");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2016 - Decembar

29.12.2016. godine - Održana 3. sjednica Savjeta CBCG

27.12.2016. godine - CBCG se pridružila humanitarnoj akciji za liječenje Anđele Petrović

23.12.2016. godine - Radni doručak guvernera Centralne banke Crne Gore sa novinarima

19.12.2016. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan

16.12.2016. godine - Radni doručak sa guvernerom Centralne banke Crne Gore

15.12.2016. godine - Sastanak guvernera CBCG i glavnog izvršnog direktora TBW – Fortune China Magazina (TIME Inc.)

13.12.2016. godine - Guverner Žugić primio rukovodstvo NLB Banke AD Podgorica


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.12.2016. godine

Održana 3. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 3. sjednicu kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama. Polazeći od značaja održivog finansijskog restrukturiranja za privredu u cjelini, kao i za banke i druge povjerioce, ocijenjeno je opravdanim da se pristupi izmjenama i dopunama predmetnog zakona kojima će se poboljšati važeća rješenja, u cilju prevazilaženja uočenih problema u fazi njihove implementacije. Kritički sagledavajući ograničenost primjene ovog zakona, predložene su sledeće izmjene i dopune: produžen je rok primjene zakona za godinu dana; povećan je obuhvat kredita koji mogu biti predmet sporazumnog restrukturiranja - pored kredita klasifikovanih u grupe „B“ i „C“, uključeni su i krediti iz grupe „D“; utvrđena je nova mjera restrukturiranja - oslobađanje od tereta hipoteke, fiducije ili zaloge dijela sredstava obezbjeđenja srazmjerno smanjenju duga; omogućeni su povoljniji poreski i drugi podsticaji učesnicima u restrukturiranju; izuzetno od odredaba ovog zakona, omogućeno je korišćenje navedenih podsticaja i u slučaju da se restrukturiranje sprovodi samo između dužnika i jedne banke, po internim procedurama banke; pojednostavljen je proceduralni postupak, i dr.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2016. godine. Raspoloživi statistički pokazatelji za devet mjeseci ove godine ukazuju na porast nivoa ekonomske aktivnosti, ali na nešto nižem nivou u odnosu na inicijalno planirani nivo, prije svega zbog kašnjenja u realizaciji krupnih investicionih projekata. Većina posmatranih sektora u privredi uglavnom ima trend rasta, uključujući sektor građevinarstva, turizma, saobraćaja i trgovine. Pad proizvodnje evidentiran je u šumarstvu i industrijskoj proizvodnji. Zabilježeno je povećanje deficita tekućeg računa, koje je i bilo projektovano imajući u vidu izgradnju auto-puta, kao i realizaciju drugih projekata u oblasti energetike i turizma. Bankarski sistem je stabilan, solventan i visoko likvidan. Nivo aktivnih i pasivnih kamatnih stopa i dalje je u padu. Konstatovan je nastavak trenda pada loših kredita uz ocjenu da su oni sve manje sistemski problem, a sve više individualni. Zabilježen je rast broja zaposlenih u septembru ove godine u odnosu na septembar 2015. godine. Broj registrovanih nezaposlenih lica je i dalje relativno visok. Prosječna zarada u bruto i neto iznosu u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je rast u odnosu na isti period prethodne godine.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal 2016. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u septembru 2016. godine  zabilježila rast od 0,3% u odnosu na decembar prethodne godine, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostvarila neznatan pad (-0,1%). Najveći uticaj na pad ukupne godišnje stope inflacije imao je pad cijena u kategoriji prevoz od 5,2%. Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 0,2% i bila je niža od inflacije ostvarene u Eurozoni od 0,4%. Ekspertska procjena Centralne banke ukazuje da bi inflacija na kraju 2016. godine mogla biti u rasponu od -0,3% do 1,3%, sa centralnom projekcijom od 0,7%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.12.2016. godine

CBCG se pridružila humanitarnoj akciji za liječenje Anđele Petrović

Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, pridružila se humanitarnoj akciji i donirala iznos od 2.000,00 eura, za liječenje dvanaestogodišnje djevojčice Anđele Petrović iz Kotora.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.12.2016. godine

Radni doručak guvernera Centralne banke Crne Gore sa novinarima

Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, upriličio je danas radni doručak sa predstavnicima medija u Crnoj Gori.

Guverner je novinare upoznao sa pravcima djelovanja Centralne banke u 2017. godini, sa posebnim osvrtom na postizanje ciljeva iz funkcija u nadležnosti CBCG, a definisanih tekućom Politikom i Smjernicama za 2017. godinu.

Guverner je u komunikaciji sa novinarima istakao da je kurs ove godine snažno usmjeren na kontraciklično djelovanje i snažniji fokus na oporavak realne ekonomije. Na ovaj način, aktivnosti su, pored primarnih ciljeva, usmjerene i na smanjenje dva ključna rizika kada je stabilnost ekonomskog sistema u pitanju: snaženje likvidnosti (uz oporavak) realnog sektora i doprinos smanjenju fiskalnih pritisaka, ne ugrožavajući nezavisnost Centralne banke.

Takođe, istaknuto je da Centralna banka ima svoju ulogu u komunikaciji sa medijima, kako bi saradnjom kroz razmjenu informacija povećali efektivnost svih mjera iz nadležnosti Centralne banke i doprinijeli snaženju stabilnosti finansijskog sistema i njegovom boljem razumjevanju u javnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.12.2016. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan

Trideset treća sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost održana je danas. Sjednicom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke, a prisutni su bili svi članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija; Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti.

Na današnjoj sjednici Savjeta razmatrano je tekuće stanje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori, rizici i ranjivosti ukupnog privrednog sistema, koji su bili prisutni tokom devet mjeseci 2016. godine. U analizi, koja je pripremljena za Savjet, razmatrani su trendovi i događaji koji su uticali na stanje crnogorske privrede, kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja.

Povećana neizvjesnost, globalno, uticala je da se izgledi za svjetsku ekonomiju za 2016. i 2017. u određenoj mjeri pogoršaju. Niža stopa rasta globalne ekonomije, smanjenje globalne trgovine, nesigurnost oko cijena nafte, uz političke prilike, ključni su faktori što su centralne banke razvijenih privreda, ECB i FED, zadržale isti kurs monetarne politike i nisu mijenjale kamatne stope. Dodatno, ECB je uvela povećanje pomoći i najavila nastavak mjera zemljama članicama kako bi se intenzivirao oporavak.

Uticaj međunarodnog okruženja i prenošenje rizika i neizvjesnosti na crnogorsku privredu je za devet mjeseci umjereno.

Pored međunarodnog, u analizi je prezentovano stanje privredne djelatnosti, nivo i intenzitet rizika, izvori rizika, kao i ranjivosti po finansijsku stabilnost iz domaćeg okruženja.

Domaće okruženje karakteriše usporeniji rast od očekivanog. Pozitivna  kretanja bilježe se u svim osnovnim sektorima privrede, uz niže stope rasta  u odnosu na period 2015. godine. Za devet mjeseci 2016. godine zabilježen je pad industrijske proizvodnje od 4,2%. Promet robe u trgovini na malo (u tekućim cijenama)  je, prema podacima Monstata, za isti period, ostvario rast od 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj dolazaka turista, za prvih devet  mjeseci 2016. godine, veći je za 5,2%, u odnosu na isti period 2015. godine, dok je rast noćenja iznosio 1,2%. Prema preliminarnim podacima Monstata, građevinarstvo je za devet mjeseci 2016. godine zabilježilo rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od  37,3% i rast efektivnih časova rada od 20,9% u odnosu na isti period 2015. godine.

Godišnja stopa inflacije u septembru iznosila je -0,1%. Uslijed ovakvih tendencija u kretanju cijena, CBCG je revidirala očekivanu stopu inflacije za decembar 2016. godine. Za kraj 2016. godine, projektuje se inflacija u rasponu od -0,1% do 1,3%, sa centralnom tendencijom od 0,4%.

Najviše izražen rizik, u prvoj polovini 2016. godine, je i dalje nedovoljan oporavak realnog sektora, koji se evidentira nižim stopama rasta ključnih sektora ekonomije.  Kreditni rizik u bankarskom sektoru ima opadajući trend, ali je nivo nekvalitetnih kredita od 10,2% ukupnih kredita i dalje visok. 

Savjet je razmatrao stanje i u fiskalnom sektoru, gdje je došlo do rasta prihoda, dok su izdaci budžeta bili manji za devet mjeseci 2016. godine. Ostvaren je deficit budžeta ali u manjem iznosu od nivoa deficita u uporednom periodu prethodne godine.

Na kraju trećeg kvartala 2016. godine, državni dug (bruto) je iznosio 2,3 mlrd. eura ili 61,8% BDP-a.

Na osnovu pokazatelja evidentan je porast fiskalnog rizika, uslijed pritiska javnog duga. 

U tom pravcu, Savjet je podržao najavljeni Plan sanacije, koji je Vlada usvojila i istakao da naročito ohrabruje konsolidacija u Budžetu koja ide u pravcu smanjenja postojećih fiskalnih rizika.

Tri kvartala 2016. godine obilježilo je povećanje deficita tekućeg računa za 13,1% u odnosu na isti period 2015. godine. Visok nivo uvozne zavisnosti i dalje je evidentan u robnoj razmjeni sa inostranstvom ali je evidentan uvoz za potrebe izgradnje auto puta, koji se evidentirao u povećanju robnog uvoza, ali i dalje umjeren priliv stranih direktnih investicija, koji je iznosio 551,9, dok je neto iznos iznosio 281,9 miliona eura.

Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Tržište osiguranja karakterišu pozitivni trendovi i stabilan razvoj, dok je stanje na tržištu kapitala nepromijenjeno.

Savjet je ocijenio da je stanje finansijskog sistema, za devet mjeseci 2016. godine, stabilno.

Savjet je razmatrao Informaciju o formiranju Baze podataka prometovanih nekretnina u Crnoj Gori i dao podršku ovoj inicijativi.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.12.2016. godine

Radni doručak sa guvernerom Centralne banke Crne Gore

Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, upriličio je danas radni doručak sa bankarima u Crnoj Gori.

Guverner je predstavnike banaka upoznao sa pravcima djelovanja Centralne banke u 2017. godini, koji su usmjereni na postizanje osnovnih ciljeva iz funkcija u nadležnosti CBCG, a definisani tekućom Politikom i Smjernicama za 2017. godinu:

  1. Očuvanje stabilnosti bankarskog sitema, odnosno finansijskog sistema i stabilnosti cijena;
  2. Sigurnost i efikasnost platnog prometa;
  3. Efikasnost obavljanja aktivnosti fiskalnog agenta i bankara države;
  4. Upravljanje međunarodnim rezervama;
  5. Podrška Vladi Crne Gore za vođenje ekonomske politike.

Guverner je istakao da je kurs ove godine snažno usmjeren na intenziviranje saradnje sa bankama u cilju kontracikličnog djelovanja i snažnijeg fokusa na oporavak realne ekonomije.  Na ovaj način, aktivnosti su, pored primarnih ciljeva,  usmjerene i na smanjenje dva ključna rizika kada je stabilnost ekonomskog sistema u pitanju: snaženje likvidnosti  (uz oporavak) realnog sektora i doprinos smanjenju fiskalnih pritisaka, ne ugrožavajući nezavisnost Centralne banke. Očekivanja su da će ove aktivnosti rezultirati i u dva bitna doprinosa ostvarenju ciljeva CBCG.

  1. Smanjenje ranjivosti bankarskog sistema (kroz aktivan pristup restrukturiranju solventnih dužnika i ozdravljenju portfolia banaka)
  2. Smanjenje negativne percepcije javnosti o nivou profita u bankarskom sektoru, a na teret krhke privrede u Crnoj Gori.

Takođe, istaknuto je da Centralna banka vidi svoju aktivnu ulogu zajedno sa bankama u narednoj godini. Pitanje kamatnih stopa, visine kolaterala, kreditna podrška mikro, malom i srednjem biznisu, podsticanje zdrave konkurencije i primjene dobre bankarske prakse,  restrukturiranje dužnika sa ciljem aktivne uloge svih zainteresovanih u rješavanju problema neservisiranja obaveza prema bankama i državi i sl. su u operativnim ciljevima Centralne banke.

Ne umanjujući osnovne prioritete Centralne banke, akcenat se stavlja na zdravo i konkurentno poslovno okruženje koje će kreirati zdravog dužnika, odnosno kroz njihov dužničko povjerilački odnos zdravu banku, što sve zajedno čini finansijsku, odnosno ekonomsku stabilnost. Produžen uticaj krize zahtijeva ovakav proaktivan pristup u monetarnoj politici, kako bi se postigao pun doprinos zdravom i stabilnom finansijskom, odnosno bankarskom  sistemu, ozdravljenju i stabilnosti ukupnog ekonomskog sistema, odnosno valorizaciji privrednih potencijala neophodnih za budući rast.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.12.2016. godine

Sastanak guvernera CBCG i glavnog izvršnog direktora TBW – Fortune China Magazina (TIME Inc.)

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa Gregori Sorokorsom, glavnim izvršnim direktorom Target Business World Ltd - Fortune China Magazine (TIME Inc). Cilj sastanka je bio intervju sa guvernerom Centralne banke za potrebe pripreme članka o investicionoj klimi i stabilnosti crnogorskog sistema. Na sastanku je guverner Žugić istakao da bankarski sistem u Crnoj Gori pruža adekvatne mogućnosti za sve investitore, pa tako i za potencijalne investitore/banke iz Kine, koji bi doprinijeli kreiranju podrške za valorizaciju potencijala u zemlji. Izvještaj o Crnoj Gori će biti objavljen u renomiranom časopisu FORTUNE Kina, koji je pod okriljem novinarske grupe TIME Inc. i predstavlja jedno od najuticajnijih izdanja u poslovnom svijetu. Izvještaj će se fokusirati na postojeće privredne veze sa Kinom i nove investicione mogućnosti koje su na raspolaganju kineskim kompanijama. Takođe, u Izvještaju će biti predstavljene sve reforme od kojih direktno imaju koristi strani investitori.

Guverner Žugić je istakao da je Kina, kao trgovinski i investicioni partner, jedan od značajnih prioriteta u međunarodnim poslovnim odnosima Crne Gore i crnogorske privrede. Unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje je od izuzetnog značaja i interesa, kako za kreatore politike, tako isto i za poslovni svijet.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.12.2016. godine

Guverner Žugić primio rukovodstvo NLB Banke AD Podgorica

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa Andreas Burkhardtom, predsjednikom Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica i članom Uprave NLB d.d. iz Slovenije i Martinom Leberle, glavnim izvršnim direktorom NLB Banke AD Podgorica. Na sastanku je razgovarano o tekućoj situaciji i aktuelnim trendovima u finansijskom i bankarskom sektoru u Crnoj Gori, kao i ulozi NLB Banke u njemu.

Guverner Žugić je naglasio značaj i doprinos svake banke pojedinačno u kreiranju stabilnog i zdravog bankarskog sistema, a naročito kada se govori o bankama koje razvijaju i primjenjuju zdravu bankarsku praksu, uvode inovacije na tržištu, unapređuju konkurenciju i podižu efikasnost u posredovanju. Ovakva poslovna podrška privredi je od ključnih preduslova za zdrav i održiv oporavak subjekata sa kojim će se doprinjeti snažnijem ekonomskom oporavku, smanjenju rizika i većem stepenu stabilnosti u finansijskom ali isto tako i fiskalnom, odnosno ukupnom ekonomskom sistemu.

Guverner Žugić je predstavnike NLB Banke upoznao sa tekućom politikom CBCG, neophodnim promjenama u regulatornom okviru i prioritetima u definisanim ciljevima, cijeneći značaj adekvatnog upravljanja rizikom, oporavka klijenata, važnost jačanja regulative i saradnje regulatora i komercijalnih banaka u Crnoj Gori. Predstavnici menadžmenta NLB Banke su Guvernera upoznali sa najavljenim promjenama u strategiji banke i operativnim mjerama za njenu realizaciju. Pravci razvoja banke na crnogorskom tržištu usmjereni su na ozdravljenje i servis klijenata, smanjenje nekvalitetnih kredita, snaženje banke na tržištu i povećanje efikasnosti banke u poslovanju.
 
Guverner Centralne banke je zaključio da je fokus na „zdravog“  klijenta u interesu, ne samo regulatora i banke, već ima i širu dimenziju u oporavku i razvoju privrednog sistema Crne Gore.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore