");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2017 - Februar

28.02.2017. godine - Sastanak Guvernera sa predstavnicima Evropske centralne banke

28.02.2017. godine - NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

27.02.2017. godine - Održana 5. sjednica Savjeta CBCG

23.02.2017. godine - Saopštenje za javnost sa sastanka delegacije CBCG, Ministarstva finansija i misije MMF-a

16.02.2017. godine - Centralna banka Crne Gore uvodi nove usluge

16.02.2017. godine - Sastanak Guvernera sa misijom MMFa

10.02.2017. godine - Saopštenje za javnost u vezi sa objavljivanjem podataka o stanju depozita NVO-a

09.02.2017. godine - Nova odluka Centralne banke iz oblasti platnog bilansa

09.02.2017. godine - Saopštenje za javnost sa sastanka guvernera CBCG dr Radoja Žugića sa rukovodstvom Addiko Banke AD Podgorica

03.02.2017. godine - Najava saradnje CBCG i CANU


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.02.2017. godine

Sastanak Guvernera sa predstavnicima Evropske centralne banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima Evropske centralne banke i to g. Bendžaminom  Vonesenom, šefom Direkcije za međunarodne odnose i saradnju u okviru Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose Evropske centralne banke i g. Piotrom Zukom, ekonomistom u istoj Direkciji.

Cilj redovne posjete predstavnika ECB-a jeste ocjena Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2017 – 2019. Tokom sastanka, guverner je upoznao sagovornike o stanju u bankarskom sektoru i predstojećim regulativnim aktivnostima koje CBCG ima u okviru procesa evropskih integracija. 

Tokom sastanka, bilo je govora o makroekonomskom i fiskalnom okviru, inflaciji, makroprudencionoj politici i pitanjima finansijske stabilnosti i supervizije.

Delagacija ECB-a ukazala je na značaj ekonomskog upravljanja, kao jednog od ključnih elemenata u procesu pristupanja Crne Gore, i izrazila spremnost da kroz programe tehničke pomoći i učešće na seminarima pruži podršku CBCG u procesu pristupanja EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.02.2017. godine

NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

U srijedu, 01. marta 2017. godine, biće održana press-konferencija povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Na konferenciji će govoriti: guverner dr. Radoje Žugić, ministar finansija Darko Radunović i šef tima MMF-a za Crnu Goru, Martin Petri.

Konferencija će biti održana u sali Guvernera Centralne banke Crne Gore, sa početkom u 14.00 sati.

Potrebno je izvršiti akreditaciju TV ekipa, na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do srijede, 01. marta 2017.godine, do 11 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.02.2017. godine

Održana 5. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 5. sjednicu kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2017. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa, kojom su pružaoci platnih usluga, između ostalog, dužni da ukinu transakcione račune korisnika platnih usluga bez zahtjeva, ako je korisnik platnih usluga prestao da postoji kao pravni subjekt, u skladu sa zakonom ili drugim propisom. Na taj način će se dobiti realnija slika o stvarnoj vrijednosti blokiranih računa, kao i o stvarnom broju računa o platnom prometu

Savjet je donio rješenje o izdavanju dozvole za rad mikrokreditne finansijske institucije „Capital – Invest“ D.O.O. Berane.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.02.2017. godine

Saopštenje za javnost sa sastanka delegacije CBCG, Ministarstva finansija i misije MMF-a

U okviru redovnih konsultacija sa zemljom članicom po članu IV Statuta MMF-a, danas je održan zajednički sastanak delegacije CBCG, Ministarstva finansija i misije MMF-a, koju su predvodili guverner CBCG dr Radoje Žugić, ministar finansija Darko Radunović i šef misije MMF-a Martin Petri.  

Na sastanku su razmatrani stavovi po pitanju perspektiva o fiskalnim i širim ekonomskim izazovima. Guverner Žugić istakao je da su u bankarskom sistemu preokrenuti negativni trendovi u pozitivne i istakao značajan pad nivoa loših kredita, pad kamatnih stopa, kao i blagi rast kreditne aktivnosti. Istakao je da se očekuje nastavak ovih trendova koji će dati podsticaj ekonomskom rastu i razvoju. Takođe je istakao da je u pripremi set nove zakonske regulative koji bi trebao da bude usvojen do kraja godine, a koji će dodatno ojačati finansijsku stabilnost. 

Na sastanku je postignut visok stepen saglasnosti oko potrebnih mjera fiskalne konsolidacije na relaciji CBCG, Ministarstvo finansija i MMF. Kako se ne bi ugrozila konkurentnost ekonomije i životni standard građana, guverner je istakao da je potrebno naći balans između rigidnih i fleksibilnih mjera fiskalne konsolidacije.

Razgovori sa misijom MMF-a nastaviće se tokom proljećnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke u drugoj polovini aprila 2017. godine na kojem će uzeti učešće delegacija CBCG i Ministarstva finansija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.02.2017. godine

Centralna banka Crne Gore uvodi nove usluge

Centralna banka Crne Gore je, od danas, obogatila ponudu svojih usluga i omogućila korisnicima da podatke koje zatraže preko internet portala eCBCG, osim elektronski, mogu preuzimati na željenu adresu (putem pošte), kao i lično na arhivi Centralne banke Crne Gore.

Centralna banka Crne Gore je, u toku 2015. godine, realizovala projekat kojim je omogućeno da sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji, putem interneta mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Pristup portalu se vrši uz nedvosmislenu autentifikaciju i identifikaciju korisnika, pa je preduslov za korišćenje elektronskih servisa Centralne banke Crne Gore posjedovanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata i registracija na portal eCBCG (https://eportal.cbcg.me).

Svi sadašnji i potencijalni klijenti Centralne banke, bez obzira gdje se nalaze, mogu doći do neophodnih informacija i podataka na efikasan, bezbjedan i racionalan način.

Korisničko uputstvo je objavljeno na internet stranici Centralne banke Crne Gore (www.cbcg.me).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.02.2017. godine

Sastanak Guvernera sa misijom MMFa

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u okviru redovnih konsultacija MMF-a sa zemljom članicom.

Delegacija MMF-a, koju predvodi šef misije za Crnu Goru Martin Petri, boravi u Crnoj Gori od 16. februara do 01. marta 2017. godine.

Cilj misije MMF-a je da se upozna sa makroekonomskom situacijom u Crnoj Gori, ekonomskim politikama i mjerama koje se preduzimaju radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema. U toku posjete, zvaničnici MMF-a će se, pored Centralne banke Crne Gore, sastati i sa predstavnicima Vlade Crne Gore, poslovnih banaka  i drugih institucija.

U skladu sa članom IV Statuta Fonda, MMF sa svakom zemljom članicom konsultacije obavlja jednom godišnje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.02.2017. godine

Saopštenje za javnost u vezi sa objavljivanjem podataka o stanju depozita NVO-a

U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, Centralna banka prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije. Kao odgovorna i transparentna institucija, poštujući zakonska ovlašćenja, Centralna banka redovno mjesečno objavljuje podatke prikupljene u skladu sa odlukama o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore.

Monetarna statistika, koja se mjesečno objavljuje na internet CBCG, sastavljena je u skladu sa metodologijom MMF-a i ECB-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike.

Poštujući princip povjerljivosti, podaci se objavljuju na agregatnom nivou, uz detaljan prikaz svih pozicija bilansa stanja banaka i MFI, po sektorima i ročnosti. Struktura pozicije bilansa stanja po sektorima sadrži i prikaz za sektor Nevladine i druge neprofitne institucije na agregatnom nivou.

Napominjemo da se, u skladu sa čl. 84 Zakona o bankama, podaci o pojedinačnom stanju depozita smatraju bankarskom tajnom, te ih CBCG ne može objavljivati. Podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu mogu se učiniti dostupnim jedino na osnovu izričite saglasnosti vlasnika podataka ili na zahtjev nadležnog državnog organa.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.02.2017. godine

Nova odluka Centralne banke iz oblasti platnog bilansa

Centralna banka Crne Gore donijela je novu Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima. Prema Odluci, rezidenti-pravna lica su dužni da vode posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i da CBCG dostavljaju podatke iz evidencije na propisanim obrascima i u predviđenim rokovima.

U odnosu na dosada važeću odluku, novina je da se obrasci dostavljaju Centralnoj banci na kvartalnom i godišnjem nivou elektronskim putem, preko internet portala Centralne banke pod nazivom: „Izvještavanje rezidenata”, u skladu sa korisničkim uputstvom u vezi sa izvještavanjem rezidenata o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, koje se objavljuje na internet stranici Centralne banke.

Rezidenti – pravna lica dužni su da iz posebne evidencije Centralnoj banci dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu. Takođe, podatke iz ove odluke dužni su da Centralnoj banci dostavljaju i: djelovi stranih društava upisani u registar nadležnog organa u Crnoj Gori, preduzetnici i  fizička lica – rezidenti, razvrstani po vrstama subjekata u skladu sa ovom odlukom. Takav način izvještavanja omogućiće evidentiranje stanja direktnih investicija i privatnog spoljnjeg duga, povećati obuhvatnost i kvalitet statistike platnog bilansa.

Rezidenti su odgovorni za tačnost podataka iz ove odluke i dužni su da, na zahtjev Centralne banke, omoguće provjeru tačnosti tih podataka. Ove  podatke Centralna banka koristi za izradu statistike platnog bilansa, kao i praćenja stanja privatnog spoljnjeg duga, i može ih objaviti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

Usvojena odluka i odgovarajući obrasci dostupni su na linku Propisi - Platni bilans.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.02.2017. godine

Saopštenje za javnost sa sastanka guvernera CBCG dr Radoja Žugića sa rukovodstvom Addiko Banke AD Podgorica

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sastao se danas sa Kristoferom Šoenom (Christopher Schoen), glavnim izvršnim direktorom i Markom Popovićem, novoizabranim izvršnim direktorom za poslove upravljanja rizicima i poslove podrške poslovanju Addiko Banke AD Podgorica.

Guverner Žugić izrazio je svoju podršku poslovanju Addiko Banke i naglasio značaj ove banke u bankarskom sistemu Crne Gore. Na sastanku je ukazano na aktivnosti koje CBCG preduzima u cilju otkanjanja ključnih ranjivosti bankarskog sistema u Crnoj Gori, a posebno u dijelu koji se odnosi na dalje snižavanja nekvalitetnih kredita u Crnoj Gori.

Predstavnici Addiko Banke AD Podgorica upoznali su guvernera sa poslovanjem banke i restriktivnom politikom koju ova banka vodi po pitanju upravljanja rizicima.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se i u narednom periodu nastaviti sa zajedničkim aktivnostima na snižavanju nivoa nekvalitetnih kredita čime bi se osnažio bankarski sistem, povećala finansijska stabilnost i, kroz kreditnu podršku, dao doprinos razvoju privrede Crne Gore.

Naglašenio je da će se dobra saradnja između CBCG i Addiko Banke nastaviti i u narednom periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.02.2017. godine

Najava saradnje CBCG i CANU

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa dr Draganom Vukčevićem, predsjednikom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Na sastanku su usaglašeni konkretni modaliteti saradnje CBCG i CANU u oblasti istraživačke i naučne djelatnosti. Polazeći od dva značajna projekta od zajedničkog interesa za obje institucije, organizacija okruglog stola o istoriji bankarstva u Crnoj Gori i izdavanje edicije ''Leksikon bankarstva u Crnoj Gori'', afirmisaće se podizanje nivoa informisanosti i ekonomskog znanja u društvu, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju istorije i razvoja bankarstva, sigurnosti bankarskog sistema ali i značaja finansijske stabilnosti.

Tim povodom je, na obostrano zadovoljstvo, istaknuta potreba za potpisivanjem sporazuma o međusobnoj saradnji.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore