");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2010 - Januar

28.01.2010. godine - Konkurs za Godišnju nagradu CBCG 2010, otvoren do 10. februara

25.01.2010. godine - Redovna misija MMF-a u posjeti Crnoj Gori

19.01.2010. godine - CBCG kreira indeks nekretnina


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.01.2010. godine

Konkurs za Godišnju nagradu CBCG 2010, otvoren do 10. februara

Prijavi se i osvoji nagradu!

Centralna banka obavještava javnost da je do 10. februara 2010. godine, otvoren konkurs za dodjelu Godišnje nagrade CBCG, iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su u prošloj kalendarskoj godini (1. januar – 31. decembar 2009. godine), odbranili svoj diplomski, magistarski ili doktorski rad, na nekom od fakulteta u Crnoj Gori. Prijavljeni radovi treba da zadovolje opšte kriterijume, kao što su stručna kompetencija rada, adekvatan metodološki pristup, naučni doprinos, mogućnost praktične primjene i originalnost kandidata u istraživanju. Nagrada CBCG sastoji se od plakete i novčanog iznosa, koji za diplomski rad iznosi 2.000,00 EUR, za magistarski rad  3.000,00 EUR, odnosno 4.000,00 EUR za najbolji doktorski rad.
  
Centralna banka, povodom obilježavanja 15. marta, dana osnivanja, dodjeljuje Godišnju nagradu za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove. Izbor najboljih radova vrši tročlana komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Godišnja nagrada za pojedinu kategoriju ne mora biti dodijeljena, ukoliko radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta. Radove i biografske podatke treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi (na CD), na adresu: Centralna banka Crne Gore, bulevar Sv Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica - sa naznakom za Godišnju nagradu CBCG, 2010. Radovi koji budu dostavljeni poslije 10 februara, 2010. godine, neće se uzeti u razmatranje. Srećno!


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.01.2010. godine

Redovna misija MMF-a u posjeti Crnoj Gori

Redovna misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), po  članu IV Statuta MMF-a, boravi u Crnoj Gori kako bi sagledala makroekonomsku situaciju, aktuelne probleme, ekonomska trendove i reforme, i razvojne planove za ovu godinu. MMF sa svakom zemljom članicom konsultacije obavlja jednom godišnje.
 
Sastanak Guvernera Krgovića i delegacije MMF-a, kamermani i fotografi mogu snimiti sjutra, u 9:00 sati, u Centralnoj banci. Zvanično saopštenje Misije planirano je tek po završetku konsultacija, počekom februara,  o čemu ćemo Vas blagovremeno obavijestiti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.01.2010. godine

CBCG kreira indeks nekretnina

Centralna banka Crne Gore obavještava javnost, da  će u periodu od od 20. januara do 7. februara, nastaviti sa sprovođenjem ankete,  čiji je cilj praćenje kretanja cijena nekretnina, odnosno kreiranje indeksa nekretnina.
   
Anketa će se sprovoditi telefonskim putem, po principu slučajnog uzorka, koji se sastoji od 2500 ispitanika. Anketa se sastoji od 33 pitanja koja se tiču osnovnih podataka o nekretninama, koje ispitanici posleduju u svom vlasništvu, a anketiraju se samo građani Podgorice.  
 
Istraživanje ovog tipa Centralna banka obavlja od avgusta 2007. godine, periodično, dva puta godišnje, sa ciljem praćenja dinamike kretanja na ovom, do sada nedovoljno istraženom segmentu crnogorske ekonomije. Dobijeni podaci su  značajni za procjenu kretanja agregatne tražnje i stabilnost bankarskog sistema, a samim tim i ukupnu finansijsku stabilnost Crne Gore.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore