");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
26.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 27.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2017 - April

24.04.2017. godine - Svjetska banka i MMF podržavaju fiskalnu konsolidaciju

22.04.2017. godine - Ministar Radunović i Guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i IFC-a

11.04.2017. godine - Uručene godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

11.04.2017. godine - Otvorena izložba dokumenata „Crnogorska banka 1919 - 1949.“

10.04.2017. godine - Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore dali krv

10.04.2017. godine - Sastanak guvernera CBCG i novog glavnog izvršnog direktora CKB

10.04.2017. godine - NAJAVA: Svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

07.04.2017. godine - Otvaranje izložbe dokumenata „Crnogorska banka 1919 – 1949."

06.04.2017. godine - Održan sastanak ambasadora Orava i guvernera Žugića

03.04.2017. godine - Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 24.04.2017. godine

Svjetska banka i MMF podržavaju fiskalnu konsolidaciju

U nastavku aktivnosti u sklopu proljetnjih sastanaka Međunaronog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, u periodu od 21. do 23. aprila, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, g. Darko Radunović, guverner CBCG, g. Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris, susrela se sa direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Cyril-om Muller-om, potpredsjednikom MMF-a, Tao Zhang-om i direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Paul-om Thomsen-om.

Na sastanku sa direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, i potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Cyril-om Muller-om, razgovarano je o sprovođenju plana srednjoročne fiskalne konsolidacije i njenom strukturom na prihodnoj i rashodnoj strani, kao i planiranim mjerama aktivnog upravljanja dugom, kojima se obezbijeđuje njegova puna održivost u srednjem roku. Potpredsjednik Muller je pohvalio kredibilnu fiskalnu politiku nove Vlade, koja se, na odgovoran i pravovremen način, odnosi prema fiskalnim pritiscima i izazovima rastućeg javnog duga. Osim fiskalne konsolidacije, unapređenju finansijske stabilnosti doprinosi i poboljšanje kvaliteta aktive bankarskog sektora, registrovano tokom ove i prošle godine. Istovremeno je pohvaljen holistički pristup implemenacije preporuka FSAP-a, koji se, između ostalog, reflektuje kroz pripremu zakonskih rešenja kojima se značajno unapređuje institucionalni i pravni okvir nadzora nad finansijkim sistemom. Potpredsjednik Muller je naglasio da značajna poboljšanja fiskalne pozicije i jačanje finansijske stabilnosti kreiraju realne osnove za unapređenje saradnje Svjetske banke sa Crnom Gorom, kroz davanje podrške u vidu garanacije IBRD-a za podršku fiskalnim reformama, koja bi dodatno olakšala pristup Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala u 2017. godini. Dogovoreno je da se, u narednim mjesecima, ova saradnja dalje konkretizuje.

Potpredsjednik Muller je, takođe, pohvalio značajan napredak u implementaciji projekta unapređenja efikasnosti poreskog sistema usmjerenog na rast poreskih prihoda, kao i projekta upravljanja industrijskim otpadom, koji će doprinijeti održivom razvoju Crne Gore. Na sastanku sa Muller-om, delegacija je podržana u zahtjevu za projektom reforme zdravstvenog sistema, kojim bi se unaprijedila njegova efikasnost i finansijska održivost.

U razgovoru sa potpredsjednikom MMF-a, Tao Zhang-om, i direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Paul-om Thomsen-om, takođe je podržana fiskalna konsolidacija i spremnost za aktivnim upravljanjem javnim dugom. Ujedno, zvaničnici MMF-a su upozorili na rizik normalizacije monetarne politike u Americi i Evropi, koja bi mogla da dovede do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala, prije svega zemalja u razvoju, uključujući i Crnu Goru. Potpredsjednik Zhang i direktor Thomsen izrazili su spremnost MMF-a da pruži podršku Crnoj Gori u stabilizaciji javnog duga i sprovođenju fiskalne konsolidacije i reformi finansijskog sistema. U tom smislu, sa predstavnicima MMF-a  je ugovorena tehnička pomoć za implementaciju i podizanje kapaciteta bankarske supervizije, kao i supervizijskih kapaciteta i standarda Agencije za nadzor osiguranja. Za podršku jačanju prihodne strane Budžeta, ugovorena je tehnička pomoć za nastavak reforme poreske uprave i dizajn poreske politike, koja će doprinijeti konsolidacionim naporima Vlade.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 22.04.2017. godine

Ministar Radunović i Guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima
MMF-a i IFC-a

Prvog dana proljetnjih sastanaka Međunaronog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, u periodu od 21. do 23. aprila, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, g. Darko Radunović, guverner CBCG, g. Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris, sastala se sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru, g. Martin Petri-em i direktorom IFC-ja za Evropu i centralnu Aziju, g. Tomasz Telma-om.

Na sastanku sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru Martinom Petrijem, razgovarano je o prospektima za dalje smanjenje fiskalnih rizika u sistemu, kao i o analizi pozitivnih efekata mjera usvojenih u okviru sanacionog plana javnog duga sa kraja 2016. godine. Šef misije je upoznat i sa prvim efektima programa restrukturiranja poreskog duga, koji omogućava kompanijama da izmire zaostale poreske obaveze na način koji će podržati rast privrede. Članovi crnogorske delegacije naglasili su posvećenost Crne Gore sprovođenju plana fiskalne konsolidacije, koji bi postavio javni dug na čvrstu silaznu putanju u srednjem roku. S tim u vezi, razmijenjena su mišljenja o potencijalnim dodatnim fiskalnim mjerama koje bi trebalo da budu objavljene kao dio fiskalne strategije u drugom kvartalu 2017. Ujedno, sa MMF-om je ugovorena i tehnička pomoć za izradu srednjoročne strategije upravljanja dugom, koja će, na trajan način, pomoći unaprijeđenju profila otplate i stabilizaciji javnog duga. 

Takođe, na sastanku sa g. Petrijem su razmatrani i povoljni finansijski parametri bankarskog sektora, koji su unaprijeđeni tokom 2016. i nastavljaju sličan trend i u 2017. godini. Bankarski system, na agregatnom nivou, pokazuje zadovoljavajuću adekvatnosti kapitala, značajne likvidne rezerve i dalji rast profitabilnosti. Šef misije MMF-a je upoznat i sa regulatornim aktivnostima CBCG, odnosno sa dinamikom izrade i donošenja novih zakona, uključujući Zakon o Centralnoj banci Crne Gore, Zakon o bankama, Zakon o sanaciji banaka, Zakon o finansijskim institucijama. Kroz ove aktivnosti, značajno će se unaprijediti regulatorni okvir nadzora u skladu sa najboljom evropskom praksom. Takođe, sa MMF-om je ugovorena i tehnička pomoć za  uvođenje Međunarodnih standarda finansijskog izvještavaja (MSFI) 9 u 2018. godini, što bi trebalo da rezultira strožijim praksama rezervisanja i značajno doprinese jačanju finansijske stabilnosti.
 
U razgovoru sa direktorom IFC-ja za Evropu i centralnu Aziju, g. Tomasom Telmom, istaknuto je da je, kroz nedavno odobren projekat izgradnje zaobilaznice u Podgorici, dodatno unaprijeđena saradnja Crne Gore i IFC-a. Naglašeno je, dalje, da IFC ima interesovanje i za projekte u oblastima održivog turizma, infrastrukture i agrobiznisa u Crnoj Gori, kao i za pružanje tehničke pomoći Vladi Crne Gore u izradi projekata javno-privatnog partnerstva.

Za drugi dan proljetnih sastanaka, planirani su susreti crnogorske delegacije sa direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Cyril Muller-om, potpredsjednikom MMF-a Tao Zhang-om i direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Paul Thomsen-om.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.04.2017. godine

Uručene godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, danas je upriličena svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu.

Odlukom stručne komisije koju su činili istaknuti profesori univerziteta i eksperti CBCG, dodijeljene su nagrade za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad. Dobitnicima je nagrade uručio guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić.

U kategoriji za najbolji diplomski rad nagradu ravnopravno dijele Milica Vukčević za rad na temu Rangiranje banaka na crnogorskom tržištu primjenom modela Analitički hijerarhijski proces i Filip Ćirović za rad na temu Sanacija banaka u skladu sa direktivama Evropske unije. Oba rada odbranjena su na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U kategoriji za najbolji magistarski rad, nagradu je dobio Jovan Radunović za rad na temu Analiza Hajekovog koncepta denacionalizacije novca, odbranjen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Za najbolji doktorski rad nagrađena je Ana Mugoša sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Njen rad nosi naziv Struktura kapitala u funkciji odlučivanja o merdžerima i akvizicijama.

Obraćajući se prisutnima, guverner Žugić je istakao da je ovo samo jedan segment društveno odgovornog poslovanja CBCG i da ovakvim i sličnim akcijama „ova institucija nastoji dati doprinos razvoju naučne misli i afirmaciji mladog stručnog kadra u Crnoj Gori, te promovisati vrijednost znanja, kao univerzalne kategorije, koja pojedincu omogućava napredak, a društvu u kome taj pojedinac djeluje prosperitet“.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja  naučne misli i afirmacije mladog stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.04.2017. godine

Otvorena izložba dokumenata „Crnogorska banka 1919 - 1949.“

Povodom 11. aprila, Dana Centralne banke Crne Gore, u Muzeju novca na Cetinju sinoć je svečano otvorena izložba dokumenata „Crnogorska banka 1919-1949.“. Izložbu, čiji su autori zaposleni u  Muzeju novca CBCG, otvorio je guverner CBCG, dr Radoje Žugić.

„Izložba, koju svečano otvaramo, predstavlja izbor iz vrijedne numizmatičke zbirke i svjedoči o istoriji novca i višedecenijskom razvoju banaka i bankarstva u Crnoj Gori i svima nama omogućava da naučimo više o našoj prošlosti, čuvajući tradiciju i njegujući prethodne vrijednosti, a gledajući naprijed prema budućnosti i stvarajući sve ono što je dobro za nas i nove generacije u Crnoj Gori", poručio je guverner Žugić.

Otvaranju izložbe su, između ostalih, prisustvovali ministar kulture u Vladi Crne Gore, g. Janko Ljumović, gradonačelnik Cetinja, g. Aleksandar Bogdanović, članovi Savjeta CBCG, direktor Narodnog muzeja Crne Gore, g. Pavle Pejović... Uz brojne zvanice, otvaranju izložbe prisustvovao je i ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori, g. Ian Viting (Ian Whitting), kome je, ovom prilikom, guverner Žugić uručio nagradu iz jubilarne kolekcije Centralne banke Crne Gore, kao znak zahvalnosti g. Vitingu što je, tokom diplomatskog mandata, na najbolji način doprinio unapređenju bilateralnih odnosa dviju zemalja i pružio podršku Crnoj Gori na putu evroatlanskih integracija.

Postavljena muzejska kolekcija je jedinstvena u Crnoj Gori i sadrži sve novčanice i kovanice iz istorijskog perioda na koji se izložba odnosi, a u depoima Muzeja nalazi se preko hiljadu eksponata. Svi zainteresovani mogu posjetiti izložbu dokumenata Crnogorska banka 1919 – 1949. godine tokom narednih mjesec dana (svakog radnog dana od 09 do 15h).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2017. godine

Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore dali krv
U akciji učestvovalo 30-ak zaposlenih

Povodom Dana Centralne banke, naša institucija je, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore, organizovala akciju dobrovoljnog davanja krvi.

U akciji, koja je danas organizovana u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi, učestvovalo je 30–ak zaposlenih CBCG.

Iniciranjem ove akcije, CBCG doprinosi promovisanju razvoja dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori i, istovremeno, pokazuje odgovornost prema zajednici u kojoj posluje. Kroz ovakve i slične akcije, CBCG promoviše solidarnost sa onima kojima je pomoć najpotrebnija i nastoji da podstakne i druge kolektive i pojedince da daju svoj doprinos u ovom pravcu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2017. godine

Sastanak guvernera CBCG i novog glavnog izvršnog direktora CKB

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa Pal Kovacs-em, glavnim izvršnim direktorom Crnogorske komercijalne banke.

Ovo je bio prvi susret novoizabranog direktora CKB i guvernera CBCG i prilika da sagovornici razmijene stavove o aktuelnoj situaciji i trendovima koji karakterišu bankarski sektor u Crnoj Gori.

U uvodnom obraćanju, g-din Kovacs je upoznao guvernera Žugića sa svojom dosadašnjom profesionalnom biografijom. CKB funkcioniše stabilno, a njeni dalji planovi su, po riječima
g-dina Kovacsa, vezani za jačanje pozicije ove finansijske institucije na crnogorskom tržištu.

Poželivši dobrodošlicu u Crnu Goru i uspješan angažman u CKB direktoru Kovacsu, guverner Žugić je istakao da je CBCG otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa svim bankama koje posluju na našem tržištu, a u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti.

Sagovornici su konstatovali da CKB ispunjava propisane parametre i zajednički zaključili da se, u narednom periodu, treba fokusirati na dalja poboljšanja, kako bi bankarski sektor, kroz aktivniju ulogu i pružanje podrške privredi, doprinio provođenju ekonomske politike Vlade Crne Gore, odnosno dinamiziranju privrednog rasta.

Na sastanku je dogovorena još frekventnija komunikacija i nastavak saradnje na planu ostvarivanja zajedničkih ciljeva.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2017. godine

NAJAVA: Svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

Na Dan Centralne banke Crne Gore, koji se obilježava sjutra, 11. aprila, biće upriličena svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu za najbolji doktorski, magistarski i diplomski rad.

Nagrade će ovogodišnjim dobitnicima uručiti guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić. Događaj, koji je otvoren za medije, biće organizovan u Sali guvernera u CBCG, sa početkom u 11.00 časova.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja naučne misli i afirmacije mladog stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.04.2017. godine

Otvaranje izložbe dokumenata „Crnogorska banka 1919 – 1949."

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, koji se obilježava 11. aprila, u Muzeju novca na Cetinju, u ponedjeljak, 10. aprila sa početkom u 19h, biće otvorena izložba dokumenata „Crnogorska banka 1919 – 1949.".

Izložbu, čiji su autori Miodrag Kirsanov, direktor Muzeja novca i Jovan Muhadinović, kustos u Muzeju, otvoriće izvršni direktor CBCG dr Radoica Luburić.

Događaj je otvoren za javnost.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.04.2017. godine

Održan sastanak ambasadora Orava i guvernera Žugića

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić primio je danas u posjetu šefa Delegacije Evropske unije, ambasadora Aiva Orava.

Na početku sastanka, guverner se zahvalio na dosadašnjoj podršci koju su Evropska komisija i Delegacija Evropske unije pružili CBCG u procesu približavanja Evropskom sistemu centralnih banaka, kroz projekte koji su finansirani iz sredstava pretpristupne pomoći. Izražavajući očekivanje da će saradnja i ubuduće biti uspješna i produktivna, guverner Žugić upoznao je ambasadora Orava sa aktivnostima koje CBCG sprovodi u okviru procesa pregovaranja.

Guverner je istakao da CBCG aktivno učestvuje u pregovaračkom procesima, na način što ova institucija rukovodi radnim grupama za 3 pregovaračka poglavlja, i to: Slobodno kretanje kapitala, Finansijske usluge i Ekonomska i monetarna unija, dok su predstavnici CBCG članovi radnih grupa za 14 pregovaračkih poglavlja. U tom kontekstu, guverner Žugić je istakao da je u sva tri poglavlja kojima rukovodi CBCG ostvaren značajan napredak, te da za sada ne postoje otvorena pitanja koja bi mogla ugroziti pregovarački proces.

Guverner je upoznao ambasadora Orava sa intenzivnim aktivnostima koja CBCG sprovodi na planu unapređenja regulatornog okvira (u pripremi su nacrti za pet zakona iz nadležnosti CBCG), a u cilju usaglašavanja postojeće regulative sa EU direktivama. Sa druge strane, kako je istakao guverner, unapređenje regulatornog okvira doprinijeće očuvanju zdravlja bankarskog sistema i snaženju finansijske stabilnosti, što će pozitivno uticati na ukupnu ekonomiju.

Ambasador Orav je istakao da će Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nastaviti da prati rad i pruža podršku Centralnoj banci Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.04.2017. godine

Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca

Centralna banka Crne Gore je brojnim aktivnostima, organizovanim tokom protekle sedmice, obilježila Svjetsku nedjelju novca, manifestaciju koja ima za cilj jačanje finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina, prvenstveno kod djece i mladih.

U aktivnosti koje je CBCG osmislila povodom Svjetske nedjelje novca, koja se ove godine obilježavala pod sloganom „Uči, štedi, zaradi!“, bio je uključen veliki broj djece i mladih iz različitih crnogorskih gradova. Tokom manifestacije su organizovane posjete učenika osnovnih škola  „Maksim Gorki“ i „Vlado Milić“ i učenika gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice Centralnoj banci Crne Gore i tom prilikom su održana predavanja na teme finansijskih proizvoda i prepoznavanja lažnog novca.

U okviru akcije, bile su organizovane i posjete učenika Cetinjske gimnazije, kao i učenika iz dvije osnovne škole sa Cetinja („Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“) Muzeju novca, dok su  predstavnici Centralne banke Crne Gore posjetili Srednju pomorsku školu i Resursni centar za sluh i govor u Kotoru, kao i Osnovnu školu „Vuko Jovović“ u Danilovgradu i Osnovnu školu „Mileva Lajović Lalatović“ u Nikšiću. Tokom pomenutih posjeta, osnovci i srednjoškolci bili su u prilici da čuju predavanja na teme: „Kako prepoznati lažni novac“ i „Uvod u svijet novca“.

U petak, 31. marta, predstavnici CBCG posjetili su dva podgorička vrtića, i to: ,,Suncokrili'' – JPU „Ljubica Popović“ i „Vrela ribnička“ - JPU ,,Đina Vrbica'', gdje su bile organizovane kreativne radionice kako bi najmlađe, kroz igru i druženje, uveli u svijet finansija.

Kroz iniciranje i sprovođenje ovakvih edukativnih i društveno odgovornih aktivnosti, Centralna banka Crne Gore podržava finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore