");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Maj

29.05.2013. godine - Završna izjava misije o konsultacijama za 2013. u vezi sa članom IV

29.05.2013. godine - Guverner CBCG gospodin Milojica Dakić učestvovao na Skupu guvernera centralnih banaka regiona

27.05.2013. godine - Održana XLV sjednica Savjeta CBCG

20.05.2013. godine - Saopštenje za medije povodom završetka misije MMF-a vezane za član IV u Crnoj Gori

17.05.2013. godine - Saopštenje za javnost povodom Noći muzeja

17.05.2013. godine - NAJAVA: Konferencija za medije  povodom redovne godišnje misije  MMF-a

15.05.2013. godine - Saopštenje sa sastanka guvernera CBCG mr Milojice Dakića sa delegacijom MMF-a

07.05.2013. godine - Novo lice eura


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.05.2013. godine

Guverner CBCG gospodin Milojica Dakić učestvovao na Skupu guvernera centralnih banaka regiona

Guverner CBCG gospodin Milojica Dakić učestvovao je na Skupu guvernera centralnih banaka Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore te predstavnika vodećih poslovnih banaka i ostalog finansijskog sektora, održanog 23. i 24. maja u Rovinju.

Glavna tema skupa bile su mjere protiv globalne krize u finansijskom sektoru, ali i niz drugih pitanja o kojima se raspravljalo na relaciji centralnih banaka, odnosno centralnih i poslovnih banaka. Cilj skupa je bilo unaprijeđenje saradnje finansijskih institucija regije i razmjena iskustava u suzbijanju i ublažavanju posljedica aktuelne finansijske krize.

Organizatori skupa bili su poslovni nedjeljnik LIDER i Business Info Group.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.05.2013. godine

Održana XLV sjednica Savjeta CBCG

Četrdeset peta sjednica Savjeta Centralne banke kojom je predsjedavao guverner mr Milojica Dakić, održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za februar i mart 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren uprkos brojnim makroekonomskim izazovima. Ohrabruju ostvarene stope rasta u gotovo svim sektorima:  industriji, građevinarstu, šumarstvu, turizmu, trgovini na malo i saobraćaju, a koje su potvrdile izlazak Crne Gore iz recesije.

Savjet je analizirao efekte primjene Odluke o privremenim mjerama za ograničenje kamatnih stopa banaka. Zaključeno je da je implementacija odluke imala pozitivne efekte.  S obzirom da je u posmatranom periodu bila prisutna značajna kreditna aktivnost (novoodobreni krediti u periodu decembar – mart su iznosili 260 miliona eura), a dovela je do smanjenja efektivne ponderisane aktivne kamatne stope na novodobrene kredite za više od 1 procentnog poena. Savjet je zaključio da Centralna banka preporuči bankama da ne podižu kamatne stope, nakon isteka ove odluke. Centralna banka će nastaviti da prati kretanje i aktivnih i pasivnih kamatnih stopa i u slučaju njihovog ponovnog značajnijeg rasta i negativnog uticaja na kretanje NPL-a, razmotriće njihovo ponovno ograničavanje. Zaključeno je da će Centralna banka sugerisati Vladi da razmotri mogućnost implementacije preporuke CBCG da izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima propiše najvišu dozvoljenu ugovornu kamatnu stopu (zelenašku kamatnu stopu), kao što su to uradile neke zemlje regiona i EU.

Savjet je razmotrio stanje u bankarskom sektoru u periodu januar-mart 2013. godine i konstatovao da je primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i prudencionih pravila dovela do izmjene kontnog okvira za banke i sistema izvještavanja Centralne banke od strane poslovnih banaka, što je uslovilo da podaci na nivou bankarskog sistema počevši od januara 2013. godine nisu uporedivi sa podacima iz prethodnog perioda. Navedene izmjene zahtijevaju visok stepen opreznosti pri tumačenju pojedinih bilansnih pozicija banaka. Najznačajnije izmjene odnose se na znatno proširenje stavke kreditnih potraživanja, prenos potraživanja klasifikovanih u kategoriju E iz vanbilansne evidencije u bilans stanja, kao i uvođenje računa za evidentiranje ispravki vrijednosti za stavke bilansne aktive, rezervisanja za vanbilansne stavke u skladu sa MRS i nedostajućih rezervi. Stanje u bankarskom sektoru, prema preliminarnim podacima, je ocijenjeno stabilnim.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj glavnog ekonomiste za 2012. godinu i konstatovao da je u prethodnoj godini došlo do opadanja ekonomske aktivnosti, rasta nelikvidnosti privrede i prenošenja negativnih šokova iz regiona i Evropske unije na crnogorsko tržište. Nastavljeni su negativni trendovi u industrijskoj proizvodnji, smanjen je obim aktivnosti u građevinarstvu i šumarstvu, a sektor saobraćaja u većini segmenata zabilježio je pad aktivnosti u prethodnoj godini. Pokretač razvoja je predstavljao turizam,  koji  je ostvario rast dolazaka i noćenja turista. Istovremeno, evidentan je blagi oporavak na tržištu rada usljed pada broja nezaposlenih, kao i rasta broja zaposlenih. Inflacija je zabilježila relativno visoku stopu rasta, reflektujući eksterne tendencije u kretanju cijena roba i usluga, povećanje kontrolisanih cijena, povećanje akciza i uvođenje kriznih taksi. Evidentan je i snažan rast stranih direktnih investicija. Međutim, na području javnih finansija  i dalje je bila prisutna neravnoteža i javni dug je dostigao zabrinjavajući nivo. Njegova redukcija u prihvatljivim okvirima će zahtijevati implementaciju snažnih mjera fiskalne konsolidacije i sprovođenje strukturnih reformi na dugi rok. Bankarski sistem je stabilan i visoko likvidan, ali još uvijek opterećen visokim učešćem nekvalitetnih kredita. Savjet je donio odluku da se umjesto Izvještaja glavnog ekonomiste u narednom periodu ovaj izvještaj zove Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.05.2013. godine

Saopštenje za medije povodom završetka misije MMF-a vezane za član IV u Crnoj Gori

Tim osoblja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je posjetio Podgoricu tokom perioda od 9. do 20.  maja kako bi vodio razgovore u vezi sa konsultacijana za član IV za 2013*.  Misija se susrela sa predsjednikom Vlade, gospodinom Đukanovićem, ministrom finansija, gospodinom Žugićem i guvernerom Centralne banke, gospodinom Dakićem, drugim državnim zvaničnicima i predstavnicima Skupštine, poslovne zajednice, sindikata i međunarodnih partnera.  Na kraju posjete gospodin Ilahi, šef misije MMF-a za Crnu Goru, je dao sljedeće saopštenje:

“Očekuje se da će se ekonomija oporaviti u 2013. nakon prošlogodišnje recesije, ali će problemi u sektoru metalske industrije, preopterećenost privatnog sektora dugom i slabo eksterno okruženje ograničiti ekonomski rast u intervalu  između 1 i 2 procenta.”

“Ubrzano povećanje javnog duga od 2008. godine nadalje predstavlja značajan rizik, jer iscrpljene fiskalne rezerve i rastuća potreba za obnavljanjem kredita velikog obima čine da je Crna Gora osjetljiva na promjene u uslovima na tržištu.  Vlada je ostvarila napredak u zauzdavanju fiskalnog deficita, što bi trebalo da pomogne da se ublaži dinamika akumuliranja duga ove godine, ali treba još puno uraditi da bi se riješili ključni strukturni faktori koji uzrokuju visok fiskalni deficit. Visok nivo javne zaduženosti i potreba za obnavljanjem kredita takođe ograničavaju prostor za novo zaduživanje za velike infrastrukturne investicije.”

“Potrebni su održivi, višegodišnji napori u pogledu fiskalne konsolidacije da bi se smanjilo opterećenje javnim dugom na 30 procenata BDP-a za 10 godina, što predstavlja cilj koji ova Misija smatra adekvatnim.  Kako bi se olakšalo postizanje ciljanog fiskalnog deficita za 2013. godinu, misija ohrabruje brzo usvajanje povećanja stope PDV-a sa 17 na 19 procenata, koje se trenutno razmatra.  Ona takođe savjetuje nadležne organe da produže fiskalne mjere usvojene ove godine na 2014. godinu, kao i nakon tog perioda i da identifikuju konkretne mjere na prihodnoj i rashodnoj strani kojima bi se postigao srednjeročni ciljani nivo duga.”

“Kontrakcija bankarskog sistema nakon  nagle ekspanzije kreditiranja se dobro odvijala, iako povećanje nivoa nekvalitetnih kredita i nastavak umanjenja vrijednosti bilansa stanja privatnog sektora i dalje predstavljaju zabrinutost.  Treba preduzeti korake da bi se uklonile strukturne distorzije koje ometaju čišćenje bilansa stanja banaka i privatnog sektora, uključujući i dugotrajne sudske postupke zbog kojih kasni izvršenje obezbjeđenja potraživanja.”

“Intervencije da se podrži fabrika aluminijuma (KAP) nijesu uspjele da je stave na održive temelje i doprinijele su neadekvatnom alociranju ionako nedovoljnih resursa, potrebi za budžetskim subvencijama i rastu potencijalnog duga, iako pozdravljamo nedavno smanjenje poslovanja kompanije koje je pomoglo smanjenju fiskalnog opterećenja.  Treba prestati sa budžetskom pomoći kompaniji i treba početi sa koracima u pravcu postepene likvidacije u skladu sa jasnim i vremenski ograničenim planom.”

“Crna Gora ima značajan neiskorišćeni potencijal u turizmu i energetici, ali treba da nastavi da riješava slabosti u poslovnom okruženju koje odvraćaju investitore.  Za malu otvorenu ekonomiju bez instrumenta deviznog kursa kojim bi se ublažili šokovi, od suštinskog je značaja i da unaprijedi okvir kolektivnog pregovaranja na način koji osmišljeno riješava visoku strukturnu nezaposlenost i osigurava da su promjene u zaradama srazmjerne promjenama produktivnosti.”

U skladu sa članom IV Statuta MMF-a, MMF održava bilaterlane razgovore sa članicama, obično svake godine.  Tim osoblja posjeti zemlju, prikupi ekonomske i finansijske informacije i razgovara sa zvaničnicima o ekonomskom razvoju i politikama zemlje.  Po povratku u centralu, tim pripremi izvještaj, koji predstavlja osnovu za diskusiju na Izvršnom odboru.  Nakon završetka diskusije, Generalni direktor, kao Predsjednik Odbora, daje rezime viđenja izvršnih direktora i taj rezime se proslijeđuje nadležim organima zemlje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2013. godine

Saopštenje za javnost povodom Noći muzeja

Muzej novca Centralne banke Crne Gore će u subotu, 18. maja 2013. godine, obilježiti desetu – jubilarnu međunarodnu manifestaciju Noć muzeja.

Za 18:00 h planirano je otvaranje izložbe Crnogorski novac koju je Muzej novca CBCG realizovao u saradnji sa Srednjom likovnom školom ’Petar Lubarda’ sa Cetinja.

Koncept izložbe podrazumijeva vizuelno oblikovanje novčanica kroz kombinaciju crteža, akvarela i digitalno dizajniranih kompozicija znamenitih crnogorskih ličnosti. Od samog otvaranja, Muzej novca njeguje edukativni karakter i utiče na izgradnju i jačanje svijesti mladih ljudi, te im kroz ovaj vid podrške pruža mogućnost da iskažu bogatstvo svojih ideja i kreativnog nadahnuća.

Svi posjetioci će, osim izložbe Crnogorski novac, moći da pogledaju i stalnu izložbu ’Od perpera do eura’, kao i da dobiju suvenir – foto novčanicu od 50 perpera sa likom.

Muzej novca će biti otvoren za posjetioce od 18:00 h do 24:00 h a ulaz je slobodan.

Katalog izložbe Crnogorski novac


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2013. godine

NAJAVA: Konferencija za medije  povodom redovne godišnje misije  MMF-a

U ponedjeljak 20. maja 2013. godine biće održana press-konferencija, povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija  po članu IV  Statuta Fonda.

Na konferenciji će govoriti: ministar finansija Radoje Žugić, guverner CBCG Milojica Dakić i  šef tima MMF-a za Crnu Goru Nadeem Ilahi.

Konferencija će biti održana u sali Guvernera  Centralne banke Crne Gore, sa početkom u 12.00 sati.

Snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite putem maila , najkasnije u ponedjeljak, 20. maja u 11 časova. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.05.2013. godine

Saopštenje sa sastanka guvernera CBCG mr Milojice Dakića sa delegacijom MMF-a

Guverner CBCG mr Milojica Dakić, sa saradnicima, primio je danas zamjenika direktora Odjeljenja za Evropu u MMF-u, g. Aasima Husaina,  i šefa tima MMF-a za Crnu Goru, g. Nadeema Ilahija, koji borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori u sklopu redovnih godišnjih konsultacija po članu IV Statuta Fonda. 

Guverner Dakić je upoznao predstavnike MMF-a sa stanjem u bankarskom sektoru, najnovijim monetarnim i makroekonomskim kretanjima i izazovima kojima se suočava bankarski sektor u cjelini. Guverner je takođe podsjetio da je nakon izbijanja krize, bankarski sektor u značajnoj mjeri prilagođen i konsolidovan. Nakon usporene kreditne aktivnosti, ocjenjeno je da sistem bilježi skroman rast.

Na sastanku  je takođe konstatovano da nivo loše aktive i dalje predstavlja ključni izazov ne samo za finansijski sektor već i za ukupan napredak crnogorske ekonomije. U tom smislu, MMF je podržao aktivnosti koje CBCG u saradnji sa Svjetskom bankom realizuje na polju kreiranja i implementacije modela za dobrovoljno restruktuiranje loših kredita.

Obostrano je konstatovano da je neophodan nastavak vođenja oprezne fiskalne politike u cilju dalje konsolidacije i oporavka javnih finansija.

Prethodne redovne konsultacije sa MMFom održane su u martu 2012. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.05.2013. godine

NOVO LICE EURA

Pod pokroviteljstvom Evropske Centralne Banke, od 02. maja 2013. godine u opticaju je nova serija novčanice u apoenu od 5 eura.

To je prva novčanica u nizu novih apoena „Evropa Serije“ koje će se u opticaj puštati postepeno. Novčanice iz prve serije ostaju sredstvo plaćanja  koje će biti u opticaju do daljnjeg.

Evropa, boginja iz Grčke mitologije je dodatni motiv na novoj seriji eura koja po njoj i nosi ime - Evropa Serija.

Portret boginje Evrope pojavljuje se na vodenom žigu i hologramu.

 

Prednja strana

Dimenzije kao i centralni motiv kapije su isti kao i kod Prve serije.

Jedina značajna novina je tkz “Smaragdni broj“ koji se nalazi u donjem lijevom uglu sa prednje strane novčanice. Na broju- oznaci nominalne vrijednosti,  pri naginjanju se pomjera smaragdno zelena boja na teget podlozi.

Promjena se uočava i na hologramskoj traci, na Evropa Seriji, hologram je podijeljen i prikazuje više motiva:

 

Poleđina novčanice

Kao i kod Prve Serije provjeru ispravnosti je moguće izvšiti dodirom:

  1. Reljefne linije
  2. Nominala
  3. Motiv kapije
  4. Inicijali ECB

Pogledom:

  1. Vodeni žig
  2. Zaštitna nit
  3. Perforacija

Više informacija o Evropa Seriji može se naći na sajtu ECB.

Provjera dodirom

Provjera naginjanjem, hologram

Provjera pogledom, vodeni žig, zaštitna nit

Smaragdni broj

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore