");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2017 - Januar

31.01.2017. godine - Održana 4. sjednica Savjeta CBCG

27.01.2017. godine - CBCG se pridružila humanitarnoj akciji za liječenje Selene Mandić

25.01.2017. godine - Guverner Žugić primio rukovodstvo OTP banke

24.01.2017. godine - Sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Hipotekarne banke AD Podgorica

18.01.2017. godine - Guverner CBCG primio ambasadora Republike Slovačke u Crnoj Gori

17.01.2017. godine - Guverner Žugić primio rukovodstvo Prve banke AD Podgorica


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.01.2017. godine

Održana 4. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 4. sjednicu kojom je predsjedavao guverner, dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2016. godine, u kome je konstatovano da su sve aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je donio Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima Centralnoj banci Crne Gore. Ovom odlukom se, u odnosu na dosadašnje pravno rješenje, povećava obuhvat podataka, uvodi kvartalno izvještavanje, elektronskim putem. Na ovaj način će se pojednostaviti način dostavljanja, doprinjeće se povećanju kvaliteta podataka za potrebe sastavljanja platnog bilansa zemlje, kao i implementacija regulative i ispunjenje zahtjeva iz Poglavlja 18 - Statistika.

Savjet je razmatrao i druge tačke iz svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.01.2017. godine

CBCG se pridružila humanitarnoj akciji za liječenje Selene Mandić

Centralna banka Crne Gore pridružila se humanitarnoj akciji za liječenje trogodišnje djevojčice Selene Mandić i donirala iznos od 2.000,00 eura.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.01.2017. godine

Guverner Žugić primio rukovodstvo OTP banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sa saradnicima, primio je danas delegaciju OTP Bank Plc iz Budimpešte, koju je predvodio dr Šandor Čanji, predsjednik i glavni izvršni direktor banke. Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra finansija, Novo Radović.

Predstavnici OTP banke upoznali su guvernera Centralne banke sa daljim strateškim planovima OTP banke na crnogorskom bankarskom tržištu. Naglašena je spremnost banke da svoje prisustvo u bankarskom sistemu orijentiše ka daljem razvoju i unapređenju kvaliteta svojih usluga i davanju adekvatne podrške privredi i stanovništvu.

Guverner Žugić ukazao je na činjenicu da Crnogorska komercijalna banka, kao dio OTP grupe, zauzima značajno mjesto u crnogorskom bankarskom sistemu, i izrazio uvjerenje da banka ima kapacitete za dalji razvoj, imajući u vidu veličinu banke i njeno tržišno učešće. Istakao je potrebu kontinuirane razmjene informacija između Centralne banke i OTP banke koje su u funkciji stvaranja prostora za stabilno poslovanje, u skladu sa međunarodnim i lokalnim regulatornim okvirom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.01.2017. godine

Sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Hipotekarne banke AD Podgorica

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sa saradnicima, sastao se danas sa Miljanom Todorovićem, vlasnikom Hipotekarne banke AD Podgorica.

Tokom razgovora guverner Žugić upoznao je g. Todorovića sa tekućim trendovima u bankarskom sistemu i istakao potrebu permanentne operativne saradnje sa komercijalnim bankama. Naglasio je zadovoljstvo spremnošću i otvorenošću banaka da na kontinuiranoj osnovi razmjenjuju stavove o otvorenim pitanjima vezanim za buduće strateške planove banaka i razvoj bankarskog sistema.

Gospodin Todorović upoznao je guvernera sa aktuelnim stanjem i pozicijom Hipotekarne banke u bankarskom sistemu, kao i budućim planovima razvoja banke. Istakao je profesionalan odnos Centralne banke kao regulatora i supervizora bankarskog sistema. Naglasio je posvećenost Hipotekarne banke daljem doprinosu stabilnosti i sigurnosti sistema, uz jačanje kapitalne osnove, i širenju bankarskih usluga i proizvoda na tržištu, uz puno poštovanje bankarskih standarda.

Guverner Žugić podržao je strategije banke i pozitivno ocijenio značaj koji banka ima u sistemu, uz izražavanje podrške planovima banke za dalji rast zasnovan na poštovanju načela sigurnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.01.2017. godine

Guverner CBCG primio ambasadora Republike Slovačke u Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas u Podgorici sa njegovom ekselencijom, ambasadorom Republike Slovačke u Crnoj Gori, Romanom Hlobenom.

Guverner Žugić je na samom početku sastanka istakao značaj podrške Republike Slovačke u procesu evropskih i evroatlanskih integracija Crne Gore, naročito tokom predsjedavanja Slovačke Evropskom unijom.

Na sastanku je bilo riječi o stanju u bankarskom sistemu, aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i Slovačkoj, kao i o globalnim ekonomskim perspektivama. Naglašen je značaj CBCG kao jedne od institucija koja ima ključnu ulogu u ekonomskoj politici Crne Gore, kao i u ispunjavanju ekonomskih i finansijskih kriterijuma koje je EU postavila pred Crnu Goru.

U prijateljskom i konstruktivnom razgovoru obostrano je izražen interes za daljim jačanjem finansijske i ekonomske saradnje, kao i za afirmacijom budućih zajedničkih projekata.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.01.2017. godine

Guverner Žugić primio rukovodstvo Prve banke AD Podgorica

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa Tarikom Telaćevićem, glavnim izvršnim direktorom Prve banke AD Podgorica. Na sastanku je razgovarano o tekućoj situaciji i aktuelnim trendovima u finansijskom i bankarskom sektoru u Crnoj Gori, kao i ulozi Prve banke u njemu.

Guverner Žugić je u uvodnom izlaganju istakao da je CBCG otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa bankama, sa ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u dijelu snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti.

Telaćević je upoznao rukovodstvo CBCG sa stanjem u Prvoj banci i predstavio osnovne parametre poslovanja, ranjivosti kao i modalitete u njihovom razrješavanju. Zaključeno je da banka ispunjava propisane parametre i da će u budućem periodu, uz određena poboljšanja, zajedno sa ostalim bankama doprinositi kreiranju stabilnog i zdravog bankarskog sistema.

Guverner Žugić je zaključio da CBCG vodi proaktivnu politiku čiji je cilj dobro kapitalizovan, zdrav i održiv bankarski sistem u kojem je naglašen značaj svake banke pojedinačno. Najavljen je nastavak intenzivne saradnje na operativnom nivou i puna podrška planiranim aktivnostima Prve banke u mjeri ingerencija i nadležnosti CBCG.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore