");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2009 - Septembar

21.09.2009. godine - CBCG dala saglasnost PWHC-u za reviziju Prve banke

03.09.2009. godine - Bankari podržali mjere Centralne banke

01.09.2009. godine - Zaštita informacione tehnologije u bankama


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.09.2009. godine

CBCG dala saglasnost PWHC-u za reviziju Prve banke

U postupku odabira revizora za vršenje posebne revizije Prve banke, sa stanjem na dan 30.06.2009. godine, Centralna banka se odlučila za revizorsku kuću Pricewaterhouse Coopers DOO Podgorica, koja je za potrebe konkretne revizije angažovala tim eksperata iz kancelarija PWHC iz  Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Takođe, Centralna banka Crne Gore dala je odobrenje Pricewaterhouse Coopers DOO Podgorica za reviziju finansijskih izvjestaja Prve Banke Crne Gore, za prošlu godinu, jer ta revizorska kuća u skladu sa Zakonom o bankama, ispunjava sve uslove. 


Zajedničko saopštenje Centralne banke Crne Gore i Udruženja banaka
Podgorica, 03.09.2009. godine

Bankari podržali mjere Centralne banke

Na današnjem sastanku Udruženja Banaka, kojem su pored predsjednika Udruženja Črtomira Mesariča i guvernera CBCG Ljubiše Krgovića, prisustvovali predstavnici svih crnogorskih banaka, konstatovano je da je došlo do stabilizacije bankarskog sistema i uočena su pozitivna kretanja. Od početka krize, bankarski sistem je dokapitalizovan sa 100 miliona eura, dok je likvidnost banaka od januara  ove godine, povećana za preko 80 miliona eura.

Na sastanku, Centralna banka je informisala Udruženje da je, na nivou sistema, kroz izmjene politike obavezne rezerve, u sistem upumpano 110 miliona eura, što čini 3,3%  bruto društvenog proizvoda (BDP).  Izmjenama regulative, rezervacije su sada smanjene za blizu 30 miliona eura, uz očekivana dalja smanjenja postignuta novim setom mjera. Banke su generalno podržale mjere Centralne banke,  uz ocjenu, da će one pozitivno uticati kako na banke tako i na njihove klijente. Centralna banka je prihvatila da u kratkom roku,  konstruktivne predloge i sugestije bankara inkorporira u novi set mjera, nakon što Udruženje dostavi konkretne predloge.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.09.2009. godine

Zaštita informacione tehnologije u bankama

U Podgorici je, u saradnji Centralne banke Crne Gore i Banke Holandije, organizovan jednodnevni stručni seminar za bankare, u cilju unaprjeđivanja i zaštite informacione tehnologije u bankama. Seminar je otvorio generalni direktor CBCG, mr Milojica Dakić.

Na seminaru, koji je dio projekta tehničke pomoći Banke Holandije, predavači su vodeći stručnjaci u oblasti IT supervizije, g-din Evert Koning i g-din Marko Ten Brink. Eksperti Banke Holandije će sa crnogorskim IT stručnjacima u bankama, podijeliti svoja iskustva iz oblasti kontrole informacionih sistema, upoznati ih sa standardima Evropske unije iz domena upravljanja informacionim sistemima i zahtjevima koje Evropska centralna banka (ECB) postavlja u pogledu organizacije informacionih sistema.

Pored predstavnika Centralne banke, seminaru prisustvuje 35 polaznika iz svih komercijalnih banaka u Crnoj Gori: Atlasmont banke, Erste banke, NLB Montenegrobanke, Crnogorske komercijalne banke,  Komercijalne banke Budva, First Financial banke, Prve banke, Hypo-Alpe-Adria banke, Podgoričke banke Societe Generale Group, Investbanke Montenegro i Hipotekarne banke AD Podgorica.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore