");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2016 - April

18.04.2016. godine - Proljećni sastanci MMF – SB

12.04.2016. godine - Otvorena izložba dokumenata Crnogorska banka 1906 – 1918. godine

11.04.2016. godine - Dodijeljene desete Godišnje nagrade CBCG

08.04.2016. godine - Sastanak guvernera CBCG i izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u

08.04.2016. godine - Otvaranje izložbe dokumenata ,,Crnogorska banka 1906 – 1918''

07.04.2016. godine - Održana 85. sjednica Savjeta CBCG

06.04.2016. godine - Počela Radionica za izradu nacionalne strategije za finansijsku edukaciju

04.04.2016. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan

01.04.2016. godine - Guverner Dakić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.04.2016. godine

Proljećni sastanci MMF – SB

Delegacija CBCG, koju predvodi guverner CBCG Milojica Dakić, učestvuje na proljećnom zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Tokom zasijedanja, Delegacija se susrela s visokim predstavnicima MMF‐a i Svjetske banke: Min Zuom − zamjenikom direktora MMF‐a, Sirilom Mulerom − potpredsjednikom Svjetske banke za region Evrope i centralne Azije, Ellen Goldstein − direktorkom Svjetske banke za Crnu Goru, Tomasom Telmom − direktorom IFC‐a za Evropu, potpredsjednicom MIGA‐e Karin Finkelston, Polom Tomsenom − direktorom MMF‐a za Evropu, kao i drugim visokim zvaničnicima.

Na sastanku sa Min Zuom razmotrene su mogućnosti za pružanjem tehničke pomoći Crnoj Gori u domenu nadgledanja platnih sistema, stvaranja okvira za implemenatciju makroprudencione politike, kao i za implementaciju standarda Bazela III. Izraženo je obostrano zadovoljstvo završetkom FSAP programa i konstatovano je da će njegova implementacija unaprijediti finansijsku stabilnost Crne Gore.

Na sastanku sa Sirilom Mulerom, potpredsjednikom Svjetske banke, razgovarano je o prioritetima novog Partnerskog okvira Svjetske banke sa Crnom Gorom za period 2016 – 2020. Zajednički je dogovoreno da osnovni pravci buduće saradnje treba da budu usmjereni na: povećanje otpornosti Crne Gore na šokove, smanjenje nezaposlenosti i neaktivnost i razvoj privatnog sektora.

U razgovoru s direktorom IFC‐a za Evropu Tomasom Telmom naglašene su oblasti buduće saradnje u podršci investicija privatnog sektora, naročito u oblastima održivog turizma, infrastrukture i projekata agrobiznisa koji su u vezi s turizmom, kao i u poboljšanju pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća. Telma je obavijestio delegaciju Crne Gore da za Novi partnerski okvir IFC planira investicije u Crnoj Gori u rasponu od 40 do 80 miliona USD.

U razgovoru sa potpredsjednicom MIGA-e Karin Finkelston razmotrene su mogućnosti odobravanja potencijalnih garancija MIGA za sredstva Investiciono - razvojnog fonda, usmjerena na poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima malom i srednjem biznisu.

Na sastanku sa Polom Tomsenom - direktorom MMF-a za Evropu razmotrena je ekonomska situacija u Crnoj Gori. Guverener CBCG Milojica Dakić je istakao da je bankarski sistem Crne Gore likvidan i solventan, a da su loši krediti prepolovljeni u odnosu na istorijski maksimum i konstatovao je da oni više nisu sistemski, već individualni problem.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.04.2016. godine

Otvorena izložba dokumenata Crnogorska banka 1906 – 1918. godine

Povodom 11. aprila, Dana Centralne banke Crne Gore, u Muzeju novca  svečano je otvorena izložba dokumenata Crnogorska banka 1906-1918. godine. Na isti datum obilježena je i 110. godišnjica početka rada Crnogorske banke, kao i 110. godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca, koji je izložen u stalnoj postavci Muzeja.

,,Zahvaljujući djelimično sačuvanoj, ali nesređenoj arhivskoj građi fonda Crnogorske banke i njenih filijala, koja se čuva u Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju, fondovima Arhivskog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore i Centralnoj narodnoj biblioteci, izložen je mozaik sastavljen od snimaka dokumenata koji, na sebi svojstven način, govore o svakodnevnom radu Banke’’ rekao je izvršni direktor CBCG Radoica Luburić na otvaranju izložbe.

Zbog obilja raznovrsne i zanimljive arhivske građe iz okvira poslovanja Banke u sklopu više društvenih uređenja,  izložba će biti realizovana u  dva izložbena segmenta. Prvi, koji je trenutno izložen u Muzeju novca, obuhvata rad Banke u periodu 1906-1918, dok će drugi biti naknadno realizovan i odnosiće se na perod 1919-1946, kada je Crnogorska banka likvidirana Rješenjem Ministarstva finansija FNRJ.

Svi zainteresovani mogu posjetiti izložbu dokumenata Crnogorska banka 1906 – 1918. godine svakog radnog dana od 09 – 15h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.04.2016. godine

Dodijeljene desete Godišnje nagrade CBCG

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, upriličena je svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu. Odlukom stručne komisije koju su činili istaknuti profesori univerziteta i eksperti Centralne banke, dodijeljene su nagrade za najbolji diplomski, magistarski i dva doktorska rada. Nagrade je uručio izvršni direktor Centralne banke Crne Gore Radoica Luburić.

Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Vukan Lakić za rad na temu Analiza poslovanja investicione banke, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nagradu za najbolji magistarski rad dobio je Nebojša Žugić za rad Mogući benefiti crnogorskog bankarstva primjenom strategije CRM (upravljanje odnosima sa klijentima) u internet bankarstvu, odbranjen na Ekonomskom fakultetu, Studije menadžmenta, Univerziteta Crne Gore.

U kategoriji najboljeg doktorskog rada Godišnju nagradu ravnopravno dijele Julija Cerović za rad Ekonometrijsko modeliranje rizika na osnovu teorije ekstremnih vrijednosti uz višedimenzionalno uopštenje: primjena na Crnu Goru i Tamara Backović Vulić za rad Ekonometrijsko istraživanje volatilnosti tržista kapitala Crne Gore. Oba rada su odbranjena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja  naučne misli i afirmacije mladog stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.04.2016. godine

Sastanak guvernera CBCG i izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u

Guverner CBCG i guverner Crne Gore u Međunarodnom monetarnom fondu Milojica Dakić sa saradnicima primio je danas izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u Mennoa Snela, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o zaključcima konsultacija Crne Gore sa MMF-om po članu IV Statuta Fonda - redovnoj Misiji MMF-a koja najmanje jednom godišnje u zemlji članici prikuplja aktuelne informacije o stanju ekonomije, izgledima i politikama, kao i Programa procjene finansijskog sektora koji su stručnjaci Fonda i Svjetske banke za Crnu Goru sproveli prošle godine. Takođe, razmotreni su i predlozi za eventualnu tehničku pomoć MMF-a Crnoj Gori o kojima će se detaljnije diskutovati za vrijeme predstojećih Proljećnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu od 15-17. aprila.

Belgijsko-holandska konstituenca, kojom rukovodi Snel, u Fondu je primjer evropske i međunarodne saradnje otvorenih razvijenih i ekonomija u razvoju koje pokazuju snažan interes za globalnu stabilnost. Snel u Izvršnom odboru MMF-a, koji čine 24 izvršna direktora zadužena za svakodnevno upravljanje Fondom, predstavlja i zastupa interese Crne Gore, Holandije, Jermenije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Gruzije, Izraela, Luksemburga, BJR Makedonije, Moldavije, Rumunije i Ukrajine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.04.2016. godine

Otvaranje izložbe dokumenata ,,Crnogorska banka 1906 – 1918''

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, u Muzeju novca na Cetinju, u ponedjeljak 11. aprila sa početkom u 18h, biće otvorena izložba dokumenata ,,Crnogorska banka 1906 – 1918’’.

Autori izložbe su zaposleni u Muzeju novca CBCG, a izložbu će otvoriti Izvršni direktor CBCG Radoica Luburić.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.04.2016. godine

Održana 85. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 85. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore u 2015. godini, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2015. godini i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2015. godinu.

U Godišnjem izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore u 2015. godini konstatovano je da je 2015. godinu obilježio zadovoljavajući ekonomski rast, kroz intenziviranje aktivnosti u gotovo svim sektorima privrede. Prema preliminarnim podacima Monstata, crnogorska ekonomija ostvarila je realnu stopu rasta od 3,2% u 2015. godini. Evidentan je rast ukupne industrijske proizvodnje, broja turista, te rast u građevinarstvu, šumarstvu, trgovini i saobraćaju u odnosu na stope iz 2014. godine. Likvidnost realnog sektora je djelimično poboljšana, a tendencije iz međunarodnog okruženja nijesu imale stabilan trend uticaja na crnogorsku privredu tokom prethodne godine. Unaprijeđena je stabilnost finansijskog i bankarskog sektora uz evidentan pad ranjivosti iz oblasti kreditnog rizika banaka. Povećano interesovanje investitora materijalizovano je kroz otvaranje dvije banke i jedne mikrokreditne institucije. Konstatovano je da će izazovi dolaziti iz fiskalne sfere kroz rast deficita i nivoa javnog duga. Navedene tendencije su obilježile izvještajnu godinu i potvrdile da je oporavak privrede, nakon krize, i dalje u toku i da su neophodne mjere strukturnih reformi i promjene modela rasta u domaćem ambijentu kako bi se osnažili domaći kapaciteti privrede, unaprijedila konkurentnost i podstakli potencijali rasta.

Ocijenjeno je da su aktivnosti Centralne banke u prethodnoj godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Shodno tome, ključne aktivnosti Centralne banke odnosile su se na preventivno supervizorsko djelovanje, stabilizaciju i jačanje bankarskog sektora i podsticanje zdrave konkurencije. U tom pravcu, očekivanja su da će povećani broj poslovnih subjekta u bankarskom sektoru dovesti do povećanja konkurentnosti, kvaliteta usluga i kreditne aktivnosti pod povoljnijim uslovima. Konstatovano je da su regulatorne aktivnosti Centralne banke u najvećoj mjeri bile determinisane pozicijom Crne Gore u procesu pregovara za pristupanje Evropskoj uniji. Savjet je ocijenio da se poslovanje Centralne banke zasnivalo na visokim standardima transparentnosti i principima društvene odgovornosti. CBCG je pozitivno poslovala i ostvarena je dobit od 1,17 miliona eura.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2015. godini konstatovano je da se postojeći nivo rizika može ocijeniti kao umjeren. Istaknuto je da i dalje relativno visok nivo nekvalitetnih kredita, i pored značajnog smanjenja tokom prethodne godine, čini ranjivim bankarski sistem. Finansijski rezultat na nivou sistema je bio negativan, primarno zbog primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, što se veoma negativno odrazilo na poslovanje jedne banke. Istovremeno, bankarski sektor je u 2015. godini bio izuzetno likvidan. Takođe, agregatni koeficijent solventnosti je bio značajno viši od zakonski propisanog. Istovremeno je došlo do rasta depozita, kreditne aktivnosti, bilansne sume i pada kamatnih stopa.

U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2015. godinu konstatovano je da su, nakon negativne inflacije u 2014. godini, godišnje stope inflacije u svim mjesecima 2015. godine imale pozitivan predznak. Ostvarena je godišnja stopa inflacije od 1,4%, što je u skladu sa projekcijom iz godišnjeg Izvještaja o stabilnosti cijena za prethodnu godinu. Kada je u pitanju region, pozitivne stope inflacije zabilježene su Srbiji (1,5%) i Albaniji (2%), a negativne u Makedoniji (-0,3%), Hrvatskoj (-0,3%), Sloveniji (-0,6%) i Bosni i Hercegovini (-1,3%). Anketa Centralne banke  je pokazala da većina banaka i privrednika smatra da će se godišnja stopa inflacije u 2016. godini kretati između 1% i 1,5%. Prema ekspertskoj procjeni Centralne banke inflacija na kraju 2016. godine će biti u rasponu od 0,6% do 2,6%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.04.2016. godine

Počela Radionica za izradu nacionalne strategije za finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore, uz podršku Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i mladih, realizuje Radionicu za izradu nacionalne strategije za finansijsku edukaciju, koja je počela danas u Podgorici. Radionicu je otvorio Izvršni direktor CBCG Radoica Luburić.

''Cilj ove značajne inicijative je okupljanje kreatora monetarne politike regiona, kao i finansijskih institucija i stručnjaka koji se bave pitanjima finansijske edukacije djece i mladih. Osim toga, veoma je važno i njihovo suočavanje sa aktuelnim iskušenjima i izazovima na polju izrade nacionalne strategije finansijske edukacije, kao i finansijskog uključivanja, zapošljavanja i preduzetništva'', rekao je direktor Luburić na otvaranju.

Teme o kojima će biti riječi na trodnevnoj Radionici su međunarodna iskustva u razvoju i implementaciji nacionalnih strategija za finansijsku edukaciju, programi finansijske edukacije za djecu, mlade i društvo u cjelini, prioriteti obrazovnih programa u državama regiona, itd.

Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore, Radionici pristustvuju predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete, kao i oko dvadeset predstavnika centralnih banaka i finansijskih institucija iz regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.04.2016. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan

Trideseta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali guverner Centralne banke Crne Gore, ministar finansija i predsjednik KHOV, održana je danas.

Na današnjoj sjednici Savjeta razmatran je Izvještaj o radu Savjeta za 2015. godinu i Izvještaj FSAP misije MMF-a sa akcionim planom za implementaciju preporuka.

U Izvještaju o radu je dat pregled aktivnosti rada Savjeta u 2015. godini. Analizirajući i ocjenjujući uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori, Savjet je zaključio da je sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Takođe, zaključeno je da se mora voditi održiva ekonomska politika, koja se temelji na širenju rasta i oporavku privrede, kako bi se smanjili pritisci i ranjivosti koje mogu proisteći iz fiskalnog sektora.

Potrebno je podsticati nove investicije i otvaranje potencijala rasta privrede kroz povećanje tekuće privredne aktivnosti i konkurentnosti. Savjet je istakao da bi se na ovaj način povećala zaposlenost, kapital efikasno koristio, a rizici i ranjivosti sistema smanjile. Povećanjem privredne aktivnosti i širenjem osnove privrednog rasta bi se obezbijedilo servisiranje postojećeg duga, privatnog i javnog, i ostvarila osnova za novi rast. Kratkoročno i srednjeročno, doprinos ostvarenju ovih ekonomskih ciljeva se može postići ubrzanom realizacijom planiranih i započetih projekata u prioritetnim granama privrede: turizmu, energetici, poljoprivredi i industriji. Takođe, snažniji uticaj na rast će imati i investicije u javnom sektoru, koje će kroz uticaj na ukupnu potrošnju i zaposlenost pozitivno uticati na sve komponente rasta. Neophodno je nastaviti sa konsolidacijom tekuće potrošnje, dominantno na rashodnoj strani i efikasnim sprovođenjem strukutrnih reformi u fiskalnom sektoru, kako bi se uticalo na stabilnost u tom sektoru. Na ovakav način, jačanjem realnog sektora i snaženjem održivosti privrednog rasta, obezbijediće se finansijska, odnosno makroekonomska stabilnost.

Ključni izazovi u domenu stabilnosti sistema, u narednom periodu, odnose se na obezbjeđenje dvije komponente: političke stabilnosti i visoke stope ekonomskog rasta. Takođe, u domenu finansijske stabilnosti, očuvanje fiskalne stabilnosti, održivosti ove politike i upravljanje javnim dugom su prioriteti u narednom periodu. U realnom sektoru, ključni izazovi su nizak stepen konkurentnosti i diverzifikovanosti, i kao rezultat toga, visok nivo deficita tekućeg računa platnog bilansa, kao i još uvijek izražena nelikvidnost privrede. U finansijskom sistemu i dalje ostaju kao ključni izazovi smanjenje kamatnih stopa i nastavak tendencije opadanja loših kredita.

Savjet je podržao aktivnosti na implementaciji preporuka proisteklih iz Izvještaja i nalaza FSAP 2015 misije za Crnu Goru. Ključne preporuke odnose se na pet oblasti: otpornost finanasijskog sistema, finansijsku sigurnonosnu mrežu, finansijski nadzor, rješavanje nekvalitetne aktive i agende za razvoj finansijskog sektora.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.04.2016. godine

Guverner Dakić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić učestvuje na godišnjem susretu guvernera regiona koji se održava u Rovinju u Hrvatskoj.

Godišnji susret guvernera centralnih banaka regiona okuplja guvernere, predstavnike komercijalnih banaka i finansijskog sektora. Cilj skupa je unapređenje saradnje finansijskih institucija, razmjena iskustava i razmatranje aktuelnih izazova u vezi sa ključnim oblastima finansijske stabilnosti.

Glavne teme susreta usmjerene su na mjere protiv globalne krize u finansijskom sektoru, korišćenje sredstava centralnih banaka za podsticanje državnog rasta, uticaj FED‐a i ECB‐a na regionalnu i nacionalnu monetarnu politiku, podizanje uspješnosti poslovanja komercijalnih banaka, itd.

Pored guvernera CBCG, regionalnom susretu u Rovinju takođe prisustvuju guverneri centralnih banaka Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore