");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2014 - Septembar

29.09.2014. godine - Guverner Centralne banke Turske posjetio CBCG

09.09.2014. godine - EVROPSKA CENTRALNA BANKA POKREĆE PROGRAM SARADNJE SA CENTRALNOM BANKOM CRNE GORE KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA

05.09.2014. godine - NAJAVA: Konferencija za medije povodom pokretanja programa tehničke saradnje sa Evropskom centralnom bankom

03.09.2014. godine - Održana 61. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.09.2014. godine

Guverner Centralne banke Turske posjetio CBCG

Guverner Centralne banke Turske Erdem Bašči boravio je u posjeti Centralnoj banci Crne Gore. Tom prilikom guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić i guverner Bašči, potpisali su Memorandum o razumijevanju dvije banke.

Potpisivanjem Memoranduma stvoren je osnov za dalje unapređenje dosadašnje saradnje i intenziviranje razmjene informacija u oblasti poslovanja centralnih banaka.  Pored toga, omogućava se unapređenje i u oblasti tehničke saradnje, razmjene ekspertskih znanja, te organizovanja seminara i radionica u zajednički dogovorenim oblastima.

Tokom posjete, dva guvernera su razgovarala o bankarskom i finansijskom  sektoru u Crnoj Gori i Turskoj, te o ukupnoj ekonomskoj situaciji u dvjema zemljama. 
Centralna banka Crne Gore na ovaj način nastoji da osnaži saradnju sa vodećim centralnim bankama u svijetu, stvori konkurentniji bankarski sektor i ojača finansijsku stabilnost.


EVROPSKA UNIJA
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
EVROPSKA CENTRALNA BANKA
Podgorica, 09.09.2014. godine

EVROPSKA CENTRALNA BANKA POKREĆE PROGRAM SARADNJE SA CENTRALNOM BANKOM CRNE GORE KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA

Evropska Centralna banka (ECB) je danas pokrenula program saradnje Eurosistema i Centralne banke Crne Gore. Evropska unija (EU) je izdvojila gotovo 300.000 eura za program iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Cilj programa je priprema Centralne banke Crne Gore za ulazak u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB), nakon što se Crna Gora kvalifikuje za članstvo u EU. U okviru ovog programa biće sprovedene aktivnosti na pripremi Izvještaja o procjeni potreba kojim će se utvrditi pravci daljeg unapređenja u cilju ispunjavanja standarda centralnog bankarstva EU.

Kako bi postavili temelje ovog programa, Mario Draghi, Predsjednik Evropske centralne banke, i Milojica Dakić, guverner Centralne banke Crne Gore, potpisali  su danas Sporazum o saradnji između ove dvije institucije i nacionalnih centralnih banaka koje učestvuju u programu.

Najavljujući pokretanje programa na konferenciji za novinare koja je danas održana u Podgorici, guverner Dakić je istakao da ,,projekat započinje u važnom trenutku za CBCG, a samim tim i za Crnu Goru, jer se upravo otvaraju preostala pregovaračka poglavlja. Projekat ima značaj za unapređenje ekonomske i finansijske saradnje CBCG sa centralnim bankama zemalja članica EU. Ovim se pruža podrška CBCG u identifikovanju neophodnih politika, analiza koja će biti osnov za formiranje strateških planova i modela za usaglašavanje poslovanja CBCG sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB).''

Osvrnuvši se na početak rada, g. Frank Moss, generalni direktor Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose u ECB-u, je izjavio da je: „program sa Centralnom bankom Crne Gore dio šire strategije ECB-a i Eurosistema za zemlje kandidate i potencijalne kandidate sa zapadnog Balkana. On označava spremnost zajednice centralnih banaka iz EU da doprinesu procesu integracija Crne Gore time što će njenoj centralnoj banci pomoći da uskladi svoje procedure sa standardima centralnog bankarstva ESCB-a.”

G. Alberto Cammarati, predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, dodao je da „Izgradnja jednog ekonomskog sistema zasnovanog na ispravnom finansijskom upravljanju važna je za zaštitu potrošača i privlačenje investitora. Ovaj projekat odraz je posvećenosti EU pomoći crnogorskim institucijama – u ovom slučaju Centralnoj banci – u postizanju neophodnih standarda u ovoj ključnoj oblasti prije pristupanja EU.“

Nakon prvog sastanka Upravnog odbora Programa koji je juče održan u Podgorici, započet je rad na Izvještaju o procjeni potreba Centralne banke Crne Gore. Tokom narednih sedam mjeseci stručnjaci iz Eurosistema će procijeniti usklađenost devet funkcija Centralne banke sa EU i međunarodnim standardima i politikama.

Program sprovodi ECB u saradnji sa deset nacionalnih centralnih banaka Eurosistema (Centralna banka Njemačke, Banka Estonije, Banka Francuske, Banka Grčke, Banka Italije, Banka Holandije, Narodna banka Austrije, Banka Portugala, Banka Slovenije i Narodna banka Slovačke).

Program ne dovodi u pitanje poziciju ECB-a niti Savjeta EU u pogledu implikacija okvira Ugovora Evropske unije po crnogorski monetarni režim, a čija će procjena biti neophodna tokom pristupnih pregovora sa EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.09.2014. godine

NAJAVA: Konferencija za medije povodom pokretanja programa tehničke saradnje sa Evropskom centralnom bankom

U utorak 9. septembra 2014. godine biće održana konferencija za medije, povodom obilježavanja početka projekta ,,Program tehničke saradnje sa Centralnom bankom Crne Gore (CBCG) na putu ka članstvu u Evropskom sistemu centralnih banaka  (ESCB)“.

Na konferenciji će govoriti: guverner CBCG Milojica Dakić, generalni direktor Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose u Evropskoj centralnoj banci (ECB) Frank Moss i šef Sektora za politiku, evropske integracije i privredu u Delegaciji EU u Podgorici Alberto Kamarata.

Za projekat koji će trajati sedam mjeseci, Evropska Unija je odobrila finansijska sredstva u iznosu od 300,000 eura. Projekat će biti realizovan u saradnji CBCG,  Evropske Centralne banke (ECB) i deset partnerskih centralnih banaka Eurosistema (ESCB).

Projekat ima za cilj da pruži sveobuhvatnu analizu stepena usklađenosti CBCG standarda sa standardima centralnog bankarstva EU i time doprinese jačanju institucionalnih kapaciteta CBCG.

Predlog projekta, koji su zajednički pripremile CBCG i ECB, obuhvata šest oblasti poslovanja i to: finansijsku stabilnost, statistiku, finansijske i bankarske operacije (isključujući upravljanje međunarodnim rezervama), računovodstvo, operativni rizik i kontinuitet poslovanja i evropske integracije.

Konferencija će biti održana u prostorijama EU Info centra, (ulica 19. decembra bb, Podgorica), sa početkom u 11.00 sati.

Novinare, snimatelje i fotoreportere je potrebno akreditovati, najkasnije do utorka, 9. septembra u 9.30 sati na e-mail: [email protected]


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.09.2014. godine

Održana 61. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 61. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Savjet je ocijenio da rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje predstavlja ključnu ranjivost crnogorske ekonomije. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za drugi kvartal 2014. godine. I pored pada ukupne industrijske proizvodnje, statistički pokazatelji u većini sektora tokom prvih šest mjeseci ove godine imaju trend rasta. Povećan je obim aktivnosti u šumarstvu, većini vidova saobraćaja, povećan je promet u maloprodaji, veća je vrijednost izvršenih građevinskih radova, a zabilježen je rast dolazaka turista, dok je broj noćenja u padu. Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan, sa i dalje prisutnim  visokim nivoom nekvalitetnih kredita. Deficit budžeta Crne Gore na kraju prvog polugodišta 2014. godine iznosio je 55,8 miliona eura ili 1,6% BDP-a. Deficit je niži u odnosu na isti period prethodne godine, kao rezultat veće naplate poreskih prihoda u toku prvih šest mjeseci ove godine. U prvoj polovini 2014. godine deficit tekućeg računa platnog bilansa je povećan za 5,6% u poređenju sa prethodnom godinom. Pogoršanje salda tekućeg računa najvećim dijelom je rezultat povećanja spoljnotrgovinskog deficita, kao i smanjenja suficita na računima primarnih i sekundarnih dohodaka. U robnoj razmjeni sa inostranstvom evidentan je i dalje visok nivo uvozne zavisnosti. Evidentan je rast priliva stranih direktnih investicija u posmatranom periodu. Prema preliminarnim podacima, neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 163,7 miliona eura ili 5,5% više u poređenju sa istim periodom 2013. godine.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2014. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u drugom kvartalu 2014. godine zabilježila rast od 0,7%. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u junu opale za -0,1%. Niska ili negativna stopa inflacije tokom ovog perioda nije samo specifičnost Crne Gore, već i zemalja regiona i EU. Modelska procjena ukazuje da će se na kraju 2014. godine inflacija kretati u rasponu 0,27% do 2%, a prema ekspertskoj procjeni inflacija će se kretati u rasponu od -0,5% do 2%.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore