");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2011 - April

28.04.2011. godine - Održan sastanak guvernera BiH, Crne Gore i Srbije

20.04.2011. godine - Sastanak guvernera sa zamjenicom direktora MMF-a

19.04.2011. godine - Poboljšana makroekonomska kretanja

11.04.2011. godine - Održana XII sjednica Savjeta CBCG

01.04.2011. godine - Delegacija CBCG na proslavi jubileja Banke Albanije


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Sarajevo, 28.04.2011. godine

Održan sastanak guvernera BiH, Crne Gore i Srbije

U Sarajevu je 28. aprila 2011. godine održan sastanak delegacija Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), Centralne banke Crne Gore (CBCG) i Narodne banke Srbije (NBS). Guverner CBBiH Kemal Kozarić, guverner CBCG Radoje Žugić i guverner NBS Dejan Šoškić predvodili su delegacije na sastanku tokom kog je analizirana dosadašnja saradnja, kao i njen nastavak prema protokolima o saradnji koje su potpisale centralne banke.

Na sastanku je izvršen pregled realizacije zaključaka donesenih na prethodnim sastancima, a nakon toga su guverneri prezentirali makroekonomska kretanja i pokazatelje za svaku zemlju pojedinačno. Takođe, zaključeno je da će se definisati jedinstven sistem izvještaja koji će se pripremati za ove sastanke, tj. biće definisan set indikatora prema kojima će biti moguće upoređivati makroekonomsku situaciju u zemljama.

Izuzetno korisnim i interesantnim je ocijenjen tematski dio sastanka, prezentacija rukovodioca Odjeljenja za finansijsku stabilnost CBBiH, pod nazivom "Analiza finansijske stabilnosti u CBBiH".

Kao završni zaključak istaknuta je potreba da se ne samo nastavi, nego i produbi saradnja, uz dodatno definisanje oblasti saradnje na nivou guvernera centralnih/narodnih banaka. Okvirno su definisani i redovni termini budućih sastanaka, a zaključeno je i da se pošalje poziv za pridruživanje ovoj grupi centralnim/narodnim bankama Hrvatske, Bugarske, Makedonije i Albanije. Sastanci će ubuduće biti održavani dva puta godišnje, u proljeće i jesen.

Sljedeći sastanak će biti održan na jesen u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.04.2011. godine

Sastanak guvernera sa zamjenicom direktora MMF-a

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju je predvodio guverner Radoje Žugić sastala se u Vašingtonu sa zamjenicom direktora Međunarodnog monetarnog fonda Nemat Šafik.

Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je Crna Gora u prethodnom periodu ostvarila progres, a razmotreni su i tekući makroekonomski indikatori i stanje finansijskog sistema. Istaknut je i značaj preduzimanja preventivnih mjera u narednom periodu.

Guverner je tokom sastanka istakao odličnu saradnju sa MMF-om i zahvalio se na dosadašnjoj podršci, te istakao značaj produbljivanja jako dobrih odnosa Crne Gore i MMF-a.

Zamjenica direktora MMF-a je potvrdila nastavak ekspertske tehničke podrške i ponudila svaku drugu pomoć koju Crna Gora ocijeni potrebnom.

Guverner je zamjenicu direktora MMF-a pozvao da u narednom periodu posjeti Crnu Goru.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.04.2011. godine

Poboljšana makroekonomska kretanja

Crnogorska delegacija koju su predvodili guverner Centralne banke Radoje Žugić i ministar finansija Milorad Katnić prisustvovala je proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održava u Vašingtonu.

Predstavnici crnogorske delegacije održali su više sastanaka sa visokim zvaničnicima Svjetske banke i MMF-a, kao i sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Filipom Houerom.

Na sastancima je zajednički ocijenjeno da su makroekonomska, monetarna i fiskalna kretanja, kao i finansijski sistem u Crnoj Gori poboljšani. Očekuje se nastavak pozitivnih kretanja, i pored brojnih izazova koji su još prisutni.

Predstavnici Svjetske banke i MMF-a čestitali su Crnoj Gori na uspješnoj emisiji euro obveznica i poboljšanju kreditnog rejtinga.

Na sastanku sa predstavnicima MMF-a dogovorena je tehnička ekspertska pomoć, a prepoznat je progres i u ispunjavanju preduslova za razvojni kredit Svjetske banke, za koji bi pregovori trebalo da počnu sredinom maja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Cetinje, 11.04.2011. godine

Održana XII sjednica Savjeta CBCG

Dvanaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić održana je danas na Cetinju.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu CBCG, Finansijski izvještaj za 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema i Izvještaj o stabilnosti cijena. Godišnji izvještaj o radu se dostavlja Skupštini na razmatranje, a po prvi put se Skupštini, u skladu sa Zakonom o CBCG, radi informisanja, dostavljaju Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema i Izvještaj o stabilnosti cijena. Parlamentu će, radi upoznavanja biti dostavljen i Finansijski izvještaj, kao dio Godišnjeg izvještaja o radu CBCG.

U Godišnjem izvještaju o radu analiziran je makroekonomski ambijent u kome je sprovođena monetarna politika, ostvarivanje politike CBCG u 2010. godini, date su makroekonomske prognoze za 2011. godinu, kao i Politika CBCG sa smjernicama za 2011. godinu. U izvještaju je konstatovano da je u 2010. godini sačuvana monetarna i finansijska stabilnost, da je bila prisutna pojačana kontrola bankarskog sistema uz značajnu dokapitalizaciju banaka, da je platni promet funkcionisao efikasno sa zanemarljivim zastojima u radu, da su sredstva međunarodnih rezervi plasirana u skladu sa principima sigurnosti i likvidnosti, kao i da je CBCG dala značajan doprinos procesu pristupanja EU.

U analizi finansijskih izvještaja je ukazano na najvažnije razloge i aktivnosti koji su dovele do ostvarivanja prihoda i i izvršavanja rashoda u 2010. godini. Obrađeni su  finansijski izvještaji koji se sastavljaju u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i međunarodnim računovodstvenim standardima: Bilans uspjeha, Izvještaj o ostvarenim prihodima na dan 31.12.2010. godine, Bilans tokova gotovine u 2010. godini, Bilans stanja i Izvještaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2010. godine. U izvještaju je konstatovano da su ukupni prihodi CBCG, u 2010. godini, iznosili 13,47 miliona eura i da su bili niži za 20% u odnosu na prihode ostvarene u prethodnoj godini. Ukupni rashodi su iznosili 12,44 miliona eura i bili su niži za 24% u odnosu na  rashode ostvarene u 2009. godini. U izvještaju revizora je konstatovano da finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje CBCG.

U Izvještaju o finansijskoj stabilnosti konstatovano je da se postojeći nivo rizika može okarakterisati kao umjeren. Bankarski sistem je stabilan, visoko likvidan, ali je prisutan visok nivo loše aktive. Konstatuje se i dalji rast nelikvidnosti privrede kao element rizika stabilnosti finansijskog sistema. Tržište kapitala je i dalje u krizi, ali ona ne utiče u značajnijoj mjeri na stabilnost finansijskog sistema. I pored stagnacije na tržištu osiguranja, ono je stabilno i ne predstavlja prijetnju stabilnosti finansijskog sistema. Nivo javnog duga je umjeren, ali zabrinjava tendencija njegovog porasta. Očekuje se postepeni oporavak tržišta nekretnina, a očekivani rast u 2011. godini će pozitivno uticati na finansijsku stabilnost.

U Izvještaju o stabilnosti cijena konstatovano je da je u prethodnoj godini ostvarena izuzetno niska stopa inflacije. Za ovu godinu se očekuje porast cijena, prije svega kao rezultat eksternih faktora. Na globalnom tržištu je već došlo do porasta cijena hrane i energenata. Oporavak od krize utiče na rast agregatne tražnje na globalnom nivou, a već su vidljivi i pritisci na rast cijena, koji su rezultat ekspanzivnih mjera monetarne i fiskalne politike primjenjenih u borbi protiv krize.

Za 2011. godinu projektovana je stopa inflacije u rasponu od 2,75% do 4,75%, ali je prisutan visok stepen neizvjesnosti uslijed transmismije negatinih šokova sa međunarodnog tržišta. Takođe prirodne katastrofe i političke nestabilnost  (prije svega u zemljama izvoznicama nafte) vrše dodatni pritisak na rast cijena.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.04.2011. godine

Delegacija CBCG na proslavi jubileja Banke Albanije

Delegacija Centralne banke Crne Gore na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja 85. godišnjice albanske nacionalne valute – leka, koja je 31. marta 2011. održana u Banci Albanije. Obilježavanju jubileja jednog od najvažnijih događaja u ekonomskoj istoriji Albanije i njene Centralne banke prisustvovali su i guverneri centralnih banaka Grčke, Slovenije, Turske i Kosova, kao i visoki predstavnici Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije.

Delegacija CBCG prisustvovala je i otvaranju Muzeja numizmatike, na kome su vrpcu presjekli guverner Banke Albanije Adrian Fullani i premijer Albanije Sali Berisha. U novootvorenom Muzeju je, pored ostalih, izložena i novčanica od 50 crnogorskih perpera, koja je 1913-1914, kao dio međunarodnog kontingenta, po dozvoli Italije, bila korištena u Albaniji.

Guverner i izvršni direktor CBCG prisustvovali su i simpozijumu koji je pratio otvaranje Muzeja, a čija su tema bili istorijski aspekti nacionalne valute.

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore