");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2016 - Jun

14.06.2016. godine - Održana 88. sjednica Savjeta CBCG

08.06.2016. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

05.06.2016. godine - Guverner CBCG na zasijedanju holandske konstituence MMF‐a i Svjetske banke u Kijevu

01.06.2016. godine - Guverner CBCG otvorio radionicu ''Sektorski finansijski računi''


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.06.2016. godine

Održana 88. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 88. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Poslovanje banaka je stabilno, solventno i likvidno. Savjet je konstatovao da je nastavljen trend  smanjenja  nekvalitetnih kredita, kao i aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, na godišnjem nivou.

Savjet je usvojio Godišnji makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2015 godinu. U Izvještaju je konstatovano da je u 2015. godini zabilježen niz pozitivnih trendova: rast BDP-a, smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa, rast stranih direktnih investicija. Određenu dozu zabrinutosti unosti kretanje javnog duga i budžetskog deficita. Takođe je konstatovano da je u 2015. godini bankarski sistem bio stabilan i likvidan, međutim i dalje opterećen nekvalitetnim kreditima, iako je njihov nivo značajno smanjen. Svi propisani indikatori sigurnosti sektora su bili iznad zakonom utvrđenog minimuma. Visok nivo likvidnih sredstava, rast depozita i novoodobrenih kredita, kao i dokapitalizacija jednog broja banaka su dodatno doprinijeli stabilnosti bankarskog sistema. Bankarski sektor je ostvario negativan finansijski rezultat u 2015. godini, u iznosu od 3,4 miliona eura, primarno usled primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR). Devet banaka je poslovnu godinu završilo sa dobitkom, dok je pet banaka poslovalo negativno (jedna srednja i četiri male banke).

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2015. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.06.2016. godine

NAJAVA DOGAĐAJA
Počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje nedjeljnik NIN, održaće se 10. i 11. juna 2016. godine u hotelu Splendid u Bečićima.

Tema ovogodišnjeg Samita je ,,Finansijska stabilnost regiona u promijenjenim globalnim okolnostima''.

Panel ministara finansija ,,Stabilizacija javnih finansija bez žrtvovanja privrednog rasta'' na kom učestvuje ministar finansija Raško Konjević, kao i panel direktora poreskih uprava regiona ,,Reforma poreske uprave i borba protiv sive ekonomije'' na kom učestvuje Miomir Mugoša, direktor Poreske uprave Crne Gore, održaće se u petak, 10. juna, sa početkom u 09:30h i 14:00h.

Narednog dana, u subotu, 11. juna, sa početkom u 09:30h, počeće panel guvernera ,,Ključni izazovi za monetarnu politiku i superviziju banaka u 2016. godini'' koji će otvoriti Milojica Dakić, guverner Centralne banke Crne Gore. Guverneri centralnih banaka regiona će govoriti o mogućim posljedicama nove politike FED-a i ECB-a na monetarnu politiku, kamatnim stopama i kursevima lokalnih valuta na Zapadnom Balkanu, svjetskom valutnom ratu, stres testovima i sistemskim rizicima u bankarskom sektoru, superviziji banaka, politici kamatnih stopa u 2016. godini, budućnosti eurozone, inflaciji, novim modelima regionalne saradnje, kao i mnogim drugim aktuelnim monetarnim pitanjima. Pored guvernera CBCG, na Samitu će govoriti guverneri i predstavnici Narodne banke Srbije, Banke Albanije, Narodne banke Makedonije, Centralne banke BiH, Centralne banke Kosova, Hrvatske narodne banke i Banke Slovenije.

Pozivamo Vas da medijski ispratite događaj koji za cilj ima razvoj dijaloga i unapređenje saradnje, ne samo između centralnih banaka već i svih finansijskih institucija regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.06.2016. godine

Guverner CBCG na zasijedanju holandske konstituence MMF‐a i Svjetske banke u Kijevu

Guverner CBCG Milojica Dakić i viceguverner Nikola Fabris učestvuju na  zasijedanju holandske konstituence MMF‐a i Svjetske banke u Kijevu, Ukrajina.  Glavna tema sastanka je kako podstaći brzi ekonomski rast zemalja konstituence. David Lipton, prvi zamjenik direktora MMF‐a, istakao je da je globalni  ekonomski rast i dalje razočaravajući. Prema procjeni MMF‐a, očekuje se da je rast u 2015. godini iznosio 3,1%, a u 2016. prognozira se neznatno viši rast od 3,2%, a za zemlje Holandske konstituence 2,5%. Istakao je da naročito  zabrinjava usporavanje nekih zemalja, poput Rusije, Kine i Brazila. Naveo  je da su ključni faktori brzog razvoja: politička stabilnost, adekvatne makroekonomske politike, kvalitetne institucije i implementacija novih  tehnologija.

Potpredsjednik Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju, Cyrill Muller istakao je da su ključni globalni izazovi: politička stabilnost,  ekonomski razvoj i klimatske promjene. Da bi se uspješno odgovorilo ovim izazovima, potrebno je u kratkom roku prilagoditi fiskalne izdatke, sprovesti reforme finansijskog sistema i obezbijediti cjenovnu stabilnost i fleksibilnost deviznih kurseva. U srednjem roku potrebno je unaprijediti infrastrukturu,  sisteme obrazovanja i kreirati konkurentske ekonomije. U narednom dužem periodu  potrebno je uhvatiti se u koštac s klimatskim promjenama i problemom starenja. Crnogorska delegacija susrela se s brojnim visokim zvaničnicima MMF‐a i  Svjetske banke. Na sastanku s Cyrill Mullerom, potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju, razmotrena je ekonomska situacija u Crnoj Gori. Zajednički je konstatovano da su ključni izazovi u fiskalnoj sferi. Muller je istakao spremnost Svjetske banke da pruži pomoć Crnoj Gori u procesu fiskalne konsolidacije, kao i tehničku pomoć u drugim oblastima.  Guverner Milojica Dakić pozvao je Potpredsjednika Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju Cyrill Mullera da posjeti Crnu Goru, što je on sa zadovoljstvom prihvatio.

Na sastanku sa Menno Snelom, izvršnim direktorom holandsko‐belgijske  konstituence u MMF‐u, diskutovano je o izazovima za naredni period. Snel je upoznao crnogorsku delegaciju s budućim direktorom holandsko‐belgijske konstituence Anthonny De Lannoy.

Na sastanku s Angelique Van Haasteren, direktorkom Ministarstva Holandije za tehničku pomoć, razmotrene su mogućnosti za pružanje tehničke pomoći Crnoj Gori od strane holandskog Ministarstva finansija. Dogovoreno je da predstavnici Ministarstva finansija posjete Crnu Goru u septembru, kada bi se nastavili razgovori o konkretnim programima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.06.2016. godine

Guverner CBCG otvorio radionicu ''Sektorski finansijski računi''

Centralna banka Crne Gore i Centralna banka Turske organizuju radionicu na temu ''Sektorski finansijski računi'', koja je počela danas u Baru, a trajaće do 3. juna 2016. godine. Radionicu je otvorio guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić.

Metodologija proizvodnje sektorskih finansijskih računa predstavlja izuzetno važnu oblast statistike, koja omogućava jedinstveni način prikazivanja promjena finansijske imovine i obaveza kod svih sektora u državi i na taj način doprinosi efikasnom odlučivanju u ekonomskoj politici.  Takođe, jedinstvena metodologija predstavlja način za komunikaciju sa drugim korisnicima iz stručne javnosti i institucija EU.

Pored predstavnika centralnih banaka Crne Gore i Turske, Radionici će prisustvovati predstavnici centralnih banaka regiona i EU, predstavnici Ministarstva finansija i Zavoda za statistiku. Na Radionici će, pored prestavnika centralnih banaka, govoriti predstavnici Evropske centralne banke (ECB) i Banke za međunarodna poravnanja (BIS).

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore