");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2012 - Jun

29.06.2012. godine - Guverner CBCG dr Radoje Žugić sa saradnicima primio misiju Medjunarodnog monetarnog fonda

29.06.2012. godine - Saopštenje sa 9. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

20.06.2012. godine - Saopštenje za javnost

18.06.2012. godine - Sastanak Guvernera CBCG dr Radoja Žugića i saradnika i članova odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

15.06.2012. godine - Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovao je na seminaru „Jugoistočna Evropa: Preduslovi za reforme“, koji se u organizaciji Banke Albanije i Univerziteta Oksford održao u Tirani

07.06.2012. godine - Guverner CBCG dr Radoje Žugić sastao se sa Albertom Kamaratom zamjenikom šefa delegacije EU u CG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.06.2012. godine

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sa saradnicima primio misiju Medjunarodnog monetarnog fonda

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sa saradnicima je primio misiju Medjunarodnog monetarnog fonda. U misiji MMF-a su bili gospodin Nadim Ilahi, novi šef misije za Crnu Goru, i gospodin Gervin Bel, prethodni šef misije za Crnu Goru.

Na sastanku je gospodin Radoje Žugić, istakao dosadašnju odličnu saradnju sa MMF-om i zahvalio se predstavnicima ove institucije na kontinuiranoj podršci u sprovodjenju reformi, kao i na tehničkoj podršci koju je dobila CBCG. Takodje, upoznao je novog Šefa misije sa dosadašnjim rezultatima, kao i ključnim izazovima za naredni period.

Zajednički je razmotrena aktuelna ekonomska situacija. Konstatovano je da je situacija u Crnoj Gori poboljšanja, ali da su i dalje prisutni brojni izazovi. Gospodin Bell je istakao da je CBCG sprovela značajan posao u reformisanju bankarskog sistema, kao i da ključni izazovi za naredni period ostaju u domenu fiskalne politike. Gospodin Ilahi je istakao da je u izvještajima o Crnoj Gori pročitao mnogo pozitivnih stvari i da sticajem oklonosti, prije svega zbog posljedica tekuće krize, Crna Gora ne može u potpunosti da „uživa” sve benefite sprovedenih reformi.

Zajednički je zaključeno da se reforme moraju nastaviti i u narednom periodu, a posebno je akcentiran značaj povećanja fleksibilnosti tržišta rada, kao i zaustavljanja tendencije daljeg rasta javnog duga. Predstavnici MMF-a su izrazili spremnost da pruže svaki oblik pomoći Crnoj Gori, bilo kroz razmjenu mišljenja i ekspertske savjete ili kroz formalni aranžman.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.06.2012. godine

Saopštenje sa 9. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

Održana je deveta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost. Sjednicom je predsjedavao g-din Radoje Žugić, guverner CBCG, a prisutni su bili i članovi Savjeta g-din Milorad Katnić, ministar finansija, g-din Branko Vujović predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2011. godini. 

Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2011. godini sadrži pregled aktivnosti rada Savjeta u izvještajnoj godini i prikaz relevantnih indikatora rizika na bazi kojih je urađena procjena nivoa rizika finansijske stabilnosti u Crnoj Gori za 2011. godinu. U Izvještaju je konstatovano da su rizici koji su djelovali na stanje finansijske stabilnosti u 2011. godini bili umjereni, ali da ranjivosti i potencijalni rizici  naglašeni produbljavanjem krize u realnom sektoru i dalje postoje u sistemu.

Savjet je informisan o dugoročnim rješenjima pitanja rezervne lokacije institucija u sistemu Crne Gore i podržao inicijativu za dugoročno rješenje pitanja rezervne lokacije CDA uslijed značaja kojeg podaci s kojima raspolaže ova agencija imaju za finansijsku stabilnost.

U okviru tekućih pitanja, guverner CBCG je informisao članove Savjeta o rezultatima analize aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, koja je urađena na osnovu raspoloživih podataka iz Kreditnog registra o novoodobrenim kreditima. Takođe, Savjet je informisan  i o planiranim aktivnostima koje će radna grupa sastavljena od predstavnika Centralne banke, Udruženja banaka i mikrokreditnih institucija, za pitanje privremenog ograničenja ekstremno visokih kamatnih stopa, u budućnosti sprovoditi.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2012. godine

Saopštenje za javnost

Povodom informacije koja se pojavila u pojedinim medijima, a prema kojoj će spisak blokiranih kompanija koji će 1. jula biti objavljen na sajtu CBCG “obuhvatiti blizu 25 000 preduzeća koja duguju vise od 10 000 eura”, obavjestavamo medije i javnost da CBCG nije saopstila taj podatak, već da se očito radi o nekom drugom izvoru. CBCG će saglasno zakonskoj obavezi objaviti imena preduzeća koja su u blokadi, ali to svakako nije 25 000 kako su objavile Dnevne novine i prenijeli pojedini mediji već je cifra znatno manja, tačnije u pitanju je oko 2 400 preduzeća.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.06.2012. godine

Sastanak Guvernera CBCG dr Radoja Žugića i saradnika i članova odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, primio je danas članove odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj koji borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Istaknuta je veoma dobra saradnja u prethodnom periodu, kao i činjenica da je EBRD finansirala 33 projekta ukupne vrijednosti preko 300 miliona eura, čime je kao investitor dala značajan doprinos razvoju bankarskog sistema i Crne Gore.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i Euro zoni, kao i uticajima krize eurozone na Crnu Goru. Konstatovano je da je u uslovima kada prijeti opasnost prelivanja krize iz eurozone, u sadejstvu sa domaćim ranjivostima, nužno potrebno sprovesti nastavak strukturnih reformi i prilagodjavanja sistema. Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, je istakao da u tom kontekstu CBCG sprema set preporuka za ekonomsku politiku koje će biti upućene Vladi.

Posebno je analizirano stanje u bankarskom sistemu i drugoročne ekonomske perspektive, s obzirom da EBRD razmatra mogućnosti ulaganja u Crnu Goru i u narednom periodu. Na sastanku je konstatovano da je prisutan progres u bankarskom sistemu, kao rezultat značajnog smanjenja loših kredita, ali istaknuta i potreba dalje konsolidacije bankarskog sistema.

Istaknut je veliki značaj nastavka saradnje, koja predstavlja održivu podršku bankarskom sistemu, naročito u uslovima kada presušuju sredstva matičnih banaka koje se suočavaju sa teškoćama na domicilnim tržištima, kao i značaj priključenja Crne Gore novoj Bečkoj inicijativi u takvim uslovima. Guverner CBCG je istakao da postoji značajan neiskorišćen potencijal u segmentu mikro, malih i srednjih preduzeća i istakao da u tom kontekstu želi da ohrabri EBRD da podstakne ovaj segment.

Članovi delegacije EBRD-a su izrazili spremnost da i u narednom periodu dodatno podrže bankarski sektor Crne Gore kroz kreditne linije za mala i srednja preduzeća i istakli su da je u toku izrada projekta koji bi ocijenio opravdanost odobravanja novih kreditnih linija crnogorskim bankama.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.06.2012. godine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovao je na seminaru „Jugoistočna Evropa: Preduslovi za reforme“, koji se u organizaciji Banke Albanije i Univerziteta Oksford održao u Tirani

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovao je na seminaru „Jugoistočna Evropa: Preduslovi za reforme“, koji se  u organizaciji Banke Albanije i Univerziteta Oksford održao u Tirani. Učešće na pomenutom seminaru uzeli su i guverneri centralnih banaka regiona. Zajednička je ocjena da postoji prostor za nastavak političkih i fiskalnih reformi, kao i potreba za dogradnju kapaciteta.

Regionalne kordinacije i saradnja zauzeli su posebno mjesto, imajući u vidu da su države iz regiona i zapadnog Balkana upućene na dalji proces integracija ka Evropskoj uniji.

Na Seminaru je konstatovano da sve zemlje našeg regiona imaju slične ili identične probleme u dijelu fiskalnih prilagođavanja nedovoljno projektovanih stopa rasta, ali i potrebe za inteziviranjem strukturnih reformi  posebno na tržištu rada, za snaženje kvaliteta institucija, a u zoni realne ekonomije za posticanje inovativnosti i konkurentnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.06.2012. godine

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sastao se sa Albertom Kamaratom zamjenikom šefa delegacije EU u CG

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa Albertom Kamaratom, zamjenikom šefa delegacije Evropsku Unije u Crnoj Gori. Na sastanku se razgovaralo o predstojećim izazovima u procesu evropskih integracija, uz akcenat na oblast finansijske regulative. Guverner Žugić je ocijenio da je CBCG do sada dala važan doprinos u procesu EU integracija Crne Gore. Guverner je istakao da je podrška Evropske komisije i ostalih evropskih institucija od velikog značaja za dalje jačanje kapaciteta CBCG. Takođe je usaglašeno da se, u susret otvaranju pristupnih pregovora, komunikacija CBCG i evropskih institucija  intezivira.

Delegacija Evropske Unije je iskazala punu podršku daljim naporima CBCG u procesu usklađivanja i implementacije EU standarda i propisa.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore