");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2010 - Septembar

10.09.2010. godine - Susret guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i regionalnog direktora Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope, Jane Armitage

09.09.2010. godine - NAJAVA: Susret Guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i regionalnog direktora Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope, Jane Armitage

09.09.2010. godine - Usvojen Akcioni plan za implementaciju Bazela II

08.09.2010. godine - SEMINAR - "Implementacija novih smjernica za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma"


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.09.2010. godine

Susret guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i regionalnog direktora Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope, Jane Armitage

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, razgovarao je danas sa direktorom i regionalnim koordinatorom Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope Jane Armitage, i njenim saradnicima.

Guverner Krgović je visoku predstavnicu Svjetske banke upoznao sa situacijom u bankarskom sistemu i mjerama koje Centralna banka preduzima radi očuvanja stabilnosti i sigurnosti sistema. Krgović i Armitage razgovarali su i o izgledima i perspektivama crnogorske ekonomije do kraja godine i u narednom srednjoročnom periodu. Bilo je riječi i o aktivnostima koje Centralna banka Crne Gore sprovodi na planu implementacije nedavno usvojenog seta finansijskih zakona.

Svjetska banka je i do sada podržavala i podržava napore koje Centralna banka Crne Gore preduzima u implementaciji međunarodnih standarda i najboljih međunarodnih praksi, a dosadašnja saradnja je ocijenjena veoma uspješnom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.09.2010. godine

NAJAVA: Susret Guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i regionalnog direktora Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope, Jane Armitage

Guverner CBCG Ljubiša Krgović susrešće se sjutra, 10 septembra,  sa regionalnim direktorom Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope, Jane Armitage. Sastanku će prisustvovati i stalni predstavnik Svjetske banke u Crnoj Gori, Jan-Peter Olters.

Sastanak ce se održati u Kabinetu Guvernera u prostorijama Centralne banke sa pocetkom u 8.30 sati. Početak sastanka kamermani i fotografi mogu snimiti, a nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.09.2010. godine

Usvojen Akcioni plan za implementaciju Bazela II

Savjet Centralne banke, na današnjoj sjednici predsjedavao guverner Ljubiša Krgović, usvojio je Akcioni plan za dalju implementaciju međunarodnih bankarskih standarda – Bazel II. Implementacijom ovih standarda obezbjeđuje se dalja harmonizacija propisa sa direktivama EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Na ovaj način se ispunjavaju i međunarodne obaveze koje je Crna Gora preuzela IPA projektom sa EU, koje se odnose na dalje jačanje supervizorskih kapaciteta. Na sjednici je analizirano stanje domaceg bankarskog sektora. Konstatovano je da je došlo do poboljšanja određenih indikatora, prije svega do rasta depozita u junu,  da je poboljšan odnos kredita i depozita, te da je u porastu likvidnost bankarskog sistema.
  
Konstatovano je i da je smanjen odnos aktive prema BDP-u, koji je u prethodnom periodu bio previsok. Na sjednici je zakljuceno da je efektivna stopa obavezne rezerve medju najnižim u regionu i da je ovim instrumentom CBCG proaktivno reagovala i uticala na smanjenje posljedica globalne finansijske krize na bankarski sistem Crne Gore. Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena za II kvartal 2010. godine. U Izvještaju je konstatovano da je inflacija u prvoj polovini godine bila negativna (-0,2%), dok je godišna bazična stopa inflacije bila neznatno iznad nule (0,04%). Procjenjuje se da će godišnja stopa inflacije u 2010. godini biti izmedju 0,5% i 2,5%. Savjet je imenovao Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita u skladu sa novim Zakonom, koji čine predstavnici Centralne banke Crne Gore, Ministarstva finansija i Udruženja banaka.
 
Na Savjetu je zaključeno da svi radni procesi u Banci, a posebno vezani za kontrolu banaka, moraju nesmetano da se odvijaju, prije svega u cilju očuvanja finansijske stabilnosti i reputacije CBCG nezavisno od špekulacija u javnosti oko izbora uprave banke, u skladu sa novim Zakonom.

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.09.2010. godine

SEMINAR - "Implementacija novih smjernica za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma"

U petak, 03.09.2010. god. održan je seminar na temu "Implementacija novih smjernica za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma" u organizaciji Odjeljenja za kontrolu usklađenosti sa propisima u okviru CBCG.

Seminaru su prisustvovala ovlašćena lica, iz poslovnih banaka, zadužena za poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Seminar je opravdao svoj cilj u smislu pružanja pomoći bankama na polju primjene novih Smjernica za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore