");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2012 - Oktobar

31.10.2012. godine - Nedjelja štednje

29.10.2012. godine - Održana 11. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

26.10.2012. godine - Saopštenje za javnost u vezi sa najavom CBCG o potencijalnom limitiranju ekstremno visokih kamata na štednju i kredite

26.10.2012. godine - NAJAVA

23.10.2012. godine - Saopštenje sa  36. sjednice Savjeta CBCG

09.10.2012. godine - Guverner Centralne banke Crne Gore dr. Radoje Žugić učestvovao je na konferenciji Centralne Banke Republike Kosova „Konkurencija naspram preuzimanja rizika u bankarskim sektorima centralne i jugoistočne Evrope“, koja je održana 5. oktobra u Prištini


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.10.2012. godine

Nedjelja štednje

Povodom svjetskog Dana štednje 31. oktobra, u Centralnoj  banci Crne Gore potpisan je Sporazum o realizaciji akcije „Nedjelje štednje“ koji su potpisali Guverner Centralne banke CG dr. Radoje Žugić i direktori 11 poslovnih banaka.

Centralna banka u saradnji sa poslovnim bankama vec devetu godinu za redom, organizuje akciju “Nedjelja štednje” pod sloganom Prvi korak u sigurnu budućnost. U ovoj akciji mališani rođeni u Crnoj Gori u Nedjelji štednje od 31. oktobra do 6. novembra 2012, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Jedna poslovna banka za koju se roditelji odluče, uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura se oročava na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Akcija “Nedjelja štednje” i ove godine kao i ranijih organizuje se u saradnji sa Atlas bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Erste bankom, First Financial Bank, Hipotekarnom bankom, Hypo Alpe–Adria bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Societe Generale bankom Montenegro i Prvom bankom Crne Gore. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedenih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenog djeteta.

Takođe, povodom Nedjelje štednje Centralna banka je objavila i rezultate Konkursa za izbor najboljih literarnih radova na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi”.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.10.2012. godine

Održana 11. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

U ponedjeljak, 29. oktobra 2012. godine održana je jedanaesta redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost. Sjednicom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner CBCG, a prisutni su bili i članovi Savjeta Milorad Katnić, ministar finansija i Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Savjet je razmatrao pitanje korporativnog finansijskog restrukturiranja i rješenja nekvalitetnih kredita kroz tu prizmu, kako bi se sistemski razmotrilo ovo pitanje i aktivnosti usmjerile na pronalaženju rješenja koje bi stvorilo uslove za obezbjeđivanje više pozitivnih efekata: pokretanje kreditne aktivnosti, ublažavanje problema nelikvidnosti i jačanje finansijske stabilnosti.

Savjet se saglasio da rješenje ovog pitanja treba tražiti kroz implementaciju principa koje je razvila Radna grupa međunarodnih finansijskih institucija („Bečka inicijativa“) za pitanje nekvalitetnih kredita u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. U tom pravcu, Savjet je zaključio da međuresorska Radna grupa, sastavljena od predstavnika ministarstva finansija, Centralne banke, Privrednog suda i stranih eksperata nastavi sa započetim aktivnostima na predlaganju rješenja pitanja korporativnog finansijskog restrukturiranja u Crnoj Gori.

Savjet će nastaviti da se kontinuirano i aktivno bavi pitanjima korporativnog finansijskog restrukturiranja i nekvalitetnih kredita, kako bi se kreiralo optimalno rješenje u našim uslovima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.10.2012. godine

Saopštenje za javnost

Povodom pojačanog interesovanja javnosti u vezi sa najavom CBCG o potencijalnom limitiranju ekstremno visokih kamata na štednju i kredite, CBCG daje sledeće saopštenje:

U cilju objektivne i cjelovite informisanosti javnosti o aktivnostima koje CBCG  sprovodi u vezi potencijalnog ograničavanja ekstremno visokih kamata na štednju i ekstremno visokih kamata na kredite, naglašavamo da CBCG još uvijek radi na opsežnoj analitici trendova, nivoa, strukture, kako pasivnih tako i aktivnih kamatnih stopa. Naporedo, na bazi preliminarnih rezultata radi se i na odgovarajućim nacrtima rješenja koja se, između ostalog, oslanjaju i na najbolje komplementarne prakse i uporedna rješenja zemalja u okruženju i zemalja članica EU, a koja se odnose na limitiranje kamatnih stopa. S tim u vezi, trenuto postoji nekoliko alternativnih scenarija u obliku različitih nacrta rješenja, čiji se uticaj na poslovanje finansijskog sektora upravo testira.  

U svakom slučaju, odgovarajuće rješenje koje se odnosi na eventualno ograničavanje ekstremno visokih kamata na štednju ili ekstremno visokih kamata na kredite, baziraće se na zaključcima Savjeta CBCG iz jula 2012. godine, prema kojima će, u slučaju da banke i finansijske institucije same ne prilagode kamatne stope Centralna banka donijeti odgovarajuće privremeno rješenje, poštujući u najvećem mogućem obimu punu održivost tržišnog i fer ambijenta za njihovo poslovanje sa ciljem očuvanja finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.10.2012. godine

NAJAVA: Nedjelja štednje

Povodom svjetskog dana štednje u Centralnoj Banci Crne Gore bice svečano potpisan sporazuma o realizaciji akcije povodom “Nedjelje štednje”. Sporazum će potpisati Guverner CBCG i predstavnici 11 banaka, u utorak 30. oktobra 2012. godine u 12 h, u prostorijama Centralne banke CG.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost. Na početku sastanka predviđen je foto termin za snimatelje i fotoreportere.

Snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite putem mail, [email protected] najkasnije do utorka 30. oktobra do 10 časova.

Kontakt osoba: Milena Vučinić 069 124 615


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.10.2012. godine

Saopštenje sa 36. sjednice Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je, dana 23. oktobra 2012. godine,  trideset šestu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao Guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za avgust 2012. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2013. godini.  Najvažnije preporuke se odnose na fiskalnu konsolidaciju, postupnu promjenu modela razvoja, restrukturiranje realnog sektora, unaprjeđenje konkurentnosti crnogorske privrede, intenziviranje pregovora sa EU, nastavak privatizacije, donošenje sistemskih zakona u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, nastavak deregulacije, otklanjanja biznis barijera i dr. Ključna politika i ključne reforme su neophodne u domenu fiskalne politike. Prethodnih par godina je obilježio visok budžetski deficit i rast javnog duga, kao rezultat anticiklične fiskalne politike i smanjenih javnih prihoda, koji prijete da postanu ograničavajući faktor budućeg rasta. U takvim uslovima neophodna je fiskalna konsolidacija, odnosno prilagodjavanje javnih rashoda na nivou javnih prihoda. U cilju obezbjeđenja dugoročne fiskalne održivosti, kojom bi se ujedno povećao kredibilitet Vlade i pozitvno uticalo na kreditni rejting Crne Gore,  potrebno je donijeti obavezujuća fiskalna pravila uz sankcije za njihovo nepoštovanje. Imajući u vidu da su pojedine kamatne stope ulaze u zonu „zelenaških” Vladi se preporučuje da izmjenama Zakona o obligacionim odnosima predloži nivo najviše dozvoljene ugovorne („zelenaške”) kamatne stope. Imajući u vidu da realni sektor nije restrukturiran, prisutan je rast loših kredita koji ugrožava finansijsku stabilnost. Stoga se preporučuje Vladi da učestvuje u programu restrukturiranja solventnih preduzeća, koji priprema CBCG u saradnji sa Svjetskom bankom. Imajući u vidu  veliki broj preduzeća koja posluju, i pored činjenice da su im računi blokirani duži niz godina, predlaže se uvodjenje automatskog stečaja za preduzeća čiji su računi u blokadi duže od tri godine. Na kraju, da bismo upravljali sopstvenim razvojem predlaže se donošenje srategije privrednog razvoja.

Savjet je utvrdio predlog nacrta Zakona o platnom prometu kojim će se izvršiti usklađivanje važećeg Zakona o platnom prometu u zemlji sa Direktivom 2007/64/EZ o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, Direktivom 2009/110/EZ o  osnivanju, poslovanju i prudencijalnoj kontroli poslovanja institucija za elektronski novac i Direktivom 98/26/EZ o konačnosti poravnanja u platnim sistemima. Donošenjem novog zakona o platnom prometu obezbjeđuju  se pretpostavke i pravni osnov za uključenje u jedinstveno evropsko tržište za pružanje platnih usluga (SEPA) po pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Savjet je donio Odluku o kontnom okviru za banke,  kojom se aktuelni kontni okvir u potpunosti usaglašava sa rješenjima koja su propisana novom Odlukom o minimalnim standardima za  upravljanje kreditnim rizikom u bankama i rješenjima koja su proistekla iz tekuće bankarske prakse primjene postojećeg okvira. Najznačajnije izmjene važećeg kontnog okvira  su izvršene u dijelu uvođenja računa za evidentiranje ispravki vrijednosti za stavke bilansne aktive. Novina je i uvođenje „escrow“ računa, koji su zaživjeli  u  bankarskoj praksi,  ali za njih nije postojao osnov za adekvatan način evidentiranja  u važećem kontnom okviru. U pitanju su računi na  kojima se evidentiraju sredstva  sa jasno utvrđenom namjenom, načinom i uslovima korišćenja, definisanim ugovorom. Odluka će se primjenjivati od 1 januara 2013. godine.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama kojom se uvodi institut potrebnih rezervi za procijenjene gubitke, kao pozitivna razlika između rezervacija obračunatih u skladu sa izvornom odlukom i ispravke vrijednosti utvrđene u skladu sa MRS. Odlukom su propisani i uslovi kada banka može ukinuti vanbilansnu evidenciju potraživanja, a to su slučajevi kada postane  jasno da banka ne može naplatiti potraživanje ni u minimalnom iznosu, kao i slučajevi kada bi postupak naplate koštao banku više od  naplaćenog potraživanja.  Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2013. godine.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala kojom se vrši prilagođavanje načina izračunavanja sopstvenih sredstava i potrebnog kapitala novim rješenjima vrednovanja finansijske imovine banaka primjenom MRS i, istovremeno, klasifikacijom aktive u skladu sa prudencijalnim kriterijumima.

Na sjednici je razmotrena situacija u bankarskom sistemu i konstatovano je da je u avgustu ostvaren rast aktive i depozita, kao i značajan rast likvidnih sredstava banaka, dok je u opadanju kreditna aktivnost banaka. Višegodišnji trend rasta depozita i pada kredita rezultirao je nižim nivoom ukupno odobrenih kredita u odnosu na ukupan nivo depozita. Rast nekvalitetne aktive i kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana uticao je na pogoršanje finansijskog rezultata banaka i smanjenje kapitala.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.10.2012. godine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr. Radoje Žugić učestvovao je na konferenciji Centralne Banke Republike Kosova „Konkurencija naspram preuzimanja rizika u bankarskim sektorima centralne i jugoistočne Evrope“, koja je održana 5. oktobra u Prištini

Konkurencija naspram preuzimanja rizika u bankarskim sektorima centralne i jugoistočne Evrope“, održana je u Prištini, koju je otvorio guverner Banke Kosovo i Ministar finansija Kosova.

Konferenciji su prisustvovali guverneri Kosova (Gani Gerguri), Albanije (Ardian Fulani), Crne Gore (Radoje Žugić), Turske (Erdem Bašći), i Makedonije (Dimitri Bogov), kao i bankari iz centralnih banaka regiona i drugi uvaženi gosti.

Na okruglom stolu guvernera govorili su guverneri Kosova, Albanije, Crne Gore, Turske i Makedonije. Moderator ovog okruglog stola bio je Piter Nikol, bivši guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o situaciji u finansijskom sektoru regiona, finansijskoj stabilnosti i samom bankarskom sektoru. Takođe je istaknuto pitanje razduživanja u regionu jer su većina banaka u regionu subsidijarna lica stranih banaka.

Pored zabrinutosti koje problem razduživanja nosi sa sobom, kao pozitivna strana istaknut je nastavak saradnje i razmjene iskustava među centralnim bankama u regionu.

Pored toga, u svom obraćanju, guverner Žugić je posebno naglasio pitanje rješavanja problema nekvalitetnih kredita. On je istakao da CBCG radi na izradi modela za rješavanje pitanja nekvalitetnih kredita u saradnji sa Svjetskom bankom, što će dorprinijeti nastavku procesa oporavka i stabilnosti.

Nakon završetka okruglog stola, guverner Žugić je imao bilateralni sastanak sa guvernerom Turske, g. Erdemom Bašćijem na kojem se razgovaralo o mogućoj saradnji dvaju centralnih banaka i daljim mogućm ulaganjima turskih banaka i investitora u Crnu Goru. Guverner Žugić je takođe odgovarao na pitanja učesnika na okruglom stolu.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore