");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2010 - Maj

27.05.2010. godine - Krgović na Klubu guvernera u Kazahstanu

20.05.2010. godine - Strateški interes novog akcionara podrska HAAB AD Podgorica

07.05.2010. godine - Sa konferencije za novinare guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i NBS Radovana Jelašića

06.05.2010. godine - NAJAVA: Aktivnosti Centralne banke u vrijeme krize

05.05.2010. godine - NAJAVA: Aktivnosti Centralne banke u vrijeme krize

04.05.2010. godine - Usvojen godišnji izvještaj o radu CBCG za 2009. godinu


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.05.2010. godine

Krgović na Klubu guvernera u Kazahstanu

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović učestvuje na  sastanku Kluba guvernera zemalja centralne Azije, crnomorske regije i Balkana, koji se 28. i 29. maja, održava u Almatiju (Kazahstan). Ovogodišnji sastanak Kluba posvećen je globalnoj krizi i ekonomskoj situaciji u zemljama članicama, kao i jačanju finansijskih sistema zemalja u tranziciji.
  
Domaćin skupa je Centralna banka Kazahstana, a sastanku Kluba prisustvuju guverneri i visoki predstavnici centralnih banaka Ruske federacije, Grčke, Turske, BiH , Makedonije, Srbije, kao i guverneri Bugarske, Kazahstana, Kirgistana, Izraela, Azerbejdžana, Moldavije, Albanije, Ukrajine, Jermenije, Poljske, Rumunije. Specijalni gost Kluba je guverner Narodne banke Kine Zhou Xiaochuan, koji ce govoriti na temu jacanja regionalne finansijske saradnje s ciljem promovisanja finansijske stabilnosti i prosperiteta. 
  
Klub guvernera je regionalna organizacija osnovana s ciljem očuvanja stabilnosti  ukupnog bankarskog sistema i razvoja saradnje između centralnih banaka koje okuplja. Članstvo u ovoj prestižnoj organizaciji, u koju se CBCG učlanila potpisivanjem Protokola u Sankt Peterburgu, u maju 2005. godine, omogućava Banci dalje jačanje regionalne saradnje u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti i uspostavljanje bližih odnosa sa centralnim bankama iz regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.05.2010. godine

Strateški interes novog akcionara podrska HAAB AD Podgorica

Na danasnjem sastanku predstavnika Centralne banke Cren Gore i Hypo Alpe Adria banke International AG Klangenfurt, zajednički je  konstatovano da je preuzimanje HAAB od strane države Austrije doprinijelo stabilnosti bankarskog sektora, a time finansijskoj i ekonomskoj stabilnosti ne samo matične države HAAB - nego i u zemljama regiona u kojima posluju supidijarna lica HAAB.

Sastanku u Centralnoj banci prisustvovali su generalni direktor CBCG Milojica Dakić, zamjenik generalnog direktora za poslove kontrole bankarskog sistema, Velibor Milošević i direktor Sektora za kontrolu banaka Zdenka Rakočević, i kao i predstavnici Hypo Alpe Adria banke International AG Klangenfurt, predsjednik Uprave Gottwald Kranebitter, član Uprave Johannes Proksch i izvršni direktori Hypo Alpe-Adria-banke AD Podgorica, Christian Toeltl i Tarik Telaćević.

Na sastanku je istaknuto da je strateški interes novog akcionara podrska svih banaka u regionu, uključujući i HAAB Podgorica - u interesu njenih klijenata i ekonomije kao cjeline. Banka će nastaviti da radi u predviđenim zakonskim okvirima, dok će se budući pravci razvoja HAAB  Podgorica kretati u okvirima prihvatljivim za obje strane, u interesu održavanja finansijske stabilnosti zemlje i regiona, kao zajedničkog cilja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.05.2010. godine

Sa konferencije za novinare guvernera CBCG Ljubiše Krgovića i NBS Radovana Jelašića


Prezentacija Guvernera CBCG Ljubiše Krgovića

Prezentacija Guvernera NBS Radovana Jelašića


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.05.2010. godine

NAJAVA: Aktivnosti Centralne banke u vrijeme krize

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, održaće konferenciju za  novinare sjutra, 7. maja, sa početkom u 11.30 sati, u prostorijama CBCG. Tema konferencije su ‘Efekti i aktivnosti centralnih banaka u vrijeme krize’. Konferenciji će pored crnogorskih medija, prisustvovati i veliki broj redakcija iz Srbije.
  
Samo akreditovani članovi novinarskih ekipa moći će da prate konferenciju za novinare.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.05.2010. godine

NAJAVA: Aktivnosti Centralne banke u vrijeme krize

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, održaće konferenciju za  novinare u petak 7. maja, sa početkom u 11.30 sati, u prostorijama CBCG. Tema konferencije su ‘Efekti i aktivnosti centralnih banaka u vrijeme krize’. Konferenciji će pored crnogorskih medija, prisustvovati i veliki broj redakcija iz Srbije.

Najljubaznije molimo sve redakcije u Crnoj Gori, da zahtjev za akreditaciju svojih ekipa sa imenima pošalju, najkasnije do četvrtka 6. maja u 13 sati, mejlom na adresu: , kako bi im bio omogućen nesmetan ulazak u zgradu Centralne banke. Hvala Vam na saradnji.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.05.2010. godine

Usvojen godišnji izvještaj o radu CBCG za 2009. godinu

Savjet Centralne banke, na sjednici kojom je predsjedavao guverner Ljubisa Krgovic, usvojio je Godisnji izvjestaj o radu Banke, Godisnji izvjestaj glavnog ekonomiste i razmotrio niz pitanja iz domena svoga rada.
 
Prema Izvjestaju glavnog ekonomiste CBCG, u godini krize doslo je do pada vecine makroekonomskih indikatora. Prema procjeni Ministarstva finansija, BDP je u 2009. godini opao za 5,3%, dok je prema procjeni MMF-a pad iznosio 7%. Visok nivo pada je posljedica velikog pada i domaće i strane tražnje. Berzanski indikatori su izgubili i preko 70% u odnosu na njihove maksimalne vrijednosti. Poslije više godina suficita, prema preliminarnim podacima , registrovan je deficit budžeta sa fondovima u iznosu od 2,3%, odnosno 3,5% deficita ukupnog javnog sektora. Krediti su bili u padu, smanjili su se i depoziti banaka, a loša aktiva je počela ubrzano da raste. Krizno prilagođavanje je bilo vidljivo i kod kretanja inflacije, koja je dostigla nivo iz 2004. godine od 1,5%, kao i u vidu značajnog smanjenja deficita tekućeg računa platnog bilansa. Globalna finansijska kriza uticala je na opadanje nivoa agregatne tražnje, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, što je rezultiralo niskom stopom inflacije širom svijeta. Ipak, treba imati u vidu da će značajni monetarni i fiskalni stimulansi, koji su korišćeni globalno u borbi protiv recesije, uticati na nešto viši rast inflacije na svjetskom nivou nakon okončanja krize. Ova kretanja će nužno i u određenoj mjeri, uticati na Crnu Goru, tako da u narednom periodu možemo očekivati pojavu „uvezene“ inflacije. Pozitivnu tendenciju je zabilježio priliv neto stranih direktnih investicija koji je dostigao rekordni nivo od 910,9 miliona eura ili 65,1% više nego 2008. godine, sto je i spriječilo još veći pad ekonomije. Struktura priliva SDI je poboljšana, odnosno značajno je povećano ulaganje u preduzeća i banke, a smanjeno je ulaganje u nekretnine.
  
Kada je u pitanju bankarstvo, 2009. godina je donjela prve signale stabilizacije. Kapital banaka je u decembru povećan za 18,7% u odnosu na decembar prošle godine. Likvidna sredstva banaka na kraju decembra 2009. godine, iznosila su 461,5 miliona eura i povećana su u odnosu na kraj prethodne godine za 26,4%. To znači da su banke na kraju decembra raspolagale sa 11,9 miliona eura više u odnosu na period prije izbijanja krize, septembar 2008. godine. Ali buduci da je istovremeno registrovan godišnji pad aktive banaka, pad ukupnih depozita, rast nekvalitetnih kredita i kredita koji kasne sa otplatom, nije iznenađujuće što su banke smanjile kreditnu aktivnost.
  
Industrijska proizvodnja je jedna od grana koju je najteže pogodila kriza. U 2009. godini, pad aktivnosti je iznosio preko 30%. Kriza je najviše pogodila metalsku industriju Crne Gore i sa njom povezano rudarstvo.  Ove grane su se u 2009. godini pored naslijeđenih problema, suočile i sa problemom međunarodnog plasmana proizvoda. Pad u šumarstvu u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu iznosio je oko 23%, dok je u građevinarstvu ostvaren pad od 19,2% mjeren efektivnim časovima rada. Ovo su grane, koje su pored industrijske proizvodnje, teško pogođene krizom i koje se sada suočavaju sa izuzetno kompleksnim izazovima poslovanja.
  
Broj turista koji je posjetio Crnu Goru bio je za 1,6% visi tokom 2009. godine, ali je broj ostvarenih noćenja bio niži za 3,1%. Stoga se turistička sezona može okarakterisati kao „bolja od očekivane“. Ipak, i dalje ostaje dilema koliko tačno iznose prihodi od turizma i da li je globalna finansijska kriza, u većoj mjeri uticala na smanjivanje potrošnje turista.
  
Budžetski deficit je u ovoj godini bio neizbježan i iznosio je 69,06 miliona eura ili 2,3% BDP-a. Iako su izdaci tekuće javne potrošnje, pod dejstvom opštih mjera štednje smanjeni, u 2010. godini će se morati ići na još rigidnije fiskalne mjere, manje popularne i prihvatljive od strane zaposlenih u državnom aparatu. U domenu fiskalne politike, važno je obezbijediti da se javna potrošnja prilagodi našim mogućnostima, to jest javnim prihodima koje naš sistem može da podnese.  Realno je očekivati da će budžetska potrošnja i u 2010. godini biti pod strogom kontrolom, bazirana na smanjenim prilivima sredstava u budžet, kao i redovnom servisiranju spoljnjeg i unutrašnjeg duga uz kreiranje socijalnog programa za zaštitu stanovništva, koje jenajviše pogodjeno posljedicama globalne finansijske krize. Deficit tekućeg računa platnog bilansa je iznosio 896,3 miliona eura i bio je za 42,7% niži od prošlogodišnjeg.


  

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore