");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2014 - Maj

28.05.2014. godine - Održana 58. sjednica Savjeta CBCG

27.05.2014. godine - Obilježavanje međunarodnog Dana muzeja i rad za vrijeme Noći muzeja

23.05.2014. godine - Centralna banka – pomoć ugroženima u Srbiji i BiH

23.05.2014. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Međunarodna konferencija „Predstavljanje Podgoričkog pristupa  - Uslovi za uspjeh“

20.05.2014. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Međunarodna konferencija o zaštiti eura

06.05.2014. godine - Saopštenje za javnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.05.2014. godine

Održana 58. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 58. Sjednicu, kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika i dalje umjeren. Iako je crnogorska ekonomija izašla iz recesije, što potvrđuju i preliminarni podaci Monstata o rastu BDP-a od 3,5% u prethodnoj godini, zabrinutost je i dalje prisutna u dijelu rastuće nelikvidnosti realnog sektora, mjerene i brojem blokiranih pravnih lica i preduzetnika i iznosom ukupnog duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu. Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren značajan ekonomski rast usljed rasta ekonomske aktivnosti u većini sektora. Ukupna industrijska proizvodnja je porasla, povećan je obim aktivnosti u građevinarstvu i šumarstvu, a sektor saobraćaja u većini segmenata je zabilježio rast aktivnosti.

Bankarski sektor je bio stabilan u 2013. godini, čemu su, prije svega, doprinijeli snažan rast likvidnih sredstava, kontinuirani rast depozita, kao i dokapitalizacija jednog broja banaka. Koeficijenti likvidnosti i solventnosti na nivou bankarskog sistema bili su značajno iznad propisanog nivoa, a banke su 2013. godinu završile sa ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom.

U 2013. godini deficit tekućeg računa je smanjen za 17% u poređenju sa prethodnom godinom, što je, najvećim dijelom, rezultat smanjenja spoljnotrgovinskog deficita i ostvarenog  suficita na ostalim podračunima tekućeg računa. Deficit tekućeg računa iznosio je 14,6% BDP-a, i bio je ispod nivoa deficita ostvarenih u posljednjih nekoliko godina. U robnoj razmjeni sa inostranstvom evidentan je i dalje visok nivo uvozne zavisnosti.

Savjet je usvojio Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2013. godinu, sa finansijskim planom i finansijskim izvještajima za 2013. godinu.

Savjet se upoznao sa  Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za 2013. godinu.

Savjet je donio odluku o davanju dozvole za otpočinjanje rada „Lovćen banke“, AD Podgorica.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Cetinje, 27.05.2014. godine

Obilježavanje međunarodnog Dana muzeja i rad za vrijeme Noći muzeja

U subotu, 17. maja 2014. godine, Muzej novca Centralne banke Crne Gore je obilježio međunarodnu manifestaciju Noć muzeja, jedanaestu po redu tako što je ulaz zan sve posjetioce bio besplatan, a radno vrijeme produženo do 24 časa.

U neđelju, 18. maja 2014. godine, povodom međunarodnog Dana muzeja, u saradnji sa Srednjom likovnom školom “Petar Lubarda” sa Cetinja, organizovana izložba pod nazivom Nove crnogorske kovanice kojom je predstavljeno 16 radova. Učenici su i ove godine imali priliku da, koristeći različite tehnike pri izradi kovanica, pokažu svoju kreativnost i umijeće.

Mladi umjetnici su svoju inovativnost pokazali odabirom motiva, likova ali i naziva crnogorskog novca. Tako su na aversima i reversima oslikane znamenite ličnosti crnogorske istorije i kulture poput Petra Lubarde, Dada Đurića, Petra II Petrovića Njegoša, Knjaza Danila, a neki od naziva su fiaker, deener, ljiljan, aber.


Direktor Muzeja novca sa nagrađenim učenicama, direktoricom škole SLŠ  “Petar Lubarda “ i mentorkom

Učenici čiji su radovi ocijenjeni kao najbolji, dobili su simbolične nagrade u iznosu od 300, 200 i 100 eura, a svi radovi će sljedećih mjesec dana biti izloženi u holu Muzeja novca čime je pružena prilika mladim stvaraocima da predstave svoj talenat široj publici.

Nagrađeni učenici su:

I nagrada - Anđela Burić
II nagrada - Vladan Pejanović
III nagrada - Anica Damjanović
III nagrada - Jovana Kapisoda

Katalog izložbe


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.05.2014. godine

Centralna banka – pomoć ugroženima u Srbiji i BiH

Centralna banka Crne Gore opredijelila je 15 hiljada eura, na ime pomoći područjima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ugroženim posljedicama katastrofalnih poplava. Time se CBCG uključuje u široku akciju solidarnosti Crne Gore sa zemljama regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.05.2014. godine

NAJAVA DOGAĐAJA
Međunarodna konferencija „Predstavljanje Podgoričkog pristupa  - Uslovi za uspjeh“

Međunarodna konferencija „Predstavljanje Podgoričkog pristupa  - Uslovi za uspjeh“ u organizaciji Centralne banke Crne Gore biće održana u ponedjeljak, 26. maja 2014. godine u 10h, u hotelu Ramada u Podgorici.

Na konferenciji će biti razmatran Okvir za Podgorički pristup za oporavak i razrješenje loših zajmova na dobrovoljnoj bazi, koji je kreiran uz pomoć Bečkog centra Svjetske banke za savjetodavne usluge finansijskom sektoru (FinSAC).

Tokom konferencije biće predstavljen pravni i regulatorni okvir za oporavak i razrješenje loših zajmova na dobrovoljnoj bazi, a pored toga biće održane brojne prezentacije i stručni paneli sa ciljem da se razmotri direktna i sistemska podrška neophodna za uspješnu realizaciju Okvira za Podgorički pristup.

Predstavnike vaše medijske kuće možete akreditovati na mail [email protected] ili telefon 069 22 50 84, najkasnije do ponedjeljka, 26. maja 2014. do 9h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Budva, 20.05.2014. godine

NAJAVA DOGAĐAJA
Međunarodna konferencija o zaštiti eura

Međunarodna konferencija o zaštiti eura od falsifikovanja “XI jugoistočna konferencija o euru”, u organizaciji Centralne banke Crne Gore i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), biće održana od 20. do 22. maja u Budvi.

Cilj konferencije je jačanje saradnje između institucija koje se bave problematikom falsifikovanja novca.

Konferencija će okupiti eksperte iz centralnih banaka, policije, pravosudnih organa i carina, zajedno sa ekspertima iz  EK/OLAF-a, EUROJUST-a, Europola, ECB-a, kao i United States Secret Servicea (Tajne službe SAD-a).

Na konferenciji će učestvovati predstavnici  23 zemlje: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Češke republike, FRY Makedonije, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Kosova, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, San Marina, Srbije, Slovačke, Slovenije, Švajcarske i Turske.

Konferenciju će otvoriti guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić i predstavnik OLAF-a Johan Khouw.

Pozivamo vas da medijski ispratite otvaranje konferencije, 20. maja 2014. u 09:00h, u hotelu Splendid u Budvi.

Predstavnike vaše cijenjene medijske kuće možete akreditovati na mail [email protected] ili telefon 069 22 50 84, najkasnije do utorka, 20. maja 2014. do 9h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.05.2014. godine

Saopštenje za javnost

Imajući u vidu objavljene informacije u sredstvima javnog informisanja da je Centralna banka Ruske federacije oduzela dozvolu za rad Atlas banci u Moskvi, Centralna banka Crne Gore nalazi za potrebno da istakne neke značajne činjenice vezane za rad Atlas banke AD – Podgorica, s obzirom da je Atlas banka u Moskvi zavisno pravno lice Atlas banke AD – Podgorica. Ovo tim prije, da bi javnost u Crnoj Gori, a naročito povjerioci i deponenti Atlas banke AD – Podgorica imali jasnu sliku o uticaju mjere CB Ruske federacije na Atlas banku AD – Podgorica.

Atlas banka u Moskvi posluje kao zavisno pravno lice Atlas banke AD – Podgorica koja je njen osnivač, ali u poslovnom i funkcionalnom smislu banka u Moskvi ima svoj kapital, svoje deponente i povjerioce, samostalno obavlja djelatnost i u svemu je odgovorna isključivo ruskom supervizorskom i regulatornom autoritetu. U tom smislu, nema direktne povezanosti i uticaja na poslovanje Atlas banke AD – Podgorica i njen status ne ugrožava rizični profil Atlas banke u Podgorici sa aspekta mogućeg narušavanja interesa deponenata, povjerilaca i drugih klijenata banke u Podgorici i njenih filijala u Crnoj Gori.

Centralna banka Crne Gore će u skladu sa svojim ovlašćenjima i odgovornostima nastaviti aktivno praćenje i kontrolu rada Atlas banke AD – Podgorica, kao i svih ostalih banaka u Crnoj Gori u cilju održavanja zdravog bankarskog i finansijskog sistema, što je i ustavna obaveza Centralne banke kao institucije vrhovne monetarne vlasti. Centralna banka Crne Gore ističe da su svi parametri poslovanja banaka u Crnoj Gori iznad zakonom propisanih, što je pokazatelj stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore