");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2010 - Jul

28.07.2010. godine - REAGOVANJE

26.07.2010. godine - Dodijeljena nagrada CBCG za 2010. otvoren konkurs za 2011. godinu

26.07.2010. godine - NAJAVA: Dodjela godišnje nagrade CBCG za 2010. godinu

02.07.2010. godine - Reagovanje CBCG na neozbiljne optužbe iz Prve banke


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.07.2010. godine

REAGOVANJE

Reagovanje predsjednika Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiše Krgovića, na tekst pod naslovom Loše „dobro obaviješteni izvor“, objavljen u danasnjem izdanju dnevnog lista „Pobjeda“.
  
Tekst pod naslovom Loše „dobro obaviješteni izvor“, objavljen u danasnjem izdanju lista „Pobjeda“, objavljivanjem moje slike iznad teksta, na ružan i neprofesionalan način dovodi me u direktnu vezu sa predmetom teksta, stoga sa indignacijom odbacujem podmetanja, špekulacije, laži i manipulacija koje već duže vrijeme, u kontinuitetu, nažalost objavljuje, u cilju pritisaka na mene i instituciju koju predstavljam, državni list „Pobjeda“.
  
Svoje stavove, uključujući i one o Prvoj banci i kreditu koji joj je dala Vlada i o načinu vraćanja tog kredita, sam uvijek javno saopštavao. To je i jedan od razloga zbog kojih sam smijenjen i ja i rukovodstvo CBCG. Kad ocijenim potrebnim da razjasnim ovo i druga pitanja, učiniću to kao i do sada javno i otvoreno, bez posrednika kako podmeće „Pobjeda“
.

Ljubiša Krgović
 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.07.2010. godine

Dodijeljena nagrada CBCG za 2010. otvoren konkurs za 2011. godinu

Povodom obilježavanja 15. marta, dana osnivanja, Centralna banka svake godine dodjeljuje Godišnju nagradu za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije.
 
Godišnju nagradu Centralne banke Crne Gore za 2010. godinu, odlukom stručne komisije, u kategoriji najboljeg diplomskog rada, dobio je student Fakulteta za poslovne studije Univerziteta „Mediteran“ Marin Radojević za rad  „Ciljevi i strategija monetarne politike“. Rad studenta Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Gordane DedeićElektronsko bankarstvo sa klijentima i za njihov račun – osvrt na bankarski sektor u Crnoj Gori“, nagrađen je u kategoriji najboljeg magistarskog rada, dok nagradu  za najbolji doktorski rad ravnopravno dijele Jelena Janjušević za rad „Savremeni modeli alokacije kapitala – analiza na primjeru Crne Gore“ odbranjen na Ekonomskom i Aneta Spaić za rad „Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava“, odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Istovremeno, Centralna banka otvara konkurs za narednu 2011. godinu, za radove objavljene u toku ove godine.  Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji u kalendarskoj godini (1. januar – 31. decembar 2010. godine), odbrane svoj diplomski, magistarski ili doktorski rad, na nekom od fakulteta u Crnoj Gori. Prijavljeni radovi treba da zadovolje opšte kriterijume, kao što su stručna kompetencija rada, adekvatan metodološki pristup, naučni doprinos, mogućnosti praktične primjene, originalnost i odvažnost kandidata u istraživanju. Izbor najboljih radova vrši tročlana komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Komisiju čine tri eminentna profesora ekonomskih nauka Univerziteta u Crnoj Gori, Sloveniji i Srbiji. Radove i biografske podatke treba dostaviti Centralnoj banci, u papirnoj i elektronskoj formi (na CD-u), do 10. februara 2011. godine.
  
Naš cilj je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija stručnog kadra u Crnoj Gori. Centralna banka očekuje da će se mladi ekonomisti sve više opredjeljivati da rade teme iz bankarstva, kao što su npr. bankarski sektor u Crnoj Gori u poređenju sa okruženjem, Bazel II i njegova primjena, monetarna politika CBCG, rejting naših banaka, povezivanje finansijskih institucija i institucija koje ih nadziru. 
   
Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države

cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.07.2010. godine

NAJAVA: Dodjela godišnje nagrade CBCG za 2010. godinu

Godišnja nagradu Centralne banke Crne Gore, za 2010. godinu, odlukom stručne komisije, dodijeljena je u sve tri kategorije, za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad. Na godišnji konkurs CBCG prijavljena su 24 rada, od cega 3 doktorske disertacije, četiri magistarska rada, jedan specijalistički rad i 16 diplomskih radova.
 
Godišnja nagrada CBCG sastoji se od plakete i novčanog iznosa koji za diplomski rad iznosi 2.000,00 EUR odnosno, 3.000,00 EUR za magistarski rad i 4.000,00 EUR za nagradjeni doktorski rad.
   
Nagrade će sjutra, 26. jula u 11 sati, na konferenciji za novinare uručiti generalni direktor Centralne banke, mr Milojica Dakić. Dodjeli nagrada prisustvovaće i dekani Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Fakulteta za poslovne studije Univerziteta „Mediteran", sa saradanicima.

Nakon dodjele, biće upriličen prigodan koktel.
Dobrodošli!

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države

cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.07.2010. godine

Reagovanje CBCG na neozbiljne optužbe iz Prve banke

Nivo i neozbiljnost navoda iz Prve banke ne zavredjuju komentar, da ne otvaraju ili ne potvrđuju dileme koje su se ovih dana mogle cuti i da ne prave štetu prije svega Državi i Vladi u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Zar nije bilo previše šteta koje su nastale od i zbog Prve banke crnogorskoj državi i njenim građanima?
  
Pored toga, što je Prva banka preuzela neke kompetencije CBCG kao bankara države, postavlja se pitanje da li je ona portparol Vlade da je stiti od CBCG. Previse vremena trosi baveci se medijskom hajkom, umjesto sustinom svog poslovanja. Da li je Prva banka nadležna za makroekonomske podatke u ime Vlade pa nam odredjuje da idemo grčkim putem, a ne nekim drugim kada su u pitanju  finansijski, monetarni ili podaci o bankarskom sektoru na osnovu kojih se formira slika o stanju ekonomije jedne države.  
  
Da li je to Prva banka od Vlade preuzela ulogu saradnje sa medjunarodnim finansijskim organizacijama, i odredjuje nam kako treba da sarađujemo sa njima, suprotno dobroj praksi i komunikaciji kakvu Centralna banka ima vec 10 godina i na nacin, kako to rade sve druge zemlje? Sa ovim institucijama ne treba kvariti odnos povjerenja, snimajući razgovore i zloupotrebljavajući ih u javnosti.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore