oblastima i njihovo umrežavanje i povezivanje.

Guverner se zahvalio direktorici CEF-a na saradnji, istakavši da će njen nastavak doprinijeti aktivnostima koje CBCG preduzima u kontuinuitetu, a koje su usmjerene ka jačanju i daljem unapređenju kadrovskih potencijala ove institucije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.09.2017. godine

Britanska kompanija CCA zainteresovanja za ulaganje u bankarski sistem Crne Gore

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima kompanije Core Capital Advisors (CCA) iz Londona.

G-din Lenn Mayhew Lewis upoznao je guvernera sa profilom ove kompanije, koja pruža usluge savjetovanja u oblasti ulaganja i upravljanja razvojnim projektima, a zatim istakao da CCA ima interesovanje da ulaže u Crnu Goru, prvenstveno u njen bankarski sistem.

Guverner Žugić je istakao da je CBCG otvorena za komunikaciju i pružanje podrške kompanijama koje imaju namjeru da ulažu u Crnu Goru i, na taj način, doprinesu intenziviranju ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje.

Dogovoren je nastavak komunikacije u cilju konkretizacije predloga za saradnju, o kojima je danas bilo riječi.

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore