");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Novembar

29.11.2013. godine - Održana 50. sjednica Savjeta CBCG

26.11.2013. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08.11.2013. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06.11.2013. godine - Saopštenje za javnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.11.2013. godine

Održana 50. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne gore je, na danas održanoj, 50. Sjednici, usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

U skladu sa ustavnim odgovornostima Centralne banke za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema i zakonskim ovlašćenjima, uz uvažavanje principa nezavisnosti i transparentnosti, Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Centralna banka će i u narednoj godini preduzimati neophodne aktivnosti, koristiti raspoložive instrumente i primjenjivati mjere iz svoje nadležnosti, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, preventivnog djelovanja i unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, i smanjenja negativnih uticaja i prijetnji finansijskoj stabilnosti. Posebna pažnja će se posvetiti nadgledanju implementacije makroprudencionog okvira kako bi se obezbijedila njegova adekvatna i svrsishodna primjena.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke za 2014. godinu sa planom investicija, novčanih tokova i javnih nabavki. Planom je predviđeno ostvarenje ukupnih prihoda za 2014. godinu u iznosu od 9,95 miliona eura i izvršenje rashoda u iznosu od 9,21 miliona eura, uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivan odnos u upravljanju međunarodnim rezerervama. Plan za 2014. godinu je pripremljen na osnovu projekcije ostvarivanja prihoda i izvršavanja rashoda u narednoj godini, kao i izvršenja finansijskog plana Centralne banke za devet mjeseci 2013. godine u kojem je evidentirano smanjenje troškova poslovanja u odnosu na planirane. Smanjenje ovih troškova je rezultat sprovedenih brojnih i kontinuiranih mjera štednje – racionalizacije administartivnih i operativnih troškova poslovanja.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2013. godine. Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren značajan ekonomski rast koji je u velikoj mjeri rezultat jednokratnih faktora: niske osnovice iz prethodne godine i visokih stopa rasta pojedinih sektora koje nijesu dugoročno održive. U prvih devet mjeseci 2013. godine došlo je do rasta industrijske proizvodnje, građevinarstva, šumarstva, trgovine na malo, kao i većine segmenata u sektoru saobraćaja. Ohrabruje i značajan porast izvoza i smanjenje uvoza, što je doprinijelo smanjenju deficita tekućeg računa. Stanje u bankarskom sistemu je stabilno, iako je i dalje prisutan problem visokog nivoa loše aktive. Rizici su prisutni i u ostalim segmentima privrede, a posebno u dijelu visokog nivoa nelikvidnosti realnog sektora, visokih kamatnih stopa i sporog oporavka ekonomija zemalja sa kojima Crna Gora ima najveći obim spoljnotrgovinske razmjene.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za III kvartal 2013. godine. U Izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u septembru u odnosu na decembar 2012. godine, iznosila 1,1%. Prema modelskoj procjeni očekuje se da će se inflacija tokom 2014. godine kretati u rasponu od 0,4% do 3,3%, dok je ekspertska procjena da će se inflacija kretati u rasponu od 1% do 3%.

Savjet je razmotrio radnu verziju nacrta Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju kojim se uređuju uslovi i način dobrovoljnog restrukturiranja dugova kod finansijskih institucija (banaka i MFI kojima je Centralna banka izdala dozvolu za rad), kao i kod privrednih društava sa sjedištem u Crnoj Gori koja obavljaju poslove lizinga. Pod finansijskim restrukturiranjem, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se ponovno uređivanje dužničko-povjerilačkih odnosa između dužnika - pravnog lica (privredno društvo i preduzetnik), odnosno fizičkog lica (korisnika stambenog kredita obezbijeđenog hipotekom) koji su podobni za finansijsko restrukturiranje i povjerilaca, uz ostvarivanje prava na podsticaje utvrđene ovim zakonom. Finansijsko restrukturiranje može se sprovoditi samo ako su dužnik i najmanje jedna finansijska institucija u svojstvu povjerioca saglasni da učestvuju u ovom procesu. Pored finansijskih institucija, u finansijskom restrukturiranju mogu učestvovati i svi drugi domaći i strani povjerioci dužnika, uključujući i strane banke. Implementacijom usvojenih rješenja doprinijeće se ispunjenju sledećih ciljeva: podsticanje oporavka dužnika, odnosno korisnika stambenih i hipotekarnih kredita koji se nalaze u finansijskim teškoćama, očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, i omogućavanje pristupa novim sredstvima finansiranja radi stimulisanja ekonomskog oporavka i rasta. Zakon će se primjenjivati dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama kojom se banke obavezuju da razviju i usvoje sveobuhvatne strategije za postupanje sa nekvalitetnim kreditima za period 2014-2017. godine, da utvrde godišnje operativne ciljeve vezane za smanjenje nivoa nekvalitetnih kredita, i da dostave kvartalne izvještaje o realizaciji operativnih ciljeva. Primjenom ove odluke podstiče se novi sveobuhvatan pristup u rješavanju problema nekvalitetnih kredita u bankama.

Savjet se upoznao sa Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za devet mjeseci 2013. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.11.2013. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić učestvovao je u radu jubilarnog, desetog,  Bečkog ekonomskog foruma (VEF), koji je održan u Beču od 24. i 25. novembra 2013. Tema ovogodišnjeg foruma je “Vizije i vizionari: Ekonomija je motor”. Guverner Dakić u radu foruma učestvuje kao član Komiteta guvernera VEF-a.

Bečki ekonomski forum je osnovan u aprilu 2004. godine, a u junu ove godine je od Vlade Republike Austrije dobio status međunarodne nevladine organizacije kojoj je Ekonomski i socijalni savjet Ujedinjenih nacija dodijelio status specijalnog konsultanta pri UN.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2013. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Guverner Centralne Banke Crne Gore gospodin Milojica Dakić učestvovao je na regionalnoj konferenciji „Stanje i budućnost finansijskih sistema regiona“, koja je održana 8. novembra 2013. godine u Beogradu. Organizator konferencije je Business Info Group, izdavač časopisa „Nova ekonomija“ uz podršku Narodne banke Srbije i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Na skupu su učestvovali najviši predstavnici centralnih banaka regiona, te banaka i ostalih finansijskih instituci¬ja, kao i visoki predstavnici međunarodnih organizacija i najistaknutiji privrednici.

Održavanje ovakvog skupa od velikog je značaja za region i očuvanje finansijske i ekonomske stabilnosti. Ovo je bila prilika da ljudi koji upravljaju najznačajnijim finansijkim institucijama u svojim zemljama predstave svoje viđenje budućnosti finansijskih sistema regiona, kao i moguće puteve i rješenja za izlazak iz sveopšte krize. Razmatrana su pitanja o dimenzijiama krize u Eurozoni i njenim uticajima na finansijske sisteme regiona, zatim koliko su problemi matičnih banaka iz Eurozone uticali na poslovanje njihovih ćerki banaka u zemljama regiona, kao i drugim povezanim temama. Tema kojoj je posebno posvećena pažnja bila je i podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i kreditiranju njihove poslovne ak¬tivnosti, kako u cilju održavanja likvidnosti kako bi prebrodila krizu tako i za unapređenje njihovog  poslovanja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.11.2013. godine

Saopštenje za javnost

Guverner Centralne Banke Crne Gore učestvovao je u radu 2. regionalnog sastanka Međunarodne organizacije za finansiranje djece i omladine (Child and Youth Finance International) za Evropu i centralnu Aziju, koji je održan 4. i 5. novembra u Evropskoj centralnoj banci. Sastanku su prisustvovali guverneri, odnosno viceguverneri centralnih banaka Albanije, Makedonije, Češke Republike i Moldavije.

Na sastanku su razmatrana pitanja finansijskog uključivanja i obrazovanja djece i mladih i način njihovog unaprjeđenja u regionu. Prezentovane su aktivnosti koje su pojedine države napravile u ovoj oblasti, a moglo se čuti i mišljenje mlade populacije po ovom pitanju.

Glavna poruka sastanka, prema riječima Mario Draghi-ja, predsjednika Evropske centralne banke , saopštena u završnici sastanka, je da je „finansijsko obrazovanje danas ključno za svakoga, kako bi se povezali sa svijetom i sigurnije živjeli u ovom svijetu punom mogućnosti“.

Naredni sastanak Međunarodne organizacije za finansiranje djece i omladine za Evropu i centralnu Aziju biće održan sledeće godine u Skoplju u organizaciji Narodne banke Makedonije.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore