");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
03.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 04.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Oktobar

31.10.2017. godine - CBCG obilježava Nedjelju štednje četrnaestu godinu zaredom

30.10.2017. godine - Održana XVI sjednica Savjeta CBCG

30.10.2017. godine - NAJAVA: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji kampanje „Nedjelja štednje“

23.10.2017. godine - Pozitivni efekti implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova

20.10.2017. godine - NAJAVA: Sastanak na temu implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama

17.10.2017. godine - Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i IFC-a

16.10.2017. godine - Ohrabruju rezultati fiskalne konsolidacije i finansijske politike

09.10.2017. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.10.2017. godine

CBCG obilježava Nedjelju štednje četrnaestu godinu zaredom

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i glavni izvršni direktori svih poslovnih banaka potpisali su danas Sporazum o realizaciji kampanje „Nedjelja štednje“, koja se, povodom 31. oktobra – Svjetskog dana štednje, sprovodi u Crnoj Gori četrnaest godina zaredom.

Kampanja pod sloganom „Prvi korak u sigurnu budućnost“ podrazumijeva zajedničku akciju dodjele štednih knjižica djeci koja se rode od 31. oktobra do 6. novembra 2017. godine u Crnoj Gori. Naime, djeci rođenoj u ovom periodu, čiji roditelji otvore štednu knjižicu u nekoj od crnogorskih poslovnih banaka, CBCG poklanja po 200 eura, a poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Na taj način, sva djeca rođena u pomenutom periodu dobijaju na poklon svoju prvu štednju, u ukupnom iznosu od 400 eura. Krajnji rok za predaju dokumenata je 31. mart 2018. godine, dok se štedna knjižica može otvoriti u samo jednoj od poslovnih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete.

Osim navedenog, CBCG je ove godine osmislila brojne aktivnosti u cilju obilježavanja Dana štednje, u koje će biti uključen veliki broj djece i mladih. Tako će danas i sjutra (31. oktobra i 1. novembra) biti organizovana posjeta učenika dviju osnovnih škola iz Podgorice Muzeju novca na Cetinju. U periodu od 1. do 6. novembra, predstavnici CBCG posjetiće više predškolskih i školskih ustanova, kako bi djeci i mladima pojasnili značaj štednje i upoznali ih sa osnovnim finansijskim pojmovima i kategorijama.

U petak, 3. novembra, CBCG ugostiće studente sa četiri fakulteta (Ekonomski fakultet – Univerzitet Crne Gore, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – Univerzitet Donja Gorica, Fakultet političkih nauka – Univerzitet Crne Gore i  Fakultet za poslovne studije - Univerzitet Mediteran) i organizovati debatu na temu štednje i njene uloge u društvu.

Kroz iniciranje i sprovođenje ovakvih edukativnih i društveno odgovornih aktivnosti, Centralna banka Crne Gore podržava finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.10.2017. godine

Održana XVI sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas šesnaestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici, Savjet je utvrdio Politiku CBCG u 2018. godini, kao i Smjernice za ostvarivanje Politike CBCG u 2018. godini. Centralna banka će, i u narednoj godini, radi daljeg podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti, unaprjeđivati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje. Dalje, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, te blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja, CBCG će voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti. Aktivnosti CBCG biće usmjerene i na unaprjeđenje regulatornog okvira, u cilju njegovog usaglašavanja sa direktivama Evropske unije, te podizanja kapaciteta supervizije, što će ojačati stabilnost finansijskog sistema i doprinijeti njegovom daljem razvoju. Kao i do sada, CBCG će, i tokom naredne godine, održavati siguran, efikasan i efektivan platni promet, koji će biti predmet daljeg unapređenja, kroz usaglašavanje sa novom regulativnom Evropske unije i implementaciju međunarodnih standarda, principa i najboljih praksi funkcionisanja savremenih platnih sistema.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za avgust 2017. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

Danas je Savjet usvojio i Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini, kroz koje se podržava podsticanje potencijala rasta i povećanje i unapređenje ukupne stabilnosti sistema, uz istovremeno saniranje svih prepoznatih ranjivosti crnogorske privrede. Preporuke se odnose na četiri segmenta, i to: realni sektor, finansijski sistem, fiskalnu politiku i statistiku. Preporuke u oblasti realnog sektora odnose se na unapređenje konkurentnosti, na mikro i makro nivou, podsticanje razvoja, dominantno u ključnim sektorima prevrede (turizmu, energetici, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji) i dalje unapređenje institucionalnog ambijenta. Opšti cilj preporuka u oblasti finansijskog sistema jeste očuvanje njegove stabilnosti, kroz obezbjeđenje nesmetanog i stabilnog funkcionisanja svih segmenata  sistema i efikasno posredovanje u oblasti finansijskih usluga. Što se tiče preporuka u oblasti  fiskalne politike, one u potpunosti podržavaju dugoročne ciljeve Fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020, koji se, prvenstveno, odnose na jačanje fiskalne stabilnosti i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga. Preporuke date u oblasti statistike imaju za cilj postizanje potpune harmonizacije zvanične statistike sa pravnom tekovinom Evropske unije.

U Makroekonomskom izvještaju za drugi kvartal 2017. godine analizirana su najvažnija kretanja koja su u prethodnom kvartalu karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, realni rast BDP-a u prvoj polovini godine je 4,2%, dok se, prema procjenema CBCG, očekuje sličan rast za cijelu godinu. U prvih šest mjesesci 2017,  većina sektora u privredi ostvarila je rast u odnosu na isti period prošle godine. Izuzev industrijske proizvodnje, koja je zabilježila pad od 9,6%, u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period 2017, rast je registrovan u sektorima turizma, građevinarstva, šumarstva, vazdušnog i drumskog saobraćaja. Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2,1% u junu 2017. godine, a potrošačke cijene su u junu, u odnosu na kraj prethodne godine, zabilježile rast od 0,5%. U prvoj polovini 2017. godine, regitrovano je smanjenje deficita tekućeg računa za 5,1% u odnosu na isti period prethodne godine, što je posljedica povećanja suficita na računu usluga, zahvaljujući prihodima od turizma i saobraćaja, kao i pozitivnih kretanja na računima primarnog i sekundarnog dohotka usljed rasta doznaka iz inostranstva i većeg korišćenja sredstava iz fondova EU. Zabilježen je rast broja zaposlenih u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na uporedni period, za 3,9%, dok je broj zaposlenih u junu u odnosu na decembar 2016. godine bio viši za 6%.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.10.2017. godine

NAJAVA: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji kampanje „Nedjelja štednje“

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i glavni izvršni direktori svih poslovnih banaka potpisaće sjutra Sporazum o realizaciji kampanje „Nedjelja štednje“, koja se, povodom 31. oktobra – Svjetskog dana štednje, sprovodi u Crnoj Gori četrnaest godina zaredom.

Kampanja pod sloganom „Prvi korak u sigurnu budućnost“ podrazumijeva zajedničku akciju dodjele štednih knjižica djeci koja se rode od 31. oktobra do 6. novembra 2017. godine u Crnoj Gori. Naime, djeci rođenoj u ovom periodu, čiji roditelji otvore štednu knjižicu u nekoj od crnogorskih poslovnih banaka, CBCG poklanja po 200 eura, a poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Na taj način, sva djeca rođena u pomenutom periodu dobijaju na poklon svoju prvu štednju, u ukupnom iznosu od 400 eura.

Potpisivanje Sporazuma obaviće se 31. oktobra, u 12h, u Sali guvernera CBCG.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu [email protected], najkasnije do utorka, 31. oktobra, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.10.2017. godine

Pozitivni efekti implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova

Danas je održan sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Sastanak je organizovan sa ciljem sagledavanja efekata restrukturiranja kredita u skladu sa Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama (ZOSFR), nakon njegovih izmjena i dopuna usvojenih krajem juna 2017.

Predstavnici banaka su prezentovali rezultate implementacije Zakona o izmjenama i dopunama ZOSFR, ostvarene tokom protekla četiri mjeseca od njihovog usvajanja. Zaključno sa 20. oktobrom, na nivou sistema, sklopljeno je devet ugovora o restrukturiranju, u iznosu od 10,2 miliona eura, od čega se najveći dio (97,4%) odnosi na kredite pravnih lica, dok se preostalih 2,6% odnosi na kredite fizičkih lica. Osim do sada sklopljenih ugovora, a na osnovu potpisanih sporazuma o saglasnosti za ulazak u proces restrukturiranja, očekuje se da će, u narednom periodu, biti realizovani  ugovori o restrukturiranju u dodatno značajnom iznosu.

Na osnovu iznijetih podataka, učesnici sastanka su zaključili da je implementacija Zakona o izmjenama i dopunama ZOSFR, u relativno kratkom roku, dala značajne efekte. Guverner Žugić je ocijenio pozitivnim posvećenost banaka pospješivanju procesa dobrovoljnog restrukturiranja dugova, posebno istučući da „smanjenje nivoa loših kredita doprinosi poboljšanju kvaliteta bankarskih aktiva, bržem oporavku kreditnih dužnika i, u krajnjem, snažnijem rastu kreditne aktivnosti, a time i dinamičnijem ekonomskom rastu“.

Na sastanku je izraženo očekivanje da će primjena ovog zakona i u predstojećem periodu imati značajne efekte i istaknuto da će ovo pitanje, s obzirom na ograničeno važenje zakona, biti u fokusu i CBCG i svih banaka. Sa sastanka je upućen i poziv dužnicima da iskoriste mogućnosti restrukturiranja njihovih kredita shodno ZOSFR.

Na sastanku je bilo riječi i o aktuelnom unaprjeđenju regulative i primjeni EU standarda uslovljenih procesom pristupanja Crne Gore EU i istaknuto da ove aktivnosti neće ugroziti profitabilnost banaka, niti stabilnost bankarskog sektora. Takođe je razgovarano i o obavezi banaka da, od 1. januara 2018. godine, uvedu u primjenu međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IRFS9) i saopšteno da banke, kod kojih bi se ukazala potreba za dodatnim kapitalom zbog primjene ovih standarda, imaju period od 4 godine da dostignu zahtijevani nivo kapitala. Ukazano je i na potrebu dodatnog unaprjeđenja bankarske prakse, u pojedinim bankama.

Sagovornici su se saglasili u ocijeni da je praksa čestih sastanaka i intenzivne komunikacije između CBCG i svih banaka izuzetno korisna, a da saradnja svih aktera doprinosi boljem funkcionisnanju ukupnog sistema.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.10.2017. godine

NAJAVA: Sastanak na temu implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama

U ponedjeljak, 23. oktobra 2017. godine, u prostorijama Centralne banke Crne Gore, održaće se sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvšnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Sastanak se organizuje sa ciljem sagledavanja efekata restrukturiranja kredita u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama (ZOSFR), nakon usvajanja njegovih izmjena i dopuna u junu ove godine.

Izjave za medije guvernera CBCG dr Radoja Žugića i predsjednika Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esada Zaimovića planirane su za 12:00 časova, u Sali guvernera CBCG.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu [email protected], najkasnije do ponedjeljka, 23. oktobra, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 17.10.2017. godine

Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu
Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i IFC-a

Drugog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, Darko Radunović, guverner CBCG, Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, Nikola Fabris, sastala se sa  potpredsjednikom MMF-a, Taom Zangom, direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Polom Tomsenom i direktorom IFC-ja za Evropu i Centralnu Aziju, Tomasom Telmom.

U razgovoru sa Zangom i Tomsenom izraženo je zadovoljstvo ostvarenim ekonomskim rastom u Crnoj Gori, rezultatima fiskalne konsolidacije i dostignutim nivoom finansijske stabilnosti, koga prati značajno poboljšanje performansi bankarskog sektora.

Na sastanku je istaknuto da je rast ostvaren u prvoj polovini 2017. godine, po prosječnoj stopi od 4,2%, uslovljen značajnim rastom u sektorima turizma, građevinarstva, saobraćaja, šumarstva... Takođe je konstatovano da je i eksterna pozija u ovoj godini oporavljena, što je uslovljeno, prije svega, snažnim rastom sektora usluga, te značajnim prilivom stranih direktnih investicija. Visoki zvaničnici MMF-a posebno su pozdravili čvrstu riješenost Vlade da implementira mjere fiskalne konsolidacije, koje, iako snažne i generalno nepopularne, imaju za cilj uspostavljanje održivosti javnog duga. Prvi rezultati konsolidacije prepoznati su i od strane renomiranih rejting agencija, koje su, u posljednjim izvještajima, unaprijedili ekonomske izglede za Crnu Goru.

Naglašeno je da, u narednom periodu, treba voditi računa o pravovremenom kreiranju bolje ročnosti javnog duga i nivoa otplate kamata, posebno imajući u vidu rizik od normalizacije monetarnih politika razvijenih zemalja, što bi moglo dovesti do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala.

U razgovoru o bankarskom sektoru Crne Gore, visoki zvaničnici MMF-a potvrdili su da je isti, na agregatnom nivou, stabilan i siguran, te da ga prati kontinuirano poboljšanje parametara kvaliteta aktive, nivoa kreditne aktivnosti i profitabilnosti, koji su ranije bili označeni kao relativno visok izvor ranjivosti. Zaključeno je i da je CBCG u prošloj godini napravila veliki iskorak na planu unaprjeđenja institucionalnog okvira, kroz pripremu seta sistemskih zakona. Istaknuto je da nova regulativa ne obezbjeđuje samo formalno usklađivanje institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU, već predstavlja njegovo  sistemsko poboljšanje i obezbjeđuje veću otpornost banaka i privatnog sektora na potencijalne eksterne šokove.

Potpredsjednik i direktor Evropskog odjeljenja MMF-a izrazili su spremnost ove institucije da nastavi sa pružanjem snažne podrške Crnoj Gori, koja će, prvenstveno, biti usmjerena na stabilizaciju javnog duga i reforme finansijskog sistema.

Na sastanku sa direktorom IFC-a za Evropu i Centralnu Aziju, Tomasom Telmom, pozitivno je ocijenjeno intenziviranje saradnje kroz nedavno odobren projekat izgradnje zaobilaznice, novog bulevara i mosta u Podgorici, što otvara mogućnost za dalju kooperaciju na sličnim projektima i u drugim lokalnim samoupravama. Predstavnici   IFC-a izrazili su interesovanje ove institucije da pruži podršku realizaciji projekata u oblastima održivog turizma, infrastrukture i agrobiznisa.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 16.10.2017. godine

Ohrabruju rezultati fiskalne konsolidacije i finansijske politike

Prvog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, u periodu od 13. do 15. oktobra, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, g. Darko Radunović, guverner CBCG, g. Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris, sastala se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g. Sirilom Milerom, direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, gđom Lindom van Gelder i šefom misije MMF-a za Crnu Goru, g. Martinom Petrijem.

Na sastanku sa g. Mullerom i g-đom Van Gelder, razgovarano je o ohrabrujućim i kredibilnim rezultatima Fiskalne strategije, kao i o finansijskom sistemu, koji je ocijenjen kao relativno stabilan i siguran. Zaključeno je da zabilježeni pomaci u ekonomskoj politici stvaraju preduslove za efikasno upravljanje dugom, dok efikasno implementirana Fiskalna strategija obezbjeđuje održivost javnog duga u srednjem roku. Potpredsjednik Miler naglasio je da je Vlada napravila značajan napredak u poboljšanju fiskalne pozicije i jačanju finansijske stabilnosti, koji se reflektuju kroz rekordan rast ekonomije u 2017. i poboljšanje njenih makroekonomskih izgleda od strane renomiranih rejting agencija. Finansijska stabilnost je unaprijeđena i podržana kroz jačanje bilansa stanja, oporavak kreditiranja i značajan pad nekvalitetnih kredita. Sa koeficijentima likvidnosti i solventnosti čiji je nivo značajno iznad zakonski propisanog minimuma i snažnim rastom kreditne aktivnosti, bankarski sistem je stabilan, solventan i visoko likvidan.

Pohvaljen je značajan napredak Crne Gore u ispunjavanju prioritetnih aktivnosti za dobijanje podrške Svjetske banke, u vidu garancije od 90 miliona dolara, što bi doprinijelo povoljnijem pristupu Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala, kao i stabilizaciji javnog duga. Realna su očekivanja da će ovaj aranžman biti zaključen do kraja 2017. godine.

Na sastanku sa potpredsjednikom Milerom, podržana je i ideja dodatnog finansiranja izuzetno uspješnog projekta MIDAS, u preliminarnom iznosu od oko 34 miliona dolara, čime bi se obezbjedilo dalje pružanje podrške razvoju poljoprivrednih kapaciteta i jačanju sistema bezbjednosti hrane.

Na sastanku sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru Martinom Petrijem, razgovarano je o  snažnom rastu u prvoj polovini 2017. godine i pozitivnim efekatima mjera usvojenih u okviru Sanacionog plana i Fiskalne strategije. Crnogorska delegacija zahvalila je timu MMF-a na podršci i kvalitetnim preporukama, koje su bile osnov za formiranje kredibnilnog plana fiskalne konsolidacije, kao i za unaprjeđenje finansijske politike. Tom prilikom, članovi crnogorske delegacije naglasili su posvećenost Crne Gore nastavku sprovođenja mjera, koje će doprinijeti preokretu trenda javnog duga u srednjem roku. Sa MMF-om ugovorena je i tehnička pomoć za nastavak implementacije srednjoročne strategije upravljanja dugom.

Šef Misije je potvrdio da je postignut značajan napredak u implementaciji preporuka FSAP misije (programa procjene finansijske stabilnosti MMF-a i Svjetske banke) iz 2016. godine. Naime, u prethodnom periodu, intenzivne aktivnosti na unaprjeđenju regulatornog okvira rezultirale su pripremom seta zakona, uključujući (i) Zakon o Centralnoj banci, koji je u potpunosti usklađen sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB i ECB; (ii) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i (iii) Zakon o sanaciji banaka, kojima se implementira BRRD Direktiva o oporavku i sanaciji banaka i (iv) Zakon o finansijskim institucijama, kojim se obezbijeđuje regulisanje i kontrola najznačajnijih nebankarskih institucija, od strane CBCG, što će smanjiti potencijalni rizik njihovog poslovanja na finansijsku stabilnost.

U nastavku razgovora, razmijenjena su mišljenja o planu Budžeta za 2018. godinu, kao i o modalitetima smanjenja sive ekonomije kroz digitalnu fiskalizaciju.


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 09.10.2017. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 36. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrano je stanje finansijske stabilnosti za drugi kvartal 2017. godine. U okviru ove analize razmatrani su uticaji iz međunarodnog i domaćeg makroekonomskog okruženja, uključujuči rizike i potencijalne ranjivosti koje mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

Konstatovano je da je u drugom kvartalu ove godine nastavljen umjeren ekonomski rast u zemljama Eurozone, odnosno Evropske unije, te da su referentne kamatne stope Evropske centralne banke ostale nepromijenjene. Ipak, uprkos umjerenom kretanju indikatora i nepromjenjenom smjeru monetarne politike, očekuje se smanjenje neizvjesnosti na finansijskom tržištu i pozitivan uticaj na rast evropskih zemalja u razvoju, te i na rast crnogorske privrede i stanje sistemskih rizika.

Što se tiče ostalih uticajnih ekonomija, SAD, Rusija i Kina su u drugom kvartalu 2017. zabilježile rast u odnosu na isti period prošle godine, što, takođe, može imati pozitivnog uticaja na privrede u razvoju.

Prema preliminarnim procjenama, rast crnogorske ekonomije u prvom polugodištu 2017. godine iznosio je oko 4,2%. Konstatovano je da je intenziviranje privredne djelatnosti uglavnom rezultat investicionog ciklusa, te da su sektori građevinarstva, turizma i saobraćaja imali dominantno pozitivan uticaj na ostvareni rast, koji je pozitivno uticao na likvidnost realnog sektora, iako je ovaj rizik i dalje prisutan. Ukoliko se nastave ovakvi trendovi u privredi, godišnji rast u 2017. godini se može očekivati na ovom nivou. Pozitivan trend prati i strane direktne investicije, koje su zabilježile snažan rast u prvoj polovini 2017. godine, i to od, prema preliminarnim podacima, 41,7% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni.

Kada je riječ o bankarskom sektoru, karakterišu ga pozitivni trendovi, odnosno rast kapitala, aktive i depozita, kao i dalje intenziviranje kreditne aktivnosti banaka. Trend pada nekvalitetnih kredita je nastavljen i u drugom kvartalu ove godine. Takođe, indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je situacija na tržištu kapitala ostala nepromijenjena.

Na osnovu analize uticaja međunarodnih i domaćih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

U okviru tekućih pitanja, Savjet je podržao aktivnosti na planu formiranja baze prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori i donio Odluku o formiranju privremenog radnog tijela, sa zadatkom pripreme prijedloga za formiranje pomenute baze, koja će, u budućnosti, unaprijediti kvalitet statistike u ovoj oblasti.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore