");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Decembar

26.12.2013. godine - Održana 52. sjednica Savjeta CBCG

23.12.2013. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan, uz prisustvo potencijalnih rizika

19.12.2013. godine - Guverner Dakić se sastao sa delegacijom MMF-a

09.12.2013. godine - Održana 51. sjednica Savjeta CBCG

05.12.2013. godine - Guverner Dakić na konferenciji Evropske centralne banke

03.12.2013. godine - Guverner CBCG i predsjednik Bundesbanke dogovorili nastavak saradnje


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.12.2013. godine

Održana 52. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 52. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Ohrabruje rast crnogorske ekonomije od 3,1% u prvih devet mjeseci, odnosno od 4% u trećem kvartalu ove godine.

Podaci za jedanaest mjeseci  ukazuju da pozitivne trendove bilježi većina djelatnosti u privredi, i to: industrijska proizvodnja, građevinarstvo, šumarstvo, turizam,  trgovina na malo, kao i većina segmenata u sektoru saobraćaja. Ostvaren je i značajan porast izvoza i smanjenje uvoza, što je doprinijelo  smanjenju deficita tekućeg računa. Stanje u bankarskom sistemu je stabilno, iako je i dalje prisutan problem loše aktive  i visokih aktivnih kamatnih stopa. Rizici su prisutni i u ostalim segmentima privrede, a  posebno u dijelu  nelikvidnosti realnog sektora. Cijene su u novembru 2013. godine, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile pad od 0,6%, dok je godišnja stopa inflacije u novembru bila nulta.

Savjet je usvojio i predlog Strateškog plana interne revizije za period 2014 – 2016. godina, kao i operativni plan za 2014. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.12.2013. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan, uz prisustvo potencijalnih rizika

Osamnaesta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta - guverner Centralne banke Crne Gore, ministar finansija, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, održana je danas.

Savjet je razmatrao Informaciju o stanju finansijske stabilnosti za III kvartal 2013. godine. Na osnovu analize stanja finansijske stabilnosti, urađene sa raspoloživim podacima iz 2013. godine, zaključeno je da u crnogorskoj privredi postoje signali oporavka od uticaja krize, koji umjereno utiču na smanjenje rizika i ranjivosti u finansijskom sistemu. Uprkos činjenici da postoji kontinuitet pozitivnog privrednog rasta, koji se ostvaruje u nešto snažnijem obimu u domaćem u odnosu na vanjsko okruženje, za ulazak u dinamičnije zone rasta crnogorskoj privredi, neophodan je završetak započetih i otpočinjanje najavljenih projekata, u narednom periodu. Realizacija ovih projekata usloviće snažniji rast i otvoriti potencijal za jači oporavak velikog broja privrednih subjekata. Pojedine ranjivosti, naročito fiskalne, iako smanjene u prethodnom periodu, i dalje su prisutne, dok je akumulacija likvidnosti realnog sektora još uvijek nedovoljna.

Na osnovu navedenog, Savjet je zaključio da finansijska stabilnost nije ugrožena, da su prisutni rizici koji se i dalje moraju kontinuirano i pažljivo pratiti, ali i da postoji blagi optimizam kada je privredni oporavak u pitanju.

Radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama regulative iz oblasti osiguranja i bankarskog sektora, Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju i razmjeni podataka i informacija od značaja za stabilnost finansijskog sistema.  

Savjet je razmatrao i izvještaj međuresorske Radne grupe za unapređenje mjeničnog poslovanja i podržao opredjeljenje da se pristupi izmjenama ili dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju kojima bi se omogućilo mjeničnim povjeriocima da blokiraju račun mjeničnog dužnika odmah nakon što utvrde da kod banke ne mogu u potpunosti ili djelimično ostvariti isplatu po mjenici. Po mišljenju Savjeta, na ovaj način bi se uveliko ubrzao postupak naplate dugova po mjenici, što bi značajno doprinijelo poboljšanju finansijske discipline u ovoj oblasti.

Savjet je zaključio da se, u narednom periodu, izradi metodologija za praćenje makroekonomskih neravnoteža, kao ključnog pitanja za stabilnost finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.12.2013. godine

Guverner Dakić se sastao sa delegacijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio novi šef misije  MMF-a za Crnu Goru  Alasdair Skot. Sastanku je prisustvovao i odlazeći šef misije Nadim Ilahi. 

Na sastanku se razgovaralo o makroekonomskoj situaciji, stanju u bankarskom sektoru i izazovima crnogorske ekonomije u narednom periodu. 

Guverner Dakić upoznao je predstavnike MMF-a sa nacionalnom strategijom rješavanja nekvalitetnih kredita i regulatornim aktivnostima u okviru projekta dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja duga kod finansijskih institucija, koji CBCG sprovodi u saradnji sa Svjetskom bankom i Ministarstvom finansija Crne Gore.

Na sastanku su razmatrani i modaliteti  tehničke pomoći MMF-a u oblastima od značaja za dalje unapređenje i jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta Centralne banke.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo u pogledu dosadašnje saradnje i iznijeto očekivanje da će se u tom pravcu nastaviti i ubuduće.

Novi šef misije  MMF-a za Crnu Goru Alasdair Skot sastao se i sa viceguvernerom Centralne banke za finansijsku stabilnost i platni promet Nikolom Fabrisom i njegovim saradnicima. Razgovaralo se o istorijatu eurizacije i efektima uvođenja eura po crnogorsku ekonomiju, instrumentima monetarne i makroprudencijalne politike u funkciji očuvanja finansijske stabilnosti, superviziji bankarskog sektora, njegovim ranjivostima i izazovima sa kojima se suočava.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.12.2013. godine

Održana 51. sjednica Savjeta CBCG

Pedesetprva sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić, održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je donio Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centrala banka Crne Gore, kojom je izvršena promjena u dijelu obračuna naknade za vršenje usluga kontrole banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija i drugih finansijskih institucija.

Savjet je dao mišljenje na Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim se podržava donošenje ovog zakona u predloženom tekstu, usaglašenim sa preporukama Komiteta Savjeta Evrope za evaluaciju mjera iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), novim Preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) iz februara 2012. godine, Direktivom 2005/60/EZ o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma i Direktivom 2006/70/EZ.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.12.2013. godine

Guverner Dakić na konferenciji Evropske centralne banke

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić učestvovao je na konferenciji Evropske centralne banke na visokom nivou na temu “Međunarodna saradnja centralnih banaka prije, tokom i nakon krize” koja je odražana 3. i 4. decembra u Frankfurtu. Evropska centralna Banka je organizovala konferenciju kao dio obilježavanja desete godišnjice ECB programa tehničke saradnje sa centralnim bankama izvan Evropske unije.


Copyright: ECB/ A. Böttcher

Tokom konferencije visoki zvaničnici centralnih banaka su imali priliku da razgovaraju o  međunarodnim finansijskim institucijama i regionalnim organizacijama, te  o međunarodnoj saradnji centralnih banaka sa ciljem podsticanja monetarne i finansijske stabilnosti.

Panelima su predsjedavali najviši zvaničnici Evropske centralne banke. Poseban panel bio je posvećen prekograničnoj saradnji koju Evropska centralna banka ima sa centralnim bankama zemalja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za ulazak u Evropsku Uniju. Član izvršnog odbora ECB Jorg Asmusen izrazio je zadovoljstvo što će ta institucija, po prvi put, otpočeti realizaciju programa tehničke pomoći sa Centralnom bankom Crne Gore. Cilj projekta je da pruži sveobuhvatnu analizu stepena usklađenosti standarda CBCG sa standardima centralnog bankarstva Evropske Unije.

Konferenciji su prisustvovali i guverneri Banke Italije, Banke Francuske i Češke narodne banke, guverneri centralnih banaka regiona – Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije, kao i brojni visoki zvaničnici drugih centralnih banaka i finansijskih institucija kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Banka za međunarodna poravnanja (BIS).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.12.2013. godine

Guverner CBCG i predsjednik Bundesbanke dogovorili nastavak saradnje

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sastao se danas u Frankfurtu sa predsjednikom Dojče Bundesbanke Jensom Vajdmanom.

Tom prilikom guverner Dakić je upoznao guvernera Vajdmana sa stanjem u bankarskom sektoru Crne Gore, kao i rezultatima koji su ostvareni u dosadašnjem periodu u toj oblasti.

Na sastanku je bilo i riječi o dosadašnjoj tehničkoj saradnji CBCG i  Dojče Bundesbanke, koju su dva guvernera ocijenila uspješnom i pritom naglasili da postoje svi uslovi da se ona unaprijedi i u narednom periodu. S tim u vezi, dogovorena je detaljna saradnja u narednom periodu u oblasti upravljanja međunarodnim rezervama, finansijske stabilnosti i istraživanju u statistici, te oblasti platnog prometa. Konkretne rezultate dogovorene saradnje treba očekivati već početkom 2014. godine.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore