");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2011 - Oktobar

28.10.2011. godine - Potpisan Sporazum o realizaciji akcije “Nedjelja štednje”

26.10.2011. godine - Delegacija CBCG u posjeti Narodnoj banci Češke

05.10.2011. godine - Održana XIX sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.10.2011. godine

Potpisan Sporazum o realizaciji akcije “Nedjelja štednje”

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i direktori 11 poslovnih banaka potpisali su danas Sporazum o realizaciji akcije „Nedjelja štednje”.

Povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra,  Centralna banka Crne Gore osmu godinu za redom, organizuje akciju “Nedjelja štednje” pod sloganom Prvi korak u sigurnu budućnost.

Djeci rođenoj od 31. oktobra do 6. novembra 2011, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka, Centralna banka poklanja po 200 eura. Poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura oročiće se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili opet položiti na štednju.

Akcija „Nedjelja štednje” posvećena mališanima, i ove, kao i prethodnih godina organizuje se u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, NLB Montenegro bankom, Prvom bankom, Hipotekarnom bankom, Hypo-Alpe-Adria bankom, Erste bankom, Invest Bankom Montenegro, Podgoričkom bankom Societe Generale Group, Komercijalnom bankom AD Budva i First Financial Bank.

Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenog djeteta.

Tradicionalnom akcijom, Centralna banka Crne Gore do sada je poklonila više sto hiljada eura mališanima rođenim u Nedjelji štednje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.10.2011. godine

Delegacija CBCG u posjeti Narodnoj banci Češke

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju je predvodio guverner Radoje Žugić, boravila je u prvoj zvaničnoj posjeti Narodnoj banci Češke, na poziv guvernera te banke Miroslava Singera.

Guverner Žugić sastao se sa guvernerom Singerom, a glavne teme razgovora bile su produbljivanje bilateralne saradnje, te ekonomska i monetarna pozicija Crne Gore u pretpristupnim pregovorima sa Evropskom Unijom i korišćenje eura kao valute u Crnoj Gori.

Guverneri su zaključili da se bilateralna saradnja dodatno ojačava prihvatanjem poziva guvernera Singera da uskoro posjeti Centralnu banku Crne Gore. Tokom bilateralnog susreta, iskazana je nedvosmislena podrška svim reformskim naporima Crne Gore u pravcu jačanja integracionih procesa, kao i podrška korišćenju eura, koji je, zajednička je ocjena dva guvernera, velika ekonomska tekovina. Guverner Žugić je guvernera Singera informisao i o pozitivnim ocjenama iznesenim u godišnjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kome je konstatovano da je postignut značajan napredak u oblasti finansijskog i bankarskog sektora.

Guverner Singer je kazao da se izbor Crne Gore da koristi euro kao svoju valutu u Evropskoj Uniji ne komentariše previše, te da smatra da postoji konsenzus u tom pravcu. Guverner CBCG je svom češkom kolegi saopštio da Crna Gora neće koristiti prečice ka eurozoni, već da će poštovati sve procedure i izgrađivati standarde koji se primenjuju u EU. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.10.2011. godine

Održana XIX sjednica Savjeta CBCG

Devetnaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, održana je danas.

Savjet je razmotrio situaciju u bankarskom sektoru i konstatovao da proces konsolidacije bankarskog sektora i dalje traje, čime se umanjuje intenzitet rizika, koji predstavljaju potencijalnu prijetnju po sistemsku stabilnost. U avgustu je, u odnosu na jul, došlo do porasta aktive banaka, povećanja likvidnih sredstava, rasta ukupnih depozita. S druge strane, krediti bilježe smanjenje, a nekvalitetni krediti i dalje predstavljaju problem. Restrukturiranje kreditnog portfolija u ovom periodu je bilo značajno i očekuje se nastavak ove tendencije i u narednom periodu, što će doprinijeti postepenom oživljavanju kreditne aktivnosti u bankarskom sektoru.

Usvojen je izvještaj Glavnog ekonomiste za drugi kvartal 2011.  U izvještaju je konstatovano da projekcije ukazuju da je ostvaren rast od 2,5% u prvoj polovini godine, što potvrđuje očekivanja o rastu privrede u rasponu od 2% do 3% na godišnjem nivou.

Rast je ostvaren u sektoru šumarstva, građevinarstva, pojedinim segmentima industrije i saobraćaja, povećan je promet u maloprodaji, a zabilježen je rast  broja dolazaka i noćenja turista. Evidentan je blagi oporavak na tržištu rada. Zarade su porasle u bruto i neto iznosu, a zabilježen je i rast inflacije.

Godišnja stopa inflacije na kraju drugog kvartala iznosila je 3,5%, a u odnosu na kraj prethodne godine 2,7%.

I pored ovih pozitivnih tendencija, u izvještaju je istaknuto da su i dalje prisutni brojni rizici u ekonomiji koji usporavaju snažniji oporavak privrede i doprinose neizvjesnosti poslovanja: prenapregnutost javnih finansija, prisustvo budžetskog deficita, nelikvidnost realnog sektora, neadekvatan nivo kreditne aktivnosti, dalje pogoršanje kvaliteta kreditnog portfolija banaka, kao i potencijalne opasnosti koje dolaze sa globalnog tržišta i nose visok nivo neizvjesnosti i rizika po crnogorsku ekonomiju, osjetljivu na eksterne šokove.

Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena. Primjetan je rast agregatne tražnje sa posebnim akcentom na rast lične i javne potrošnje, dok je investiciona potrošnja u opadanju.  Sa druge strane, faktori koji utiču na usporavanje kretanja inflacije su prije svega opadanje nivoa odobrenih kredita kao i stagnacija odnosno opadanje realnih zarada. Na rast inflacije u drugom kvartalu najviše je uticao rast cijena hrane, usluga i energenata, odnosno, i dalje je primjetno prelivanje eksterne inflacije na domaće cijene. Imajući u vidu i dalje visok stepen neizvjesnosti kretanja ovih proizvoda na globalnom tržištu, zadržana je projekcija inflacije iz prvog kvartala za ovu godinu u rasponu od 3,50% do 5,75%.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore