");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2014 - Oktobar

30.10.2014. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji kampanje "Nedjelja štednje"

13.10.2014. godine - Crnogorska delegacija sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke

12.10.2014. godine - Dogovorena podrška za projekte usmjerene na unapređenje regulative i reforme administracije

03.10.2014. godine - Održana 62. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.10.2014. godine

NAJAVA DOGAĐAJA: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji kampanje "Nedjelja štednje"

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić i predstavnici svih komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, u petak, 31. oktobra 2014. u 12h svečano će potpisati Sporazum o realizaciji kampanje “Nedjelja štednje”. Potpisivanje će se obaviti u Sali guvernera CBCG.

Povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra,  Centralna banka Crne Gore, u saradnji sa svim komercijalnim bankama koje posluju u Crnoj Gori, jedanaestu godinu za redom, organizuje akciju “Nedjelja štednje” pod sloganom Prvi korak u sigurnu budućnost.

Djeci rođenoj od 31. oktobra do 6. novembra 2014, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka, Centralna banka poklanja po 200 eura. Poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura oročiće se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili opet položiti na štednju.

Akcija „Nedjelja štednje” posvećena mališanima, i ove, kao i prethodnih godina organizuje se u saradnji sa svim komercijalnim bankama Atlas bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, NLB Montenegro bankom, Prvom bankom, Hipotekarnom bankom, Hypo-Alpe-Adria bankom, Erste bankom, Invest Bankom Montenegro, Podgoričkom bankom Societe Generale Group, Komercijalnom bankom AD Budva, Universal Capital Bankom i Lovćen bankom.

Predstavnike Vaše medijske kuće možete akreditovati na mail [email protected] ili telefon 020/ 403 – 262, najkasnije do četvrtka, 30. oktobra do 16h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vašington, 13.10.2014. godine

Crnogorska delegacija sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke  

U nastavku jesenjeg zasjedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke crnogorska delegacija se srela sa potpredsjednikom MMF-a Minom Zuom,  potpredsjednicom Svjetske banke Laurom Tak, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u Frenkom Hemskerkom, direktorom Svjetske banke za Crnu Goru Elen Goldštajn, direktorom IFC (Međunarodne finansijske korporacije) za Evropu i Centralnu Aziju Tomašom Telmom, potpredsjednikom MIGE Keiko Hondom, direktorom MMF-a za Evropu Polom Tomsenom i dr.

Mina Zua, potpredsjednika MMF-a, guverner CBCG Milojica Dakić je upoznao sa tekućom ekonomskom situacijom u Crnoj Gori. Istakao je da se u ovoj godini očekuje rast BDP-a između 2% i 2,5%. Dodao je da su banke likvidne i solventne, a bankarski sistem siguran i stabilan. Zu je istakao da će se lično založiti za pružanje tehničke podrške Crnoj Gori i istakao je zadovoljstvo implementacijom preporuka iz prethodnih programa tehničke podrške. Takođe je istakao značaj rješavanja NPL-a i adekvatne kreditne podrške, od strane banaka, za ekonomski rast.

Sa potpredsjednicom Svjetske banke, Laurom Tak, razmotrena je tekuća ekonomska situacija u Crnoj Gori, izazovi za ekonomski rast i dalji planovi angažovanja Svjetske banke u Crnoj Gori. Razgovarano je i o mogućnosti primjene inovativnih finansijskih instrumenata.

Na sastanku sa Elen Goldštajn, direktorom Svjetske banke za Crnu Goru, guverner CBCG je istakao odličnu saradnju Crne Gore sa Svjetskom bankom. Elen Goldštajn je istakla pozitivne rezultate fiskalne konsolidacije koja je sprovedena u prethodnom periodu. Na sastanku je razgovarano o budućim projektima koje će Svjetska banka podržati u Crnoj Gori. Dogovoreno je da se razgovori na ovu temu nastave prilikom posjete Elen Goldštajn Crnoj Gori, koja se očekuje tokom novembra.

Na sastanku sa IFC-om razmatrana je mogućnost podrške ove institucije privatizaciji Brodogradilišta u Bijeloj. Takođe, načelno je dogovorena tehnička pomoć za implementaciju Podgoričkog modela.

Sa predstavnicima MIGE diskutovano je o mogućnosti da ova institucija odobri garancije za kredite malim i srednjim preduzećima u iznosu od oko 70 miliona eura. Takođe je razmatrana i mogućnost davanja garancija za razvojne projekte u turizmu i energetici.

Na sastanku sa predstavnicima MMF-a načelno je dogovoreno da se pruži tehnička pomoć Crnoj Gori u oblasti kreiranja sistema indikatora ranog upozorenja i upravljanja tržišnim rizicima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vašington, 12.10.2014. godine

Dogovorena podrška za projekte usmjerene na unapređenje regulative i reforme administracije

Delegacija Crne Gore, koju sačinjavaju guverner CBCG Milojica Dakić, pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet Nikola Fabris, učestvuje na godišnjem zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koje se održava u Vašingtonu.

Tokom prva dva dana zasijedanja, delegacija je uzela učešće na sastanku Borda guvernera MMF-a i Svjetske banke i ujedno je imala niz bilateralnih i sastanaka sa predstavnicima ovih institucija, i to sa: Meno Snelom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u, Alsdairom Skotom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru, predstavnicima RAMP programa Svjetske banke, kao i sa predstavnicima Odjeljenja MMF-a za fiskalna pitanja.

Na marginama sastanka, predstavnici CBCG i Ministarstva finansija su se sreli sa sadašnjim i potencijalnim investitorima zainteresovanim za ulaganja u crnorogorske državne obveznice, ali i za učešće u drugim projektima, među kojima su bili prisutni predstavnici: Societe Generale banke, Dojče banke, J.P. Morgana, Iton Vensa, rejting agencije Mody’s i dr.

Izvršni direktor MMF-a Kristin Lagard je na zasijedanju Borda istakla da je ova finansijska institucija od 2008. godine odobrila 700 milijardi dolara zemljama sa teškoćama. Osvrnula se, u svom izlaganju, na tri ključna izazova sa kojima se suočava svetska ekonomija: kako povećati ekonomski rast i zaposlenost, kako ojačati saradnju i multilateralizam umjesto izolacije i kako obezbijediti da međusobno povezan svijet bude inkluzivnije i bezbijednije mjesto za sve.

Predsjednik Svjetske banke dr Džim Kim je istakao dva najvažnija prioriteta kojima će institucija na čijem je čelu biti posvećena u narednom periodu, i to: borbi protiv klimatskih promjena i borbi protiv virusa ebole. Istakao je da je globalna reakcija, kada su u pitanju oba prioriteta, bila dosta spora i da se to mora promijeniti u budućnosti.

Na sastancima naše delegacije sa Menom Snelom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u, i Alsdairom Skotom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru, bilo je riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Dogovorena je posjeta misije MMF-a Crnoj Gori, krajem oktobra, čiji je cilj obavljanje redovnih godišnjih konsultacija.

Na sastanku sa predstavnicima Odjeljenja za fiskalna pitanja MMF-a, dogovoreno je pružanje tehničke pomoći Crnoj Gori u oblastima: definisanja regulative penzijskog sistema u Crnoj Gori, implementacije srednjoročnog budžetskog okvira i reformisanja poreske administracije u Crnoj Gori.

Sa predstavnicima RAMP programa (Upravljanje deviznim rezervama) Svjetske banke diskutovano je o mogućnostima uključivanje Crne Gore u ovaj program u koji se već uključila većina zemalja regiona.

Na sastanku sa investitorima, razmatrane su tržišne mogućnosoti emisije novih obveznica u 2015. godini, implikacije koje će izgradnja auto puta imati na javne finansije i ostala pitanja od interesovanja za kvalitetnije uključivanje Crne Gore na međunarodno finansijsko tržište.

U nastavku posjete crnogorske delegacije SAD-u, planirano je održavanje sastanaka sa direktorom naše konstituence u Svjetskoj banci, zatim sa vice predsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Laurom Tak, direktorom Svjetske banke za Crnu Goru, Elen Goldstein, direktorom MIGA-e i IFC-a za region Evrope, direktorom MMF-a za Evropu i zamjenikom izvršnog direktora MMF-a.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.10.2014. godine

Održana 62. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 62. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za avgust 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom mjesecu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Savjet je ocijenio da rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje predstavlja ključnu ranjivost crnogorske ekonomije. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim.

Savjet je usvojio Preporuke Vladi Crne Gore za vođenje ekonomske politike u 2015. godini. Na sjednici je konstatovano da se u ovoj godini očekuje stopa rasta BDP-a od oko 2,5%,  što ukazuje  da je Crna Gora definitivno izašla iz recesije u kojoj je bila u 2012. godini, ali da je i rast i dalje usporen i da bi ga trebalo u narednom periodu dinamizirati. Budžetski deficit će biti niži od prošlogodišnjeg s obzirom da su mjere fiskalne konsolidacije počele da daju pozitivne rezultate. Deficit tekućeg računa platnog bilansa je za prvih šest mjeseci ove godine bio viši u odnosu na isti period prethodne godine i pokazatelj je naše niske konkurentnosti. Konstatovano je da će se crnogorska ekonomija u narednom periodu suočiti sa velikim brojem rizika: očuvanje fiskalne stabilnosti, prelivanje negativnih šokova iz inostranstva, visoko učešće loših kredita, visok stepen nelikvidnosti realnog sektora, nizak nivo konkurentnosti, visoke kamatne stope, nediverzifikovanost izvoza, visok deficit tekućeg računa platnog bilansa i dr. Savjet je ocijenio da su u uslovima eurizovane i male ekonomije, kao što je crnogorska, i instrumenti za prilagodjavanje i raspoloživa sredstva  u velikoj mjeri ograničeni. Stoga akcenat ekonomske politike u 2015. godini treba da bude na strukturnim reformama koje će promovisati rast i razvoj i kreirati stabilnost.

Najvažnije mjere ekonomske politike treba da se odnose na nastavak fiskalne konsolidacije, postupnu promjenu modela razvoja, unaprjeđenje konkurentnosti crnogorske privrede, dinamiziranje pregovora sa EU, nastavak strukturnih reformi i privatizacije, donošenje sistemskih zakona u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, nastavak deregulacije, otklanjanje biznis barijera i dr. Prilikom analiziranja izabranih oblasti date su ključne preporuke i rok za njihovu realizaciju, rizici sa kojima se možemo susresti i smjer kretanja rizika, kratak opis stanja u posmatranoj oblasti, kao i predlog operativnih mjera da bi se realizovale ključne preporuke.

Savjet je donio Odluku o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura kojom se vrši usklađivanje sa propisima Evropske unije u oblasti obezbjeđivanja zaštite eura od falsifikovanja i propisuju kaznene mjere u vidu prekršaja i prekršajnih sankcija prema subjektima koji budu kršili odredbe ove odluke.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore