");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
22.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 23.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2017 - Maj

31.05.2017. godine - Održan sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Addiko Banke 

31.05.2017. godine - Održan sastanak sa misijom MMF-a

26.05.2017. godine - Održana X sjednica Savjeta CBCG

19.05.2017. godine - Održan sastanak ministra prosvjete i guvernera CBCG

19.05.2017. godine - NAJAVA: Muzej novca učestvuje u manifestaciji Noć muzeja

19.05.2017. godine - Muzej novca obiželjio Međunarodni dan muzeja

18.05.2017. godine - Održan sastanak sa potpredsjednikom Svjetske banke

18.05.2017. godine - Guverner CBCG na sastanku Savjetodavne grupe Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu

17.05.2017. godine - NAJAVA: U Muzeju novca biće otvorena izložba „Crna Gora – ekološka država kao motiv na novcu“

12.05.2017. godine - Sastanak sa delegacijom Svjetske banke

11.05.2017. godine - Planovi za intenziviranje saradnje između CBCG i Narodne banke Belgije

10.05.2017. godine - Prva zvanična posjeta ambasadora Palestine Centralnoj banci Crne Gore

08.05.2017. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva SGM banke

03.05.2017. godine - Guverner Žugić učestvovao na samitu “Evropa razmatra - Može li Crna Gora da  postigne stabilnost i rast?”


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.05.2017. godine

Održan sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Addiko Banke

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sastao se danas sa glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AG Beč, Ulrich Kissing-om. Sastanku su prisustvovali i glavni izvršni direktor Addiko Banke AD Podgorica, Christopher Schoen, i predsjednik Odbora direktora Addiko Banke AD Podgorica, Johannes Proksch.

Glavni izvršni direktor Addiko Bank AG Beč, g. Kissing, upoznao je guvernera sa poslovanjem banke, kao i politikom koju ova grupacija vodi u pravcu daljeg poboljšanja svoje tržišne pozicije u Crnoj Gori i regionu. G. Kissing je istakao da se Addiko Banka razvija u skladu sa planiranom dinamikom, da ostvaruje pozitivan finansijski rezultat u svim zemljama u kojima posluje, te da u kontinuitetu radi na jačanju povjerenja svojih klijenata i unapređenju poslovanja.

Guverner Žugić je izrazio podršku poslovanju Addiko Banke i planovima za naredni period, posebno u dijelu aktivnosti usmjerenih na dalje snižavanje nivoa nekvalitetnih kredita, kao i u dijelu aktivnosti koje znače snažniju podršku realnom sektoru.

Dogovoren je nastavak intenzivne saradnje na operativnom nivou i puna podrška planiranim aktivnostima Addiko Banke, u skladu sa ingerencijama CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.05.2017. godine

Održan sastanak sa misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Martin Petri, šef misije za Crnu Goru, a koja boravi u našoj zemlji u okviru redovnih konsultacija sa zemljom članicom, po članu IV Statuta MMF-a. Današnji sastanak je ujedno bio i završni sastanak sa ekspertskim timom MMF-a koji se bavi monetarnim i tržištem kapitala, a koji je boravio u Crnoj Gori proteklih dana, radi pružanja tehničke podrške Ministarstvu finansija u kreiranju politike upravljanja javnim dugom.

U tom smislu, na sastanku je bilo riječi o potrebi izrade Strategije upravljanja javnim dugom, što će doprinijeti unapređenju strukture javnog duga i dodatnoj stabilizaciji javnih finansija. Ovim procesom koordiniraće Ministarstvo finansija, uz punu podršku ekspertskog tima MMF-a, dok će CBCG dati svoj doprinos kroz sprovođenje aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike MMF-a sa najnovijim indikatorima bankarskog sektora, koji potvrđuju kontinuirano poljoljšanje finansijskog sistema u Crnoj Gori, a čiji će nastavak dati podsticaj ekonomskom rastu i razvoju. Istakao je da će se CBCG u narednom periodu posebno fokusirati na promovisanje većeg stepena standardizacije, poboljšanje bankarske prakse i usaglašavanje domaće sa evropskom regulativnom.

Šef misije MMF-a, g. Petri, istakao je da ohrabruje razvoj događaja u Crnoj Gori, posebno u dijelu definisanih i najavljenih mjera fiskalne konsolidacije. Takođe je konstatovao da bankarski sektor karakterišu povoljni parametri, te podržao najavljene aktivnosti CBCG usmjerene na dalje smanjenje nivoa nekvalitetnih kredita, uvođenje Međunarodnih standarda finansijskog izvještavaja (IFRS 9) u 2018. godini i snaženje regulatornog okvira.

Delegacija MMF-a boravi u Crnoj Gori do 7. juna 2017. godine, kada će biti upriličena zajednička konferencija za medije MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.05.2017. godine

Održana X sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas desetu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici, Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2017. godine, Godišnji makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju banaka i MFI u prvom kvartalu 2017. godine.
 
U Izvještaju o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2017. godine  je konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini. U Izvještaju se navodi da je kreditna aktivnost banaka u toku prva tri mjeseca 2017. godine za 5,5% veća u odnosu na isti period prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da su banke, u toku marta mjeseca, odobrile ukupno 146,8 miliona eura novih kredita, što je za 56,3% više nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 21,6% više nego u martu 2016. godine. U martu je zabilježen rast depozita i ukupnog kapitala banaka, dok su aktivne i pasivne kamatne stope nastavile tendenciju pada na godišnjem nivou, pa je tako efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u martu ove godine iznosila 7,09%, dok je u martu prethodne godine iznosila 8,04%.

Savjet je danas usvojio i Godišnji makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su u prethodnoj godini karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor. Prema procjenama MONSTAT-a, crnogorska privreda je u 2016. godini ostvarila ekonomski rast od 2,5%, pri čemu je ista, kao mali i otvoreni sistem, bila izloženma prelivanjima sa spoljašnjih tržišta. U 2016. godini je zabilježen rast aktivnosti u sektoru građevinarstva, snabdijevanja električnom energijom, turizma i transporta, dok je pad evidentiran u industrijskoj i šumskoj proizvodnji. Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2016. godine iznosila je 1%, dok je prosječna godišnja stopa inflacije u 2016. godini iznosila -0,3%. U 2016. godini, bankarski sektor je bio stabilan i likvidan i ostvario je, na agregatnom nivou, pozitivan finansijski rezultat. 

U Izvještaju o poslovanju banaka i MFI u prvom kvartalu 2017. godine konstatovano je da je poslovanje banaka u ovom periodu karakterisao rast aktive, kredita i potraživanja i kapitala i neznatan pad depozita, od 0,5%. Kreditna aktivnost banaka je intenzivirana, a učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim je, na kraju marta, iznosilo 9,9%, što je pad od 12,8%, na godišnjem nivou. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 15,9%, što je iznad regulatornog minimuma (10%). Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti. Banke su, u toku prvog kvartala, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 7,8 miliona eura.

Članovi Savjeta su, na današnjoj sjednici, usvojili Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2016. godinu.

Kroz razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Bankarskog ombudsmana za 2016. godinu, članovi Savjeta su se bliže upoznali sa stanjem u oblasti zaštite finansijskih prava klijenata i jemaca u našem bankarskom sistemu i aktivnostima Ombudsmana i drugih subjekata na zaštiti pomenutih prava.

Na današnjoj sjednici Savjet je, takođe, usvojio Odluku o obavljanju depo poslova, kojom se uređuju poslovi prijema, čuvanja i vraćanja ostava državnih organa i organizacija, pravnih lica, predstavništava stranih država i međunarodnih organizacija, koji se obavljaju u trezorima CBCG. Primjenom ove Odluke dodatno će se unaprijediti veoma važan segment trezorskog poslovanja.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.05.2017. godine

Održan sastanak ministra prosvjete i guvernera CBCG

Danas je održan sastanak ministra prosvjete dr Damira Šehovića i guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugića.

Tema sastanka odnosila se na pitanje finansijske edukacije mladih, u prvom redu osnovaca, srednjoškolaca i studenata, kao i ranjivih grupa, pa su sagovornici razgovarali o mogućim načinima intenziviranja ovog procesa.

U tom smislu, bilo je riječi o ideji potpisivanja Memoranduma o saradnji između CBCG, Ministrarstva finansija i Ministarstva prosvjete, kojim bi se precizirale aktivnosti i obaveze ovih instutucija, u smislu izrade i implementacije Nacionalne strategije za finansijsku edukaciju i finanijsku inkluziju.

Ministar Šehović izrazio je spremnost da se ideja finansijske edukacije promoviše kroz postojeće nastavne planove i programe u okviru određenih nastavnih jedinica, uz podršku stručnog osoblja CBCG.

Dogovoreno je da u narednom periodu intenzivira saradnja Ministarstva prosvjete i CBCG, u cilju konkretizacije dogovorenih aktivnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.05.2017. godine

NAJAVA: Muzej novca učestvuje u manifestaciji Noć muzeja

Muzej novca na Cetinju priključio se obilježavanju međunarodne manifestacije - Noć muzeja, koja se organizuje od 2005. godine, na inicijativu i u koordinaciji Francuske muzejske direkcije, a pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO ICOM.

U subotu, 20. maja Muzej novca će biti otvoren od 18 do 24 h, a ulaz za sve posjetioce biće besplatan.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.05.2017. godine

Muzej novca obiželjio Međunarodni dan muzeja

Muzej novca na Cetinju obilježio je juče Međunarodni dana muzeja, otvaranjem izložbe  „Crne Gora – ekološka država kao motiv na novcu“.

Izložbu je organizovao Muzej novca – CBCG, u saradnji sa Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda“ sa Cetinja, čiji učenici su pripremili radove na temu izložbe, vizuelno oblikujući novac kroz kombinaciju crteža, akvarela, digitalno dizajniranih kompozicija i vajarskih radova.

„Bogatstvo i jedinstvenost crnogorskog prirodnog i kulturnog nasljeđa, obavezuje sve, a posebno vas, mlade generacije, da ga čuvate i njegujete, a ova izložba je i dokaz da to i činite, i to na najljepši način, kroz izraze svoje kreativnosti i kroz svoj nesporni talenat“ – istakao je direktor Trezora CBCG Todor Cicmil, koji je otvorio izložbu.

Direktor Muzeja novca Miodrag Kirsanov uručio je nagrade najboljim radovima, kao i zahvalnice svim učesnicima konkursa. Prvu nagradu osvojila je Zorana Đukić, drugu su ravnopravno podijelili Aleksa Vuksanović i Mila Stojanović, dok je treća nagrada pripala Marku Bulatoviću.

Kroz ovakve i slične akcije, Muzej novca, odnosno CBCG njeguje edukativnu komponentu i podstiče finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti kod djece i mladih.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.05.2017. godine

Održan sastanak sa potpredsjednikom Svjetske banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima sastao se sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio Silir Muler (Cyril Muller), potpredsjednik za Evropu i Centralnu Aziju, koji, inače, prvi put boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Nakon riječi dobrodošlice, guverner Žugić je upoznao predstavnike Svjetske banke sa osnovnim ekonomskim indikatorima i stanjem u finansijskom sektoru, kao i sa planovima i aktivnostima CBCG koje se odnose na dalje snaženje finanijske stabilnosti.

Potpredsjednik Muler je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa CBCG i pohvalio napredak koji je ostvaren na planu uspostavljanja i održavanja stabilnosti finansijskog sistema. Istakao je da su aktivnosti CBCG na planu usklađivanja domaće regulative sa EU direktivama itekako značajne i pozdravio snažno smanjenje učešća nekvalitetnih kredita u ukupnoj aktivi crnogorskih banaka, zabilježeno u posljednjim godinama. „Fiskalna stabilnost, sa jedne strane, i snažan i otporan finansijski sektor, sa druge, ključni su elementi za izgradnju i jačanje povjerenja u kreditnu sposobnost zemlje, kao i za uvođenje komponente predvidljivosti, što, dalje, daje snažan podsticaj ubrzanju ekonomskog rasta“ – istakao je potpredsjednik Svjetske banke.

Sagovornici su razmijenili stavove i po pitanju budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore i saglasili se u ocijeni da ekonomsku politiku treba kreirati na način da oslobodi ogromne potencijale rasta kojima raspolaže naša zemlja i fokusirati se, pored ostalog, na razvoj mikro, malog i srednjeg biznisa, koji će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, unapređenju kvaliteta života građana i, posljedično, izdašnijim budžetskih prihodima.

Na sastanku je bilo riječi i o mogućnosti ugovaranja programa budžetske podrške za Crnu Goru, te aktivnostima i mjerama koje je potrebno realizovati u pravcu konkretizacije aranžmana. Guverner Žugić je istakao da će CBCG, u dogovorenim rokovima, realizovati sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje se prvenstveno odnose na dalje snaženje regulatornog okvira, procjenu kvaliteta aktive, uvođenje evropskih standarda i implementaciju najboljih praksi, te da će, na taj način, dati puni doprinos postizanju dogovora o programu budžetske podrške.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.05.2017. godine

Guverner CBCG na sastanku Savjetodavne grupe Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, prisustvovao je sastanku Savjetodavne grupe Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE), koji se, uz godišnju skupštinu ovog fonda, održava 17. i 18. maja 2017. godine u Splitu.

Savjetodavna grupa, kao glavno organizaciono tijelo Fonda, koga čine predstavnici centralnih banaka regiona, sastaje se jednom godišnje i ima zadatak da poveže lokalno tržište sa Fondom. Naime, EFSE fond, koji je osnovan 2005. godine, na inicijativu njemačke razvojne banke KfW, sa sjedištem u Luksemburgu, funkcioniše na principu javno-privatnog partnerstva, prikupljajući sredstva donatora i investitora, koje, potom, preko poslovnih banaka i mikrofinansijskih institucija, plasira klijentima u zemljama u tranziciji. EFSE fond nudi kredite za mala i srednja preduzeća, agro i stambene kredite, kao i tehničku pomoć.

Na ovogodišnjem sastanku Savjetodavne grupe EFSE fonda bilo je riječi o planovima Fonda za naredni period, čija će realizacija, kroz održivo finansiranje, doprinijeti jačanju ekonomskog razvoja i prosperiteta u regionu.

U svom izlaganju, guverner Žugić je naglasio da je neophodno da Fond, prilikom opredjeljivanja podrške, promoviše princip demonopolizacije. „Pružanje podrške individualnim klijentima, posebno u sektoru mikro-kreditnih institucija, koga karakteriše visok nivo kamatnih stopa, ne doprinosi liječenju ovih ranjivosti, već ih samo produbljuje“ – istakao je guverner Žugić i zahvalio se menadžmentu Fonda na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori.

Od osnivanja, 2005. godine, EFSE fond je u Crnu Goru uložio 190,6 miliona eura, najviše u oblasti industrije i usluga, kao i u trgovinu i poljoprivredu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2017. godine

NAJAVA: U Muzeju novca biće otvorena izložba
„Crna Gora – ekološka država kao motiv na novcu

Povodom Međunarodnog dana muzeja, u Muzeju novca na Cetinju će sjutra, 18. maja 2017. godine, sa početkom u 19 časova, biti otvorena izložba „Crne Gora – ekološka država kao motiv na novcu“.

Izložbu organizuje Muzej novca – CBCG, u saradnji sa Srednjom likovnom školom ''Petar Lubarda'' sa Cetinja, čiji učenici su, tokom prethodnih sedmica, pripremali radove na temu izložbe. 

Najboljim radovima biće uručene nagrade, a svim učesnicima zahvalnice.

Na Međunarodni dan muzeja, 18. maj, Muzej novca će biti otvoren od 19 do 23 časova, a ulaz je slobodan za sve posjetioce.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.05.2017. godine

Sastanak sa delegacijom Svjetske banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima sastao se sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodila šefica Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i BiH, Tatiana Proskurjakova.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnosti ugovaranja programa budžetske podrške za Crnu Goru. U tom smislu, sagovornici su razmatrali aktivnosti i mjere koje je potrebno realizovati u pravcu konkretizacije aranžmana.

Kada je riječ o aktivnostima u nadležnosti CBCG, na sastanku je postignuta puna saglasnost i dogovoren vremenski okvir za implementaciju mjera, koje će uskoro biti i formalno usaglašene, a prvenstveno se odnose na dalje snaženje regulatornog okvira, procjenu kvaliteta aktive, uvođenje evropskih standarda i implementaciju najboljih praksi.

Guverner Žugić je pohvalio plan fiskalne konsolidacije koji je pripremilo Ministarstvo finansija i izrazio očekivanje da će Svjetska banka, kroz odobrenje programa budžetske podrške, dati priznanje posvećenosti Vlade sprovođenju ovog plana.

Guverner je, takođe, istakao da će CBCG, kroz izvršavanje dogovorenih aktivnosti, a koje predstavljaju nastavak napora na planu unaprijeđenja finansijske stabilnosti, dati puni doprinos postizanju dogovora o programu budžetske podrške.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.05.2017. godine

Planovi za intenziviranje saradnje između CBCG i Narodne banke Belgije

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa koordinatorom za tehničku saradnju Narodne banke Belgije, Xavier Hawia-om, koji je u posjeti CBCG. Namjera njegove posjete je da se definišu oblasti u kojima bi bilo moguće intenziviranje saradnje CBCG i Narodne banke Belgije.

U tom smislu, na današnjem sastanku je bilo riječi o mogućim aspektima buduće saradnje CBCG i Narodne banke Belgije. Guverner Žugić zahvalio se gostu na ukazanoj prilici i istakao da ova ponuda dolazi u pravom trenutku, s obzirom na činjenicu da je CBCG inicirala i sprovodi brojne aktivnosti u pravcu implementacije najboljih praksi i uvođenja evropskih standarda. U tom smislu, guverner je istakao da bi za CBCG bilo veoma korisno i značajno ukoliko bi podršku dobili u segmentu supervizijske funkcije, platnog prometa i finansijskih i bankarskih operacija, kao i u oblasti komunikacija.

Predstavnik Narodne banke Belgije zahvalio se na organizaciji brojnih sastanaka u okviru CBCG tokom proteklih dana, koji su bili prilika za bliže upoznavanje sa aktivnostima koje ova institucija realizuje, kao i za identifikovanje oblasti u kojima je moguće intenzivirati saradnju dviju banaka, na obostrano zadovoljstvo.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.05.2017. godine

Prva zvanična posjeta ambasadora Palestine Centralnoj banci Crne Gore

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa ambasadorom Palestine, Rabi Alhantulijem (Rabii Alhantouli). Ovo je prva zvanična posjeta predstavnika Palestine Centralnoj banci Crne Gore, nakon što je ova zemlja, prije sedam mjeseci, otvorila svoju ambasadu u Podgorici.

Ambasador Alhantuli upoznao je guvernera Žugića sa ključnim pravcima monetarne politike Palestine i organizacijom monetarne vlasti u ovoj državi. Guverner Žugić je izrazio spremnost CBCG da, prenoseći svoja iskustva iz prethodnog periodu, pruži podršku Palestini na putu daljeg snaženja monetarne vlasti.

Na današnjem sastanku, sagovornici su razmijenili stavove u vezi sa analizom ekonomskih kretanja i stanja bankarskog sektora u dvijema zemljama.

Guverner Žugić je iskazao uvjerenje da će misija prvog rezidentnog ambasadora Palestine biti uspješna i sadržajna, te da će angažman ambasadora Alhantulija doprinijeti intenziviranju saradnje Crne Gore i Palestine u mnogim segmentima, a naročito u oblasti finansija i ekonomije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.05.2017. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva SGM banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa predsjednikom Odbora direktora Societe Generale Montenegro (SGM) banke, dr Miloradom Katnićem, i glavnim izvršnim direktorom ove banke, Miroslavom Hiršlom.

Predstavnici SGM banke upoznali su guvernera Centralne banke sa rezultatima poslovanja  ostvarenim u 2016. godini. Po riječima predsjednika Odbora direktora, SGM banka je, u toku 2016. godine, ostvarila profit u iznosu od cca. 7,8 miliona eura. Pozitivni trendovi u poslovanju SGM banke nastavljeni su i tokom prvog kvartala tekuće godine, u kojem je banka zabilježila neto rast kreditnog portfolija za više od 25 miliona eura.

G. Katnić je informisao guvernera da je ova banka već započela sa implementacijom Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (IFRS 9), što će, počev od 1. januara 2018. godine, biti zakonska obaveza za sve banke u Crnoj Gori. Uvođenje ovog standarda će, kroz strožije prakse rezervisanja, značajno doprineti jačanju finansijske stabilnosti.

Predsjednik Odbora direktora i glavni izvršni direktor SGM predstavili su i ambiciozne planove ove banke, usmjerene na dalje snaženje tržišne pozicije i dodatno povećanje efikasnosti poslovanja.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima poslovanja SGM i planovima za budućnost, naglasivši da ova banka, kroz primjenu zdrave bankarske prakse i efikasno i uspješno poslovanje, daje nemjerljiv doprinos održavanju stabilnog i zdravog bankarskog Sistema u Crnoj Gori. Proaktivnim djelovanjem, kada je u pitanju uvođenje standarda finansijskog izvještavanja, SGM banka dokazuje profesionalizam i potvrđuje reputaciju jedne od vodećih banaka na domaćem tržištu.

Dogovoren je nastavak saradnje SGM banke i CBCG, na planu daljeg jačanja stabilnosti i sigurnosti sistema, uz puno poštovanje bankarskih standarda.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.05.2017. godine

Guverner Žugić učestvovao na samitu “Evropa razmatra - Može li Crna Gora da postigne stabilnost i rast?”

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, učestvovao je danas na šestom samitu Evropska Unija - Jugoistočna Evropa u organizaciji renomiranog londonskog časopisa The economist, koji je održan u hotelu „Hilton“ u Podgorici.

Na današnjem samitu, pod nazivom „Evropa razmatra: Može li Crna Gora dostići stabilnost i rast?“, učestvovao je veliki broj predstavnika NATO-a, Evropske komisije, vlada zemalja Jugoistočne Evrope, privrede i ostalih važnih institucija i organizacija iz zemalja regiona i Evrope.

Guverner Žugić je otvorio panel na temu „Razmatranje sektora finansijskih usluga u Jugoistočnoj Evropi“.

Ovdje možete preuzeti integralno izlaganje guvernera Žugića na našem i engleskom jeziku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore