");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2014 - April

28.04.2014. godine - Guverner Dakić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju

14.04.2014. godine - Jačanje bilateralne saradnje CBCG i Banke Turske

13.04.2014. godine - Saopštenje sa drugog dana sjednice Proljećnih sastanaka MMF - SB

12.04.2014. godine - Saopštenje sa prvog dana sjednice Proljećnih sastanaka MMF - SB

11.04.2014. godine - Dodijeljena Godišnja nagrada CBCG za 2014. godinu

09.04.2014. godine - NAJAVA

04.04.2014. godine - Održana 56. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.04.2014. godine

Guverner Dakić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić učestvuje na godišnjem susretu guvernera regiona koji se održava u Rovinju u Hrvatskoj.

Cilj skupa je unapređenje saradnje finansijskih institucija regiona i razmjena iskustava u suzbijanju i ublažavanju posljedica finansijskih kriza u ukupnoj privredi.

Teme susreta usmjerene su na mjere protiv globalne krize u finansijskom sektoru, korišćenje sredstava centralnih banaka za podsticanje državnog rasta, uticaj moćnih centralnih banaka poput FED-a i ECB-a na regionalnu i nacionalnu monetarnu politiku, podizanje uspješnosti poslovanja komercijalnih banaka, te niz drugih pitanja o kojima se raspravlja na relaciji centralnih nacionalnih banaka, odnosno centralnih i poslovnih banaka.

Pored guvernera CBCG, skupu prisustvuju guverneri centralnih banaka Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije, te predstavnici vodećih poslovnih banaka i finansijskog sektora regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.04.2014. godine

Jačanje bilateralne saradnje CBCG i Banke Turske

Generalni direktor Istanbulske škole za centralno bankarstvo (IMB) Necati Tekatli i njegov zamjenik Serkan Imisiker posjetili su Centralnu banku Crne Gore, gdje ih je primio izvršni direktor Radoica Luburić sa saradnicima. Istanbulska škola centralnog bankarstva je organizaciona jedinica Banke Turske koja se bavi obukom i naučnim istraživanjem u oblasti centralnog bankarstva.

Predstavnici CBCG i IMB su razgovarali o mogućnostima jačanja biletaralne saradnje dviju institucija, posebno imajući u vidu kvalitet programa stručnog usavršavanja koje Banka Turske, kroz IMB,  organizuje za zaposlene drugih centralnih banaka.

Jačanjem bilateralne saradnje omogućiće se učešće zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore na kursevima i radionicama u organizaciji Banke Turske, organizovanje programa koji su od prioritetnog značaja za Centralnu banku, te zajednički rad na naučnim projektima i objavljivanje radova u časopisu Centralne banke. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 13.04.2014. godine

Saopštenje sa drugog dana sjednice Proljećnih sastanaka MMF - SB

Delegacija Crne Gore na čelu sa Ministrom Finansija, Radojem Žugićem i Guvernerom CBCG, Milojicom Dakićem nastavila je učešće na proljećnom zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Crnogorska delegacija se drugog dana zasijedanja susrela sa visokim zvaničnicima MMF-a i Međunarodne finansijske korporacije (IFC): Min Zhu-om zamjenikom generalnog direktora MMF-a Christine Lagarde, Menno Snel-om izvršnim direktorom holandske konsituence u MMF-u, Rezom Moghadam-om direktorom Evropskog departmana MMF-a, Tomaszc-om Telm-om direktorom IFC-a za region Evrope i centralne Azije, Alasdair Scot-om šefom misije MMF-a za Crnu Goru, Gerd-om Schwartz-om direktorom fiskalnog departmana MMF-a, i dr.

Ministar finansija gospodin Žugić, zamjenik generalnog direktora MMF-a gospodin Min Zhu, Guverner CBCG gospodin Dakić i šef misije MMF-a za Crnu Goru gospodin Alsdair Scot

Delegacija Crne Gore na sastanku sa Menno Snel-om, izvršnim direktorom holandske konstituence u MMF-u

Na sastanku sa gospodinom Zhu-om, zamjenikom generalnog direktora MMF-a, razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj ekonomskoj situaciji. Poseban akcenat je stavljen na pitanja ponovnog kreditnog rasta u bankarskom sistemu Crne Gore, dinamiku kretanja kamatnih stopa, kao i na analitiku srednjeročnog upravljanja javnim dugom. U razgovoru su posebno istaknuti modaliteti i oblasti buduće tehničke pomoći MMF-a Ministarstvu finansija i CBCG, sa posebnim akcentom na penzionu reformu. Ministar Žugić i Guverner Dakić su izrazili zahvalnost MMF-u na dosadašnjoj podršci.

Guverner Dakić je prezentovao stanje u finansijskom sektoru gospodinu Moghadam-u, direktoru Evropskog departmana MMF-a. Istakao je da je bankarski sistem u prethodnom periodu značajno dokapitalizovan, da je siguran i stabilan. Gospodin Moghadam je istakao da je vidan progres u superviziji i regulisanju bankarskog sistema. Ministar finansija Žugić je upoznao gospodina Moghadama sa rezultatima fiskalne konsolidacije. Žugić je istakao da je donijeto 28 akata u ovom cilju, da je u prethodnoj godini budžetski deficit bio značajno niži u odnosu na 2012. godinu, a javni prihodi viši za 10,2%. Takođe, je istakao da se planiraju i nove mjere. Gospodin Moghadam je podržao fiskalnu konsolidaciju i izrazio nadu da će one dati očekivane rezulate.

Na sastanku sa gospodinom Scot-om je razmotrena aktulena ekonomska situacija. Ministar Žugić je istakao da će u narednom periodu fokus fiskalne politike biti na konsolidaciji nivoa javnog duga, sniženju budžetskog deficita i nastavku borbe protiv sive ekonomije. Guverner Dakić je upoznao gospodina Scot-a sa najnovijim dešavanjima u bankarskom sistemu. Dogovoreno je da naredna redovna posjeta MMF-a Crnoj Gori bude u drugoj polovini oktobra.

Na sastanku sa IFC, Ministar Žugić je sa gospodinom Telmom razgovarao o mogućnostima efikasnije saradnje, kroz podšku IFC u dva značajna razvojna projekta. U narednom periodu, povodom potencijalne saradnje na ovim projektima, IFC će nastaviti intezivnu komunikaciju sa Ministrastvom. 

Sa predstavnicima MMF-a postignut je i dogovor o tehničkoj podršci u narednom periodu koja će biti primarno fokusirana na penzionu reformu i unaprijeđenje sistema prikupljanja javnih prihoda (dominantno kod akciznih proizvoda).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 12.04.2014. godine

Saopštenje sa prvog dana sjednice Proljećnih sastanaka MMF - SB

Delegacija Crne Gore na čelu sa ministrom finansija Radojem Žugićem i Guvernerom Centralne banke Crne Gore Milojicom Dakićem učestvuje na proljećnom zasijedanju MMF-a i Svjetske banke.

Crnogorska delegacija se prvog dana zasijedanja susrela sa visokim zvaničnicima Svjetske banke i MIGE: Laurom Tuck, potpredsjednicom Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije, Michelom Wormserom, potpredsjednikom MIGE, Frankom Heemskerkom, izvršnim direktorom Holandske konsituence u Svjetskoj banci, Elen Goldstein, regionalnom direktorkom Svjetske banke i dr.

Crnogorska delegacija je prezentovala sagovornicima makroekonomsku situaciju u Crnoj Gori, uz konstatovanje da je u prethodnoj godini došlo do značajnog zaokreta u velikom broju ekonomskih parametara: značajno je snižen budžetski deficit, nakon recesije iz 2012. godine ostvaren je značajan ekonomski rast, značajno je smanjena siva ekonomija, što su sve važni preduslovi za dinamiziranje ekonomskog rasta u narednom periodu. Konstatovano je da je bankarski sistem stabilan i siguran. Ministar finansija Radoje Žugić je istakao da su ključni razvojni prioriteti za naredni period sektori turizma, energetike,  poljoprivrede, kao i infrastruktura.

Potpredsjednica Svjetske banke Laura Tuck je pohvalila upravljanje javnim finansijama, kao i fiskalnu konsolidaciju koja je sprovedenana u izazovnim okolnostima. Dala je podršku crnogorskoj delegaciji da nastavi sa implementacijom reformi i „teških“ mjera koje su neophodne za budući razvoj.

Zajednički je konstatovano da je u prethodnom periodu ostvarena uspješna saradnja izmedju Crne Gore i Svjetske banke i razmatrani su mogući programi kojima bi se ona podigla na još viši nivo u narednom periodu. Svjetska banka je izrazila spremnost da u narednom periodu finansira projekat upravljanja industrijskim otpadom, a razmatrani su i novi projekti poput: pilot projekta refinansiranja javnog duga za izabrane lokalne samouprave, podrška IFC-a razvojnim projektima, prije svega u oblasti turizma, tehnička pomoć CBCG za upravljanje deviznim rezervama, kao i programi inovativne podrške bazirani na mjerljivim rezultatima.

Potpredsjednica Svjetske banke je izrazila spremnost da pomogne Crnoj Gori u sprovodjenju razvojnih projekata, kao i rješavanju drugih izazova sa kojima se suočava. Ministar Žugić i Guverner Dakić su izrazili zahvalnost Svjetskoj banci na dosadašnjoj podršci.

Sa potpresjednikom MIGA-e je vodjen kostruktivan dijalog u pravcu koristenja najnovijih instrumenata MIGA-e i kreiranja inovativnog programa u dijelu koji se odnosi na upravljanje finasijskim tokovima opstina. Potpresjednik MIGA-e, gospodin Wormser je naglasio da ce MIGA uloziti poseban napor kako bi Crna Gora po prvi put postala njen klijent.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.04.2014. godine

Dodijeljena Godišnja nagrada CBCG za 2014. godinu

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, upriličena je svečana dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu, kojoj su prisustvovali nagrađeni, njihovi mentori i dekani fakulteta na kojima su stekli zvanja.

Godišnja nagrada Centralne banke Crne Gore, za 2014. godinu, odlukom stručne komisije koju su činili su istaknuti profesori univerziteta i eksperti Centralne banke, dodijeljena je za najbolji diplomski i magistarski rad.

Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Milena Marinović za rad „Međuzavisnost kamatne stope, inflacije i monetarna stabilnost”, odbranjen na Fakultetu za poslovne studije MBS, Univerziteta Mediteran.

Nagradu za najbolji magistarski rad dobila je Sanja Jaredić za rad „Uticaj kontrolinga na uspješnost poslovanja banke sa osvrtom na bankarski sektor Crne Gore”, odbranjen na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore.

Godišnja nagrada CBCG sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, odnosno 3.000 EUR za najbolji magistarski rad.

Nagrade je uručio izvršni direktor CBCG Radoica Luburić.

Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja naučne misli i afirmacije mladog stručnog kadra u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.04.2014. godine

NAJAVA

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore u Muzeju novca na Cetinju u četvrtak 10. aprila, sa početkom u 19h biće otvorena izložba ,,AKCIJE CRNOGORSKIH BANAKA, NOVČANIH ZAVODA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA 1863. – 1946. GODINE”, u organizaciji Centralne banke Crne Gore i Državnog arhiva.

Autor izložbe je Srđa Pejović, šef Odjeljenja za naučno informativni rad u Državnom arhivu CG.

AKCIJE CRNOGORSKIH BANAKA, NOVCANIH ZAVODA I PRIVREDNIH DRUSTAVA (1863-1946)

Izložba pod nazivom "Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava" realizovana je u saradnji Državnog arhiva i Centralne banke Crne Gore.

Potreba da se široj javnosti predstavi djelovanje, način organizacije, zakonodavni okvir, poslovanje i doprinos privrednom životu akcionarskih društava, a prije svega banaka, obostrano je prepoznata te je kao rezultat te saradnje nastala i ova izložba. Razumljivo je da ova forma naučno-popularnog predstavljanja ne može pružiti cjelovit presjek djelovanja banaka, stedionica i privrednih društava. Ipak, ona savremenom gledaocu pruža obilje dokumentarnog materijala. Prije svega, tu su zastupljene akcije koje su emitovale banke, štedionice i privredna društva i one predstavljaju ilustrativna dokumentarna svjedočanstva koja su široj javnosti praktično nepoznata, jer interesovanje za njih nije postojalo van kruga posvećenih skripofila. U tom kontekstu ova izložba predstavlja prvu javnu prezentaciju navedenog dokumentarnog materijala.

Pored akcija, na izložbi su zastupljena i dokumenta o poslovanju banaka i štedionica u periodu od njihovog osnivanja do prestanka sa radom. lako okosnicu izložbe čine akcije i dokumenta o poslovanju banaka i štedionica, zastupljen je materijal i o radu nekoliko privrednih (akcionarskih) društava. Ovo je urađeno iz razloga, jer su banke bile značajan dioničar u akcionarskom kapitalu tin društava.

Odabrani materijal uglavnom se nalazi u fondovima Državnog arhiva na Cetinju, dok se dio značajnih primjeraka akcija (Narodne banke Kraljevine Crne Gore) nalazi u posjedu kolekcionara Jova Vuksanovića koji nam ih je stavio na raspolaganje za potrebe organizovanja izložbe, na čemu mu najtoplije zahvaljujemo i ovom prilikom. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.04.2014. godine

Održana 56. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 56. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu CBCG za 2013. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2013. godini, Izvještaj o stabilnosti cijena za 2013. godinu i Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za februar 2014. godine. Godišnji izvještaj o radu se dostavlja Skupštini na razmatranje, a ostali izvještaji se dostavljaju Skupštini, u skladu sa Zakonom o CBCG, radi informisanja. Parlamentu će, radi upoznavanja biti dostavljen i Godišnji finansijski izvještaj sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora, kao dio Godišnjeg izvještaja o radu CBCG.

U Godišnjem izvještaju o radu konstatovano je da su 2013. godinu obilježili ekonomski oporavak, stabilnost finansijskog sistema i implementacija sveobuhvatnih mjera fiskalne konsolidacije. Ekonomska situacija u Crnoj Gori je poboljšana u odnosu na prethodnu godinu, ali su i dalje prisutni brojni izazovi. Ekonomski indikatori ukazuju na pozitivne trendove u većini sektora privrede. Bankarski sektor je stabilan, solventan i likvidan, uz, i dalje prisutno, visoko učešće nekvalitetnih kredita i, posljedično, neadekvatan nivo kreditne aktivnosti kojim bi se značajnije podstakao razvoj privrede i nova zaposlenost. U izvještaju je konstatovana odlučnost države u pravcu preduzimanja svih raspoloživih mjera, posebno u suzbijanju sive ekonomije, kako bi se budžetski deficit i javni dug održali u okvirima koje propisuju Mastrihtski kriterijumi.

Analiziran je makroekonomski ambijent u kome je sprovođena monetarna politika, date su makroekonomske projekcije za 2014. godinu, kao i Politika CBCG sa smjernicama za njeno ostvarivanje u 2014. godini. U izvještaju je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke Crne Gore u 2013. godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Shodno tome, ključne aktivnosti CBCG odnosile su se na preventivno djelovanje, stabilizaciju i jačanje bankarskog sektora, uvođenje mehanizama kojima bi se osnažila zdrava konkurencija i očuvao poslovni ambijent. Konstatovano je da su regulatorne aktivnosti Centralne banke bile usmjerene ka daljoj harmonizaciji regulatornog okvira sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske Unije, implementaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i prudencijalnih standarda i kreiranju normativnih uslova za dobrovoljno restrukturiranje finansijskog duga.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema konstatovano je da se postojeći nivo rizika može okarakterisati kao umjeren. Istaknuto je da određenu dozu zabrinutosti unosi i dalje relativno loš kvalitet kreditnog portfolija i pored određenog poboljšanja tokom prethodne godine. Finansijski rezultat na nivou sistema je bio pozitivan, uz gubitke kod dvije banke, koji su uspješno apsorbovani postojećim kapitalom i dokapitalizacijom. Ocijenjeno je da se bitan izazov makrostabilnosti i u 2014. godini odnosi na održavanje fiskalne stabilnosti. Ohrabruju ostvareni rezultati u 2013. godini u dijelu implementacije mjera fiskalnog prilagođavanja i gotovo potpuno zaustavljanje izdavanja novih garancija, kao i nastavak mjera u borbi protiv sive ekonomije. Na jačanje okvira za očuvanje finansijske stabilnosti u 2013. godini uticalo je i uspješno testiranje Plana za upravljanje finansijskom krizom, sprovedeno u oktobru i novembru 2013. godine u saradnji sa ekspertima iz Svjetske banke.

U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2013. godinu konstatovano je da su u prethodnoj godini potrošačke cijene zabilježile dezinflatorni trend. Ostvarena je godišnja stopa inflacije od 0,3%, što je za 4,8 p.p. niže u odnosu na prošlogodišnju stopu rasta. Inflacija je bila na značajno nižem nivou od inflacije ostvarene u Eurozoni (0,8%), odnosno u EU (1,0%) i pojedinim zemljama regiona. Većina banaka i anketiranih preduzeća smatra da će se godišnja stopa inflacije kretati između 2% i 3% u 2014. godini. Modelska procjena inflacije  ukazuje da će se u 2014. godini inflacija kretati u rasponu od - 0,5% do 2,2%, a prema ekspertskoj procjeni inflacija će na kraju 2014. godine biti u rasponu od 0% do 3%.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za februar 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika i dalje umjeren. Konstatovano je da je crnogorska ekonomija izašla iz recesije, što potvrđuju i preliminarni podaci Monstata o rastu BDP-a od 3,5% u prethodnoj godini, kao i raspoloživi podaci o kretanjima u većini sektora u prva dva mjeseca tekuće godine. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim.

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore