");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
04.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 05.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Decembar

19.12.2017. godine - Sastanak sa predstavnicima OTP grupe i Crnogorske komercijalne banke

16.12.2017. godine - Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

15.12.2017. godine - JAVNO OBAVJEŠTENJE licima koja su podnijela mjenicu na izvršenje po članu 218a Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

15.12.2017. godine - Održan sastanak sa tehničkom misijom MMF-a

14.12.2017. godine - Održan sastanak sa rukovodstvom Nove banke i kompanije Azmont Investments

14.12.2017. godine - NAJAVA: Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

12.12.2017. godine - Sastanak guvernera CBCG i predsjednika Deutsche Bundesbank

06.12.2017. godine - Održan sastanak sa tehničkom misijom MMF-a

05.12.2017. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

05.12.2017. godine - Zaključci konferencije „Evropska strategija za zaštitu eura na području Mediterana“


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.12.2017. godine

Sastanak sa predstavnicima OTP grupe i Crnogorske komercijalne banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa potpredsjednikom OTP grupe, g. Laszlom Wolfom i glavnim izvršnim direktorom Crnogorske komercijalne banke, g. Palom Kovacsem.

Potpredsjednik Wolf i direktor Kovacs upoznali su guvernera sa rezultatima poslovanja OTP grupacije i Crnogorske komercijalne banke tokom 2017. godine, kao i sa daljim poslovnim planovima.

Konstatovano je da CKB funkcioniše stabilno, da je dobro kapitalizovana, profitabilna i visoko likvidna banka, te da su i ostali parametri poslovanja pozitivni. Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim rezultatima i istakao da se CKB izdvaja kao jedan od lidera na bankarskom tržištu Crne Gore.

Potpredsjednik Wolf je saopštio da je vidljivo jačanje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora u Crnoj Gori, čemu doprinose aktivnosti CBCG na unapređenju regulatornog okvira.

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje na planu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i finansijske stabilnosti, te pružanja doprinosa dinamiziranju privrednog rasta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.12.2017. godine

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

Danas je u Muzeju novca Centralne banke Crne Gore održan naučni simpozijum o djelu turskog pisca Orhana Pamuka.

Simpozijum je, sa nobelovcem Pamukom i profesorom Beogradskog univerziteta Aleksandrom Jerkovim, otvorio guverner CBCG dr Radoje Žugić, a skupu je prisustvovalo dvadesetak eminentnih univerzitetskih profesora iz Crne Gore i regiona.

Guverner Žugić istakao je da je CBCG veoma počastvovana što je domaćin ovog skupa, na kome je bilo  riječi o stvaralačkom opusu Orhana Pamuka, jednog od najpopularnijih pisaca današnjice i dobitnika brojnih nagrada, poput Nobelove nagrade za književnost 2006. i najprestižnije njemačke nagrade - Nagrade za mir 2005. godine. "Želim da istaknem očekivanje da će brojne društveno odgovorne aktivnosti i inicijatve CBCG, poput organizacije posjete Orhana Pamuka  Muzeju novca, doprinijeti još usješnijem radu ovog muzeja", saopštio je guverner Žugić i dodao da će CBCG nastaviti da podržava projekte koji otvaraju nove vidike i obogaćuju znanja.

Pamuk je izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da je skup održan upravo u Muzeju novca, jer su, kako je kazao, muzeji izuzetno važni za njegov način razmišljanja i pogled na svijet. "U mnogim svojim romanima govorim upravo o tome da muzeji treba da inspirišu." Sam Pamuk je u Istanbulu otvorio Muzej nevinosti, inpirisan radnjom i likovima iz njegovog istoimenog romana, a takođe je napisao i manifest o muzejima, gdje je iznio svoje stavove o tome šta muzeji treba da predstavljaju i kako kroz njih treba čuvati humanost. "Smatram da muzeji, konkretno Muzej novca, novčanice treba da veže za ono kako su ih ljudi upotrebljavali, a ne za vladare", istakao je Pamuk.

Pamuk boravi u Crnoj Gori u organizaciji izdavačke kuće “Nova knjiga”.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.12.2017. godine

JAVNO OBAVJEŠTENJE licima koja su podnijela mjenicu na izvršenje po članu 218a Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Obavještavaju se lica koja su Centralnoj banci Crne Gore, kao organizaciji za prinudnu naplatu, podnijela mjenicu na izvršenje po članu 218a Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11, 28/14, 20/15 i 22/17), koji je Ustavni sud Crne Gore je Odlukom broj U-I br. 22/15 ukinuo, da podnijete mjenice mogu preuzeti u prostorijama Centralne banke Crne Gore - Odjeljenje za prinudnu naplatu, svakog radnog dana od 9h do 14h, kako bi njihovo izvršenje mogla da ostvare u skladu sa drugim odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.12.2017. godine

Održan sastanak sa tehničkom misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa timom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji boravi u Crnoj Gori radi pružanja tehničke podrške Ministarstvu finansija na planu izrade srednjoročne strategije upravljanja javnim dugom.

Predstavnici MMF-a prezentovali su guverneru određene zaključke do kojih su došli nakon više održanih sastanaka u Ministarstvu finansija. Zajednički je konstatovano da ima osnova za optimizam po pitanju izgleda crnogorske ekonomije, kroz više važnih aspekata, i to: snažna fiskalna konsolidacija, poboljšana makroekonomska i finansijska situacija, izmjena izgleda kreditnih rejting agencija, očekivano donošenje pozitivne odluke po pitanju podrške Svjetske banke Crnoj Gori, te dobre ocjene MMF-a.
 
Sagovornici su se saglasili da je neophodno intenzivirati aktivnosti na planu predstavljanja Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu. Uspješno predstavljanje zemlje stranim investitorima, koje podrazumijeva punu tranpsarentnost i dostupnost svih potrebnih informacija, utiče na reputaciju zemlje, a time i na uslove njenog zaduživanja na međunarodnom tržištu. U ovom kontekstu, predstavnici MMF-a pohvalili su otvorenost i transparentnost CBCG, kao i internet stranicu ove institucije, koja je, po njihovim riječima, veoma sadržajna i kvalitetno osmišljena i održavana.

Guverner se zahvalio timu MMF-a na podršci i izrazio spremnost CBCG da, kroz angažman njenih zaposlenih, da doprinos implementaciji strategije upravljanja javnim dugom, kao i aktivnostima na planu osmišljavanja nastupa Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.12.2017. godine

Održan sastanak sa rukovodstvom Nove banke i kompanije Azmont Investments

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa rukovodstvom Nove banke AD Podgorica i kompanije Azmont Investments.

Predstavnici Nove banke i Azmont Investments-a upoznali su guvernera sa strategijom daljeg razvoja banke i aktivnostima na planu realizacije projekta Portonovi.

Po riječima predsjednika Odbora direktora Azmont Investments-a, Ahmeta Erentoka, ova kompanija je, osim usmjerenja na ovu važnu investiciju, koja će u budućnosti značajno doprinijeti boljem pozicioniranju Crne Gore na turističkoj mapi, zainteresovana i za pružanje podrške razvoju ukupne ekonomije u Crnoj Gori. U tom pravcu, strategija Nove banke usmjerena je na održivi rast i postepeno širenje mreže u Crnoj Gori. Sagovornici su se saglasili u ocijeni da su mala i srednja preduzeća okosnica ekonomskog razvoja Crne Gore, te da je neophodno iznaći načine za još jaču podršku ovom sektoru.

Guverner Žugić je prezentovao sagovornicima najvažnije indikatore bankarskog sektora, kao i aktivnosti CBCG, usmjerene na stvaranje preduslova za nastavak pozitivnih trendova koji se bilježe u ovoj oblasti.

Guverner je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom kompanije Azmont Investments, koji uključuje dalji rast Nove banke i jačanje njene pozicije na crnogorskom tržištu i istakao da je CBCG pružiti podršku ovim aktivnostima u okviru svojih nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.12.2017. godine

NAJAVA: Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

Naučni simpozijum o djelu turskog pisca Orhana Pamuka biće održan u Muzeju novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju, 16. decembra 2017. godine. Simpozijum će, sa nobelovcem Pamukom i profesorom Beogradskog univerziteta Aleksandrom Jerkovim, otvoriti guverner CBCG dr Radoje Žugić, a skupu će prisustvovati dvadesetak eminentnih univerzitetskih profesora iz Crne Gore i regiona. Predviđeno je da simpozijum traje od 10-14h, a događaj je otvoren za medije.

Tokom svog boravka u Crnoj Gori (14-17. decembra), Pamuk će 14. decembra 2017. otvoriti Zimski salon knjiga u organizaciji izdavačke kuće “Nova knjiga” i posjetiti više gradova u Crnoj Gori kako bi se upoznao sa kulturno-istorijskim znamenitostima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.12.2017. godine

Sastanak guvernera CBCG i predsjednika Deutsche Bundesbank
Dogovoreno produbljivanje bilateralne saradnje

Delegacija Centralne banke Crne Gore (CBCG) predvođena guvernerom Radojem Žugićem sastala se u Frankfurtu sa predsjednikom Deutsche Bundesbank, Jensom Vajdmanom i njegovim saradnicima.

Jedna od tema o kojoj se razgovaralo odnosila se na ekonomsku situaciju u Njemačkoj i Crnoj Gori. Guverner Žugić istakao je da su svi parametri bankarskog sektora u Crnoj Gori unaprijeđeni tokom 2017. godine i naglasio ojačanu kreditnu aktivnost, kao i veoma dinamičan pad nivoa nekvalitetnih kredita u poređenju sa ostalim zemljama u regionu.

Predsjednik Vajdman se osvrnuo na uspješnu saradnju sa CBCG u brojnim oblastima i predložio produbljivanje programa bilateralne saradnje. Guverner Žugić je zahvalio predsjedniku Vajdmanu na podršci od strane Deutsche Bundesbank, kao i na podršci Crnoj Gori na putu evropskih integracija.

Guverner Žugić pozvao je predsjednika Vajdmana da posjeti Crnu Goru u predstojećem periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.12.2017. godine

Održan sastanak sa tehničkom misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore sastao se danas sa članovima tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji borave u Crnoj Gori radi pružanja podrške Ministarstvu finansija na planu izrade strategije upravljanja javnim dugom. Tehničku misiju MMF-a predvodi Thordur Jonasson.

Guverner Žugić prezentovao je predstavnicima MMF-a najnovije indikatore u bankarskom sektoru i rezultate djelovanja CBCG na planu saniranja ranjivosti u finansijskom sektoru, kao i dokument Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini. Poseban segment ovog dokumenta odnosi se na preporuke u dijelu fiskalne politike, gdje je CBCG podržala aktivnosti Vlade na planu procesa fiskalne konsolidacije. "Posebno hrabri odgovoran odnos koji je Vlada pokazala prema javnoj potrošnji, kao i njeno planiranje u skladu sa budžetskim prihodima, što garantuje silazni trend javnog duga u srednjem roku", istakao je guverner Žugić.

Predstavnici MMF-a saopštili su da je Crna Gora, odlučnim sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije, kao i zahvaljujući ostvarenom ekonomskom rastu, postigla veoma dobre rezultate na planu unapređenje stanja javnih finansija, ali da se mora posvetiti posebna pažnja javnom dugu. U tom pravcu, misija MMF će raditi sa timom Ministarstva finansija na planu iznalaženja načina za efikasnije upravljanje javnim dugom, kako bi se smanjili rizici zaduživanja i unaprijedila reputacija Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu.

Guverner Žugić se zahvalio predstavnicima MMF-a na saradnji i izrazio spremnost CBCG da, kroz angažovanje svojih kadrovskih kapaciteta, a u dijelu svojih nadležnosti, pruži podršku, ne samo procesu izrade strategije javnog duga, već i njene implementacije.


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 05.12.2017. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 37. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Sa ciljem ocjene stanja finansijske stabilnosti, na današnjoj sjednici razmatrani su trendovi koji karakterišu domaći makroekonomski ambijent i finansijski sistem, uključujući i događaje i potencijalne rizike koji mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

Konstatovano je da je rast ekonomske aktivnosti nastavljen i u trećem kvartalu. Tokom prvih devet mjeseci ove godine, ostvaren je rast u sektorima građevinarstva, turizma, saobraćaja, trgovine na malo... Uprkos brojnim pozitivnim trendovima koji karakterišu realni sektor, njegova likvidnost i dalje predstavlja rizik.

Trend rasta prati i strane direktne investicije, čiji je neto priliv, prema preliminarnim podacima, u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosio 311,7 miliona eura, što je rast od 10,6% u odnosu na isti period prošle godine. Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni.

Kada je riječ o bankarskom sektoru, tokom trećeg kvartala je nastavljen trend rasta odobrenih kredita, kao i depozita. Sa druge strane, nivo nekvalitetnih kredita bilježi pad, čemu je doprinijela implementacija izmjena i dopuna Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama. Tako su, na kraju oktobra ove godine, nekvalitetni krediti iznosili 194,2 miliona eura i činili su 7,1% ukupnih kredita, što je smanjenje od 25,9%, na godišnjem nivou. Indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je situacija na tržištu kapitala ostala nepromijenjena.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Dogovoreno je da se nastavi sa aktivnostima na liječenju ranjivosti realne ekonomije, prvenstveno kroz nastavak implementacije mjera usmjerenih na sužavanje zone sive ekonomije, kao i kroz razmatranje mogućnosti smanjenja stopa doprinosa na zarade i blagog povećanja minimalne zarade. U tom pravcu, naglašeno je da je neophodno pripremiti detaljnu analizu i kvantifikaciju uticaja predoženih mjera na ostvarenje javnih prihoda, kako bi se usaglasili ciljevi unapređenja konkurentnosti i fiskalne konsolidacije, odnosno da se ne umanje javni prihodi po tom osnovu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.12.2017. godine

Zaključci konferencije „Evropska strategija za zaštitu eura na području Mediterana“

U Podgorici je, u periodu od 22. do 24. novembra 2017. godine, održana međunarodna konferencija pod nazivom „Evropska strategija za zaštitu eura na području Mediterana“. Konferenciji, koju su organizovali Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Italije i Evropska komisija, uz podršku Centralne banke Crne Gore, prisustvovali su zvaničnici Evropske centralne banke, Evropske komisije, Europola, predstavnici Ambasade Italije u Crnoj Gori, kao i veliki broj predstavnika centralnih banaka i vlada zemalja iz oblasti Mediterana.

Glavne teme konferencije, o kojima su učesnici raspravljali tokom tri dana njenog trajanja, odnosile su se na najnovije mjere Evropske komisije usmjerene na zaštitu eura od falsifikovanja,  ulogu centralnih banaka i ostalih institucija u ovom procesu i zaštitne mehanizme koji su zemljama Mediterana na raspolaganju u borbi protiv falsifikovanja eura.

Konferencija, čije zaključke možete preuzeti ovdje, organizovana je u okviru Pericle 2020 programa, koji ima za cilj da spriječi  falsifikovanje eura i povezane prevare kroz organizovanu borbu i na taj način unaprijedi kompetitivnost ekonomije Unije i obezbijedi održivost javnih finansija u oblasti Mediterana i šire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore