");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2012 - Septembar

28.09.2012. godine - Guverner CBCG, dr primio njegovu ekselenciju, gospodina Martina Pammera, ambasadora Austrije u  Crnoj Gori

20.09.2012. godine - Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, sastao se sa izvršnim direktorom Holandske konstituence g-dinom Menno Snel-om

19.09.2012. godine - Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, primio ambasadorku Velike Britanije u Crnoj Gori, g. Cathrine Knight - Sands

18.09.2012. godine - Saopštenje za javnost

18.09.2012. godine - NAJAVA

04.09.2012. godine - Saopštenje sa  34. sjednice Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.09.2012. godine

Guverner CBCG, dr Radoje Žugic, primio njegovu ekselenciju, gospodina Martina Pammera, ambasadora Austrije u  Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, primio je danas njegovu ekselenciju,  gospodina Martina Pammera, ambasadora Austrije u  Crnoj Gori.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, Guverner Žugić je informisao ambasadora o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji i zahvalio se na kontinuiranoj podrsci Austrije  reformama koje se sprovode u Crnoj Gori na putu evropskih integracija.

Nj. E. ambasador Pammer upoznao je Guvernera sa budućim projektima podrške koje će Austrija realizovati u Crnoj Gori i uputio poziv Guverneru Žugiću da prisustvuje skupu koji će sledeće nedjelje u Podgorici organizovati ambasada Austrije u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom austrijske pokrajine Koruška uz prisustvo predstavnika mnogih austrijskih kompanija. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.09.2012. godine

Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, sastao se sa izvršnim direktorom Holandske konstituence g-dinom Menno Snel-om

Guverner CBCG, dr Radoje Zugić, sa saradnicima, primio je danas izvršnog direktora Holandske konstituence u MMF-u, gospodina Menno Snel-a, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Guverner Žugić se zahvalio gospodinu Snel-u na izvanrednoj saradnji i podršci koju Crna Gora uživa u okviru Holandske konstituence, koja je ujedno i jedna od najaktivnijih konstituenci u Međunarodnom monetarnom fondu.

Na današnjem sastanku razmijenjena su mišljenja o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i na globalnom nivou. Konstatovano je da je globalni oporavak još uvijek neizvijestan iako se u ovoj godini očekuje globalni rast.

Guverner Žugić je ocjenio da je bankarski sektor u znatnoj mjeri oporavljen, ali još uvjek ranjiv i da u okviru svojih regulatornih nadležnosti Centralna banka Crne Gore preduzima neophodne mjere u cilju očuvanja finansijske stabilnosti i jačanja institucija finansijskog tržišta.

Gospodin Snel smatra da su strane direktne investicije od velikog značaja za crnogorsku privredu i da u tom smislu treba nastaviti sa kreiranjem podsticajne investicione klime. On je takođe istakao da je ohrabrujući rast depozita i povjerenje građana u bankarski sektor.

Izvršni direktor Holandske konstituence informisao je Guvernera i njegove saradnike o budućim aktivnostima MMF-a usmjerenim ka iznalaženju brzog odgovora na različita globalna ekonomska kretanja.

Holandska konstituenca predstavlja i zastupa interese Crne Gore u Izvršnom odboru MMF-a i čine je sledeće zemlje: Crna Gora, Holandija, Jermenija, BIH, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Izrael, Makedonija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.  Izvršni odbor MMF-a čine 24 izvršna direktora Fonda koje imenuju države članice.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.09.2012. godine

Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, primio ambasadorku Velike Britanije u Crnoj Gori, g. Cathrine Knight - Sands

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, primio je danas njenu ekselenciju, gospođu Ms Catherine Knight-Sands, ambasadorku Velike Britanije u Crnoj Gori.

Tema današnjeg susreta bila je aktuelna ekonomska situacija u zemlji i ekonomske perspektive eurozone.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, guverner Žugić je informisao ambasadorku Knight- Sands o stanju u bankarskom sektoru i aktivnostima koje Centralna banka kao regulator preduzima u cilju očuvanja monetarne I finansijske stabilnosti.

Takođe, razgovarano je o oblastima buduće saradnje koja će biti od obostranog interesa za dalji razvoj ekonomskih odnosa dviju zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.09.2012. godine

Saopštenje za javnost

Polazeći od velikog interesovanja medija CBCG saopštava:

Centralna banka Crne Gore u sklopu svojih redovnih kontrolnih aktivnosti sprovodi i stresna testiranja banaka na razne šokove i zajedno sa kontinuiranim procesom neposrednih i posrednih kontrola utvrđuje ranjivost banaka na projektovane šokove i njihove potrebe za dodatnom kapitalom. Stresna testiranja banaka predstavljaju samo jedan od alata supervizije i Centralna banka ih javno ne objavljuje. Ona su predmet supervizorske strategije prema bankama i predstavljaju osnov za sagledavanje stvarnih mogućnosti pribavljanja dodatnog kapitala od strane akcionara banaka, povećanja iznosa sopstvenih sredstava i očuvanja koeficijenta solventnosti na zakonom propisanom nivou u budućem periodu poslovanja banaka. Centralna banka Crne Gore, na osnovu posljednjih rezultata stresnog testiranja, nije naložila bilo kojoj banci da izvrši dokapitalizaciju, u smislu donošenja supervizorskih mjera u skladu sa Zakonom, već je ona predmet razgovora sa menadžmentom u bankama u cilju postizanja dogovora o nivou neophodnog dodatnog kapitala koji bi apsorbovao potencijalne buduće ranjivosti u njihovom poslovanju i bio srazmjeran nivou preuzetog rizika.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.09.2012. godine

NAJAVA

Guverner CBCG dr Radoje Žugić, sa saradnicima, primiće gospodina Menno Snel-a, izvršnog direktora Holandske Konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu, čiji je član Crna Gora, u četvrtak 20.09.2012. godine u 14h časova. Sastanak će biti održan u zgradi CBCG.

Nakon sastanka biće objavljeno saopstenje za javnost. Na početku sastanka predviđen je foto termin za snimatelje i fotoreportere.

Snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite putem maila [email protected], najkasnije u četvrtak, 20.septembra do 12 časova.

Kontakt osoba: Zdenka Erak, mob. tel. 069 384 008.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.09.2012. godine

Saopštenje sa  34. sjednice Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore, je dana 04. septembra 2012. godine,  održao trideset četvrtu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2012. godine, Izvještaj glavnog ekonomiste za drugi kvartal 2012. godine i Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2012. godine. U Izvještaju guvernera je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren, sa rastućim trendom.

Savjet je analizirao situaciju u bankarskom sistemu i ocijenio da nepovoljni trend kretanja ključnih parametara kvaliteta aktive ukazuje na potrebu dokapitalizacije pojedinih banaka u predstojećem periodu. Konstatovano je da je u julu došlo do značajnog rasta depozita, rasta aktive i likvidnih sredstava. Istovremeno došlo je do pada kapitala i manjeg pada odobrenih kredita.

Savjet je usvojio Izvještaj glavnog ekonomiste za drugi kvartal 2012. godine, u kome je dat pregled makroekonomskih tokova koji su obilježili prvih šest mjeseci ove godine. Konstatovano je da su u većini sektora u prvoj polovini godine ostvareni negativni trendovi, na šta je u velikoj mjeri uticalo kretanje u regionu i kriza javnih dugova EU. Ovakva kretanja, uz domaće sistemske slabosti, su uticala na rast rizika poslovanja, rast nelikvidnosti u realnom sektoru i smanjenje izvozne tražnje i priliva kapitala.  U izvještaju je konstatovano da je došlo do pada aktivnosti u industrijskoj proizvodnji, šumarstvu i građevinarstvu, željezničom saobraćaju i prometu u lukama. Rast aktivnosti je registrovan u turizmu, trgovini na malo i pojedinim vidovima saobraćaja. Evidentan je oporavak na tržištu rada, usled efekta sezonskog zapošljavanja.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2012. godine. U izvještaju je konstatovano da su inflaciona očekivanja u porastu i za ovu godinu se očekuje nešto viša stopa inflacije u odnosu na prethodnu godinu. Faktori koji utiču na rast inflacije u ovoj godini su: rast cijena hrane na međunarodnom tržištu, rast cijena energrenata, najavljeni porast cijena električne energije i povećanje akciza i drugih fiskalnih prihoda. Modelski procijenjena inflacija u 2012. godini se očekuje u rasponu od 2,9% do 4,3%, dok je ekspertska procjena  da će u 2012. godine inflacija kretati u intervalu od 3,5% do 6,0%.

Savjet se upoznao za izvještajem bankarskog ombudsmana za prvih šest mjeseci 2012. godine.  

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore