");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2016 - Oktobar

31.10.2016. godine - Počinje Nedjelja štednje

10.10.2016. godine - Održani sastanci sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.10.2016. godine

Počinje Nedjelja štednje

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić i direktori svih komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, potpisali su danas Sporazum o realizaciji kampanje ''Nedjelja štednje'', koja se povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, sprovodi trinaestu godinu zaredom.

Djeci rođenoj od 31. oktobra do 6. novembra 2016, čiji roditelji otvore štednu knjižicu u nekoj od crnogorskih poslovnih banaka, Centralna banka poklanja po 200 eura. Poslovna banka za koju se roditelji odluče, uz štednu knjižicu, poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura oročiće se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili opet položiti na štednju.

Akcija ,,Nedjelja štednje’’ posvećena djeci, i ove, kao i prethodnih godina, organizuje se u saradnji sa svim komercijalnim bankama koje posluju u Crnoj Gori: Atlas bankom, Addiko bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, NLB bankom, Prvom bankom, Hipotekarnom bankom, Erste bankom, Invest bankom,  Komercijalnom bankom AD Budva, Lovćen bankom, Societe Generale bankom, Novom bankom, Universal Capital bankom, Zirrat bankom i Zapad bankom.

Krajnji rok za predaju dokumentacije je 31. mart 2017. godine. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedenih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenog djeteta.

Tradicionalnom akcijom, Centralna banka Crne Gore je do sada poklonila oko 290.000 eura djeci rođenoj u Nedjelji štednje, a samo u prošloj godini, prvu štednju je dobilo 141 novorođenče.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.10.2016. godine

Održani sastanci sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke

Delegacija CBCG koju čine Milojica Dakić, guverner CBCG, Nikola Vukićević, generalni direktor direktorata za budžet i Nikola Fabris, viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet, učestvuje na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke. Tokom zasijedanja Delegacija se susrela sa visokim predstavnicima MMF-a i Svjetske banke: Tao Zhangom - zamjenikom direktora MMF-a, Miriam Sherman - pomoćnicom potpredsjenika Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije, Ellen Goldstein - direktorom Svjetske banke za Crnu Goru, Tomasom Telmom - direktorom IFC-a za Evropu, Polom Tomsenom -direktorom MMF-a za Evropu, Martinom Petrijem - novim šefom misije MMF-a za Crnu Goru, Frankom Hemskerkom - izvršnim direktorom holandske konstituence, kao i sa drugim visokim zvaničnicima.

Na sasatanku sa gospodinom Tao Zhangom razmotrena je ekonomska sistuacija u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na dinamiku rasta, kapitalne investicije i rezultate fiskalne politke. Guverner CBCG Milojica Dakić je istakao da je bankarski sistem stabilan, likvidan i solventan. Takođe je istakao da su ključne ranjivosti iz prethodnog perioda, visok nivo loših kredita i visoke kamate, značajno ublažene i sa tendencijom daljeg ublažavanja.

Na sastanku sa Miriam Sherman, pomoćnicom potpredsjenika Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije, razgovarano je o projektima koji bi se trebali implementirati u okviru novog Partnerskog okvira Svjetske banke sa Crnom Gorom za period 2016-2020. S tim u vezi, sa ciljem održavanja zdrave fiskalne politike i pune fiskalne stabilnosti, razmatrani su modaliteti i uslovi za dobijanje garancije Svjetske banke koja bi omogućila povoljnu poziciju Crne Gore na internacionalnim finansijkim tržištima. Takođe su razmotrene mogućnosti ubrzanja planiranih projekata reforme poreske administracije, projekat reforme zdravstva kao i već odobrenog projekta upravljanja industrijskim otpadom i čišćenjem.

U razgovoru sa direktorom IFC-a za Evropu, Tomasom Telmom, pozdravljeno je unapređenje saradnje sa IFC-em, koje se ogleda u nedavno odobrenom kreditu mikro-finansijskoj instituiciji Alter Modus, koji otvara mogućnosti dalje podrške IFC-a u ovom dijelu finansijskog sistema. IFC će naporedo tražiti projekte i mogućnosti investiranja naročito u oblastima održivog turizma, infrastrukture i projekata agrobiznisa.

Delegacija CBCG se sastala i sa Martinom Petrijem, novim šefom misije MMF-a za Crnu Goru. Dakić i Vukićević su ga upoznali sa ekonomskom situacijom u Crnoj Gori i tom prilikom je dogovoreno da Petri sa svojim timom posjeti Crnu Goru sredinom novembra.

Delegacija CBCG se posebno zahvalila Vladi Holandije koja je obezbijedila značajnu donaciju MMF-u iz koje će se realizovati brojni programi tehničke pomoći od značaja za Crnu Goru. U pitanju su programi Implementacije ESA 2010 statističkih standarda čija je implementacija jedan od uslova za pristupanje Crne Gore EU, unapređenje statistike javnih finansija, monetarne i platnobilansne statistike i dr. Takođe, sa stručnim službama MMF-a dogovoren je i program tehničke pomoći za implementaciju okvira makroprudencione politike, čija će realizacija započeti u drugoj polovini oktobra.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore