");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2010 - Mart

30.03.2010. godine - Kvadratni metar stambenog objekta u martu u Podgorici  iznosi 1.128,3 eura-što je pad od 8,4 % u odnosu na septembar 2009. godine

16.03.2010. godine - NAJAVA: Devet godina stabilnosti, sigurnosti i povjerenja

11.03.2010. godine - NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

10.03.2010. godine - NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

01.03.2010. godine - II Finansijski rezultat poslovanja privrednih društava Crne Gore u 2008. godini


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.03.2010. godine

Kvadratni metar stambenog objekta u martu u Podgorici iznosi 1.128,3 eura - što je pad od 8,4 % u odnosu na septembar 2009. godine

U okviru istraživanja tržišta nekretnina, CBCG sprovodi redovnu anketu o kretanju cijena stambenih objekata u Podgorici. Izračunavanje prosječne cijene stambenog prostora, za prvi kvartal 2010. bazirano je na uzorku izvedenom od 72.917 stanova koji odgovaraju lokacijama Podgorica 1, Podgorica 2 i Podgorica 3. Ove tri katastarske opštine od ukupno osamdeset i dvije, prema podacima Uprave za nekretnine, predstavljaju najreprezentativniji dio Podgorice, obzirom da obuhvataju uža gradska naselja.
  
Prema najnovijim podacima  za prvi kvartal 2010, prosječni kvadratni metar stambenog objekta u martu mjesecu 2010. godine, u Podgorici iznosi 1.128,3 eura, što predstavlja pad od 8,4 % u odnosu na cjenu m2 iz septembra 2009. Ovakvo kretanje cijena slično je sa tržištem nekretnina u Hrvatskoj i Srbiji, gdje je pema navodima agencija za promet nekretnina, nastavljen trend pada iz 2009. godine, u prosjeku za oko 20-25% u odnosu na period buma na ovim tržištima.
  
U slučaju Crne Gore, taj pad je još drastičniji. Naime, cijene nekretnina iz avgusta 2007. usljed pucanja balona na tržištu nekretnina i dalje su u stalnom padu. Tako je metar kvadratni stambenog prostora u Podgorici, na kraju 2007. u prosjeku iznosio 1696,7 eura. Na kraju 2008. je iznosio 1506,7 eura, odnosno 1231,8 eura na kraju 2009. godine, dok u prvom kvartalu 2010. procječna cijena metra kvadratnog iznosi 1128,3 eura. To znači da je od kraja buma na tržištu nekretnina do sada, pad cijena nekretnina u Crnoj Gori iznosio 33,5%,
  
U ovom periodu, prosječna vrijednost metra kvadratnog kuće je blago rasla. Tako je prosječna vrijednost m2  stambenog objekta – kuće iznosila u prosjeku 1044,04  eura, što predstavlja marginalni rast od 2,3% u odnosu na prethodni kvartal. Međutim, vrijednost stambenog objekta – stana iznosi 1208,24 eura, što predstavlja pad od 9,31% u odnosu na poslednji kvartal 2009. godine.
 
Kada govorimo o cijenama stambenog prostora u tri zone Podgorice, u odnosu na prethodnu anketu, došlo je do određenih promjena u cijeni stambenih objekta koji su najizraženiji u zoni Podgorica 2 i Podgorica 3. Naime, cijena u zoni Podgorica 1  (uži Centar- Bulevar Lenjina, Ulica Slobode, Bulevar Sv Petra Cetinskog, Ulica Vasa Raičkovića, Ivana Vujoševića, itd), je drastično pala i iznosi 1254,78 eura, što predstavlja pad od 17,85%, pri čemu i dalje postoji rigidnost cijena pojedinih kompleksa u ovoj zoni, čija cijena i dalje dostiže 2500 eura. Sa druge strane, u Podgorici 2 (širi centar, Zagorič, Pod Goricom, Novaka Miloševa, Blok 6, itd) imamo stagnaciju cijena, tako da je ona u prvom kvartalu 2010. godine iznosila 1150,4 eura, što je pad od 0,47%.
 
Konačno, cijena metra kvadratnog stambenog prostora u Podgorici 3 (Stari Aerodrom, Konik, Ćemovsko polje, Cvijetin brijeg, Stara Varoš, itd) blago je porasla, tako da je prosječna cijena kvadratnog metra u ovoj zoni iznosila 1044,05 eura, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na protekli kvartal.

Kada govorimo o kreditnoj aktivnosti, prema preliminarnim podacima za januar 2010. godine, učešće stambenih kredita u ukupnom portfoliju iznosi oko 15%, odnosno 356,4 miliona eura, dok učešće kredita za izgardnju i adaptaciju građevinskih objekata, iznosi 16,8% odnosno 400,3 miliona eura..

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.03.2010. godine

NAJAVA: Devet godina stabilnosti, sigurnosti i povjerenja

Povodom obilježavanja dana svog osnivanja, Centralna banka Crne Gore organizuje konferenciju za novinare, u srijedu 17. marta, sa početkom u 12 sati. Na konferenciji,  prisutne će pozdraviti guverner CBCG Ljubiša Krgović, a glavni ekonomista CBCG Nikola Fabris, održaće kratku prezentaciju posvećenu jubileju Banke.

Nakon konferencije za novinare, biće upriličeno Koktel-druženje u restoranu Centralne banke.

Dobrodošli!

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.03.2010. godine

NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

Ispravka:

Guverneri Narodne banke Srbije  Radovan Jelašić, Centralne banke BiH Kemal Kozarić i guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović,  održaće konferenciju za novinare u prostorijama Centralne banke, danas, sa početkom u 13 30 sati, umjesto u 13 00 sati kako je ranije bilo najavljeno.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.03.2010. godine

NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

Guverneri Narodne banke Srbije  Radovan Jelašić, Centralne banke BiH Kemal Kozarić i guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović,  sastaće se sjutra u Podgorici kako bi razmotrili unaprjeđenje saradnje tri institucije, u cilju jačanja stabilnosti finansijskog sektora. Na sastanku će biti razmijenjena iskustva i stavovi o aktuelnoj situaciji i aktivnostima koje su centralne banke preduzele radi ublažavanja efekata globalne krize, jačanja povjerenja u bankarski sektor i očuvanja finansijske i makroekonomske stabilnosti. Guverneri centralnih banaka Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ocijeniće dosadašnju saradnju na tom planu i predstaviti planove za naredni period.

S tim u vezi guverneri Jelašić, Kozarić i Krgović održaće konferenciju za novinare u prostorijama Centralne banke, sjutra,  11. marta, sa početkom u 13 sati.

Guverneri Centralnih banaka BiH i Crne Gore Kemal Kozarić i Ljubiša Krgović,  potpisaće i Protokol o poslovnoj saradnji u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih, koji CBCG već ima sa Narodnom bankom Srbije. Protokolom će se zajednički definisati potrebe za stručnim usavršavanjem zaposlenih, program saradnje i plan aktivnosti, kao i praćenje doprinosa zaposlenih unaprjeđenju poslovnih procesa. Polazeći od zajedničkih interesa, potrebe za  razmjenom iskustava i edukativnim radom, centralne banke će organizovati međusobne studijske posjete zaposlenih, stručne skupove, prezentacije naučnih radova i dobre prakse i druge zajedničke stručne projekte, u cilju sticanja i prenošenja znanja, ideja i pozitivnih međunarodnih iskustava.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore