");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Jul

28.07.2017. godine - Održan sastanak ambasadorke Kemp i guvernera Žugića

20.07.2017. godine - Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Lovćen banke

11.07.2017. godine - Strukturnim reformama i dobrim upravljanjem do bržeg rasta

07.07.2017. godine - NAJAVA: Guverner Žugić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji „Ponovno ubrzavanje približavanja u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi – uloga vlada i institucija“

07.07.2017. godine - Savjet za finansijsku stabilnost ocijenio finansijski sistem stabilnim

03.07.2017. godine - Održana XII sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.07.2017. godine

Održan sastanak ambasadorke Kemp i guvernera Žugića

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić primio je danas u posjetu novoimenovanu britansku ambasadorku u Crnoj Gori, gospođu Alison Kemp.

Poželivši ambasadorki Kemp dobrodošlicu u Crnu Goru, guverner se zahvalio na dosadašnjoj podršci koju je Velika Britanija pružila našoj zemlji u procesu pridruživanja NATO savezu, kao i na saradnji Ambasade Velike Britanije i Centralne banke Crne Gore, izražavajući očekivanje da će ona i ubuduće biti uspješna i produktivna.

Pridruživanje Crne Gore NATO alijansi je značajno proširilo sferu interesovanja stranih investitora za ulaganje u Crnu Goru, zaključili su sagovornici, te je realno očekivati dalji rast stranih investicija, što će doprinijeti ukupnom ekonomskom napretku naše zemlje.

Guverner Žugić upoznao je ambasadorku Kemp sa stanjem u bankarskom sektoru i aktivnostima koje CBCG sprovodi u pravcu očuvanju zdravlja bankarskog sistema i snaženja finansijske stabilnosti.

Ambasadorka Kemp je istakla da Velika Britanija snažno podržava razvoj Crne Gore i pozdravlja posvećenost domaćih instutucija procesima usmjerenim na stabilizaciju javnih finansija i jačanje finansijske stabilnosti.

Sagovornici su se saglasili u ocijeni da Velika Britanija i Crna Gora imaju veoma dugu i kvalitetnu bilateralnu saradnju i izrazili spremnost da, kroz svoje angažmane, daju doprinos jačanju ovih veza, posebno u oblasti ekonomije. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.07.2017. godine

Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Lovćen banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa članovima Odbora direktora Lovćen banka, na čelu sa Aleksandrom Popović, predsjednicom. Sastanku su prisustvovali i dr Vinko Nikić, glavni izvršni direktor, kao i mr Nenad Radulović i Draško Trninić, izvršni direktori.

Guverner Žugić je u uvodnom izlaganju istakao da je CBCG otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa bankama, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti. Dosadašnje aktivnosti u ovom pravcu, podsjetio je guverner Žugić, „rezultirale su značajnim unapređenjem bankarskog sektora, koje potvrđuju pozitivni trendovi svih ključnih parametara, kao i  profitabilnost banaka“. 

Predsjednica Odbora direktora, g-đa Popović, istakla je da osnovni ciljevi Lovćen banke kvalitetna aktiva, pružanje podrške privredi i kontinuirano ulaganje u kapital banke, uz vođenje računa o poštovanju preporuka CBCG, kao i o uspostavljanju mehanizama za zaštitu u slučaju nepredviđenih okolnosti koje mogu uzrokovati gubitke.

G-din Andreas Zeisler, član Odbora direktora i predstavnik DEG-a, njemačkog investiciono-razvojnog fonda, istakao je da je DEG zadovoljan upravljanjem Lovćen banke, te da će nastaviti da podržava njene aktivnosti kroz ulaganje dodatnog kapitala.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom koji uključuje dalji rast banke i jačanje njene pozicije na crnogorskom tržištu, te posebno istakao da CBCG vodi proaktivnu politiku čiji je cilj dobro kapitalizovan, zdrav i održiv bankarski sistem. Dogovoren je nastavak intenzivne saradnje i dijaloga na sve aktuelne teme, kao i podrška planiranim aktivnostima Lovćen banke u okviru nadležnosti CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.07.2017. godine

Strukturnim reformama i dobrim upravljanjem do bržeg rasta

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Ponovno ubrzavanje približavanja u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi - uloga vlada i institucija“, koja se održava u Dubrovniku, u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Hrvatske narodne banke.

Konferenciji prisustvuje generalna direktorica MMF-a Kristin Lagard, kao i veliki broj ostalih visokih zvaničnika MMF-a, Svjetske banke, Evropske komisije, te predstavnika vlada zemalja regiona i stručnjaka iz oblasti ekonomske politike i upravljanja institucijama.

Učesnici konferencije su, kroz okrugli sto na najvišem nivou i više tematskih panela, razgovarali o trenutnim izazovima rasta u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope i načinima smanjivanju jaza između ovih i zemalja Zapadne Evrope. Zaključeno je da su dobro upravljanje institucijama, borba protiv korupcije i implementacija strukturnih reformi mehanizmi za ostvarivanje dinamičnijeg rasta koji će ubrzati konvergenciju i smanjiti jaz u nivou razvoja naših i zemalja Zapadne Evrope. MMF posebno insistira na jačanju saradnje sa civilnim sektorom, društvenoj odgovornosti institucija, te uključenju većeg broja žena u procesima upravljanja.

U svom izlaganju, guverner Žugić se zahvalio MMF-u na partnerskom odnosu i uspješnoj saradnji i istakao da se politika poslovanja CBCG bazira upravo na principima društvene odgovornosti i rodne ravnopravnosti. „Žene čine 60% od ukupnog broja zaposlenih u CBCG, a takođe su zastupljene na upravljačkim pozicijama – na pozicijama srednjeg menadžmenta, žene čine 45,8%, dok je na nivou linijskog menadžmenta, ovaj procenat još viši i iznosi 59%“, istakao je guverner Žugić.

U nastavku konferencije, bilo je riječi i o makroekonomskoj situaciji u zemljama regiona, kao i o mjerama koje se sprovode u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti i održivosti javnih finansija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.07.2017. godine

NAJAVA: Guverner Žugić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji „Ponovno ubrzavanje približavanja u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi – uloga vlada i institucija“

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Ponovno ubrzavanje približavanja u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi - uloga vlada i institucija“, koja će se održati 10. i 11. jula u Dubrovniku.

Pomenutoj konferenciji, koju organizuju Međunarodni monetarni fond i Hrvatska narodna banka, će, između ostalih, prisustvovati generalna direktorica MMF-a Kristin Lagard, kao i veliki broj ostalih visokih zvaničnika MMF-a, Svjetske banke, Evropske komisije, te predstavnika vlada zemalja regiona i stručnjaka iz oblasti ekonomske politike i upravljanja institucijama.

Učesnici će tokom predstojeće konferencije razgovarati o trenutnim izazovima rasta u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope i načinima smanjivanju jaza između ovih i zemalja Zapadne Evrope, razmjeniti iskustava po pitanju razvoja institucija i diskutovati o mogućim modelima za postizanje dugoročnih unapređenja u upravljanju institucijama.


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 07.07.2017. godine

Savjet za finansijsku stabilnost ocijenio finansijski sistem stabilnim

Danas je održana 35. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i ostali članovi Savjeta, Darko Radunović, ministar finansija i Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrano je stanje finansijske stabilnosti za prvi kvartal 2017. godine. U okviru ove analize razmatrani su uticaji iz međunarodnog i domaćeg makroekonomskog okruženja, kao i iz finansijskog sektora, uključujuči rizike i potencijalne ranjivosti koji mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

Konstatovano je da je u prvom kvartalu ove godine nastavljen umjeren ekonomski rast u zemljama Eurozone, te da je ovo četvrta godina zaredom da su kvartalne stope rasta BDP-a pozitivne. Što se tiče ostalih uticajnih ekonomije, SAD i Kina bilježe snažniji ekonomski rast u prvom kvartalu ove godine, dok Rusija izlazi iz recesije, ostvarivši rast od 0,3% u posljednjem kvartalu 2016, nakon sedam uzastopnih kvartala u kojima je zabilježen pad. U skladu sa ovim trendovima, ECB je zadržala isti nivo kamatnih stopa, dok je FED povećao referentnu kamatnu stopu, što, u budućnosti, može uticati na rast vrijednosti EURIBOR-a, koji je još uvijek u zoni minusa.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, crnogorska ekonomija je u prvom kvartalu ove godine ostvarila realni ekonomski rast od 3,2%, prema procjeni MONSTAT-a. Konstatovano je da su sektori građevinarstva i turizma imali dominantno pozitivan uticaj na ostvareni rast.

Takođe, snažan uticaj na očekivani rast do kraja godine imaće i najavljene mjere fiskalne konsolidacije, za koje je Savjet zaključio da su adekvatno i pažljivo kreirane, te da se njima postiže balans između njihovih pozitivnih uticaja u pravcu smanjenja fiskalnih rizika u sistemu i negativnog uticaja istih na agregatnu tražnju i standard stanovništva. Teret fiskalne konsolidacije raspoređen je na privredu, stanovništvo i državnu administraciju, a ušteda koja se postiže u visini od 2,1% BDP-a u narednom trogodišnjem periodu je pozitivno ocjenjena od strane relevantnih finansijskih institucija. Savjet je zaključio da je, prilikom sprovođenja najavljenih mjera fiskalne konsolidacije, neophodno voditi računa o riziku potencijalnog rasta sive ekonomije, te je stoga neophodno nastaviti sa aktivnosti na njenom daljem suzbijanju.

Kada se govori o stanju u finansijskom sektoru, indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala su pozitivni i bilježe pozitivne tendencije.

Na osnovu analize uticaja međunarodnih i domaćih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da su prisutni pozitivni trendovi, ali da su pojedini rizici i dalje izraženi. Finansijski sistem je ocjenjen stabilno.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.07.2017. godine

Održana XII sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas dvanaestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici, Savjet je usvojio Izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april i maj 2017. godine, Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2017. godine, kao i Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 2017. godine.
 
U Izvještajima o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj i april 2017. godine je konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini. Ukupna aktiva banaka na kraju maja 2017. godine iznosila je 3,9 milijardi eura, što je rast od 2,9% u odnosu na kraj 2016. godine, odnosno od 12,2% na godišnjem nivou. Ukupno odobreni krediti u prvih pet mjeseci ove godine povećani su za 2,3% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na maj prethodne godine viši za 10,7%. Članovi Savjeta su izrazili posebno zadovoljstvo činjenicom da su banke u ovoj godini dale značajnu kreditnu podršku privredi. Prosječne ponderisane aktivne i pasivne kamatne stope nastavile su tendenciju pada, dok su kamatne stope na depozite stanovništva blago rasle u aprilu 2017. godine. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju maja 2017. godine iznosila je 7,09%, što je pad od 0,03 procentna poena u odnosu na kraj aprila. Banke su, u toku prvih pet mjeseci ove godine, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 15,5 miliona eura.

Članovi Savjeta su ocijenili pozitivnim trendove koje karakterišu stanje javnih finansija, a odnose se prvenstveno na ostvarenje fiskalnog suficita u iznosu od 2,8 miliona eura u aprilu, te smanjenje izdataka budžeta u aprilu za 18,2% u odnosu na plan.

Na današnjoj sjednici Savjeta pohvaljeno je i racionalno poslovanje CBCG, čiji su rashodi u prvih pet mjeseci ove godine za 9% niži u odnosu na plan za navedeni period. Najveće uštede su ostvarene kod troškova zarada, otpremina i ostalih primanja zaposlenih, troškova službenih putovanja, kao i operativnih i drugih troškova poslovanja, u koje, između ostalih, spadaju troškovi telekomunikacijskih usluga, reprezentacije, konferencija i seminara i dr.

Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2017. godine, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su u prethodnom kvartalu karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor. Prema raspoloživim statističkim podacima, većina sektora u privredi ostvarila je rast u jednogodišnjem uporednom periodu. Izuzev industrijske proizvodnje, koja je zabilježila pad od 10,9% u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period 2016, rast je registrovan u sektorima turizma, građevinarstva, šumarstva, vazdušnog i drumskog saobraćaja. Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2,7% u martu 2017. godine, a potrošačke cijene su u martu, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast od 0,1%. U prvom kvartalu 2017. godini, bankarski sektor je bio stabilan, likvidan i solventan. Evidentiran je nastavak trenda pada loših kredita i istaknuto da oni, i dalje, predstavljaju ranjivost bankarskog sektora, na individualnom nivou. Izraženo je očekivanje da će izmjene i dopune važećeg Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama dati doprinos daljem snižavanju nivoa nekvalitetnih kredita. Zabilježeno je povećanje deficita tekućeg računa u prvom kvartalu 2017. godine, u iznosu od 10,5% u odnosu na isti period prethodne godine, što je posljedica intenzivnih investicija, naročito u infrastrukturu. Zabilježen je blagi rast broja zaposlenih u martu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, od 0,9%, dok je rast broja zaposlenih u odnosu na mart 2016. godine iznosio 4,5%. Prosječna neto zarada u martu ove godine iznosila je 510 eura, što je rast od 4,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i utvrdio radne verzije nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, zakona o sanaciji banaka, kao i zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima. Razmatrani zakoni, čije je usvajanje obaveza iz procesa pristupanja EU, kao i uslov za budžetsku podršku Svjetske banke, su pohvaljeni od strane članova Savjeta. Istaknuto je da će, nakon usvajanja ovih zakona, regulatorni okvir biti značajno unaprijedjen i usaglašen sa evropskim standardima i najboljom praksom. Članovi Savjeta upoznali su se i sa komentarima koje je Svjetska banka uputila CBCG, a odnose se na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, kojima se daje visoko afirmativna ocjena po svim pitanjima tretiranim ovim zakonom. Ovakav izvještaj Svjetske banke potvrđuje da je CBCG pripremila zakon kojim će se omogućiti potpuno usklađivanje rada Centralne banke sa pravom Evropske unije iz ove oblasti i njeno buduće nesmetano uključenje u rad Evropskog sistema centralnih banaka.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio i Odluku o dopunama odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, čija je priprema inicirana sa ciljem ojačavanja regulatornih rješenja vezanih za restrukturiranje kredita prema novom Zakonu o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama. U tom smislu, primjena ove Odluke doprinijeće sveobuhvatnijem praćenju efekata postupka restrukturiranja kredita.

Savjet je usvojio mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore. Takođe, Savjet je usvojio mišljenje na Predlog fiskalne strategije Crne Gore za period 2017-2020. godine. Članovi Savjeta su podržali predložene mjere, ističući da su iste pažljivo odabrane i kreirane, uz uvažavanje socijalnog i ukupnog ekonomskog segmenta i vođenje računa o konkuretnosti ekonomije, i izrazili očekivanje da će njihova implementacija imati pozitivne efekte na stanje javnih finansija, kao i na realni i eksterni sektor.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore